Учебные программы

Суолҳои имтиҳони тестии дарси «Проблемаҳои актуалии журналистика»
барои курси 1-уми магистри журналистикаи тарҷумонӣ. Устод профессор Муқимов М. А.

@1. Муаллиф кист?
$А) Ҳар касе, ки менависад; $B) Шахсоне, ки эҷод карда метавонанд; $C) Як гурӯҳи одамон, ки ягон чиз менависанд; $D)Ҳар касе, ки қобилияти эҷод карданро дорад; $Е) Муаллиф шахси воқеие аст, ки асар дар натиҷаи меҳнати эҷодии ӯ офарида шудааст;
@2. Чӣ тавр муаллифро муайян мекунанд?
$А) Агар шахс худро муаллиф эълон кунад; $B) Агар дигарон ӯро муаллиф донанд; $C) Аз навиштаҳояш фарқ мекунанд; $D) Муаллиф шахсест, ки ҳангоми интишори асар номи ӯ ҳамчун муаллиф дар нусхаи асари интишорёфта, дар дастхат ё дар нусхаи аслии асари санъат қайд гардидааст; $Е) Агар ӯ муаллиф буданашро исбот карда тавонад;
@3. Оё барои ба вуҷуд омадан ва амалӣ сохтани ҳуқуқи муаллиф бақайдгирӣ, ба таври махсус ба расмият даровардани асар ё риояи ин ё он расмиятгароӣ шарт аст?
$А) Бале; $B) Ҳатман; $C) Инро мувофиқа кардан лозим; $D)Не; $Е) Ин аз хоҳиши дигарон вобаста аст;
@4. Оё санадҳои расмӣ объекти ҳуқуқи муаллиф мебошанд?
$А Ҳа; $B Бале ҳатман; $C Не; $D) Онҳоро ҳам одамон эҷод кардаанд; $Е) Бале, касе онҳоро навиштааст;
@5. Оё асарҳои эҷодиёти халқ объекти ҳуқуқи муаллиф мебошанд?
$А Ҳа; $B Не; $C; Бале ҳатман; $D) Онҳоро ҳам одамон эҷод кардаанд; $Е) Бале, касе онҳоро навиштааст;
@6. Оё Парчам, Нишон, Суруди Миллӣ, орденҳо, пули миллӣ ва нишонаҳои дигари давлатӣ объекти ҳуқуқи муаллиф мебошанд?
$А Ҳа; $B Бале, касе онҳоро навиштааст; $C; Бале ҳатман; $D) Онҳоро ҳам одамон эҷод кардаанд; $Е) Не;
@7. Оё хабарҳо оид ба ҳодисаву фактҳое, ки хислати иттилоотӣ доранд, объекти ҳуқуқи муаллиф мебошанд?
$А Не; $B Ҳа; $C Бале ҳатман; $D) Онҳоро ҳам одамон эҷод кардаанд; $Е) Бале, касе онҳоро навиштааст;
@8. Оё шахсоне, ки ба муаллиф танҳо кӯмакҳои техникӣ, ташкилӣ, молиявӣ ва ғайра расонидаанд, ҳаммуалиф ҳисоб меёбанд?
$А) Ҳа; $B) Бале ҳатман; $C) Ин ба эҷод иртибот надорад; $D) Не; $Е) Агар худи онҳо чунин хоҳиш дошта бошанд;
@9. Мӯҳлати амали ҳуқуқи муаллиф чӣ қадар аст?
$А) Дар давоми тамоми ҳаёти муаллиф ва панҷоҳ соли пас аз фавти ӯ амал мекунад; $B )Дар давоми зиндагии муаллиф; $C) Дар давоми қобили эҷод будани муаллиф; $D)То фавти охирин ҳаммуаллиф ;$Е)То он вақте ки асар интишор меёбад;
@10. Оё ҳуқуқи муаллиф ба мерос мегузарад?
$А) Не; $B) Бале; $C) Агар муаллиф васият карда бошад; $D) Инро нотариус медонад; $Е) Агар мақомоти андоз иҷозат диҳад;
@11. Сензура чӣ амал аст?
$А) Ин фаъолияти журналистон аст; $B) Ин кори журналистони касбӣ аст, ки берун аз кор машғул мешаванд; $C) Аз редаксияи воситаи ахбори омма талаб намудани мувофиқаи пешакии мавод ё маълумоти интишоршаванда аст; $D) Ин иҷозат надодан ба фаъолияти хабарнигорони хориҷӣ аст; $Е) Ин маҳдуд кардани фаъолияти журналистони мухолиф аст;
@12 Оё нашри мавод аз дигар воситаҳои ахбори омма мумкин аст?
$А) Бо нишон додани ҳатмии сарчашмаи он ва бе таҳриф мумкин аст; $B) Бале; $C) Агар инро сармуҳаррир хоҳад; $D) Агар журналист инро хоҳад; $Е) Не, бе иҷозати хаттӣ ва пардохти маблағ мумкин нест;
@13. Оё дар Тоҷикистон сензура мумкин аст?
$А Не; $B) Ин аз мақомдорон вобаста аст; $C) Сензура ва таъқиб барои танқид манъ аст; $D) Ҳукумат сензура мекунад; $Е) Сензура кори маъмулии сармуҳаррирон мебошад;
@14. Асардуздӣ гуфта, чиро дар назар доранд?
$А) Асардуздӣ маънои барқасдона, мақсаднок ва дидаю дониста, аз худ намудани маҳсули эҷоди шахси дигарро дорад; $B) Асари касеро фурӯхтан аст; $C) Асари касеро аз номи худ интишор кардан аст; $D Рӯйнавис кардани асари касе аст; $Е) Барои истифодаи шахсӣ рӯйбардор кардани асари шахси дигар аст;
@15. Оё барои асардуздӣ ҷазо медиҳанд?
$А) Агар муаллиф ба додгоҳ муроҷиат кунад; $B) Бори аввал асардуздро мебахшанд; $C) Дар пеши мардум шарманда мекунанд ва ба ҳабси якумра мегиранд; $D) Тибқи моддаи 156-уми КҶТ бо ҷарима ба андозаи аз дусад то як ҳазору панҷсад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё корҳои ислоҳи меҳнатӣ ба муҳлати то ду сол, ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз ду то панҷ сол ҷазо дода мешавад; $Е) Барои вайрон кардани ҳуқуқҳои муаллифӣ, ҳуқуқи муҷовир ва ҳуқуқи дорандагони патент бо ҷарима ба андозаи аз дусад то ду ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё корҳои ислоҳи меҳнатӣ ба муҳлати то 5 сол, ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз се то панҷ сол ҷазо дода мешавад;
@16. Оё кас ҳуқуқ дорад, ки бе ризояти муаллиф асареро тарҷума ва ё нашр намояд?
$А) Бале; $B) Ҳа, агар сармуҳаррир инро хоҳад; $C) Бале, агар муаллифи асар дар хориҷа бошад; $D) Барои тарҷумаи асар чизе лозим нест; $Е) Гирифтани иҷозати муаллифи аслии асари тарҷумашаванда зарур аст;
@17. Ҳаққи қалами муаллиф чист?
$А) Маблағе, ки барои эҷоди асар ва истифодаи он ба муаллиф пардохт мешавад; $B) Пардохтпулӣ; $C) Харҷпулии муаллиф аст; $D) Даромади муаллиф аст; $Е) Ҳамааш;
@18. Дар кадом моддаи Конститутсияи ҶТ моликияти зеҳнӣ таҳти ҳимояи қонун аст?
$А) Моддаи 30; $B) Моддаи 40; $C) Моддаи 45; $D) Моддаи 48; $Е) Моддаи 50;
@19. Кӣ худсонсур мекунад?
$А) Муаллиф; $B) Журналист; $C) Сармуҳаррир; $D) Муассис; $Е) Ҳукумат;
@20. Кӣ худсонсур мекунад?
$А) Ҳукумат; $B) Журналист; $C) Сармуҳаррир; $D) Муаллиф; $Е)Ҳамаашон;
@21. Кӣ худсонсур мекунад?
$А) Муаллиф; $B) Журналист; $C) Сармуҳаррир; $D) Ҳукумат; $Е) Ношир;
@22. Сонсур ба озодии ВАО чӣ дахл дорад?
$А) Ҳеҷ иртибот надорад; $B) Озодии ВАО-ро ҳифз мекунад; $C) Озодии баёнро дар ВАО коҳиш медиҳад; $D) Пеши интишори фисқу фуҷурро мегирад; $Е)Озодии ВАО-ро тавсеа мебахшад;
@23. Соли 2018 кадом давлат дар ҷаҳон аз нигоҳи сонсур дар ҷои аввал буд?
$А) Туркманистон; $B) Эрон; $C) Эритерия; $D) Кореяи Шимолӣ; $Е) Тоҷикистон;
@24. Дар давраи Ҷанги Дуюми Ҷаҳон масъули асосии тарғиботи Германия кӣ буд?
$А) Адолф Гитлер; $B) Мартин Борман; $C) Йозеф Гебелс; $D) Пауль фон Гинденбург; $Е) Ҳамаашон;
@25. Аудитория ВАО-ро тафсир кунед.
$А) Синфи дарсхонӣ дар макотиби олӣ; $B) Нафароне, ки аз ВАО-и марбута истифода мекунанд; $C) Бинандаҳои ТВ; $D) Шунавандаҳои радио; $Е) Хонандаҳои газета;
@26. Аудитория ВАО кист?
$А) Хонандаҳои газета; $B) Хонандаҳои расонаи интернетӣ; $C) Бинандаҳои ТВ; $D) Шунавандаҳои радио; $Е) Нафароне, ки аз ВАО-и марбута истифода мекунанд;
@27. Бори аввал мафҳуми стереотипи иҷтимоиро вобаста ба тарғибот кӣ истифода кардааст?
$А) Мануэл Кастелс; $B) Владимир Ленин; $C) Уолтер Липман; $D) Карл Маркс; $Е) Асадулло Саъдуллоев;
@28. Китоби «Пропаганда»-ро кӣ навиштааст?
$А) У. Олбиг; $B) Ж. Эллюл; $C) М. Кастелс; $D) В. Ленин; $Е) У. Липман;
@29. Чаро ВАО бо ҳукумат ҳамкорӣ мекунад?
$А) Барои он ки аз ҳам вобастагӣ доранд; $B) Барои гирифтани маблағ; $C) Барои қарзгирӣ; $D) Барои истифодаи идораи давлатӣ; $Е) Барои фаъолияти озод;
@30. Дар ИМА кадом ташкилот ВАО-ро назорат мекунад?
$А) Шӯрои олӣ оид ба ВАО; $B) Иттифоқи журналистон; $C) Шӯрои олӣ оид ба воситаҳои аудиовизуалӣ; $D) Шӯрои миллӣ оид ба ахбор; $Е) Шӯро оид ба кори матбуот;
@31. Дар Британия кадом ташкилот ВАО-ро назорат мекунад?
$А) Шӯрои олӣ оид ба ВАО; $B) Иттифоқи журналистон; $C) Шӯро оид ба кори матбуот; $D) Шӯрои миллӣ оид ба ахбор; $Е) Шӯрои олӣ оид ба воситаҳои аудиовизуалӣ;
@32. Дар Франсия кадом ташкилот ВАО-ро назорат мекунад?
$А) Шӯрои олӣ оид ба воситаҳои аудиовизуалӣ; $B) Иттифоқи журналистон; $C) Шӯро оид ба кори матбуот; $D) Шӯрои миллӣ оид ба ахбор; $Е) Шӯрои олӣ оид ба ВАО;
@33. Паёмади глобализатсияи иттилоъ чист?
$А) Мардум босавод мешавад; $B) Аҳолӣ сиёсӣ мешавад; $C) Одамон додхоҳ мешаванд; $D) Дигар ТВ тамошо намекунанд; $Е) Радио гӯш намекунанд;
@34. Паёмади глобализатсияи иттилоъ чист?
$А) Мардум босавод мешавад; $B) Радио гӯш намекунанд; $C) Одамон додхоҳ мешаванд; $D) Дигар ТВ тамошо намекунанд; $Е) Одамон гирифтори олами орзуҳо мешаванд;
@35 АРПАНЕТ кай ва дар куҷо таъсис ёфтааст?
$А) Соли 1949 дар Британия; $B) Соли 1985 дар Россия; $C) Соли 1978 дар Франсия; $D) Соли 1991 дар Олмон; $Е) Соли 1969 дар ИМА;
@36. Аз кадом сол боз мафҳуми глобализатсия дар илм маврид истифода қарор гирифтааст?
$А) Соли 1968; $B) Соли 1996; $C) Соли 1999; $D) Соли 2000; $Е) Соли 2005;
@37. Амнияти иттилоотӣ чиро фаро мегирад?
$А) Ҳаёти шахс; $B) Ҷомеа; $C) Давлат; $D) Сайёра; $Е) Ҳамаашон;
@38. Оё Интернет ВАО мебошад?
$А) Не; $B) Бале; $C) Интернет шабакаи иҷтимоӣ аст; $D) Ҳоло ин аниқ нест; $Е) Дар ин бора тасмиме нест;
@39. Иттилоъ чӣ қудрат дорад?
$А) Аз хоби гарон мехезонад; $B) Барои иғвоангезӣ истифода мешавад; $C) Барои маҳалгароӣ истифода мешавад; $D) Барои ғаразварзӣ истифода мешавад; $Е) Муҳаррики пешравии ҷомеа мебошад;
@40. Иттилоъ чӣ қудрат дорад?
$А) Аз хоби гарон мехезонад; $B) Барои иғвоангезӣ истифода мешавад; $C) Воситаи идоракунии тафаккури ҷомеа аст; $D) Барои ғаразварзӣ истифода мешавад; $Е) Барои маҳалгароӣ истифода мешавад;
@41. Солҳои охир кадом расона рекламаро дар газета танг кард?
$А) Телевизион; $B) Интернет; $C) Китоб; $D) Радио; $Е) Ҳамаашон;
@42. Кадом медиамагнат гуфтааст, ки даромад аз рӯзномаҳои устувор ҳамчун «дарёи тиллоӣ» аст?
$А) Уилям Хёрст; $B) Тед Тернер; $C) Руперт Мердок; $D) Майкл Блумберг; $Е) Шарифи Ҳамдампур;
@43. Солҳои охир фурӯши рӯзномаҳо дар кадом кишварҳо коҳиш наёфтааст?
$А) Америка; $B) Аврупо; $C) Африка; $D) Осиё; $Е) Ҳамаашон;
@44. Ҷомеаи иттилоотӣ кадом проблемаро ба миён меорад?
$А) Ягон проблемаро ба миён намеорад; $B) Нобаробарии иттилоотӣ; $C) Иттилоъ ба ҳама дастрас мешавад; $D) Одамон аз зиёдии иттилоъ безор мешаванд; $Е) Интернет проблемаи асосӣ мешавад;
@45. PR-и сиёҳ чист?
$А) Маводе, ки бо ранги сиёҳ чоп мешавад; $B) Асари танқидӣ; $C) Тафсифи нобарҷои шахс ё ташкилот; $D) Сиёҳ кардани обрӯи ташкилот ё шахс дар ВАО; $Е) Ҳамаашон;
@46. PR-и сиёсӣ чист?
$А) Он чизе, ки сиёсатро таъриф мекунад; $B) Он чизе, ки сиёсатро танқид мекунад; $C) Он чизе, ки барои табъиз равона шудааст; $D) PR, ки барои танқиди рақибон равона шудааст; $Е) Ин фаъолияти махсуси субъектҳои сиёсат мебошад, ки барои идораи самаранок равона шудааст;
@47. PR-и иҷтимоӣ чист?
$А) Он чизе, ки сиёсатро таъриф мекунад; $B) Ин фаъолияте аст, ки ба ташаккул ва рушди муносибатҳо равона шудааст; $C) Он чизе, ки барои табъиз равона шудааст; $D) PR, ки барои танқиди рақибон равона шудааст; $Е) Он чизе, ки сиёсатро танқид мекунад;
@48. Ҷомеаи иттилоотӣ кадом проблемаро ба миён меорад?
$А) Ягон проблемаро ба миён намеорад; $B) Одамон аз зиёдии иттилоъ безор мешаванд; $C) Иттилоъ ба ҳама дастрас мешавад; $D) Таъмини амнияти одамон ва ҷомеа; $Е) Интернет проблемаи асосӣ мешавад;
@49. Ҷомеаи иттилоотӣ кадом проблемаро ба миён меорад?
$А) Ягон проблемаро ба миён намеорад; $B) Иттилоъ ба ҳама дастрас мешавад; $C) Технократизатсияи ҷомеа ва арзишҳои гуманитарӣ; $D) Одамон аз зиёдии иттилоъ безор мешаванд; $Е) Интернет проблемаи асосӣ мешавад;
@50. Ҷомеаи иттилоотӣ кадом проблемаро ба миён меорад?
$А) Ягон проблемаро ба миён намеорад; $B) Ғайрибашардӯстона шудани ҷомеа ва масоили тарбияи ахлоқӣ; $C) Иттилоъ ба ҳама дастрас мешавад; $D) Одамон аз зиёдии иттилоъ безор мешаванд; $Е) Интернет проблемаи асосӣ мешавад;
@51. Ҷомеаи иттилоотӣ кадом проблемаро ба миён меорад?
$А) Ягон проблемаро ба миён намеорад; $B) Интернет проблемаи асосӣ мешавад; $C) Иттилоъ ба ҳама дастрас мешавад; $D) Одамон аз зиёдии иттилоъ безор мешаванд; $Е) Барҳам задани фарҳанги миллии урфӣ ;
@52. Аудиторияи якум кист?
$А) Шахсе, ки иттилоъро аз бозор мешунавад; $B) Шахсе, ки иттилоъро аз чойхона мешунавад; $C) Шахсе, ки иттилоъро бевосита аз расона мегирад; $D) Шахсе, ки худ бевосита шоҳиди воқеа буд; $Е) Ҳамашон;
@53. Аудиторияи якум кист?
$А) Шахсе, ки иттилоъро аз радио мешунавад; $B) Шахсе, ки иттилоъро аз ТВ мешунавад; $C) Шахсе, ки иттилоъро бевосита аз маҷалла мехонад; $D) Шахсе, ки иттилоъро аз газета мехонад; $Е) Ҳамашон;
@54. Аудиторияи дуюм кист?
$А) Шахсе, ки иттилоъро аз дигарон мешунавад; $B) Шахсе, ки иттилоъро аз ТВ мешунавад; $C) Шахсе, ки иттилоъро бевосита аз маҷалла мехонад; $D) Шахсе, ки иттилоъро аз газета мехонад; $Е) Ҳамашон;
@55. Сокинони Иттиҳоди Аврупо ба кадом расона бештар эътимод мекунанд?
$А)Телевизион; $B) Радио $C) Рӯзнома; $D) Маҷалла; $Е) Сомонаҳо;
@56. Сокинони Иттиҳоди Аврупо ба кадом расона камтар эътимод доранд?
$А)Телевизион; $B) Радио $C) Рӯзнома; $D)Шабакаҳои иҷтимоӣ; $Е) Сомонаҳо;
@57. Аз байн рафтани эътимод ба ВАО чиро ба амал меорад?
$А) Ҳеҷ чизро; $B) Мардум дигар ТВ тамошо намекунанд; $C) Эътимодро ба ҳукумат аз байн мебарад; $D) Эътимодро ба журналистонро аз байн мебарад; $Е) Ҳамаашон;
@58. ВАО бо кадом восита тафаккури одамонро идора мекунад?
$А) Паҳн кардани иттилои дурӯғ; $B) Камаҳамият нишон додани воқеа; $C) Таъриф кардани шахс; $D) Таъриф кардани ҳукумат; $Е) Ҳамаашон;
@59. ВАО бо кадом восита тафаккури одамонро идора мекунад?
$А) Таъриф кардани ҳукумат; $B) Камаҳамият нишон додани воқеа; $C) Паҳн накардани маълумоти воқеӣ; $D) Таъриф кардани шахс; $Е) Ҳамаашон;
@60. ВАО бо кадом восита тафаккури одамонро идора мекунад?
$А) Таъриф кардани ҳукумат; $B) Бо бор кардани ақидаи худ; $C) Камаҳамият нишон додани воқеа; $D) Таъриф кардани шахс; $Е) Ҳамаашон;
@61. ВАО бо кадом восита тафаккури одамонро идора мекунад?
$А)Чопи маводи дурӯғи сиёсӣ; $B) Таъриф кардани ҳукумат; $C) Камаҳамият нишон додани воқеа; $D) Таъриф кардани шахс; $Е) Ҳамаашон;
@62. ВАО бо кадом восита тафаккури одамонро идора мекунад?
$А)Чопи маводи дурӯғи сиёсӣ; $B) Бо бор кардани ақидаи худ; $C) Паҳн накардани маълумоти воқеӣ; $D) Паҳн кардани иттилои дурӯғ; $Е) Ҳамаашон;
@63. Аксари тамошобинон ба рекламаи ТВ чӣ хел муносибат доранд?
$А) Телевизиорро хомӯш мекунанд; $B) Садояшро хомӯш мекунанд; $C) Бо завқ тамошо мекунанд; $D) Муносибати манфӣ доранд; $Е) Муносибати мусбат доранд;
@64. Релайтер кист?
$А) Мутахассис оид ба робита бо ҷомеа; $B) Мутахассис оид ба робита бо фурӯши хонаҳо $C) Мутахассис оид ба навиштани реклама; $D) Мутахассис оид ба сохтани роликҳои рекламавӣ; $Е) Ҳамаашон;
@65. Д. МакКуэйл аудиторияи расонаҳоро чӣ гуна медонад?
$А) Ҳамчун қабулкунандаи пассиви иттилоъ; $B) Ҳамчун истеъмолгари иттилоъ; $C) Ҳамчун иштирокчии пассив; $D) Ҳамчун иштирокчии фаъол; $Е) Ҳамаашон;
@66. Д. МакКуэйл талаботи аудиторияи расонаҳоро чӣ гуна тасниф мекунад?
$А) Талабот ба иттилоъ; $B) Талабот ба мушаххас гардидан; $C) Талабот ба ҳамгироӣ; $D) Талабот ба фароғат; $Е) Ҳамаашон;
@67. Вазифаи асосии ВАО чист?
$А) Хизмат ба ҳукумат; $B) Инъикоси воқеии ҳаёт; $C) Хизмат ба Ватан; $D) Хизмат ба муассис; $Е) Ҳамаашон;
@68. Принсипҳои асосии фаъолияти ВАО чист?
$А) Беғаразӣ; $B) Ошкорбаёнӣ; $C) Кушода будан; $D) Гуногунандешӣ; $Е) Ҳамаашон;
@69. Рисолати касбии журналист чист?
$А) Фаъолияти иттилоотонӣ; $B) Фаъолияти эҷодӣ; $C) Фаъолияти тиҷоратӣ; $D) Фаъолияти таҳқиқотӣ; $Е) Ҳамаашон;
@70. Як сархати матни журналистӣ бояд чанд фикрро фаро гирад?
$А Ҳар қадар дароз бошад, хуб аст; $B)Чанд фикрро; $C) Як фикрро; $D)Ақаллан ду фикрро; $Е) Ҳамаашон;
@71. Рекламаи номуносиб чист?
$А) Рекламаи бевиҷдонона; $B) Рекламаи нодуруст; $C) Рекламаи беодобона; $D пинҳонӣ; $Е) Ҳамааш;
@72. Рекламаи номуносиб чист?
$А) Рекламаи бевиҷдонона; $B) Рекламаи ошкоро бардурӯғ; $C) Рекламаи беодобона; $D Пинҳонӣ; $Е) Ҳамааш;
@73. Рекламаи иҷтимоӣ чист?
$А) Рекламае, ки хусусияти тиҷоратӣ дорад;; $B) Рекламае, ки хусусияти тиҷоратӣ надорад; $C) Рекламае, ки хусусияти хизматрасонии пулакӣ дорад; $D) Рекламае, ки ба маблағгузорӣ даъват мекунад; $Е) Ҳамааш;
@74. Оё реклама ҳуқуқи муаллифӣ дорад?
$А) Муаллифи онро муайян кардан мушкил аст; $B) Не, надорад; $C) Бале; $D) Ин аз реклама иборат аст; $Е) Ҳамааш;
@75. Пахши реклама дар радиову телевизиони давлатии Тоҷикистон чӣ кадар дар як шабонарӯз иҷозат дода мешавад?
$А) Иҷозат нест; $B) 10%; $C) 20%; $D) 30%; $Е) 40%;
@76. Пахши реклама дар радиову телевизиони ғайридавлатии Тоҷикистон чӣ кадар дар як шабонарӯз иҷозат дода мешавад?
$А) Иҷозат нест; $B) 10%; $C) 20%; $D) 30%; $Е) 40%;
@77. Пахши реклама дар матбуоти давлатии Тоҷикистон чӣ кадар дар як шумора иҷозат дода мешавад?
$А) Иҷозат нест; $B) 10%; $C) 25%; $D) 30%; $Е) 40%;
@78. Пахши реклама дар матбуоти ғайридавлатии Тоҷикистон чӣ кадар дар як шумора иҷозат дода мешавад?
$А) Иҷозат нест; $B) 10%; $C) 25%; $D) 30%; $Е) 40%;
@79. Оё дар барномаҳои кӯдаконаи телевизион ва радио истифодаи реклама мумкин аст?
$А) Мумкин нест; $B) Мумкин аст; $C) Агар давомнокии барнома то 30 дақиқа бошад, пахши реклама манъ аст; $D) Агар давомнокии барнома то 40 дақиқа бошад, пахши реклама манъ аст; $Е) Агар давомнокии барнома то 50 дақиқа бошад, пахши реклама манъ аст;
@80. Рекламаи кадом маҳсулот дар ВАО-и Тоҷикистон манъ аст?
$А) Машрубот; $B) Тамоку; $C) Маҳсулоти тамоку; $D) Маводи мухаддир; $Е) Ҳамааш;
@81. Рекламаи кадом доруҳо дар Тоҷикистон манъ аст?
$А) Доруҳои камтаъсир; $B) Доруҳои пуртаъсир; $C) Доруҳое, ки бо рецепт фурӯхта мешаванд; $D) Доруҳое, ки бе рецепт фурӯхта мешаванд; $Е) Доруҳои хориҷӣ;
@82. Кадом намуди яроқро дар Тоҷикистон реклама кардан мумкин аст?
$А) Тамоми навъҳои яроқ; $B) Яроқи ғайринизомии иҷозатдошта; $C) Яроқи истеҳсоли Тоҷикистон; $D) Силоҳи ҳарбӣ; $Е)Туфангу таппонча;
@83. Оё рекламаи силоҳи шикорӣ ва варзишӣ дар Тоҷикистон мумкин аст?
$А) Бале; $B) Мумкин нест; $C) Агар ҳукумат иҷозат диҳад; $D) Агар муассис иҷозат диҳад; $Е) Ҳамааш;
@84. Рекламаи яроқро бояд кадом газетаҳо чоп бикунанд?
$А) Ҳамаи газетаҳо; $B) Танҳо газетаҳои ҷумҳуриявӣ; $C) Газетаҳои махсус; $D) Рӯзномаҳои миллӣ; $Е) Ҳамаашон;
@85 Оё радиову телевизон ба рекламаи яроқ ҳуқуқ дорад?
$А) Баъди соати 22; $B) Баъди соати 21; $C) Баъди соати 24; $D) Баъди ними шаб; $Е) Ҳамаашон;
@86. Мӯҳлати нигоҳдории маводе, ки рекламаро дар бар мегирад чӣ қадар аст?
$А) Як ҳафта баъди пахш ва чопи охирин; $B) Як моҳ баъди пахш ва чопи охирин; $C) Се моҳ баъди пахш ва чопи охирин; $D) 6 моҳ баъди пахш ва чопи охирин; $Е) Як сол баъди пахш ва чопи охирин;
@87. Оё аксулреклама дар Тоҷикистон мумкин аст?
$А) Мумкин нест; $B) Бале; $C) Ин аз ТВ вобаста аст; $D) Инро сармуҳаррир муайян мекунад; $Е) Ин аз муассис вобаста аст;
@88. Рекламаи беодобона чист?
$А) Рекламаест, ки беодобиро талқин мекунад; $B) Рекламаест, ки беодобиро таблиғ мекунад; $C) Рекламаест, ки пеши беодоб шуданро мегирад; $D) Рекламаест, ки меъёрҳои умумибашарӣ ва ахлоқиро халалдор месозад; $Е) Ҳамааш;
@89. Оё паҳн кардани рекламаи беодобона мумкин аст?
$А) Мумкин аст; $B) Дар кишварҳои хориҷӣ мумкин аст; $C) Дар кишварҳои рушдкарда мумкин аст; $D) Ба рекламаи беодобона роҳ дода намешавад; $Е) Инро худи муаллиф ва сармуҳаррир муайян мекунанд;
@90. Барои рекламаи номуносиб ё саркашӣ кардан аз аксулреклама чӣ ҷавобгарӣ муайян шудааст?
$А) Пардохти маблағи то 100 нишондиҳанда барои ҳисобҳо; $B) Пардохти маблағи аз 100 то 200 нишондиҳанда барои ҳисобҳо; $C) Пардохти маблағи аз 100 то 250 нишондиҳанда барои ҳисобҳо; $D) Пардохти маблағи аз 150 то 250 нишондиҳанда барои ҳисобҳо; $Е) Маҳбас аз 2 то 3 сол;
@91. Аудиторияи кадом расона доимӣ нест?
$А)Сомона; $B) Телевизион; $C) Радио; $D) Рӯзнома; $Е) Маҷалла;
@92. Оё фаъолияти журналистони шаҳрвандӣ касбӣ аст?
$А) Не; $B) Бале; $C) Агар инро сармуҳаррир хоҳад; $D) Агар журналист инро хоҳад; $Е) Агар инро бинандаҳо хоҳанд;
@93. Аудиторияи кадом расона аз мавсим ва вақт вобаста аст?
$А)Сомона; $B) Телевизион; $C) Радио; $D) Рӯзнома; $Е) Маҷалла;
@94. Таъсири кадом расона самараноктар аст?
$А) Телевизион; $B) Радио; $C) Сомона; $D) Рӯзнома; $Е) Маҷалла;
@95. Журналист дар фаъолияти касбии худ пеши кӣ масъул аст?
$А) Сармуҳаррир; $B) Мудири шӯъба; $C) Муассис; $D) Аудитория; $Е) Ҳукумат;
@96. Кадом омил иштироки воқеии ВАО-ро дар ҳалли проблемаҳо таъмин мекунад?
$А) Одоби муошират; $B) Муаррифии худ; $C) Мақсади муроҷиат; $D) Баёни возеҳу рӯшан; $Е) Озодии матбуот;
@97. Вобастагии иқтисодии ВАО аз маблағгузорӣ чӣ таъсир дорад?
$А) Ба мавзӯъ ва мундариҷаи он дахолат мекунад; $B) Ба пардохтпулӣ; $C) Ба мақомоти давлатӣ; $D) Ба фаъолияти сармуҳаррир; $Е) Ҳамааш;
@98. Обуна ва паҳнкунии матбуот ба тиражи нашрияҳо таъсир дорад?
$А) Не; $B) Бале; $C) Дар Тоҷикистон таъсир надорад; $D) Чандон таъсир надорад; $Е) Эҳсос намешавад;
@99. Оё обуна ба тиражи нашрияҳо таъсир дорад?
$А) Бале; $B) Не; $C) Дар Тоҷикистон таъсир надорад; $D) Чандон таъсир надорад; $Е) Эҳсос намешавад;
@100. Обунаи маҷбурӣ чӣ паёмади манфӣ дорад?
$А) Баррасии масъалаҳои ҳукумат афзалият мегирад; $B) Баррасии аъзои парламент афзоиш меёбад; $C) Масоили муҳим баррасӣ мешаванд; $D) Мундариҷа ва муҳтавои нашрияҳо паст мешавад; $Е)Ҳамаашон;

Усулҳои таҳқиқ дар журналистика

@1. Журналистика чист?
$А) Фаъолияти журналистӣ аст; $B) Рӯзнома, ТВ ва радио; $C) Матни журналистӣ; $D) Фаъолиятест, ки бо манфиатҳои ҷамъиятӣ ва арзишҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ алоқаманд мебошанд; $Е) Ҳамаашон;
@2. Журналистика бо ҷомеа чӣ иртибот дорад?
$А) Иртибот надорад; $B) Иртибот дорад; $C) Дар бораи он менависад; $D) Онро тавсиф мекунад; $Е) Вай барои қонеъ гардондани талаботи ҷомеа равона шудааст;
@3. Институти иҷтимоӣ чист?
$А) Пажӯҳишгоҳ аст; $B) Шакли таърихан ташаккулёфтаи ташкили фаъолияти якҷояи одамон мебошад; $C) Пажӯҳишгоҳи иҷтимоӣ аст; $D) Донишкадаи таҳсилотӣ аст; $Е) Донишкадае аст, ки мутахассиси иҷтимоиёт тайёр мекунад;
@4. Чаро ҷомеаи муосирро бе ВАО тасаввур карда намешавад?
$А Предмети инъикосаш ҷомеа аст; $B Бе Интернет ҷавонон худро озод ҳис намекунанд; $C Зеро барои қонеъ гардондани талаботи ҷомеа ахбори муҳим пахш мекунад; $D) Шеваи гуфтори ҷомеа аст; $Е) Қолабшиканӣ мекунад;
@5. Оё журналистика институти иҷтимоӣ аст?
$А Не; $B Яке аз институтҳои асосии ҷомеаи шаҳрвандӣ буда, барои муайян ва ифшо кардани мавзӯъҳои ба ҷомеа муҳим равона гардида, мубоҳисаҳоро ба вуҷуд меорад, ки онҳо ба рушди солими ҷомеа мусоидат мекунанд; $C Вай ба институт иртиботе надорад; $D) Институти журналистика мебошад; $Е) Донишкадаи махсуси журналистика аст;
@6. Журналистика дар кадом асос фаъолият мекунад?
$А Дар асоси демократия ва амалӣ гардидани озодиҳои шахс; $B Дар асоси қонун; $C Дар асоси фармони президент; $D Дар асоси фармони шоҳ; $Е) Дар асоси қарори парламент;
@7. Ҷомеаи демократӣ чист?
$А) Ҷомеаи озод аст; $B Ҷомеае аст, ки дар он ҳуқуқҳои сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоии одамон ҳимоя мегардад; $C) Як намуди давлат аст. $D)Ҷомеае аст, ки бой ва гадо надорад; $Е) Ҷомеае аст, ки ба олами сармоя дахл дорад;
@8. Журналистикаро ҳамчун институти иҷтимоӣ кадом намуди ВАО ташкил мекунанд?
$А) Навиштаҳои журналистон; $B) Эҷоди журналистӣ; $C) Журналистикаи матбуот; $D) Журналистикаи шаҳрвандӣ; $Е) Маҷалла;
@9. Журналистикаро ҳамчун институти иҷтимоӣ кадом намуди ВАО ташкил мекунанд?
$А) Матбуот; $B) Телевизион; $C) ВАО-и давлатӣ; $D) Радио; $Е) Интернет;
@10. Журналистикаро ҳамчун институти иҷтимоӣ кадом намуди ВАО ташкил мекунанд?
$А) ВАО-и давлативу ҷамъиятӣ; $B) Телевизион; $C) Радио; $D) Интернет; $Е) рӯзномаҳо;
@11. Агар давлат тоталитарӣ бошад, иттилоъ чӣ гуна мешавад?
$А) Иттилоъ якҷониба ва соншуршуда аст; $B) ВАО иттилои воқеӣ пахш мекунанд; $C) Телевизион иттилоии беғараз пахш мекунад; $D) Танҳо ВАО-и хусусӣ сухани ҳақро мегӯянд; $Е) Радиои давлатӣ воқеиятро инъикос мекунад;
@12. Чаро мехоҳанд, ки журналистикаро ба сиёсат тобеъ бикунанд?
$А) Зеро журналистон низ сиёсатмадоранд; $B) Зеро тавассути журналистика метавон ба тафаккури одамон таъсир расонид; $C) Зеро журналистикаро аз сиёсат ҷудо карда намешавад; $D) Зеро асоси сиёсат журналистика аст; $Е) Зеро бе журналистика ҳаёт нест;
@13. Пахши мавод дар ВАО вобаста ба фаъолияти ҳукумат ба ҷомеа чӣ имкон медиҳад?
$А Имкони шунидани тавсифи ҳукумат; $B) Имкони танқиди ҳукумат; $C) Таърифу тавсифи мансабдорон; $D) Амали ҳукуматро зери назорат бигирад; $Е) Имкони шунидани садои мухолифин;
@14. Агар давлат ва ҷомеа демократӣ бошад, иттилоъ дар бораи фаъолияти ҳукумат чӣ гуна мешавад?
$А) Яктарафа мешавад; $B)Танҳо ҳукуматро таъриф мекунанд; $C) Мухолифинро танқид мекунанд; $D Фақат дар бораи мансабдорон иттилоъ медиҳанд; $Е) Иттилоъ васеъ, гуногунҷабҳа ва беғараз мешавад;
@15. Вазифаи асосии журналистон барои ҷомеа чист?
$А) Таърифи мансабдорон; $B) Ягон хел вазифа надоранд; $C) Журналист пеши муассис масъулият дорад; $D) Сухане гуфтан аст; $Е) Расонидани иттилои воқеӣ аст, то фаъолияти ҳукуматдорон шаффоф сурат бигирад;
@16. Чаро ВАО-ро «ҳукумати чорум» меноманд?
$А) Вай олоти назорати ҳукумат мебошад; $B) Барои он ки ба ҳукумат хизмат мекунад; $C) Барои он ки ба мухолифин хизмат мекунад; $D) Барои он ки ба халқ хизмат мекунад; $Е) Барои он ки ба мансабдорон хизмат мекунад;
@17. Дар назарияи либертарианӣ ВАО аз рӯӣ моликият чӣ гуна аст?
$А) Аз рӯи моликият ВАО давлатӣ аст; $B) Аз рӯи моликият ВАО ҷамъиятӣ аст; $C) Аз рӯи моликият ВАО хусусӣ мебошад; $D) Аз рӯи моликият ВАО давлативу ҷамъиятӣ аст; $Е) ВАО ба касе тааллуқ надорад;
@18. Ҳадафи асосии назарияии авторитарӣ чист?
$А) Тарғиби сиёсати давлат ва хизмат ба он аст; $B) Тавсифи ҳукумат; $C) Иттилоърасонӣ; $D) Иттилоърасониву тавсиф; $Е) Хизмат ба мардум;
@19. Ҳадафи асосии назарияи либертарианӣ чист?
$А) Иттилоъ додан, саргарм кардан, фурӯхтан, барои дарёфти ҳақиқат кӯмак кардан, назорат кардани ҳукумат; $B) Иттилоъ додан; $C) Таърифи мансабдорон; $D) Хабари хуш паҳн кардан; $Е) Ба мардум хизмат кардан;
@20. Назарияи масъулияти иҷтимоии ВАО ба чӣ асос ёфтааст?
$А) Ба ризоияти сармуҳаррирон асос ёфтааст; $B) Ба ризоияти журналистон ва мусоҳибони онҳо; $C) Ба ризоияти ихтиёрии соҳибони ВАО, гузашт кардан ба журналистону ҷомеа ва коҳиш додани ҳуқуқҳои худи ношир асос ёфтааст; $D)Ба ризоияти ҳукумат ва журналистон асос ёфтааст; $Е)Ҳамаашон;
@21. Комиссияи Хатчинс кай ва дар куҷо таъсис ёфт?
$А) Соли 1956 дар ИМА; $B) Соли 1942 дар ИМА; $C) Соли 1940 дар ИМА; $D) Соли 1956 дар Аврупо; $Е) Соли 1942 дар Олмон;
@22. Китоби «Чаҳор назарияи матбуот» кай чоп шуд?
$А) Соли 1941; $B) Соли 1942; $C) Соли 1956; $D) Соли 1960; $Е) Соли 1966;
@23. Дар назарияи шӯравии коммунистӣ ВАО пеши кӣ масъулият дорад?
$А) Пеши пролетариат масъулият дошта, ташвиқотчӣ, тарғиботгар ва ташкилотчӣ маҳсуб мешавад; $B) Пеши Ҳизби коммунист; $C) Пеши КМ Ҳизби коммунисти Иттифоқи Советӣ; $D) Пеши Котиби генералии Ҳизби коммунисти Иттифоқи Советӣ; $Е) Ҳамаашон;
@24. Методология чист?
$А) Методология усули корбарии олимон аст; $B) Ин таълимот аст дар бораи моҳият, система ва усулҳои истифодаи методҳо, ки дурустӣ ва пуррагии ҳалли масъалаҳои аз ҷониби илм гузошташударо таъмин менамояд; $C) Таълимот дар бораи пажӯҳиши илмӣ аст; $D) Методология як намуди роҳи пажӯҳиш аст; $Е) Ҳамаашон;
@25. Хусусияти муҳими методологияи ҳамаи илмҳо чист?
$А) Пажӯҳиш шудани онҳо; $B) Амалӣ будан; $C)Назариявӣ будан; $D) Устувор будани он; $Е) Ҳамаашон;
@26. Ба методологияи назариявӣ чӣ дохил мешавад?
$А) Методҳо; $B) Усулҳои пажӯҳиш; $C) Предмет, сохтор, моҳияти принципҳо ва методҳо ва ғайра; $D) Мусоҳиба бо респондон; $Е) Ҳамаашон;
@27. Ба амалияи методология чӣ дохил мешавад?
$А) Сарчашмаҳо; $B) Истифодаи амалии принципҳо ва методҳо ҳангоми пажӯҳиш; $C) Таҳқиқоти соҳавии илм; $D) Таҳқиқи муаллиф; $Е) Ҳамаашон;
@28. Методологияи ҳар як илм ба чӣ асос меёбад?
$А) Ба қонунҳои асосии рушди табиат, ҷомеа ва тафаккур асос меёбад; $B)Ба худи илм; $C) Ба таҳқиқотҳоисоҳа; $D) Ба илоҳиёт; $Е) Ба дараҷаи дарки муҳаққиқ;
@29. Диалектика чист?
$А) Як шохаи илм аст; $B) Илми табиатшиносӣ аст; $C) Таълимотест, ки оламро бо тамоми робитаю муносибати таъсири мутақобили чиз, воқеа ва равандхо мавриди омӯзиш қарор медиҳад; $D)Як қисми фалсафа аст; $Е) Ҳамаашон;
@30. Мафҳуми «таърихият» чист?
$А) Таърихро меомӯзад; $B) Назарияи таърихро мефаҳмонад; $C) Аз таърих сарчашма мегирад; $D) Муносибат ба воқеиятро аз нуқтаи назари тағйироти он дар вақт ва инкишоф мефаҳмонад; $Е) Ҳамаашон;
@31. Метод чист?
$А) Ин усули пажӯҳиш аст; $B) Ин равиши таҳқиқ аст; $C) Системаи нишондодҳо, принсипҳо, талабот аст, ки барои ҳалли вазифаи мушаххас, расидан ба натиҷаи муайян дар ин ё он соҳаи фаъолият равона шудааст; $D) Усулҳои таҳқиқ барои дарки воқеият аст; $Е) Асоси таҳқиқи муосир мебошад;
@32. Методика чист?
$А) Маҷмӯи тарзу услуби идрок, системаи қоидаҳо аст, ки тартиби пажӯҳиши илмӣ ва пайдарҳамии баъзе методҳои алоҳидаро танзим мекунад; $B) Тарзу услуби дарки мавзӯъ аст; $C) Таълимот дар бораи усули таҳсилот аст; $D) Усули таълим аст; $Е) Як равияи пажӯҳиш аст;
@33. Рефлексия дар фалсафа чист?
$А) Фаъолияти инсон аст; $B) Шакли фаъолияти ақлонии инсон аст, ки ба дарк кардани амали худ равона шудааст; $C) Ин таҷрибаи академик Павлов аст, ки рафтори сагро меомӯхт; $D) Як шохаи муосири фалсафа аст; $Е) Соҳаи нави илм аст;
@34. Парадигма чист?
$А) Маҷмӯи дастовардҳои илмӣ аст, ки ҷомеаи илмӣ дар ҳамон давра эътироф мекунанд; $B) Чаҳорчӯбаи таҳқиқ аст; $C) Равиши таҳқиқ аст; $D) Усули пажӯҳиш аст; $Е) Тарзи таҳқиқ мебошад;
@35. Парадигмаи асосие, ки тасвири имрӯзаи оламро ташаккул медиҳад, чист?
$А) Назарияи ҳастӣ; $B) Назарияи миқдору сифат; $C) Назарияи таркиши бузург; $D) Назарияи фалсафа; $Е) Назарияи пайдоиши олам;
@36. Фрейм чист?
$А) Чаҳорчӯба аст; $B) Сохтори иттилоъ аст; $C) Эҷодиёти шахс аст; $D) Шохиси пажӯҳиш аст; $Е) Дар илмҳои иҷтимоӣ яклухтӣ ё бутуниест, ки дар чорчӯбаи он одамон худро дар олам маънидод мекунанд;
@37. Денис Макквейл чанд назарияи иртибототи оммавиро пешниҳод кардааст?
$А) 2 назария; $B) 3 назария; $C) 4 назария; $D) 5 назария; $Е) 7 назария;
@38. Кадоме аз инҳо «Назарияи иртибототи оммавӣ» аст?
$А) Назарияи ҷисмҳо; $B) Назарияҳои аз қаъри илмҳои иҷтимоӣ баромада; $C) Назарияи физикӣ; $D) Назарияи гузариши миқдор ба сифат; $Е) Назарияи Эйнштейн;
@39. Кадоме аз инҳо «Назарияи иртибототи оммавӣ» аст?
$А) Назарияи иқтисодӣ; $B) Назарияи гузариши миқдор ба сифат; $C) Назарияи замони муосир; $D) Назарияҳои пайдоиши фарҳангӣ дошта; $Е) Назарияи Эйнштейн;
@40. Кадоме аз инҳо «Назарияи иртибототи оммавӣ» аст?
$А) Назарияи иқтисодӣ; $B) Назарияи гузариши миқдор ба сифат; $C) Назарияҳои нормативӣ; $D) Назарияи сухан ва объект; $Е Назарияи Эйнштейн;
@41. Кадоме аз инҳо «Назарияи иртибототи оммавӣ» аст?
$А) Назарияҳои амалиётӣ; $B) Назарияи иқтисодӣ; $C) Назарияи гузариши миқдор ба сифат $D) Назарияи сухан ва объект; $Е) Назарияи Эйнштейн.
@42. Кадоме аз инҳо «Назарияи иртибототи оммавӣ» аст?
$А) Назарияи сухан ва объект; $B «Назарияҳо» ҳамчун комплекси назарҳо; $C) Назарияи Эйнштейн; $D) Назарияи иқтисодӣ; $Е) Ҳамаашон;
@43. Пажӯҳишҳои эмпирикӣ ба кадом стратегияи таҳқиқ алоқаманданд?
$А) Нав ва куҳна; $B) Босуръат ва бесуръат; $C) Миқдорӣ ва сифатӣ; $D) Мантиқӣ; $Е) Хуб ва бад;
@44. Мантиқи таҳқиқи миқдориро чӣ меноманд?
$А) Мантиқи ҷузъ; $B) Нумеративӣ; $C Мантиқи фалсафӣ; $D) Мантиқи дедуктивӣ; $Е) Ҳамаашон.
@45. Мантиқи таҳқиқи сифатиро чӣ меноманд?
$А) Мантиқи кулл; $B) Нумеративӣ; $C) Мантиқи индуктивӣ; $D) Мантиқи дедуктивӣ; $Е) Ҳамаашон;
@46. Пажӯҳиши миқдорӣ бо кадом объектҳо гузаронида мешавад?
$А) Объектҳои серҳаракат; $B) Объектҳои чандтипа; $C) Объектҳои сершумори яктипа; $D) Обектҳои таҳқиқ; $Е) Объектҳои гузаранда;
@47. Таҳқиқи сифатӣ бо кадом объектҳо гузаронида мешавад?
$А) Як ва ё якчанд объектҳо; $B) Барои ҳамаи объектҳо; $C) Объектҳои сершумори яктипа; $D) Объектҳои чандтипа; $Е) Ҳамаашон;
@48. Интихоби методи таҳқиқ аз чӣ вобаста аст?
$А) Аз сухандонии муаллиф; $B Аз объекти таҳқиқ; $C) Аз забондонии муаллиф; $D) Аз доноии муҳаққиқ; $Е) Аз инфиродият ва имконияти муҳаққиқ вобаста аст;
@49. Кейс-стадӣ чист?
$А) Папкаи мавод; $B) Маводи таҳқиқ; $C) Ҷои таҳқиқ; $D) Таҳиқи ҳолати алоҳида; $Е) Таҳқиқи сиёсӣ ва фалсафӣ;
@50. Намунаи бештар паҳншудаи методикаи таҳқиқи миқдорӣ кадом аст?
$А) Таҳлили маводи журналист; $B) Пурсиши оммавӣ, таҳлили муҳтавои маводҳои ВАО, таҳлили такроршавии лексикаи муаллиф; $C) Таҳлили ахлоқӣ, фалсафӣ, сиёсӣ; $D) Таҳлили сиёсӣ; $Е) Ҳамаашон
@51. Принсипи методологии бештар истифодашаванда дар пажӯҳиши ВАО чист?
$А) Омӯхтани аудитория; $B) Назари коршиносон; $C) Назари олимон; $D) Проблемаи муосир; $Е) Баррасии ВАО ҳамчун системаи иҷтимоӣ;
@52. Ба қавли ҷомеашиноси немис Н. Луман системаи иҷтимоӣ чист?
$А) Ин ҳар як системаест, ки дар сифати ҷузъи базавии худ барои худтавлид иртибототро ба вуҷуд меорад $B) «Нигоҳ», «Фараж», «Вечерка», «Asia-Plus»; $C) «Нигоҳ», «Фараж», «Вечерка», «Asia-Plus», «Адабиёт ва санъат», «Хорпуштак»; $D) «Нигоҳ», «Фараж», «Вечерка», «Навниҳол», «Офтобак», «Asia-Plus», «Адабиёт ва санъат; $Е) Ҳамаи инҳо.
@53. Иртиботот чист?
$А) Ин суҳбати ду шахс аст; $B) Раванди системаи муносибатҳо оид ба табодули иттилоъ – ҷамъоварӣ, истеҳсол, паҳнкунӣ ва истеъмол аст; $C) Ин усули фаъолияти журналистӣ аст; $D) Як намуди асарҳо аст, ки ба проблемаҳои муҳим ва ҳодисаҳои ҳаёти рӯзмарра ва ҷомеа бахшида шудаанд; $Е) Ин кори редаксия аст;
@54. Маънии аслии муносибати системавӣ чист?
$А) Маънӣ надорад; $B) Муносибати муҳаққиқ ба ВАО аст; $C) Муносибати муҳаққиқ ба таҳқиқ ва система аст; $D) Ин баррасии объект ҳамчун муносибатҳои ташаккулёфтаи воҳид ва сохтори байни ҳам амалкунандаи ҷузъҳо дар муҳити атроф аст, ки дар раванди табодул ба тавозун равонашуда мебошад; $Е) Ҳамаашон;
@55. Оё дар таҳқиқи сифатӣ интихоби объекти беназир асосноккуниро талаб мекунад?
$А) Аксаран асосноккуниро талаб намекунад; $B) Бале; $C) Не, ҳаргиз; $D) Ин аз ҳунари муҳаққиқ вобаста аст; $Е) Ҳамаашон;
@56. Оё таҳқиқи ҳамаҷонибаи объект талаб карда мешавад?
$А) Албатта; $B) Бале, бе ин намешавад; $C) Ҳар як объект дар зуҳуроти худ беохир аст ва таҳқиқи ҳамаҷониба низ ҳамаи онҳоро фаро гирифта наметавонад; $D) Ин аз худи муҳаққиқ вобаста аст; $Е) Инро роҳбари илмӣ муайян мекунад;
@57. Кай тасмими дар кадом объектҳои мушаххас гузаронидани пажӯҳиши эмпирикӣ гирифта мешавад?
$А) Ҳангоми таҳқиқи кабинетӣ; $B) Ҳангоми оғози кор; $C) Дар давраи саҳроии таҳқиқ; $D) Инро худи муҳаққиқ муайян мекунад; $Е) Инро роҳбари илмӣ муайян мекунад;
@58. Объекти таҳқиқ чист?
$А) Объект – ин чизест, ки муҳаққиқ онро таҳқиқ мекунад; $B) Зуҳурот (ҷараён)- е фаҳмида мешавад, ки он барои омӯзиши муаллиф вазъи проблемавиро месозад ва новобаста аз муҳаққиқ вуҷуд дорад; $C) Ин порае аз таҳқиқ аст; $D) Инро муаллиф худ муайян мекунад; $Е) Ҳамаашон;
@59. Предмети таҳқиқ чист?
$А) Предмет як қисми объект аст; $B) Предмет ин асоси объект аст; $C) Хусусиятҳои муҳими назариву амалӣ, махсусиятҳо ё тарафҳои объект аст; $D) Маводи ҷамъовардаи муҳаққиқ аст; $Е) Ҳамаашон;
@60. Пажӯҳишгарони усули миқдорӣ кадом сифатҳои объектро меомӯзанд?
$А) Сифатҳои умумии объектро меомӯзанд; $B) Сифатҳои мушаххасро меомӯзанд; $C) Сифатҳои расмиро меомӯзанд; $D) Сифати адабиёти мавҷударо меомӯзанд; $Е) Сифати фаъолияти муҳаққиқро меомӯзанд;
@61. Муҳаққиқони усули сифатӣ объекти худро чӣ гуна меомӯзанд?
$А) Ҳамчун фаъолияти журналистӣ меомӯзанд; $B) Хамчун маводи таҳқиқ меомӯзанд; $C) Ҳамчун объекти беназир меомӯзанд; $D) Ҳамчун фаъолияти хабарнигорони хориҷӣ меомӯзанд; $Е) Ҳамчун объекти нав меомӯзанд;
@62. Фарзияи илмӣ чист?
$А) Як қисми пажӯҳиш аст; $B) Ҷанбаи асосии таҳқиқ аст; $C) Роҳнамои муҳаққиқ аст; $D) Ин тахмини илмӣ аст, ки ба ҳақиқӣ будани факти алоҳида/ ҳодиса ё гурӯҳи фактҳо, паҳншавии хусусиятҳои объектҳои омӯхташаванда дахл дорад; $Е) Ҳамаашон;
@63. Фарзияҳо чанд хел мешаванд?
$А Хоҳишкунанда ва ҷамъбасткунанда; $B) Тавсифӣ, таҳлилӣ ва пешгӯикунанда; $C) Мувофиқ баталаботи аудитория; $D) Тавсифӣ ва таърифӣ; $Е) Ҳамаашон;
@64. Фарқи байни фарзия ва суоли таҳқиқӣ дар чист?
$А) Дар кӯтоҳбаёнӣ; $B) Дар мӯъҷазӣ; $C) Дар мавзӯи мушаххаси таҳқиқ; $D суол танҳо як қисми таҳқиқро ифода мекунад. Фарзия ин мулоҳизаҳои тафтишнашаванда дар бораи характеристикаҳои омӯхтанашаванда мебошад; $Е) Суол танҳо қисми умумии таҳқиқро ифода мекунад. Фарзия ин мулоҳизаҳои тафтишшаванда дар бораи характеристикаҳои омӯхташаванда аст;
@65. Давраҳои асосии пажӯҳиш кадомҳоянд?
$А) Хонагӣ ва саҳроӣ; $B) Кабинетӣ, саҳроӣ, ниҳоии таҳлилӣ; $C) Хонагӣ, донишгоҳӣ; $D) Таҳлилӣ, хонагӣ, мактабӣ; $Е) Ин аз муҳаққиқ ва роҳбари илмӣ вобаста аст;
@66. Оғози пажӯҳиш аз чӣ сар мешавад?
$А) Аз таҳлили адабиёт оид ба проблемаҳои мавриди назар, шиносоӣ бо консепсияҳо ва парадигмаҳо, таҷрибаи пажӯҳишҳои эмпирикӣ дар ҳамин соҳа ва хулосаи онҳо; $B) Аз бисмиллоҳ; $C) Ин аз худи журналист вобаста аст; $D) Бо нақшакашӣ; $Е) Аз китобу рисолахонӣ;
@67. Нерӯи ҳаракатдиҳандаи пажӯҳиш аз чӣ иборат аст?
$А) Аз фаъолияти муҳаққиқ; $B) Аз нерӯи муҳаққик; $C Аз проблемаи илмӣ ва амалӣ; $D) Аз роҳбари илмӣ вобаста аст; $Е) Аз таҷрибаву малакаи муаллиф вобаста аст;
@68. Оё надонистани мавзӯъ дар фаъолияти амалӣ метавонад проблемаи таҳқиқ бошад?
$А) Бале, метавонад; $B) Не, наметавонад; $C) Ҳаргиз; $D) Надонистани мавзӯъ ба ин дахл надорад; $Е) Проблемаи таҳқиқ ба ин вобаста нест;
@69 Барои расидан ба ҳадафи таҳқиқ чӣ бояд кард?
$А) Бештар мутолиа кард; $B) Мутолиа ва таҷриба бояд кард; $C) Ин аз муҳаққиқ вобаста аст; $D) Як қатор вазифаҳоро, ки аксаран ҳамчун суолҳои пажӯҳиш мафаҳманд, ҳал ва тасвият бахшидан лозим аст; $Е) Аз таҷрибаву малакаи муҳаққик вобаста аст;
@70. Ҳадаф ва вазифаҳо дар пажӯҳиш чӣ нақш доранд?
$А) Нақш надорад; $B) Нақши бориз дорад; $C) Роҳ ба омӯзиш ва мумкин ҳалли онҳо бошад; $D) Нақши омӯзанда дорад; $Е)Ҳалли проблемаҳо аст;
@71. Ҳадаф ва вазифаҳо аз куҷо сарчашма мегиранд?
$А) Аз проблема бармеоянд; $B) Аз номи мавзӯъ; $C) Аз пажӯҳиш; $D) Аз таҳлили маводҳо; $Е) Ҳамаашон;
@72. Оё мавзӯи «Матбуоти Тоҷикистон дар давраи истиқлолият» проблема дорад?
$А) Не, надорад; $B) Бале, дорад; $C) Бе проблема намешавад; $D) Ин ҳангоми пажӯҳиш маълум мешавад; $Е) Натиҷаи таҳқиқ инро нишон медиҳад;
@73. Дар давраи кабинетии пажӯҳиш кадом воситаҳои зарурии ҷамъоварии иттилоъ омода карда мешаванд?
$А) Диктофон, дафтару қалам; $B) Нақшаи фаъолият; $C) Нақлиёт; $D Суолнома, бланкаҳо ва ғайра; $Е) Ҳамаашон;
@74. Агар ҳадаф – саҳм гузоштан ба рушди донишҳои илмӣ оид ба объект, коҳиш додани номуайянӣ оид ба нигоҳи илмӣ дар бораи он бошад, пас таҳқиқ чӣ гуна мешавад?
$А) Таҳқиқоти журналистӣ; $B) Илмӣ мешавад; $C) Илмӣ-амалӣ мешавад; $D) Таҳқиқи амалӣ мешавад; $Е) Таҳқиқ назариявӣ мешавад;
@75. Агар ҳадаф саҳм гузоштан дар ҳалли проблемаҳои амалӣ бошад, пас таҳқиқ чӣ гуна мешавад?
$А) Таҳқиқоти журналистӣ мешавад; $B) Илмӣ мешавад; $C) Илмӣ-амалӣ мешавад; $D) Таҳқиқ назариявӣ мешавад; $Е) Пажӯҳиш характери амалӣ мегирад;
@76. Намудҳои умумии ҳадафҳо кадоманд?
$А) Тавсиф; $B) Таҳлил; $C) Муқоиса; $D) Тафсири имрӯз ва гузаштаи таърихӣ; $Е) Ҳамаашон;
@77. Намудҳои умумии ҳадафҳо кадоманд?
$А) Таҳияи тавсияҳои амалӣ $B) Тавсиф; $C) Пешгӯии оянда; $D) Муқоиса; $Е) Ҳамаашон;
@78. Оё дар пажӯҳиш ҳадафҳои назариявӣ ва амалӣ ба ҳам тавъаманд?
$А) Бале; $B) Не; $C) Ҳаргиз тавъам нестанд; $D) Ин баъди анҷоми пажӯҳиш маълум мешавад; $Е) Номаълум аст;
@79. Ҳангоми таҳқиқи сифатӣ ҷамъоварӣ ва коркарди маълумот чӣ характер дорад?
$А) Ҳеҷ хел характер надорад; $B) Характераш баъд маълум мешавад; $C) Характери амалӣ дорад; $D) Характери азҳамҷудокунӣ дорад ва мулоҳизаи хосаро тақозо мекунад; $Е) Характери махсус дорад;
@80. Ҳангоми методи пурсиш аз кадом техника истифода мебаранд?
$А) Рӯ ба рӯ; $B) Ғоибона; $C) Бо телефон; $D) Бо истифода аз карточкаҳо; $Е) Ҳамаашон;
@81 Хронометражро кай мегузаронанд?
$А) Фарқ надорад; $B) Дар давраи кабинетии таҳқиқ; $C) Дар давраи саҳроии таҳқиқ; $D) Дар давраи таҳлили ниҳоӣ; $Е) Ҳамаашон;
@82. Дар кадом давра алоқаи бевоситаи муҳаққиқ бо объектҳои пажӯҳиш сурат мегирад?
$А) Дар оғози кор; $B) Пеш аз оғози пажӯҳиш; $C) Дар давраи кабинетии таҳқиқ; $D) Дар давраи таҳлили ниҳоӣ; $Е) Дар давраи саҳроии ҷамъоварии иттилои эмпирикӣ;
@83. Кай воситаҳои пажӯҳишҳои миқдорӣ тағйир дода намешаванд?
$А) Дар давраи саҳроии ҷамъоварии иттилои эмпирикӣ; $B) Ҳаргиз тағйир дода намешаванд; $C) Дар давраи кабинетии таҳқиқ; $D) Дар давраи таҳлили ниҳоӣ; $Е) Ҳангоми пажӯҳиш;
@84. Дар таҳқиқи сифатӣ кай метавон тасҳеҳи воситаҳои пажӯҳишро гузаронид?
$А) Ҳамавақт; $B) Баъди апробатсия дар давраи асосии ҷамъоварии маълумот; $C) Дар давраи кабинетии таҳқиқ; $D) Дар давраи таҳлили ниҳоӣ; $Е) Ҳангоми пажӯҳиш;
@85. Кай воқеияти фарзияҳо санҷида мешавад?
$А) Ҳама вақт; $B) Дар давраи кабинетии таҳқиқ; $C) Дар давраи саҳроӣ; $D) Дар давраи таҳлили ниҳоӣ; $Е) Ҳамаашон;
@86. Иттилои таҳқиқи миқдориро чӣ тавр метавон коркард намуд?
$А) Дастӣ; $B) Бо ҷалби мутахассисон; $C) Бо истифода аз барномаҳои стандартӣ; $D) Бо усулҳои классикӣ; $Е) Ҳамаашон;
@87. Хулосаи таҳқиқи сифатиро чӣ хел пешниҳод мекунанд?
$А) Ҳамчун дастхат; $B) Ба шакли айёнӣ; $C)Шакли чопӣ; $D) Шакли электронӣ; $Е) Ҳамаашон;
@88. Ба проблемаи кор бо сарчашмаҳо кадом фанҳо машғуланд?
$А) Сарчашмашиносӣ; $B) Забоншиносӣ; $C) Адабиётшиносӣ; $D) Сиёсатшиносӣ; $Е) Ҳамаашон;
@89. Ба проблемаи кор бо сарчашмаҳо кадом фанҳо машғуланд?
$А) Забоншиносӣ; $B) Адабиётшиносӣ; $C) Матншиносӣ; $D)Таърихшиносӣ; $Е) Ҳамаашон;
@90. Ба проблемаи кор бо сарчашмаҳо кадом фанҳо машғуланд?
$А) Адабиётшиносӣ; $B) Таърихшиносӣ; $C) Забоншиносӣ; $D) Китобшиносӣ; $Е) Сиёсатшиносӣ;
@91. Ба проблемаи кор бо сарчашмаҳо кадом фанҳо машғуланд?
$А) Забони миллӣ; $B) Адабиётшиносӣ; $C) Бойгоншиносӣ; $D) Лингвистика; $Е) Таърихшиносӣ;
@92. Сарчашмашиносӣ кадом гурӯҳи матнҳоро ҷудо мекунад?
$А) Оне, ки таҳлил мешавад ва объекти таҳлил мебошад $B Оне, ки хонда мешавад; $C) Матнҳои озод; $D) Матни бойгонӣ; $Е) Ҳамаашон;
@93. Сарчашмашиносӣ кадом гурӯҳи матнҳоро ҷудо мекунад?
$А) Оне, ки хонда мешавад; $B) Он чизе, ки аз ҷониби муҳаққикони дигар сохта шудаанд; $C) Матнҳои озод; $D) Матни бойгонӣ; $Е) Ҳамаашон;
@94 Маводи таҳлили матнҳо ба кадом намуд ҷудо мешаванд?
$А) Сарчашмаҳои чопшуда; $B) Ба луқма; $C Ба мақола; $D) Ба очерк; $Е) Ба хабар;
@95. Маводи таҳлили матнҳо ба кадом намуд ҷудо мешаванд?
$А) Ба сарчашмаҳои маҳфуз; $B) Маводи бойгонӣ; $C) Сарчашмаҳои нодир; $D) Маводи Интернет; $Е) Ҳамаашон;
@96. Ҳангоми кор бо матн чиро бояд ба назар гирифт?
$А) Номи муаллиф; $B) Номи рӯзнома; $C) Номи муҳаррир; $D) Вақти нашр; $Е) Ба назар гирифтани дахолати сонсурӣ;
@97. Ҳангоми кор бо матн чиро бояд ба назар гирифт?
$А) Номи муаллиф; $B); $C) Танқиду ифшо ва тамасхури ҷиҳатҳои манфии инсон ва ҷомеа; $D) Диққат додан ба дахолати муҳаррир; $Е) Номи рӯзнома ва сармуҳаррир;
@98. Ҳангоми кор бо матн чиро бояд ба назар гирифт?
$А) Номи муаллиф; $B Фарқ кардани дахолати сонсур ва сармуҳарир; $C) Номи рӯзнома ва сармуҳаррир; $D) Вақти эфир ва чопи мавод; $Е) Ҳамаашон;
@99. Ҳангоми кор бо матн чиро бояд ба назар гирифт?
$А) Номи муаллифи маводи интиқодӣ; $B) Номи рӯзнома; $C) Номи муҳаррир; $D) Ба назар гирифтани дахолат ба матн, ки аз набудани ҷой дар саҳифа ва ё эфир вобаста аст; $Е) Ҳамаашон;
@100. Ҳангоми кор бо матн чиро бояд ба назар гирифт??
$А) Номи муаллифи маводи интиқодӣ; $B) Номи рӯзнома; $C) Омӯхтани шарҳҳо ба маводи чопшуда; $D) Хандаовар будани матн; $Е) Вақти эфир ва чопи мавод;

Суолномаи имтиҳони тестӣ
аз фанни «Проблемаҳои глобалии муосир ва ВАО» барои курси 1 магистр

@1. Асоси демократияи намояндагиро чӣ ташкил медиҳад?
$А) Озодии сухан; $B) Идораи президентии давлат; $C) Асоси демократияи намояндагиро интихоботи озоду ҳаққонӣ ташкил медиҳад; $D) Мавҷудияти парламет; $Е) Ҳизбҳои сиёсӣ;
@2. Ҷомеаи шаҳрвандӣ чист?
$А) Ҷамъияте, ки дар он шаҳрвандон сукунат доранд; $B) Ҷамъияте, ки дар он ҳуқуқи шаҳрвандон аз ҳама зиёд аст; $C) Ин ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии худмухтор аст, ки барои амалӣ кардани талаботу манфиатҳои хусусӣ равона шудааст; $D) Ҷамъияте, ки дар он камбағалон нестанд; $Е) Ин ҷамъияти озоду демократӣ аст;
@3. Таъсиси чӣ гуна ҳизбҳо манъ аст?
$А) Ҳизбҳои «кисагӣ»; $B) Ҳизбҳои оппозитсионӣ; $C) Ҳизбҳои сиёсие, ки барои бо зӯрӣ сарнагун кардани сохтори конститутсионӣ ва ташкили гурӯҳҳои мусаллаҳ даъват менамоянд, манъ аст; $D) Ҳизбҳои сиёсии халқӣ, ки ба ҳукумат оппозитсия мебошанд; $Е) Ҳизбҳои сиёсие, ки аз президент дастгирӣ мекунанд;
@4. Сохтори ҷомеаи шаҳрвандӣ чиро фаро мегирад?
$А Ҳаёти шахсии шаҳрвандонро; $B Иқтисодиёт, иҷтимоиёт, сиёсат ва маънавиётро; $C Сохтори мақомоти давлатиро; $D) Ташкилоти ғайритиҷоратиро; $Е) Муносибати байни шаҳрвандонро;
@5. Ба минтақаи ҷуғрофии Вахш куҷо шомил аст?
$А Ноҳияи Вахш; $B Ноҳияҳои Вахш, Бохтар, Хуросон; $C Водии Вахш; $D Шаҳрҳои Қӯрғонтеппа, Сарбанд, ноҳияи Вахш; $Е) Навоҳии Ҷомӣ, Шаҳритус ва Вахш;
@6. Категорияҳои асосии демократия кадомҳоянд?
$А Рост ва мустақим; $B Озодӣ, баробарӣ; $C Озодӣ, баробарӣ ва бародарӣ; $D Мустақим ва таври намояндагӣ; $Е) ТҒД, ҳизбҳо, масҷиду калисо;
@7. Асоси иқтисодии ҷомеаи шаҳрвандиро чӣ ташкил медиҳад?
$А) Моликияти хусусӣ ва ҳуқуқҳои асосии иқтисодии шахс; $B) Заводу фабрикаҳо; $C) Иқтисоди бозорӣ; $D) Тиҷорти озод; $Е) Савдои хориҷӣ;
@8. Нерӯи асосии иҷтимоии ҷомеаи шаҳрвандӣ чист?
$А) Синфи деҳқон; $B) Синфи коргару деҳқон; $C) Синфи сарватманд; $D) Синфи миёна; $Е) Баробарии иҷтимоии мардум;
@9. Омилҳои демографии коҳиш додани камбизоатӣ кадомҳоянд?
$А) Танзими маҷбурии зоиш; $B) Маҳдудияти таваллуд; $C) Тақсимоти терреториявии аҳолӣ, тағйироти сифатӣ дар муҳоҷирати аҳолӣ, танзими оила; $D) Барҳам додани муҳоҷирати дохилии аҳолӣ; $Е) Аз маблағи давлат кӯмак кардан ба табақаҳои камбизоати аҳолӣ;
@10. Ба нерӯҳои сиёсии ҷомеаи шаҳрвандӣ чӣ шомил аст?
$А) Оппозитсияи сиёсӣ; $B) Ҳизбҳои сиёсӣ, созмону ҳаракатҳои ҷамъиятиву сиёсӣ, органҳои худидораи маҳаллӣ, ВАО-и мустақил, масҷиду калисо ва ғайра; $C) Оппозитсияи конструктивӣ; $D) Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон; $Е) Ҳизби коммунисти Тоҷикистон;
@11. Оё озодӣ ва демократия ҳаммаъноанд?
$А) Бале; $B) Не; $C) Онҳо синониманд; $D) Ҳар ду як маъно доранд; $Е)Ҳар кас онро ба таври худ мефаҳмад;
@12.Омилҳои иҷтимоии коҳиш додани камбизоатӣ кадомҳоянд?
$А) Ба мардум додани маоши баланд; $B) Баланд кардани нафақапулӣ; $C) Боло бурдани сатҳи таъминоти шуғли аҳолӣ, такмили системаи маълумотдиҳӣ; $D) Ба аҳолӣ додани кӯмакпулиҳои иловагӣ; $Е) Танзими оила;
@13. Сабаби асосии пайдоиши бӯҳрони иқтисодӣ дар Тоҷикистон чист?
$А) Ҷанги шаҳрвандӣ; $B) Барҳам хӯрдани СССР; $C) Озодшавии нархҳо, хусусигардонии савдо ва билкулл хусусӣ кардани амволи давлатӣ, фалаҷгардии ҳукумат; $D) Фалаҷгардии ҳукумат; $Е) Хусусигардонии амволи давлатӣ;
@14. Озодии матбуот ба ҷомеаи демократӣ чӣ иртибот дорад?
$А) Деморатияро таъриф мекунад; $B) Дар бораи озодии сухан менависад; $C) Ҳизби демократиро дастгирӣ мекунад; $D) Озодии матбуот маҳаки ҷомаи демократӣ мебошад; $Е) Ҳеҷ алоқамандӣ надорад, зеро матбуот дар ҳама ҷомеа ҳаст;
@15. Асосҳои маънавии ҷомаеи шаҳрвандӣ кадомҳоянд?
$А) Бозори дуҷабҳаи молу хизматрасонӣ ва фарҳанги миллӣ; $B) ВАО, забон ва фарҳанг; $C) Фарҳанги миллӣ; $D) Системаи бисёрзинаи меъёрҳои ахлоқӣ, урфу одатҳо; $Е) Забон ва фарҳанги миллӣ;
@16. Камбизоат кист?
$А) Нафарест, ки маошаш барои зиндагиаш басанда нест; $B) Ҳамон шахсе, ки даромади вай барои меъёрҳои дар ин ҷомеа эътирофшуда ва бартарӣ дошта имкони зиндагӣ кардан намедиҳанд; $C) Нафарест, ки мошини сабукрав, хона надорад; $D) Ҳамон шахсе, ки маошаш аз сабади истеъмолӣ кам аст; $Е) Ҳамон шахсест, ки оилаашро бо ғизо таъмин карда наметавонад;
@17. Аз рӯи меъёри муайянкардаи СММ маош бояд дар як соати корӣ чӣ қадар бошад?
$А) 5 доллар дар 1 соат; $B) 4 доллар дар 1 соат; $C) 3 доллар дар 1 соат; $D) 2 доллар дар 1 соат; $Е) 1 доллар дар 1 соат;
@18. Героин кай бори аввал истеҳсол карда шуд?
$А) Соли 1888 дар Британия; $B) Соли 1874; $C) Соли 1882 дар Британия; $D) Соли 1885 дар Германия; $Е) Соли 1887 дар ИМА;
@19. Кай фурӯш ва воридоти героин дар ИМА мамнӯъ гардид?
$А) Соли 1914; $B) Соли 1917; $C) Соли 1912; $D) Соли 1915; $Е) Соли 1918;
@20. Кай Хадамоти федералии Олмон шаҳодатномаи истеҳсоли героинро бозпас гирифт?
$А) Соли 1935; $B) Соли 1961; $C) Соли 1945; $D) Соли 1954; $Е) Соли1971;
@21. Кадом моддаи Сарқонуни Тоҷикистон дар идораи давлат иштирок кардани шаҳрвандонро кафолат медиҳад?
$А) Моддаи 23; $B) Моддаи 25; $C) Моддаи 77; $D) Моддаи 43; $Е) Моддаи 27;
@22. Оё маҳдудияти конститутсионии ҳукумат маҳаки ҷомеаи демократӣ аст?
$А) Не, ҳаргиз; $B) Ҳеҷ иртиботе надорад; $C) Бале; $D) Ҷомеаи демократӣ бе ҳукумат намешавад; $Е) Демократия бе ҳукумат намешавад;
@23. Барои барангехтани кинаю адовати миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ва ё динӣ чӣ ҷазо муайян шудааст?
$А) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз 1 то 2 сол; $B) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 2 то 3 сол; $C) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 3 то 5 сол; $D) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 5 то 12 сол; $Е) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 8 то 15 сол;
@24. Оё бемори нашъманди героинӣ сиҳат мешавад?
$А) Сиҳат мешавад; $B) Албатта, сиҳат мешавад; $C) Каму беш бошад ҳам, тамоми умр мубталои ин дард боқӣ мемонанд; $D) Агар хунашро иваз кунанд, сиҳат мешавад; $Е) Ин аз худи бемор ва организми он вобаста аст;
@25. Кадоме аз ин унсурҳо маҳаки ҷомеаи демократӣ маҳсуб мешавад?
$А) Ҳизбҳои сиёсӣ; $B) Гуногунандешии иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ; $C) Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ; $D) Плюрализми ВАО; $Е) Озодии мардум;
@26. Демократия чист?
$А) Демократия ин озодии сухан аст; $B) Демократия ин озодӣ аст; $C) Демократия ин идораи давлат аз ҷониби халқ аст; $D) Ин усули идораи давлат аст, ки дар он ҳама баробаранд; $Е) Демократия ин маҷмӯи ақоиду принсипҳои озодӣ аст;
@27. Категорияи мустақими демократия чӣ тавр сурат мегирад?
$А) Мардум депутатҳои худро интихоб мекунанд; $B) Бевосита мардум худ давлатро идора мекунанд; $C) Ҳини категорияи мустақими демократия ҳамаи шаҳрвандон бе миёнравии касе метавонанд дар қабули қарорҳои ҷомеа ширкат бикунанд; $D) Ҳизбҳо дар идораи давлат ба мардум миёнравӣ мекунанд; $Е) Аъзои ТҒД ва ҳизбҳо дар амалӣ шудани демократия ба мардум кӯмак мекунанд;
@28. Категорияи мустақими демократия дар куҷо амалӣ мешавад?
$А) Дар давлатҳои демократӣ; $B) Дар шаҳру вилоятҳои калон; $C) Дар давлатҳое, ки сари қудрат ҳизби демократ аст; $D) Дар Рими қадим; $Е) Барои ҷомеаи хурд, шӯрои қабилаҳо, иттифоқҳои касабаи маҳаллӣ;
@29. Нерӯҳои конюктурии ҷомеаи шаҳрвандӣ кадомҳоянд?
$А) Ҳизбҳои сиёсӣ; $B) Иттифоқҳои касаба; $C) Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ; $D) Ассосиатсияҳои гуногун, иттиҳодияҳо, клубҳо, ҳаракатҳо, хазинаҳо ва ғайра; $Е) Иттифоқи журналистони Тоҷикистон;
@30.Ҷомеаи шаҳрвандӣ чиро фаро мегирад?
$А) Ҳаёти маънавии ҷомеаро; $B)Ҳаёти сиёсии ҷомеаро; $C) Ҳаёти иқтисодии ҷомеаро; $D) Ҷомаеи шаҳрвандии мутараққӣ дараҷаи баланди тафаккури шахс, фарҳанг, рушди меъёрҳои ахлоқӣ, ки муносибатҳои ҷамъиятӣ ва байнишахсиро танзим мекунад; $Е) Ҳаёти иҷтимоии ҷомеаро;
@31. Бо пешниҳоди кадом созмон теъдоди омӯзгоронро дар макотиби миёнаи Тоҷикистон кам карданд?
$А) Бо пешниҳоди Бонки ҷаҳонӣ теъдоди омӯзгоронро дар макотиби миёна то 100 ҳазор нафар кам карданд; $B) Бо пешниҳоди Маҷлиси намояндагони Тоҷикистон теъдоди омӯзгоронро дар макотиби миёна то 100 ҳазор нафар кам карданд; $C) Бо пешниҳоди Вазорати маорифи Тоҷикистон теъдоди омӯзгоронро дар макотиби миёна то 100 ҳазор нафар кам карданд; $D) Бо пешниҳоди ХБА теъдоди омӯзгоронро дар макотиби миёна то 100 ҳазор нафар кам карданд; $Е) Бо пешниҳоди Ҳукумати Тоҷикистон теъдоди омӯзгоронро дар макотиби миёна то 100 ҳазор нафар кам карданд;
@32. Глобализатсия барои кадом кишварҳо таъсири манфӣ дорад?
$А) Глобализатсия ба иқтисоди кишварҳои сусттараққӣ таъсири манфӣ мерасонад; $B) Глобализатсия ба иқтисоди кишварҳои ақибмонда таъсири манфӣ мерасонад; $C) Глобализатсия ба иқтисоди кишварҳои рӯ ба рушд таъсири манфӣ мерасонад; $D) Глобализатсия ба иқтисоди кишварҳои рӯ ба рушд ва сусттараққӣ таъсири манфӣ мерасонад; $Е) Глобализатсия ба иқтисоди кишварҳои рушдкарда таъсири манфӣ мерасонад;
@33. Глобализатсия ба бозори меҳнат чӣ таъсир дорад?
$А) Ҷойҳои нави корӣ пайдо мешавад; $B) Теъдоди коргарони кироя меафзояд; $C) Теъдоди муҳоҷирони меҳнатӣ меафзояд; $D) Теъдоди сарватмандони маҳаллӣ мевфзояд; $Е) Бо ҷорӣ шудани техникаву технологияи нав теъдоди бекорон меафзояд;
@34. Харид ё фурӯши одам чӣ тавр сурат мегирад?
$А) Бо хоҳиши шахс; $B) Маҷбурӣ; $C) Харид ё фурӯши одам бо розигӣ ё бе розигӣ, бо роҳи фиреб ва ғайра сурат мегирад; $D) Бо фиреб; $Е) Бо зӯрӣ;
@35. Авраам Линколн дар бораи демократия чӣ гуфтааст?
$А) Демократия «ин ҳамон анархия аст»; $B) Демократия «озодиҳои инсон аст»; $C) Демократия «ин пеш аз ҳама орзуи ширини камбағалон аст»; $D) Демократия «ҳеҷ гоҳ воқеан ба вуҷуд намеояд»; $Е) Демократия ин «идораи давлат аз ҷониби халқ ва барои халқ аст»;
@36. Фишангҳои молиявию иқтисодии паст кардани сатҳи камбизоатӣ кадомҳоянд?
$А) Ба мардум додани кӯмаки молиявӣ; $B) Қарз додан ба камбағалон; $C) Боло бурдани нақши бонкҳо, ташкилоти дигари молиявӣ ва ТҒД барои дастгирии табақаҳои камбизоати аҳолӣ; $D) Андозбандии сарватмандон барои фонди камбизотон; $Е) Афзудани нақши ТҒД дар дастгирии камбизоатон;
@37. Харид ё фурӯши одам чӣ тавр сурат мегирад?
$А) Бо хоҳиши шахс; $B) Маҷбурӣ; $C) Аз бепарвоии шахс; $D) Тавассути душманони оила; $Е) Бо роҳи фиреб, ҷалбккунӣ, пинҳонкунӣ, супурдан, интиқол, дуздӣ, қаллобӣ ва ғайра сурат мегирад;
@38. Харид ё фурӯши одам чӣ тавр сурат мегирад?
$А) Тавассути душманони оила; $B) Аз бепарвоии шахс; $C) Аз беаҳамиятии волидон; $D) Харид ё фурӯши одам бо роҳи фиреб, ҷалбккунӣ, пинҳонкунӣ, супурдан, интиқол, дуздӣ, қаллобӣ ва ғайра сурат мегирад; $Е) Маҷбурӣ;
@39. Дар кадом моддаи Сарқонуни Тоҷикистон ҳуқуқи шаҳрвандон ба идораи давлат инъикос ёфтааст?
$А) Моддаи 27; $B) Моддаи 48; $C) Моддаи 23; $D) Моддаи 37; $Е) Моддаи 17;
@40. Харид ё фурӯши одам чӣ тавр сурат мегирад?
$А) Маҷбурӣ; $B) Аз беаҳамиятии волидон; $C) Бо мақсади минбаъд ҷалбкунӣ барои фаъолияти шаҳвонӣ ё ҷиноятӣ, истифодакунӣ дар муноқашаҳои мусалаҳона ва ғайра мебошад; $D) Аз бепарвоии шахс; $Е) Бо зӯрӣ;
@41. Модари мавридӣ кист?
$А) Занест, ки дар мӯҳлати муайян функсияҳои модарро иҷро мекунад; $B) Занест, ки дар мӯҳлати муайян дояи кӯдак мешавад; $C) Занест, ки кӯдакро дар натиҷаи истифодаи усули тиббии бордоркунии сунъӣ ё ворид кардани ҷанин бо мақсади ҳомиладор кардани он, таваллуд кардааст; $D) Шахсест, ки дар мӯҳлати муайян кӯдакро шир медиҳад; $Е) Шахсест, ки дар мӯҳлати муайян кӯдакро таҳти назорати худ мегирад;
@42. Дар кадом кишвари пешрафта озодии матбуот ва суханро давлат кафолат намедиҳад?
$А) ИМА; $B) Россия; $C) Британияи Кабир; $D) Олмон; $Е) ӯзбекистон;
@43. Харид ё фурӯши одам чӣ тавр сурат мегирад?
$А) Тавассути хешу табори ҷабрдида; $B) Тавассути дӯстони ҷабрдида; $C) Ба мақсади истифода дар саҳна аз ҷониби режиссёрон; $D) Бо мақсади минбаъд ҷалбкунӣ барои парнография, меҳнати маҷбурӣ, ғуломӣ ё одатҳои ба ғуломи монанд; $Е) Барои фоҳишагарӣ тавассути мафия;
@44. Харид ё фурӯши одам барои чист?
$А) Барои фоҳишагӣ; $B) Барои гадоӣ; $C) Бо мақсади минбаъд истифодакунӣ дар асорати қарзӣ ва ё фарзандхонӣ бо мақсади тиҷорати хариду фурӯши одамон ва ғайра; $D) Ба мақсади истифода дар дастаҳои мусаллаҳ; $Е) Барои ғуломӣ;
@45. Ғуломӣ чист?
$А) Маҷбуран кор фармудани шахс; $B) Ин беҳуқуқии шахс аст; $C) Ин вазъи шахс аст; $D) Ғуломӣ ҳолат ё вазъи беҳуқуқии шахсест, ки нисбат ба вай баъзе ё тамоми салоҳияти ба ҳуқуқи моликият хос буда, татбиқ карда мешавад; $Е) Ин ҳолати рӯҳӣ ва ҷисмонии шахс аст;
@46. Мубориза ба муқобили хариду фурӯши одамон чист?
$А) Ин муборизаи милиса бар зидди мафия аст; $B) Ин муборизаи милиса бар зидди одамфурӯшон аст; $C) Ин муборизаи мақомоти қудратӣ бар зидди одамфурӯшон аст; $D) Ин фаъолияти мақомоти қудратӣ оид ба пешгирӣ ва аз байн бурдани оқибатҳои хариду фурӯши одамон мебошад; $Е) Ин фаъолият оид ба огоҳонӣ, ошкор, пешгирӣ, ба ҳадди ақал расонидани оқибатҳои хариду фурӯши одамон ва расондани кӯмак ба ҷабрдидагони хариду фурӯши одамон аст;
@47. Истисмор чист?
$А) Ин меҳнат ё хизмати маҷбурии шахс аст; $B) Ин хизмати маҷбурии шахс бо истифодаи ғуломӣ аст; $C) Ин меҳнати маҷбурӣ ва лату кӯб шахс аст; $D) Ин меҳнат ё хизмати маҷбурӣ, ғуломӣ ё расму оини ба ғуломӣ монанд, ҳолати оҷизӣ ё бурида гирифтани узвҳо, бофтаҳои одам, истифодаи фоҳишагарии дигар шахсон, инчунин дигар шаклҳои истифодабарии шахс бо мақсади анҷом додани амалиёти дорои хусусияти шаҳвонӣ аст; $Е) Ин истифодаи фоҳишагарии дигар шахсон аст;
@48.Оё дар бораи ҷабрдидагони трафик иттилоъ додан мумкин аст?
$А) Бале, дар саҳифаи авали газета; $B) Паҳн кардани иттилоот дар бораи ҷабрдидагони хариду фурӯши одамон ё хешу табори наздики вай, ки хатар ба вуҷуд оварда метавонад, манъ аст; $C) Мумкин нест; $D) Дар ТВ ва радио мумкин аст; $Е) Бе сурат дар газетаву маҷалла чоп кардан мумкин аст;
@49. Амнияти Тоҷикистон аз кадом кишварҳо вобаста аст?
$А) Аз ӯзбекистону Қазоқистон; $B)Аз Хитой ва Афғонистон; $C) Афғонистон, ӯзбекистон, Қирғизистон, Хитой ва абарқудратҳо Русияву ИМА; $D) Аз Эрон ва Туркия; $Е) Аз Русия ва ИМА;
@50. Дар бораи кӣ иттилоъ пахш кардан мумкин нест?
$А) Дар бораи милиса; $B) Дар бораи прокурор; $C) Дар бораи шахсоне, ки ба хариду фурӯши одамон мубориза мебаранд, иттилоъ пахш кардан манъ аст; $D) Дар бораи президент; $Е) Дар бораи кормандони Кумитаи амнияти миллии Тоҷикистон;
@51.Оё дар бораи шахсияти ҷабрдидаи трафик дар хадамоти маълумотдиҳӣ иттилоъ медиҳанд?
$А) Бале; $B) Бале, агар нағзтар пурсӣ; $C) Додани маълумот манъ аст; $D) Бале, агар ҳуҷҷати журналистӣ дошта бошӣ; $Е) Бале, агар ҳаққи хизматро пардозӣ;
@52.Оё баҳсҳои сарҳадӣ метавонад боиси муноқиша дар Тоҷикистон гардад?
$А) Не; $B) Не, ҳаргиз; $C) Баҳсҳои сарҳадӣ байни Исроилу Фаластин метавонад; $D) Баҳсҳои сарҳадӣ бо Афғонистон ва Қирғизистон низ метавонад омили пайдоиши муноқишаҳо гардад; $Е) Баҳсҳои сарҳадӣ байни Қазоқистон ва Тоҷикистон метавонад;
@53. Муҳоҷирати меҳнатӣ барои кишварҳои хориҷӣ чӣ манфиат дорад?
$А) Дигаронро кор мефармоянд; $B) Иқтисодиёташон боло меравад; $C) Бе хароҷоти иловагӣ бо нерӯи арзони корӣ таъмин мешаванд; $D) Буҷаашон пур мешавад; $Е) Сохтмонашон рушд мекунад;
@54. Муҳоҷирати меҳнатӣ барои кишварҳои хориҷӣ чӣ манфиат дорад?
$А) Зиндагии аҳолиашон хуб мешавад; $B) Сохтмони нав меафзояд; $C) Истеҳсолот меафзояд; $D) Бо нерӯи арзони корӣ таъмин мешаванд; $Е) Иқтисодиёт рушд мекунад;
@55. Муҳоҷирати меҳнатӣ барои кишварҳои хориҷӣ чӣ манфиат дорад?
$А) Бозори молу хизматрасонӣ афзоиш меёбад; $B) Генофондашонро ғанӣ мегардонанд; $C) иқтисодашонро боло мебаранд; $D) Аз ин ҳисоб даромади зиёд мегиранд; $Е) Воситаи таъсиррасонии сиёсӣ аст ба кишварҳое, ки муҳоҷирон аз он ҷо омадаанд;
@56. Муҳоҷирати меҳнатӣ барои кишварҳои хориҷӣ чӣ манфиат дорад?
$А) Ҳеҷ манфиат надорад; $B) Манфиат чандон кофӣ нест; $C) Иқтисодиёт боло меравад; $D) Беҳтар кардани вазъи демографии кишвар; $Е) Зиндагии аҳолӣ хуб мешавад;
@57. Муҳоҷирати меҳнатӣ барои кишварҳои хориҷӣ чӣ манфиат дорад?
$А) Ҳеҷ манфиат надорад; $B) Манфиат баъди 10 сол маълум мешавад; $C) Иқтисодиёт боло меравад; $D) Ба кори сиёҳ ё вазнин муҳоҷирон ҷалб мешаванд; $Е) Некӯаҳволии мардум баланд мешавад;
@58. Тоҷикистон аз муҳоҷирати меҳнатӣ чӣ манфиат дорад?
$А) Ҳеҷ манфиат намебинад; $B) Маблағи зиёд аз ҳисоби муҳоҷирон ба Тоҷикистон ворид мешавад; $C) Ба бонкҳо пули зиёд ворид мешавад; $D) Давлат бой мешавад; $Е) Мардум бой мешаванд;
@59. Тоҷикистон аз муҳоҷирати меҳнатӣ чӣ манфиат дорад?
$А) Ҳеҷ манфиат намебинад; $B) Бекорӣ ва ташаннуҷи иҷтимоӣ дар Тоҷикистон паст мешавад; $C) Ба бонкҳо пули зиёд ворид мешавад; $D) Давлат бой мешавад; $Е) Оилаҳо бой мешаванд;
@60. Тоҷикистон аз муҳоҷирати меҳнатӣ чӣ манфиат дорад?
$А) Ягон хел манфиат надорад; $B) Давлат бой мешавад; $C) Гирифтани тахассус ва малакаи корӣ барои муҳоҷирон; $D) Занҳо озод мешаванд; $Е) Ба бонкҳо пули зиёд ворид мешавад;
@61. Ҷиҳати манфии муҳоҷирати меҳнатӣ чист?
$А) Дар хориҷа мондани ҷавонон; $B) Ба ҷойи дар дохили кишвар истифода шудани таҷриба ва малака дар хориҷи кишвар истифода шудани он ва аз кишвар рафтани «ақлҳо»; $C) Зани хориҷӣ гирифтани ҷавонмардон; $D) Ба ВНМО ва БПНМ (ВИЧ СПИД) гирифтор шудани муҳоҷирон; $Е) Гум кардани забони тоҷикӣ;
@62. Ҷиҳати манфии муҳоҷирати меҳнатӣ чист?
$А) Зани рус гирифтани муҳоҷирони тоҷик; $B) Шавҳари рус кардани муҳоҷирдухтарони тоҷик; $C) Бева мондани занони тоҷик; $D) Афзудани теъдоди духтарони бешавҳар; $Е) Коҳиш ёфтани эътимоди ҷомеа ба ҳукумат;
@63. Ҷиҳати манфии муҳоҷирати меҳнатӣ чист?
$А) Аз ватан дур мондани муҳоҷирон; $B) Бинобар аз руи тахасус кор накардан ва аз даст додани малакаву дониши касбӣ; $C) Ба бемориҳои гуногун гирифтор шудани муҳоҷирон; $D) Дар хориҷа мондани онҳо; $Е) Кам шудани шумораи аҳолӣ;
@64. Ҷиҳати манфии муҳоҷирати меҳнатӣ чист?
$А) Дар ватан аз даст додани ҷои кор; $B) Гум кардани ҳисси ватандӯстӣ; $C) Аз бепулӣ ба ватан барнагаштани муҳоҷирон; $D) Махлут гаштани урфу одат, фарҳанг ва забони муҳоҷирон; $Е) Дар хориҷа зан гирифтани ҷавонони тоҷик;
@65. Ҷиҳати манфии муҳоҷирати меҳнатӣ чист?
$А) Дар хориҷа зан гирифтани ҷавонони тоҷик; $B) Аз бепулӣ ба ватан барнагаштани муҳоҷирон; $C) Гум кардани ҳисси ватандӯстӣ; $D) Аз даст додани шаҳрвандони худ; $Е) Аз даст додани оилаи худ барои муҳоҷирон;
@66. Ҷиҳати манфии муҳоҷирати меҳнатӣ чист?
$А) Аз даст додани оилаи худ барои муҳоҷирон; $B) Гум кардани ҳисси ватандӯстӣ; $C) Аз бепулӣ ба ватан барнагаштани муҳоҷирон; $D) Таъсири манфӣ ба тарбияи кӯдакон ва ҷудо шудани хонаводаҳо; $Е) Дар хориҷа зан гирифтани ҷавонони тоҷик;
@67. Ҷиҳати манфии муҳоҷирати меҳнатӣ чист?
$А) Аз бепулӣ ба ватан барнагаштани муҳоҷирон; $B) Аз даст додани оилаи худ барои муҳоҷирон; $C) Коҳиш ёфтани эътимоди ҷомеа ба ҳукумат; $D) Гум кардани ҳисси ватандӯстӣ; $Е) Дар хориҷа зан гирифтани ҷавонони тоҷик;
@68.Коррупсия чист?
$А) Ин ришвагирии мансабдорон барои иҷрои амале мебошад; $B) Ин ришвагирии кормандони милиса барои иҷрои амале мебошад; $C) Ин ришвагирии мансабдорони прокуратура барои иҷрои амале мебошад; $D) Ҳаракат (беҳаракати)-и шахсони ба иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор, шахсони ба онҳо баробар карда шуда мебошад, ки мақоми худ ё имкониятҳои онро бо мақсади ба фоидаи худ ё шахсони дигар ба даст овардани неъматҳои моддӣ ва ғайри моддӣ, бартарият ва ё имтиёзҳои дигари бо қонунхо пешбинӣ нашуда истифода мебаранд; $Е) Ин ришвагирии кормандони БДА аз ронандаҳо барои иҷрои амале мебошад;
@69. Яке аз маҳакҳои демократияро номбар кунед?
$А) Телевизиони мардумӣ; $B) Зиндагии осоиштаи мардум; $C) Ташкилоти хусусии тиҷоратӣ; $D) Мавҷудияти оппозитсия; $Е) Арзишҳои таҳаммулпазирӣ, прагматизм, ҳамкорӣ ва компромисс;
@70. Оё ришвагирӣ коррупсия аст?
$А) Не; $B) Ин одати маъмӯлӣ аст; $C) Ин одати маъмӯлии мансабдорон аст; $D) Бале; $Е) Ин одати маъмӯлии мансабдорони тоҷик аст;
@71.Терроризм чист?
$А) Ин тарпарронӣ аст; $B) Ин сӯхтор аст; $C) Бо мақсади халалдор сохтани амнияти ҷамъиятӣ, тарсонидани аҳолӣ ё расонидани таъсир ҷиҳати аз ҷониби мақомоти ҳокимият қабул намудани қарор содир намудани таркиш, сӯхтор, тирпарронӣ аз яроқи оташфишон ё дигар кирдоре, ки боиси хавфи марги одамон, расонидани зарари ҷиддӣ ба амвол ё ба миён омадани оқибатҳои дигари барои ҷамъият хавфнок мегардад; $D) Ин ташкили сӯхтору куштор аст; $Е) Ин гаравгонгирии одамон аз ҷониби дастаҳои мусаллаҳ аст;
@72. Барои бевосита ё бавосита вайрон намудан ё маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрвандон чӣ ҷазо пешбинӣ шудааст?
$А) Ҷарима ба андозаи аз дусад то сесад нишондиҳанда барои ҳисоб ё маҳрум сохтан аз озоди ба мӯҳлати то ду сол; $B) Ҷарима ба андозаи аз дусад то панҷсад нишондиҳанда барои ҳисоб ё маҳрум сохтан аз озоди ба мӯҳлати то 1сол; $C) Ҷарима ба андозаи аз дусад то панҷсад нишондиҳанда барои ҳисоб ё маҳрум сохтан аз озоди ба мӯҳлати то ду сол; $D Ҷарима ба андозаи аз сад то панҷсад нишондиҳанда барои ҳисоб ё маҳрум сохтан аз озоди ба мӯҳлати то 1 сол; $Е) Ҷарима ба андозаи аз дусад то дусад нишондиҳанда барои ҳисоб ё маҳрум сохтан аз озоди ба мӯҳлати то ду сол;
@73. Дар моддаи 143 Кодекси ҷиноятии Тоҷикистон сухан дар бораи чӣ меравад?
$А) Дар бораи маҳдуд кардани ҳуқуқҳои шахс; $B) Дар бораи аз озодӣ маҳрум кардани шахс; $C) Бевосита ё бавосита вайрон намудан ё маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрвандон вобаста ба ҷинс, нажод, миллат, забон, баромади иҷтимоӣ, мавқеи шахсӣ, амволӣ, мансабӣ, маҳалли истиқомат, муносибат ба дин, ақида, марбут будан ба ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ; $D) Дар бораи муносибати одамон; $Е) Дар бораи нажод ва милати ҷинояткорон;
@74. Барои барангехтани кинаю адовати миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ва ё динӣ тавассути ВАО чӣ ҷазо пешбинӣ шудааст?
$А) Маҳдуд кардани озодӣ ба мӯҳлати то як сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин мӯҳлат; $B) Маҳдуд кардани озодӣ ба мӯҳлати то ду сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин мӯҳлат; $C). Маҳдуд кардани озодӣ ба мӯҳлати то панҷ сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин мӯҳлат; $D) Маҳдуд кардани озодӣ ба мӯҳлати то чор сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин мӯҳлат; $Е) Маҳдуд кардани озодӣ ба мӯҳлати то панҷ сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин мӯҳлат;
@75. Дар кадом ҳолат шахсе, ки дар омода сохтани кирдори терористӣ иштирок дорад аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда мешавад?
$А) Дар ҳолати таслим шудан; $B) Дар ҳолати хабаркашӣ кардан; $C) Дар ҳолати милисаро аз ҷиноят огоҳ кардан; $D) Агар мақомоти давлатиро сари вақт огоҳ созад ё бо роҳи дигар содир гаштани кирдори террористиро пешгирӣ кунад ва агар дар ҳаракатҳои ин шахс дигар таркиби ҷиноят мавҷуд набошад; $Е) Агар ҷиноят содир накарда бошад;
@76. Дар кадом давлат Парламент ҳуқуқи қабули қонунҳоеро надорад, ки озодии сухан ва матбуотро маҳдуд намояд?
$А) Афғонистон; $B) ИМА; $C) Британияи Кабир; $D) Олмон; $Е) Россия;
@77. Барои амали террористӣ ба шахс чӣ гуна ҷазои сахт дода мешавад?
$А) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз панҷ то ҳашт сол бо мусодираи амвол;
$B) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз панҷ то даҳ сол бо мусодираи амвол; $C) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз понздаҳ то бисту панҷ сол бо мусодираи амвол ё якумра аз озодӣ маҳрум сохтан; $D) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз се то панҷ сол бо мусодираи амвол; $Е) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз даҳ то понздаҳ сол бо мусодираи амвол;
@78. Барои ҷалб кардан ба содир намудани ҷиноятҳои хусусияти террористӣ дошта ё мусоидати дигар барои содир намудани онҳо чӣ ҷазо пешбинӣ шудааст?
$А) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз се то панҷ сол бо мусодираи амвол; $B) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз панҷ то даҳ сол бо мусодираи амвол; $C) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз панҷ то ҳашт сол бо мусодираи амвол; $D) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз панҷ то ҳашт сол; $Е) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз панҷ то даҳ сол;
@79. Дар кадом ҳолат наметавонад демократия амалӣ гардад?
$А) Агар оппозитсия пурқувват бошад; $B) Агар ҳукумат қудрати аз ҳад зиёд ё қудрати зарурӣ надошта бошад; $C) Агар сари қудрат коммунистон бошанд; $D) Агар давлат дар дасти диндорони иртиҷоӣ бошад; $Е) Агар аҷнабиён ба идораи давлат дахолат кунанд;
@80. Барои паҳн кардани иттилооти баръало бардурӯғ оид ба кирдори террористӣ чӣ ҷазо пешбинӣ шудааст?
$А) Ягон ҷазо нест; $B) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба як сол; $C) Корҳои ислоҳӣ ба муддати то ду сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин мӯҳлат; $D) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба панҷ сол; $Е) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба се сол;
@81. Проблемаҳои журналистикаи муосир кадомҳоянд?
$А) Вобастагии ВАО аз маблағгузорӣ ва афзоиши тарғиботи ғайриқонунӣ; $B) Амнияти журналистон ва худсонсурӣ; $C) Ҳамаи ин проблемаҳо; $D) Паст шудани сатҳи мавод ва сатҳи касбӣ; $Е) Плагиат дар ВАО ва паҳнкунии матмуот;
@82. Кай бори охир дар Хуҷанд амали террористӣ ба вуқӯъ пайваст?
$А) 18 августи 2010; $B) 19 сентябри 2011; $C)18 ноябри соли 2010; $D) 3 сентябри соли 2010; $Е)15 сентябри 2012;
@83.Террористон дар Хуҷанд чиро тарконданд?
$А) Бинои идораи амнияти давлатиро; $B) Пули болои Сирдарёро; $C) Бинои Раёсати минтақавии мубориза алайҳи ҷинояткории муташаккилро; $D) Идораи пулиси андозро; $Е) Стадиони марказиро;
@84. Дар Хуҷанд соли 2010 чӣ ҳодиса рух дод?
$А) Ҳеҷ як ҳодисаи ғайриоддӣ; $B) Театрро тарконданд; $C) Бинои Раёсати минтақавии мубориза алайҳи ҷинояткории муташаккилро тарконданд; $D) Бозори «Панҷшанбе»-ро тарконданд; $Е) Садамаи автомобилӣ;
@85. Дар Хуҷанд чӣ ҳодиса рух дод, ки пеш аз ин дар кишвар содир нашуда буд?
$А) Бозори «Панҷшанбе»-ро тарконданд; $B) Ҳеҷ як ҳодисаи ғайриоддӣ; $C) Театрро тарконданд; $D) Садамаи автомобилӣ; $Е) Маргталаб худро инфиҷор кард;
@86. Кай дар Рашт нисбати нерӯҳои Вазорати дифои Тоҷикистон амали террористӣ сурат гирифт?
$А) 23 августи соли 2010; $B) 23 сентябри соли 2011; $C) 12 августи 2012; $D) 19 сентябри соли 2010; $Е) 6 октябри соли 2009;
@87. Терроризмро чӣ ба вуҷуд меорад?
$А) Маҳалгароии мансабдорон; $B) Терроризм зодаи сиёсати нодуруст ва ноодилонаи кишварҳои абарқудрат аст; $C) Сиёсати нодурусти ҳукумат; $D) Мансабхоҳии лидерони ҳизбҳо; $Е) Мансабхоҳии лидерони оппозитсия;
@88. Чаро терроризми байналхалқӣ аз байн намеравад?
$А) Барои он ки онро баъзе кишварҳои абарқудрат дастгирӣ мекунанд; $B) Барои он ки онро баъзе мансабдорон дастгирӣ мекунанд; $C) Бинобар беэҳтиромӣ нисбати арзишҳои миллӣ, фарҳангӣ, динӣ ва анъанаву расму оинҳои хоси мамолики сусттараққӣ ва ақалиятҳои миллию динӣ; $D) Барои он ки онро аҳзоби сиёсӣ дастгирӣ мекунанд; $Е) Барои он ки онро ҳукуматҳои ИМА ва Русия дастгирӣ мекунанд;
@89. Аз рӯи ҳадаф терроризм чанд хел мешавад?
$А) 1 намуд: терроризми байналхалқӣ; $B) 2 намуд: терроризми байналхалқӣ, динӣ;
$C) 3 намуд: Миллӣ, динӣ, иҷтимоӣ; $D) 4 намуд: терроризми байналхалқӣ, миллӣ, динӣ, иҷтимоӣ; $Е) 5 намуд: терроризми байналхалқӣ, миллӣ, динӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ;
@90. Барои пайдоиш ва инкишофи терроризм чӣ мусоидат мекунад?
$А) Сустии ҳукумат; $B) Ҳизбҳои сиёсӣ; $C) Бетафовутии ҳукумат ва порлумон; $D) Репрессия, рушди коррупсия; $Е) Сиёсати нодурусти хориҷӣ;
@91. Хатари асосӣ барои истиқрори сулҳ имрӯз чист?
$А) Муборизаи беамони оппозитсия; $B) Сиёсати нодурусти ҳукумат; $C) Давлатҳаи бой сарватмандтар мешаванду кишварҳои қашшоқ муфлистар; $D) Сиёсати давлатҳои абарқудрат; $Е) Гурусначашмии магнатҳо;
@92. «Ба оташ рӯған нарехтан»-и журналист чӣ маъно дорад?
$А) Журналист бояд ошпаз набошад, кори худашро кунад; $B) Ба кори дигарон эрод нагирад; $C) Вазъиятро дидаву дониста муташанниҷ накунад; $D) Дар навиштаҳояш бетараф бошад; $Е) Ҳаргиз аз пеши худ воқеиятро таҳриф накунад;
@93. Ҷанбаи тиҷоратии ВАО ба озодии баён чӣ таъсир дорад?
$А) Тиҷорат ВАО-ро бой мекунад; $B) Озодии суханро маҳдуд мекунад ва ахбори норӯшану носаҳҳеҳ пахш мешавад; $C) Тиҷорат ВАО-ро бой мекунад ва озодиашро таъмин менамояд; $D Тиҷорат ВАО ва журналистонро бой карда озодиашонро таъмин менамояд; $Е) Тиҷорат ВАО-ро бой карда озодии баёнро зиёд менамояд;
@94. Чаро телевизионҳо дар бораи муноқишаҳо бештар мавод пахш мекунанд?
$А) Ин барои тамошобинон ҷолиб аст; $B) Барои муноқишаҳо бештар пул медиҳанд; $C) Ин барои ТВ манфиатовар аст; $D) Рейтинги телевизионро зиёд мекунад; $Е) Роҳбарият чунин маводро дӯст медоранд;
@95. Дарозии сарҳади Тоҷикистону Афғонистон чӣ қадар аст?
$А) 1000 км; $B)1100 км; $C) 1400 км; $D)1350 км; $Е)1500 км;
@96. Дарози сарҳади Тоҷикистону ӯзбекистон чӣ қадар аст?
$А) 1789 км; $B) 1791 км; $C) 1363 км; $D) Соли 1287 км; $Е) Соли 1012 км;
@97. Сарчашмаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии муноқишаҳо кадомҳоянд?
$А) Бепулии мардум; $B) Ҷинояткории муташаккил; $C) Зиёд накардани маош; $D) Қашшоқӣ, бекорӣ, наркотрафик, мубориза барои қудрат; $Е) Ба сари қудрат омадани мафия;
@98. Барои даъвати оммавӣ барои сар кардани ҷанги таҷовузкорона чӣ ҷазо муқаррар шудааст?
$А) Ҷарима ба андозаи аз 100 то 200 нишондиҳанда барои ҳисоб; $B) Ҷарима ба андозаи аз 500 то 1000 нишондиҳанда барои ҳисоб ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз 2 то 5 сол; $C) Ҷарима ба андозаи аз 200 то 300 нишондиҳанда барои ҳисоб ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати 6 моҳ; $D) Ҷарима ба андозаи аз 300 то 400 нишондиҳанда барои ҳисоб ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то 1 сол; $Е) Ҷарима ба андозаи аз 500 то 800 нишондиҳанда барои ҳисоб ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз 2 то 3 сол;
@99. Оё маҳдудияти конститутсионии ҳукумат маҳаки ҷомеаи демократӣ аст?
$А) Бале; $B) Не; $C) Ин ҳеҷ иртибот надорад; $D) Ҳукумат худ демократияро ҷорӣ мекунад; $Е) Ҳукуматро наметавон маҳдуд кард;
@100. Барои даъвати оммавӣ барои сар кардани ҷанги таҷовузкорона тавассути ВАО чӣ ҷазо муқаррар шудааст?
$А) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз 1 то 3 сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи мансабдорӣ ба фаъолияти муайян ба мӯҳлати 3 сол; $B) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз 7 то 10 сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи мансабдорӣ ба фаъолияти муайян ба мӯҳлати 5 сол; $C) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз 3 то 5 сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи мансабдорӣ ба фаъолияти муайян ба мӯҳлати 5 сол; $D) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз 5 то 8 сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи мансабдорӣ ба фаъолияти муайян ба мӯҳлати 5 сол; $Е) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз 8 то 12 сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи мансабдорӣ ба фаъолияти муайян ба мӯҳлати 5 сол;
@101. Ба эпидемияи ВНМО бештар аҳолии кадом кишварҳо гирифторанд?
$А) Тоҷикистон; $B) Эрон; $C) Африка; $D) Афғонистон; $Е) Британия;
@102. Ҳар сол аз БНМО дар олам чанд нафар мефавтанд?
$А) 250 ҳазор нафар; $B) 500 ҳазор нафар; $C) беш аз 3 миллион нафар; $D) 1 миллион нафар; $Е) беш аз 2 миллион нафар;
@103. Дар Тоҷикистон одамон ба ВНМО бештар бо кадом роҳ сироят меёбанд?
$А) Бо алоқаи ҷинсӣ; $B) Аз модар ба кӯдак; $C) Бо роҳи тазриқӣ; $D) Аз тариқӣ хунгузаронӣ; $Е) Бо роҳи сунъӣ;
@104. Оё ҳуқуқи ақаллият маҳаки ҷомеаи демократӣ аст?
$А) Не; $B) Демократия ин ҳуқуқи аксарият аст; $C) Бале; $D) Ҳини овоздиҳӣ хоҳиши ақаллият ба эътибор гирифта намешавад; $Е) Дар ҷомеаи демократӣ ҳама баробарҳуқуқанд;
@105. Барои забҳи 1 сар гов дар қассобхона чӣ қадар об масраф мешавад?
$А) 300 литр; $B) 500 литр; $C) 600 литр; $D)700 литр; $Е) 1000 литр;
@106. Оё ифшои шахсияти гирифтори ВНМО аз нигоҳи қонунӣ мумкин аст?
$А) Бале; $B) Ин аз журналист вобаста аст; $C) Ин аз сиёсати ВАО вобаста аст; $D) Не; $Е) Инро муфаттиш муайян мекунад;
@107. Кадом вақт ифшои шахсияти гирифтори ВНМО мумкин аст?
$А) Агар дар ин бора хешовандони бемор розӣ шаванд; $B) Агар милиса иҷозат диҳад; $C) Агар шахс дар бораи ифшои маълумоти шахсиаш иҷозат дода бошад; $D) Агар инро сармуҳаррир хоҳад; $Е) Агар сардухтур иҷозат диҳад;
@108. Кадом вақт ифшои шахсияти гирифтори ВНМО мумкин аст?
$А) Агар дар ин бора хешовандони бемор розӣ шаванд; $B) Агар инро сармуҳаррир хоҳад; $C) Агар маълумоти мазкур аллакай бо ризоияти шахс оммавӣ шуда бошад; $D) Агар прокурор иҷозат диҳад; $Е) Агар сардухтур иҷозат диҳад;
@109. Кадом вақт ифшои шахсияти гирифтори ВНМО мумкин аст?
$А) Агар сардухтур иҷозат диҳад; $B) Агар прокурор иҷозат диҳад; $C) Агар инро сармуҳаррир хоҳад; $D Агар милиса иҷозат диҳад; $Е) Агар маълумоти мазкур тағйир дода шуда бошад ва аз рӯи он шахсияти одам ошкор карда нашавад;
@110. Барои ифшои маълумоти шахсӣ чӣ хел иҷозат гирифта мешавад?
$А) Аз сардухтур иҷозат мегиранд; $B) Аз бемор иҷозат мегиранд; $C) Иҷозат ба таври хаттӣ гирифта дар нотариус қонунӣ карда мешавад; $D) Аз прокурор иҷозат мегиранд; $Е) Аз милиса иҷозат мегиранд;
@111.Оё гирифторони ВНМО сиҳат мешаванд?
$А) Бале; $B) Не; $C) Агар зуд ба табобат фаро гирифта шаванд; $D) Агар аз доруҳои гаронбаҳо истифода карда шавад; $Е) Агар худи бемор инро хоҳад;
@112. Оё ба ВНМО гирифтор будани шахсро ошкор кардан мумкин аст?
$А) Бале; $B) Мумкин аст; $C) Маълумот дар бораи сирояти вируси норасоии масунияти одам ё мубталои БПНМ шудан сирри хизматӣ буда, онро қонун ҳифз мекунад; $D) Бале, агар инро сармуҳаррир хоҳад; $Е) Бале, агар сардухтур иҷозат диҳад;
@113. Барои бидуни зарурати касбӣ ё хизматӣ ошкор намудани маълумот оид ба гирифтории шахс ба ВНМО ё мубталои БПНМ ба корманди соҳаи тиб, дорусозӣ ё дигар корманд муҷозот муайян шудааст?
$А) Не; $B) Ҳа; $C) Барои ин аз озодӣ ба мӯҳлати то ду сол маҳрум карда бо маҳрумият аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба ҳамин мӯҳлат ҷазо дода мешавад; $D) Барои ин аз озодӣ ба мӯҳлати то як сол маҳрум карда бо маҳрумият аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба ҳамин мӯҳлат ҷазо дода мешавад; $Е Барои ин аз озодӣ ба мӯҳлати то се сол маҳрум карда бо маҳрумият аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба ҳамин мӯҳлат ҷазо дода мешавад;
@114. Барои ошкор намудани маълумот оид ба гирифтории шахс ба ВНМО ё мубталои БПНМ аз ҷониби корманди соҳаи тиб, дорусозӣ ё дигар корманд бидуни зарурати касбӣ ё хизматӣ, ки боиси оқибатҳои вазнин шуда бошад чӣ ҷазо пешбинӣ шудааст?
$А) Ҷазо пешбинӣ нашудааст; $B)Ин ҷиноят нест; $C) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз як то се сол бо маҳрумият аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаолияти муайян ба ҳамин мӯҳлат ҷазо дода мешавад; $D) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз ду то панҷ сол бо маҳрумият аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаолияти муайян ба ҳамин мӯҳлат ҷазо дода мешавад; $Е Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз се то панҷ сол бо маҳрумият аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаолияти муайян ба ҳамин мӯҳлат ҷазо дода мешавад;
@115. Оё гирифтории шахс ба ВНМО метавонад сирри ҳаёти шахсӣ дониста шавад?
$А) Не; $B) Агар инро шахс хоҳад; $C) Ин аз қонун вобаста аст; $D) Бале; $Е) Ҳаргиз;
@116. Барои ифшои сирри ҳаёти шахсӣ чӣ ҷазо муайян шудааст?
$А) Ҷазо нест; $B) Корҳои ҳатмӣ ба мӯҳлати аз яксаду бист то яксаду ҳаштод соат ё ҷарима ба андозаи аз дусад то панҷсад маоши ҳадди ақал ё корҳои ислоҳӣ ба мӯҳлати то як сол ҷазо дода мешавад; $C) Корҳои ҳатмӣ ба мӯҳлати аз яксаду панҷоҳ то яксаду ҳаштод соат ё ҷарима ба андозаи аз дусад то панҷсад маоши ҳадди ақал ё корҳои ислоҳӣ ба мӯҳлати то як сол ҷазо дода мешавад; $D Корҳои ҳатмӣ ба мӯҳлати аз сад то яксаду ҳаштод соат ё ҷарима ба андозаи аз дусад то панҷсад маоши ҳадди ақал ё корҳои ислоҳӣ ба мӯҳлати то як сол ҷазо дода мешавад; $Е) Корҳои ҳатмӣ ба мӯҳлати аз яксаду бист то яксаду ҳаштод соат ё ҷарима ба андозаи аз сад то сесад маоши ҳадди ақал ё корҳои ислоҳӣ ба мӯҳлати то як сол ҷазо дода мешавад;
@117. Оё барои бо ВНМО сироят кардан шахс ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида мешавад?
$А) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то панҷ сол ҷазо дода мешавад; $B) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз як то ду сол ҷазо дода мешавад; $C) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз ду то панҷ сол ҷазо дода мешавад; $D) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз се то панҷ сол ҷазо дода мешавад; $Е) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз панҷ то ҳашт сол ҷазо дода мешавад;
@118. Оё барои дидаву дониста бо ВНМО сироят кардани чанд нафар шахс ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида мешавад?
$А) Бале; $B) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз се то панҷ сол ҷазо дода мешавад; $C) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз панҷ то ҳашт сол ҷазо дода мешавад; $D) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз панҷ то даҳ сол ҷазо дода мешавад; $Е) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз ҳашт то даҳ сол ҷазо дода мешавад;
@119. Оё корманди тиб барои ёрӣ нарасонидан ба бемор ба ҷавобгарӣ кашида мешавад?
$А) Не; $B) Бале; $C) Бо корҳои ҳатмӣ ба мӯҳлати аз яксаду ҳаштод то дусаду чил соат ё бо ҷарима ба андозаи аз сесад то панҷсад маоши ҳадди ақал ё маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба мӯҳлати аз ду то панҷ сол ё бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад; $D) Бо корҳои ҳатмӣ ба мӯҳлати аз яксаду ҳаштод то дусаду чил соат ё бо ҷарима ба андозаи аз сесад то панҷсад маоши ҳадди ақал ҷазо дода мешавад; $Е) Бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба мӯҳлати аз ду то панҷ сол ё бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад;
@120. Ба корманди тиб барои ёрӣ нарасонидан ба бемор, ки ба саломатиаш зиёни миёна расидааст, чӣ ҷазо дода мешавад?
$А) Ҷазо нест; $B) Бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба мӯҳлати аз ду то панҷ сол ё бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад; $C) Бо корҳои ҳатмӣ ба мӯҳлати аз яксаду ҳаштод то дусаду чил соат ё бо ҷарима ба андозаи аз сесад то панҷсад нишондиҳандаи ҳисобҳо ҷазо дода мешавад; $D) Бо корҳои ҳатмӣ ба мӯҳлати аз яксаду ҳаштод то дусаду чил соат ё бо ҷарима ба андозаи аз сесад то панҷсад нишондиҳандаи ҳисобҳо ё маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба мӯҳлати аз ду то панҷ сол ё бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад; $Е) Бо корҳои ҳатмӣ ба мӯҳлати то дусаду чил соат ё бо ҷарима ба андозаи аз дусад то панҷсад нишондиҳандаи ҳисобҳо ё маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба мӯҳлати аз ду то се сол ё бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад;
@121. Ба корманди тиб барои ёрӣ нарасонидан ба бемор, ки боиси маргаш шудааст, чӣ ҷазо дода мешавад?
$А) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то панҷ сол ва маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба ҳамин мӯҳлат ҷазо дода мешавад; $B) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то як сол ва маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба ҳамин мӯҳлат ҷазо дода мешавад; $C) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то се сол ва маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ҷазо дода мешавад; $D) бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз панҷ то ҳафт сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба мӯҳлати то панҷ сол ҷазо дода мешавад. $Е) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то чор сол ва маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба ҳамин мӯҳлат ҷазо дода мешавад;
@122. Оё шаҳрвандони хориҷие, ки ба ВНМО гирифторанд, метавонанд дар Тоҷикистон сукунат кунанд?
$А) Не; $B) Иҷозати сафорати он кишвар лозим аст; $C) Бале; $D) Иҷозати Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон лозим аст; $Е) Иҷозати Вазорати тандурустии Тоҷикистон лозим аст;
@123. Оё гирифторони ВНМО ҳуқуқи издивоҷ карданро доранд?
$А) Не; $B) Иҷозати Вазорати тандурустии Тоҷикистон лозим аст; $C) Бале; $D) Иҷозати арӯс лозим аст; $Е) Иҷозати ҳукумати ноҳия лозим аст;
@124. Оё шахси гирифтори ВНМО ҳуқуқи фарзанддор шуданро дорад?
$А) Не; $B) Бале; $C) Иҷозати Вазорати тандурустии Тоҷикистон лозим аст; $D) Иҷозати зан ё шавҳар лозим аст; $Е) Иҷозати ҳукумати ноҳия лозим аст;
@125. Оё гирифторони ВНМО ҳуқуқи меҳнат карданро доранд?
$А) Не; $B) Бале; $C) Иҷозати Вазорати тандурустии Тоҷикистон лозим аст; $D) Иҷозати зан ё шавҳар лозим аст; $Е) Иҷозати ҳукумати ноҳия лозим аст;
@126. Сарчашмаи асосии иттилоъ барои инъикоси ВНМО кадом аст?
$А) Интернет; $B) Мутахассисони масъули Маркази ҷумҳуриявии муқовимат оид ба ВНМО ва БПНМ ва мақомоти он дар маҳалҳо; $C) Газета; $D) Китоб; $Е) Журналист;
@127. Дар ИМА ҳадди ақали маош дар 1 соат чанд доллар аст?
$А) 7 доллар; $B) 3 доллар; $C) 5 доллар; $D) 4 доллар; $Е) 6 доллар;
@128. Сарчашмаи асосии иттилоъ барои инъикоси ВНМО кадом аст?
$А) Интернет; $B) Адабиёти бадеӣ; $C) Мутахассисони масъули Вазорати тандурустии Тоҷикистон ва мақомоти он дар маҳалҳо; $D) Корманди тиб; $Е) Хешони бемор;
@129. Сарчашмаи асосии иттилоъ барои инъикоси ВНМО кадом аст?
$А) Интернет; $B) Корманди тиб; $C) Коршиносони барномаи муттаҳидаи СММ оид ба ВНМО ва БПНМ дар Тоҷикистон; $D) Газета; $Е) Маҷала;
@130. Сарчашмаи асосии иттилоъ барои инъикоси ВНМО кадом аст?
$А) Корманди тиб; $B) Интернет; $C) Мутахассисони масъули ТҒД ва созмонҳои ҷамъиятии хориҷиву маҳаллӣ, ки оид ба ВНМО дар Тоҷикистон фаъолият мекунанд; $D) Газета; $Е) Маҷалла;
@131. Сарчашмаи асосии иттилоъ барои инъикоси ВНМО кадом аст?
$А) Газетаҳо; $B) Интернет; $C) Шахси гирифтори ВНМО ё БПНМ; $D Маҷаллаҳо; $Е) Кормандони тиб;
@132. Сарчашмаи асосии иттилоъ барои инъикоси ВНМО кадом аст?
$А) Газета; $B) Маҷаллаҳо; $C) Интернет; $D) Китоб; $Е) Духтуроне, ки гирифторони ВНМО ё БПНМ-ро табобат мекунанд;
@133. Сарчашмаи дуюмдараҷаи иттилоъ барои инъикоси ВНМО кадом аст?
$А) Духтуроне, ки гирифторони ВНМО ё БПНМ-ро табобат мекунанд; $B) Шахси гирифтори ВНМО ё БПНМ; $C) Нишастҳои матбуотӣ ва брифингҳо; $D) Мутахассисони масъули ТҒД ва созмонҳои ҷамъиятии хориҷиву маҳаллӣ, ки оид ба ВНМО дар Тоҷикистон фаъолият мекунанд; $Е) Мутахассисони масъули Вазорати тандурустии Тоҷикистон ва мақомоти он дар маҳалҳо;
@134. Сарчашмаи дуюмдараҷаи иттилоъ барои инъикоси ВНМО кадом аст?
$А) Мушоҳидаҳои шахсӣ ва хабаркашҳо; $B) Шахси гирифтори ВНМО ё БПНМ; $C) Духтуроне, ки гирифторони ВНМО ё БПНМ-ро табобат мекунанд; $D Мутахассисони масъули ТҒД ва созмонҳои ҷамъиятии хориҷиву маҳаллӣ, ки оид ба ВНМО дар Тоҷикистон фаъолият мекунанд; $Е) Мутахассисони масъули Вазорати тандурустии Тоҷикистон ва мақомоти он дар маҳалҳо;
@135. Сарчашмаи дуюмдараҷаи иттилоъ барои инъикоси ВНМО кадом аст?
$А) Шахси гирифтори ВНМО ё БПНМ; $B) Бойгонии муаллиф, редаксия; $C) Мутахассисони масъули ТҒД ва созмонҳои ҷамъиятии хориҷиву маҳаллӣ, ки оид ба ВНМО дар Тоҷикистон фаъолият мекунанд; $D) Духтуроне, ки гирифторони ВНМО ё БПНМ-ро табобат мекунанд; $Е) Мутахассисони масъули Вазорати тандурустии Тоҷикистон ва мақомоти он дар маҳалҳо;
@136. Модари мавридӣ кист?
$А) Занест, ки дар мӯҳлати муайян функсияҳои модарро иҷро мекунад; $B) Занест, ки дар мӯҳлати муайян дояи кӯдак мешавад; $C) Занест, ки кӯдакро дар натиҷаи истифодаи усули тиббии бордоркунии сунъӣ ё ворид кардани ҷанин бо мақсади ҳомиладор кардани он, таваллуд кардааст; $D) Шахсест, ки дар мӯҳлати муайян кӯдакро шир медиҳад; $Е) Шахсест, ки дар мӯҳлати муайян кӯдакро таҳти назорати худ мегирад;
@137. Оё ҳуқуқи ақаллият маҳаки ҷомеаи демократӣ аст?
$А) Не; $B) Демократия ин ҳуқуқи аксарият аст; $C) Бале; $D) Ҳини овоздиҳӣ хоҳиши ақаллият ба эътибор гирифта намешавад; $Е) Дар ҷомеаи демократӣ ҳама баробарҳуқуқанд;
@138. Сарчашмаи дуюмдараҷаи иттилоъ барои инъикоси ВНМО кадом аст?
$А) Шахси гирифтори ВНМО ё БПНМ; $B) Мутахассисони масъули ТҒД ва созмонҳои ҷамъиятии хориҷиву маҳаллӣ; $C) ВАО; $D) Мутахассисони масъули Вазорати тандурустии Тоҷикистон ва мақомоти он дар маҳалҳо; $Е) Духтуроне, ки гирифторони ВНМО ё БПНМ-ро табобат мекунанд;
@139. Сарчашмаи дуюмдараҷаи иттилоъ барои инъикоси ВНМО кадом аст?
$А) Шахси гирифтори ВНМО ё БПНМ; $B) Мутахассисони масъули ТҒД ва созмонҳои ҷамъиятии хориҷиву маҳаллӣ; $C) Мутахассисони масъули Вазорати тандурустии Тоҷикистон ва мақомоти он дар маҳалҳо; $D) Мусоҳибон; $Е) Духтуроне, ки гирифторони ВНМО ё БПНМ-ро табобат мекунанд;
@140. Сарчашмаи дуюмдараҷаи иттилоъ барои инъикоси ВНМО кадом аст?
$А) Шоҳидони воқеа; $B) Шахси гирифтори ВНМО ё БПНМ; $C) Мутахассисони масъули ТҒД ва созмонҳои ҷамъиятии хориҷиву маҳаллӣ; $D) Мутахассисони масъули Вазорати тандурустии Тоҷикистон ва мақомоти он дар маҳалҳо; $Е) Духтуроне, ки гирифторони ВНМО ё БПНМ-ро табобат мекунанд;
@141. Барои истеҳсоли 1 тонна пӯлод чӣ қадар об лозим аст?
$А) 200 тонна; $B) 150 тонна; $C) 100 тонна; $D) 50 тонна; $Е) 10 тонна;
@142. Барои истеҳсоли 1 тонна коғаз чӣ қадар об лозим аст?
$А) 300 тонна; $B) 250 тонна; $C) 200 тонна; $D) 150 тонна; $Е) 100 тонна;
@143. Аз рӯи меъёри муайянкардаи СММ маош бояд барои пардохти чанд қадар кВт/соат дар як моҳ расад?
$А) 12 ҳазор кВт/соат; $B) 10 ҳазор кВт/соат; $C) 8 ҳазор кВт/соат; $D) 15 ҳазор кВт/соат; $Е) 5 ҳазор кВт/соат;
@144. Яке аз маҳакҳои демократияро номбар кунед?
$А) Зиндагии осоиштаи мардум; $B) Ташкилоти хусусии тиҷоратӣ; $C) Ташкилоти давлатӣ; $D) Суди боадолат; $Е) Телевизиони мардумӣ;
@145. Яке аз маҳакҳои демократияро номбар кунед?
$А) Телевизиони мардумӣ; $B) Зиндагии осоиштаи мардум; $C) Ташкилоти хусусии тиҷоратӣ; $D) Ҳукумате, ки дар асоси ризоияти идоракунандаҳо таъсис ёфтааст; $Е) Мавҷудияти оппозитсия;
@146. Яке аз маҳакҳои демократияро номбар кунед?
$А) Телевизиони мардумӣ; $B) Зиндагии осоиштаи мардум; $C) Ҳуқуқи ақалият; $D) Ташкилоти хусусии тиҷоратӣ; $Е) Мавҷудияти оппозитсия;
@147. Яке аз маҳакҳои демократияро номбар кунед?
$А) Телевизиони мардумӣ; $B) Зиндагии осоиштаи мардум; $C) Ташкилоти хусусии тиҷоратӣ; $D) Баробарҳуқуқӣ дар назди қонун; $Е) Мавҷудияти оппозитсия;
@148. Яке аз маҳакҳои демократияро номбар кунед?
$А) Телевизиони мардумӣ; $B) Зиндагии осоиштаи мардум; $C) Ташкилоти хусусии тиҷоратӣ; $D) Плюрализми иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ; $Е) Мавҷудияти оппозитсия;
@149. Кадоме аз посухҳо маҳаки демократия аст?
$А) Телевизиони мардумӣ; $B) Зиндагии осоиштаи мардум; $C) Ташкилоти хусусии тиҷоратӣ; $D) Мавҷудияти оппозитсия; $Е) Арзишҳои таҳаммулпазирӣ, прагматизм, ҳамкорӣ ва компромисс;
@150. Яке аз маҳакҳои демократияро номбар кунед?
$А) Телевизиони мардумӣ; $B) Ҳукумати халқ; $C) Чопи номи муаллифи мақолаи танқидӣ дар газетаҳо; $D) Пахши барномаҳо дар ТВ зидди сиёсати давлат; $Е) Зиндагии осоиштаи мардум;
@151. Малтус Томас иқтисодчии англис барои барҳам задании камбизоатӣ чӣ пешниҳод мекард?
$А) Кам кардани шумораи аҳолӣ тавассути ҷанг; $B) Кам кардани шумораи аҳолӣ тавассути бемориҳо; $C) Никоҳу таваллудро ба низом дароварда шумораи аҳолиро тавассути ҷанг ва бемориҳо идора кардан лозим аст; $D) Танзими зоиши аҳолӣ; $Е) Кам кардани шумораи аҳолӣ тавассути танзми оила;
@152. Фишангҳои молиявию иқтисодии паст кардани сатҳи камбизоатӣ кадомҳоянд?
$А) Ба мардум додани кӯмаки молиявӣ; $B) Қарз додан ба камбағалон; $C) Боло бурдани нақши бонкҳо, ташкилоти дигари молиявӣ ва ТҒД барои дастгирии табақаҳои камбизоати аҳолӣ; $D) Андозбандии сарватмандон барои фонди камбизотон; $Е) Афзудани нақши ТҒД дар дастгирии камбизоатон;
@153. Аз рӯи меъёри муайянкардаи СММ маош бояд хариди чанд кило нон дар як моҳ расад?
$А) 600 кило; $B) 200 кило; $C) 300 кило; $D) 400 кило; $Е) 500 кило;
@154. Ҳуқуқи журналист тибқи қонунгузории Тоҷикистон?
$А) Навиштан; $B) Намоиш додан; $C) Аз навиштани мақолаи хилофи эътиқодаш даст кашад; $D) Дар бораи дӯстони сармуҳаррир мақолаи танқидӣ нависад; $Е) Бе пул рекламаашро чоп кунад;
@155. Ҳадди ақали маош дар Тоҷикистон дар 1 моҳ чӣ қадар аст?
$А) 600 сомонӣ; $B) 700 сомонӣ; $C) 400 сомонӣ; $D)100 сомонӣ; $Е) 200 сомонӣ;
@156. Ҷомеаи шаҳрвандӣ чист?
$А) Ин сохторест, ки дар он шаҳрвандон ҳуқуқи баробар доранд; $B) Ин ҷамъиятест, ки дар он шаҳрвандон озоду баробарҳуқуқ фаъолият мекунанд; $C) Ҷомаеи шаҳрвандиро мухтасаран метавон ҳайёти иҷтимоиву иқтисодии худмухтор номид, ки барои амалӣ кардани талаботу манфиатҳои хусусӣ равона шудааст; $D) Ин сохторест, ки давлат ба муносибати шахсии шаҳрвандон дахолат намекунад; $Е) Ин ҷамъиятест, ки дар он ҳизбу созмонҳои шаҳрвандӣ бартарият доранд;
@157. Барои истеҳсоли 1 тонна селлулоза чӣ қадар об лозим аст?
$А) 300 тонна; $B) 400-500 тонна; $C) 400 тонна; $D) 200 тонна; $Е) 100 тонна;
@158. Ҳуқуқи журналист тибқи қонунгузории Тоҷикистон?
$А) Баъзан мақолаҳои дигаронро сонсур кардан; $B) Навиштан; $C) Пахш кардани иттилоъ; $D) Навиштани мақолаи танқидӣ; $Е) Ахбор дарёфт намояд, гирад ва интишор кунад;
@159. Ҳуқуқи журналист тибқи қонунгузории Тоҷикистон?
$А) Пахш кардани иттилоъ; $B) Навиштани мақола; $C) Дар Телевизиони Би-Би-Си кор кардан; $D) Баъди нишон додани шаҳодатномаи журналистӣ дар маҳалли офати табиӣ ҳузур дошта бошад; $Е) Дар Радиои «Садои Америка» кор кардан;
@160. Ҳуқуқи журналист тибқи қонунгузории Тоҷикистон?
$А) Навиштани мақолаи танқидӣ; $B) Танқид кардани хешони сармуҳаррир; $C) Танқид кардани ҳукумат; $D) Танқид кардани милиса; $Е) Зимни санҷиши факту ҳолатҳои вобаста ба материалҳои расида ба мутахасисон муроҷиат намоянд;
@161. Ҳуқуқи журналист тибқи қонунгузории Тоҷикистон?
$А) Навиштани мақола; $B) Танқид кардани сармуҳаррир; $C) Нигоҳ доштани сирри муаллифро пешакӣ гуфтугӯ кунад; $D) Танқид кардани ҳукумат; $Е) Навиштани мақолаи танқидӣ;
@162. Ҳуқуқи журналист тибқи қонунгузории Тоҷикистон?
$А) Танқид кардани сармуҳаррир; $B) Навиштани мақола; $C) Аз зери ахборе, ки мазмуни он, ба фикри вай дар рафти таҳрири идора таҳриф шудааст имзояшро гирад; $D) Пахш кардани иттилоъ; $Е) Ба рухсатии меҳнатӣ баромадан;
@163. Ҳуқуқи журналист тибқи қонунгузории Тоҷикистон?
$А Танқид кардани сармуҳаррир; $B) Навиштани мақола; $C) Пахш кардани иттилоъ; $D) Вобаста ба иҷрои вазифаи журналистӣ ба шахсони мансабдор мусоҳиб шавад; $Е) Варақаи беморӣ гирифтан;
@164. Ҳуқуқи журналист тибқи қонунгузории Тоҷикистон?
$А) Танқид кардани сармуҳаррир; $B) Навиштани мақола; $C) Ҳамагуна фактро бо истифодаи воситаҳои техникаи аудивизуалӣ, асбобҳои кино ва аксбардор сабт намояд, ғайр аз мавридҳое, ки қонун пешбинӣ кардааст; $D) Пахш кардани иттилоъ;
$Е) Варақаи беморӣ гирифтан;
@165. Вазифаи журналист тибқи қонунгузории Тоҷикистон кадом аст?
$А) Танқид кардани сармуҳаррир; $B) Навиштани мақола; $C) Барномаи фаъолияти васоити ахбори оммаро, ки ба вай муносибатҳои меҳнатӣ дорад, иҷро намояд, аз рӯи оинномаи редаксия амал кунад; $D) Ба рухсатии меҳнатӣ баромадан; $Е) Варақаи беморӣ гирифтан;
@166. Вазифаи журналист тибқи қонунгузории Тоҷикистон кадом аст?
$А) Танқид кардани сармуҳаррир; $B) Хоҳиши шахсонеро, ки ахбор додаанд дар бораи зикри муаллифонашон қонеъ кунонад, ба шарте, ки агар ин хабар бори аввал интишор мешуда бошад; $C) Навиштани мақола; $D) Ба рухсатии меҳнатӣ баромадан; $Е) Варақаи беморӣ гирифтан;
@167. Вазифаи журналист тибқи қонунгузории Тоҷикистон кадом аст?
$А) Салоҳияти ахбори гирифтаашро санҷад; $B) Танқид кардани сармуҳаррир;
$C) Навиштани мақола; $D) Ба рухсатии меҳнатӣ баромадан; $Е) Варақаи беморӣ гирифтан;
@168. Вазифаи журналист тибқи қонунгузории Тоҷикистон кадом аст?
$А) Танқид кардани сармуҳаррир; $B) Барномаи фаолияти васоити ахбори оммаро, ки ба вай муносибатҳои меҳнатӣ дорад, иҷро намояд, аз рӯи оинномаи редаксия амал кунад; $C) Навиштани мақола; $D) Дар равияи мазкур ҳамеша ба таҳқиқоти журналистӣ машғул мешаванд; $Е) Варақаи беморӣ гирифтан;
@169. Вазифаи журналист тибқи қонунгузории Тоҷикистон кадом аст?
$А) Танқид кардани сармуҳаррир; $B) Иҷрои супоришҳое, ки муҳаррир ё идора додаст, рад намояд, ба шарте ки он ба халалдор шудани қонун алоқаманд бошад; $C) Навиштани мақола; $D) Ба рухсатии меҳнатӣ баромадан; $Е) Варақаи беморӣ гирифтан;
@170. Вазифаи журналист тибқи қонунгузории Тоҷикистон кадом аст?
$А) Танқид кардани сармуҳаррир; $B) Навиштани мақола; $C) Ҳуқуқ, манфиатӣ қонунӣ, қадру қимати миллии гражданииаш, ҳуқуқ ва манфиати қонуни ташкилотҳоро эҳтиром кунад; $D) Ба рухсатии меҳнатӣ баромадан; $Е) Варақаи беморӣ гирифтан;
@171.Ҷомеаи шаҳрвандӣ чист?
$А) Ин сохторест, ки дар он шаҳрвандон ҳуқуқи баробар доранд; $B) Ин сохторест, ки давлат ба муносибати шахсии шаҳрвандон дахолат намекунад; $C) Ҷомеаи шаҳрвандӣ ин системаи худтанзимкунандаи муносибатҳои ғайри давлатӣ мебошад, ки дар натиҷаи фаъолияти озоду баробар ва аз ҷиҳати ҳуқуқӣ мустақил аз ҳамдигар ва давлат, иттиҳодияҳои ихтиёрӣ ба амал меояд; $D) Ин ҷамъиятест, ки дар он шаҳрвандон озоду баробарҳуқуқ фаъолият мекунанд; $Е) Ин ҷамъиятест, ки дар он ҳизбу созмонҳои шаҳрвандӣ бартарият доранд;
@172. Ҷомеаи шаҳрвандӣ чист?
$А) Ҷомеаи шаҳрвандӣ сохторест байни давлат ва фардҳои ҷомеа, ки фазои иҷтимоиро барои қонеъ кардани талаботи гуногуни фардҳо ва амалӣ намудани манфиату ҳадафҳои онҳо бунёд шудааст; $B) Ин сохторест, ки дар он шаҳрвандон ҳуқуқи баробар доранд; $C) Ин сохторест, ки давлат ба муносибати шахсии шаҳрвандон дахолат намекунад; $D) Ин ҷамъиятест, ки дар он шаҳрвандон озоду баробарҳуқуқ фаъолият мекунанд; $Е) Ин ҷамъиятест, ки дар он ҳизбу созмонҳои шаҳрвандӣ бартарият доранд;
@173. Ҷомеаи шаҳрвандӣ чист?
$А) Ин сохторест, ки дар он шаҳрвандон ҳуқуқи баробар доранд; $B) Ин ҷамъиятест, ки дар он шаҳрвандон озоду баробарҳуқуқ фаъолият мекунанд; $C) Ҷомаеи шаҳрвандиро мухтасаран метавон ҳайёти иҷтимоиву иқтисодии худмухтор номид, ки барои амалӣ кардани талаботу манфиатҳои хусусӣ равона шудааст; $D) Ин сохторест, ки давлат ба муносибати шахсии шаҳрвандон дахолат намекунад; $Е) Ин ҷамъиятест, ки дар он ҳизбу созмонҳои шаҳрвандӣ бартарият доранд;
@174. Ҷомеаи шаҳрвандӣ ба фардҳо чӣ иртибот дорад?
$А) Ин сохторест, ки дар он шаҳрвандон ҳуқуқи баробар доранд; $B) Ҷомеаи шаҳрвандӣ бар зидди зуҳуроти худкомаи ҳукумат истода, ҳуқуқ ва озодиҳои шахсро ҳимоя мекунад, ки ин шароити зарурии давлати ҳуқуқбунёд аст; $C) Ин сохторест, ки давлат ба муносибати шахсии шаҳрвандон дахолат намекунад; $D) Ин ҷамъиятест, ки дар он шаҳрвандон озоду баробарҳуқуқ фаъолият мекунанд; $Е) Ин ҷамъиятест, ки дар он ҳизбу созмонҳои шаҳрвандӣ бартарият доранд;
@175. Ҷомеаи шаҳрвандӣ ба фардҳо чӣ иртибот дорад?
$А) Ин сохторест, ки дар он шаҳрвандон ҳуқуқи баробар доранд; $B) Ин сохторест, ки давлат ба муносибати шахсии шаҳрвандон дахолат намекунад; $C) Инсон ин ҷо ҳамчун шахси алоҳида ва шаҳрванди давлат фаъолият мекунад; $D) Ин ҷамъиятест, ки дар он шаҳрвандон озоду баробарҳуқуқ фаъолият мекунанд; $Е) Ин ҷамъиятест, ки дар он ҳизбу созмонҳои шаҳрвандӣ бартарият доранд;
@176. Ба минтақаи ҷуғрофии Вахш куҷо шомил аст?
$А) Ноҳияи Вахш; $B) Ноҳияи Вахш, Бохтар; $C) Водии Вахш; $D) Ноҳияи Вахш, Бохтар, Чилликӯл; $Е) Ноҳияи Вахш, Бохтар, Чилликӯл, Шаҳритуз;
@177. Ҳизбҳои сиёсӣ дар ҷомеаи шаҳрвандӣ чӣ вазифа доранд?
$А) Нерӯҳои сиёсии ҷомеаи шаҳрвандӣ бояд аз манфиатҳои гурӯҳи аҳолӣ пуштибонӣ карда, ҳуқуқу озодиҳои шахсро дифоъ намоянд, муносибатҳои байни инсон ва давлатро мувофиқ созанд; $B) Кӯшиши бо роҳи осоишта ба сари қудрат омаданро мекунанд; $C) Барои аъзои худ беҳтарин шароитро фароҳам меоранд; $D) Ҳамеша бо ҳукумат дар оппозитсия меистанд; $Е) Барои беҳбудии зиндагии мардум бояд талош кунанд;
@178. Рушди демократия аз чӣ вобаста аст?
$А) Аз ТВ-и давлатӣ ва хусусӣ; $B) Аз ТВ-и давлатӣ; $C)Аз ТВ-и тиҷоратӣ; $D). Демократия танҳо ҳамон вақт рушд мекунад, ки барои он шаҳрвандон ғамхорӣ бикунанд ва дар ҳамҷоягӣ бо давлат барои нигаҳдориву мустаҳкам кардани он кӯшиш намоянд; $Е) Аз ВАО-и давлатӣ, хусусӣ ва ҷамъиятӣ;
@179. Кадом моддаи Эъломияи ҳуқуқи башар ба озодии баён дахл дорад?
$А) Моддаи 21; $B) Моддаи 19; $C) Моддаи 17; $D) Моддаи 15; $Е) Моддаи 23;
@180.Сатҳи зиндагии мардум феълан дар кадом кишвар аз ҳама беҳтар аст?
$А) Норвегия; $B) Британия; $C) Тоҷикистон; $D) Япония; $Е) ИМА;
@181.Аз бекорӣ дар Тоҷикистон аз нигоҳи касбӣ бештар кӣ зарар мебинад?
$А) Шахсони бесавод; $B) Занон; $C) Муҳандисон; $D) Онҳое, ки таҳсилоти олӣ доранд; $Е) Муаллимон;
@182.Бӯҳрони иқтисодӣ дар Тоҷикистон аз чӣ сарчашма мегирад?
$А) Аз истиқлолият; $B) Аз бозсозии Горбачёв дар соли 1986; $C) Аз барҳамхӯрии СССР; $D) Аз хусусигардонии амволи давлатӣ; $Е) Аз озод шудани тиҷорат;
@183. Ришвахӯрӣ ба ислоҳоти иқтисодӣ чӣ таъсир дорад?
$А) Иқтисоди пинҳониро афзоиш медиҳад; $B) Мафияро бой мекунад; $C) Ришвахӯрӣ ба раванди татбиқи ислоҳоти иқтисодӣ таъсири ногувор мерасонд; $D) Ришвахӯрӣ барои рушди иқтисоди миллӣ мусоидат мекунад; $Е) Ба истеҳсолу фурӯши молҳои ниёзи мардум мусоидат мекунад;
@184. Президент Эмомалӣ Раҳмон соли 1993 дар бораи хусусигардонӣ чӣ гуфтааст?
$А) Ба истеҳсолу фурӯши молҳои ниёзи мардум мусоидат мебояд кард; $B) Хусусигардониро аз соҳаи савдо мебояд шурӯъ кард; $C) Моликияти давлатиро бояд ба коргарону деҳқонон дод; $D) Барои фавран ва саросар хусусӣ гардондани моликияти давлатӣ ягон зарурат нест; $Е) Корхонаҳои саноатиро набояд хусусӣ кард;
@185. Президент Эмомалӣ Раҳмон соли 1993 дар бораи иқтисодиёт чӣ гуфтааст?
$А) Ба истеҳсолу фурӯши молҳои ниёзи мардум мусоидат мебояд кард; $B) Хусусигардониро аз соҳаи савдо мебояд шурӯъ кард; $C) Моликияти давлатиро бояд ба коргарону деҳқонон дод; $D) Моликияти давлатиро дар марҳилаи ҳозира барои истифодабарӣ ба ихтиёрӣ коллективҳои меҳнатӣ иҷора диҳем, ба шарте ки онҳо ҳаққи фурӯхтани ин моликиятро надошта бошанд; $Е) Корхонаҳои саноатиро набояд хусусӣ кард;
@186. Президент Эмомалӣ Раҳмон соли 1993 аз чӣ изҳори нигаронӣ карда буд?
$А) Аз истеҳсолу фурӯши молҳои ниёзи мардум; $B) Аз хусусигардонӣ дар соҳаи савдо; $C) Аз коҳиш ёфтани истеҳсолоти саноатӣ; $D) Аз мустаҳкам шудани ришвахӯрӣ; $Е) Аз истеҳсолоти кишоварзӣ;
@187. Президент Эмомалӣ Раҳмон соли 1993 дар бораи иқтисодиёт чӣ гуфтааст?
$А) Ба истеҳсолу фурӯши молҳои ниёзи мардум мусоидат мебояд кард; $B) Мо бояд таҷрибаи талхи саросар хусусигардонии моликияти давлатиро дар дигар кишварҳои ИДМ аз хотир набарорем; $C) Мо бояд истеҳсоли маҳсулоти ниёзи мардумро нисбат ба солҳои пеш зиёд кунем, то ки мардум аият накашанд; $D) Хусусигардонӣ ба афзоиши истеҳсоли махсулот мусоидат мекунад; $Е) Ришвахӯриро дар иқтисодиёти мамлакат бояд решакан кард;
@188. Барои ғайриқонунӣ истеҳсол кардани воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ба миқдори кам чӣ ҷазо пешбинӣ шудааст?
$А) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то як сол; $B) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то ду сол; $C) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то панҷ сол; $D) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то се сол; $Е) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то чор сол;
@189. Барои ғайриқонунӣ истеҳсол кардани воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ба миқдори калон чӣ ҷазо пешбинӣ шудааст?
$А) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то ду сол; $B) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то чор сол; $C) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлат аз дувоздаҳ то бист сол бо мусодираи амвол; $D Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то панҷ сол; $Е) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то чор сол;
@190. Барои муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир дар муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ чӣ ҷазо пешбинӣ шудааст?
$А) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то чор сол; $B) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то панҷ сол; $C) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз ҳашт то дувоздаҳ сол бо мусодираи амвол ё бидуни он; $D) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то чор сол; $Е) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то ҳафт сол;
@191.Барои моил кардани шахс ба истеъмоли маводи мухаддир чӣ ҷазо пешбинӣ шудааст?
$А) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то ду сол; $B) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то ҳафт сол; $C) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то панҷ сол; $D) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то чор сол; $Е) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то се сол;
@192. Барои моил кардани шахси ноболиғ ба истеъмоли маводи мухаддир чӣ ҷазо пешбинӣ шудааст?
$А) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то ду сол; $B) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то се сол; $C) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то чор сол; $D) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз се то ҳафт сол; $Е) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то панҷ сол;
@193. Барои парвариши ғайриқонунии зироатҳои дорои моддаҳои нашъадори кишташон манъшуда ба миқдори кам чӣ ҷазо пешбинӣ шудааст?
$А) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то се сол; $B) Ҷарима ба андозаи аз сад то ду сад нишондиҳандаи ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то ду сол; $C) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то чор сол; $D) Ҷарима ба андозаи аз дусад то панҷсад нишондиҳандаи ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то ду сол; $Е) Ҷарима ба андозаи аз дусад то панҷсад нишондиҳандаи ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то як сол;
@194. Барои парвариши ғайриқонунии зироатҳои дорои моддаҳои нашъадори кишташон манъшуда ба миқдори зиёд аз ҷониби гурӯҳи муташаккил чӣ ҷазо пешбинӣ шудааст?
$А) Ҷарима ба андозаи аз дусад то панҷсад нишондиҳандаи ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то ду сол; $B) Ҷарима ба андозаи аз сад то панҷсад нишондиҳандаи ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то се сол; $C) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз ҳашт то дувоздаҳ сол бо мусодираи амвол ё бидуни он; $D) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то чор сол; $Е) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то панҷ сол;
@195. Бемори нашъаманд кист?
$А) Шахсест, ки нашъа истеъмол мекунад; $B) Шахсест, ки нисбати ӯ аз ҷониби сохторҳои салоҳиятдори Вазорати умури дохилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бемории нашъамандӣ ташхис шудааст; $C) Шахсест, ки маводи мухаддир истеъмол мекунад;
$D) Шахсест, ки нисбати ӯ аз ҷониби сохторҳои салоҳиятдори Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон бемории нашъамандӣ ташхис шудааст; $Е) Шахсест, ки расман нашъа истеъмол мекунад;
@196. Оё маҳдудияти конститутсионии ҳукумат маҳаки ҷомеаи демократӣ аст?
$А) Не, ҳаргиз; $B) Ҳеҷ иртиботе надорад; $C) Бале; $D) Ҷомеаи демократӣ бе ҳукумат намешавад; $Е) Демократия бе ҳукумат намешавад;
@197. Нашъамандӣ чист?
$А) Ин беморӣ аст; $B) Бемориест, ки дар натиҷаи сӯиистеъмоли воситаҳои нашъадор ба вуҷуд омадааст; $C) Бемориест, ки дар натиҷаи сӯиистеъмоли маводи мухаддир ба вуҷуд омадааст; $D) Бемориест, ки аз заҳролудшавии паиҳами организм дар натиҷаи сӯиистеъмоли воситаҳои нашъадор ба вуҷуд омадааст; $Е) Ин ҳолати рӯҳӣ ва ҷисмонии шахс аст;
@198. Табобати беморони нашъмандӣ чӣ тавр сурат мегирад?
$А) Ба беморхона муроҷиат мекунанд; $B) Маҷбуран дар беморхонаҳои махсус табобат карда мешаванд; $C) Дар сурати муроҷиати ихтиёриашон, шахсони ба синни 16-солагӣ нарасида бошад, бо розигии волидайн ё дигар намояндагони қонунии онҳо сурат мегирад; $D) Дар беморхонаи наркологӣ табобат карда мешаванд; $Е) Дар беморхонаи наркологӣ бепул табобат карда мешаванд;
@199. Беморони нашъаманд ҳангоми табобат чӣ ҳуқуқ доранд?
$А) Нигоҳ доштани манзил ва ҷои кор дар тамоми вақти дар беморхона будан; $B) Табобати бепул; $C) Мукотиба кардан бо аҳли байт; $D) Тамошо кардани ТВ; $Е) Хондани газета;
@200. Беморони нашъаманд ҳангоми табобат чӣ ҳуқуқ доранд?
$А) Ягон ҳуқуқ надоранд; $B) Мукотиба кардан бо аҳли байт; $C) Ба табобати бепул;
$D) Ниҳонӣ будани табобат, ба истиснои ҳолатҳои ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ё маъмурӣ кашидани онҳо; $Е) Тамошо кардани ТВ ва хондани рӯзномаҳо;
@201. Беморони нашъаманд њангоми табобат чї њуќуќ доранд?
$А) Табобати бепул; $B) Мукотиба кардан бо ањли байт; $C) Ягон њуќуќ надоранд; $D) Ба бепул гирифтани нашъа; $Е) Гирифтани варақаи корношоямӣ барои тамоми вақти дар муолиҷа будан;
@202. Беморони нашъаманд њангоми табобат чї њуќуќ доранд?
$А Ягон њуќуќ надоранд; $B) Ба бепул гирифтани нашъа; $C) Тамошо кардани ТВ ва хондани рўзномањо; $D) Гирифтани ёрии бемузди наркологї дар ҳаҷми пешбининамудаи Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон; $Е) Табобати бепул;
@203. Кай Ассосиатсияи тиббии ИМА тавсия дод, ки њероин ба љои морфин истифода карда шавад?
$А) Соли 1900; $B) У. Шрамм, Т. Питерсон; $C) Соли 1905; $D) Соли 1906; $Е) Соли 1917;
@204. Њукумати Олмони Федеролї кай фурўши њероинро њамчун дору манъ кард?
$А) Соли 1928; $B) Соли 1971; $C) Соли 1956; $D) Соли 1933; $Е) Соли 1941;
@205. Таъсиси чї гуна њизбњо манъ аст?
$А) Њизбњои сиёсие, ки зидди сиёсати њукуматанд; $B) Њизбњои сиёсие, ки аз мардум дастгирї мекунанд; $C) Њизбњои сиёсие, ки зидди сиёсати пешгирифтаи њукуматанд;
$D) Њизбњои сиёсие, ки нажодпарастї, миллатгароӣ, хусумат, бадбинии иљтимої ва мазњабиро тарѓиб мекунанд; $Е) Њизбњои сиёсии оппозитсионї, ки зидди сиёсати њукуматанд;
@206. Таъсиси чї гуна њизбњо манъ аст?
$А) Њизбњои сиёсии оппозитсионї, ки зидди сиёсати њукуматанд; $B) Њизбњои сиёсие, ки аз мардум дастгирї мекунанд; $C) Њизбњои сиёсие, ки зидди сиёсати пешгирифтаи њукуматанд; $D) Њизбњои сиёсие, ки барои бо зўрї сарнагун кардани сохтори конститутсионї ва ташкили гурўњњои мусаллањ даъват менамоянд;
$Е) Њизбњои сиёсие, ки зидди сиёсати њукуматанд;
@207. Дар қассобхона барои забњи 1 сар гов чї ќадар об масраф мешавад?
$А) 300 литр; $B) 500 литр; $C) 600 литр; $D)700 литр; $Е) 1000 литр;
@208. Љињати манфии муњољирати мењнатї чист?
$А) Аз ватан дур мондани муњољирон; $B) Бинобар аз руи тахасус кор накардан аз даст додани малакаву дониши касбї; $C) Ба беморињои гуногун гирифтор шудани муњољирон; $D) Дар хориља мондани онњо; $Е) Кам шудани шумораи ањолї;
@209. ИМА до кадом андоза муњити зистро ифлос мекунад?
$А) 5 фоиз; $B) Ба ИМА аз чор як њиссаи партови газњо ба њаво рост меояд; $C) 10 фоиз; $D) 20 фоиз; $Е) Ба ИМА 33 фоизи партови газњо ба њаво рост меояд;
@210. Ба минтаќаи љуѓрофии Туркистони Шимолї куљо шомил аст?
$А) Ўзбекистон; $B) Ќазоќистон; $C) Ѓончї, Истаравшан ва Шањристон; $D) Ашт, Фарѓона, Конибодом; $Е) Исфара, Масчоњ;
@211. Ба минтаќаи љуѓрофии Вахш куљо шомил аст?
$А) Ноњияи Вахш; $B) Ноњияи Вахш, Бохтар; $C) Водии Вахш; $D) Ноњияи Вахш, Бохтар, Чилликўл; $Е) Ноњияи Вахш, Бохтар, Чилликўл, Шањритуз;
@212. Ба минтаќаи љуѓрофии Њисор куљо шомил аст?
$А) Файзобод, Њисор; $B) Водии Њисор; $C) Файзобод, Њисор, Турсунзода; $D) Файзобод, Њисор, Турсунзода, Варзоб; $Е) Файзобод, Њисор, Турсунзода, Вањдат;
@213. Ба минтаќаи љуѓрофии Зарафшон куљо шомил аст?
$А) Айнї; $B) Панљакент; $C) Њавзаи дарёи Зарафшон; $D) Масчоњи Кўњї; $Е) Панљакенту Айнї;
@214. Ба минтаќаи љуѓрофии Назди Сирдарё куљо шомил аст?
$А) Вилояти Суѓд; $B) Исфара; $C) Конибодом; $D) Ашт; $Е) Ќайроќќум;
@215. Асоси демократияи намояндагиро чї ташкил медињад?
$А) Озодии сухан; $B) Идораи президентии давлат; $C) Асоси демократияи намояндагиро интихоботи озоду њаќќонї ташкил медињад; $D) Мављудияти парламет; $Е) Њизбњои сиёсї;
@216. Љомаеи шањрвандї чист?
$А) Љамъияте, ки дар он шањрвандон сукунат доранд; $B) Љамъияте, ки дар он њуќуќи шањрвандон аз њама зиёд аст; $C) Ин њайёти иљтимоиву иќтисодии худмухтор аст, ки барои амалї кардани талаботу манфиатњои хусусї равона шудааст; $D) Љамъияте, ки дар он камбаѓалон нестанд; $Е) Ин љамъияти озоду демократї аст;
@ 217. Таъсиси чї гуна њизбњо дар Тољикистон манъ аст?
$А) Њизбњои «кисагї»; $B) Њизбњои оппозитсионї; $C) Њизбњои сиёсие, ки барои бо зўрї сарнагун кардани сохтори конститутсионї ва ташкили гурўњњои мусаллањ даъват менамоянд, манъ аст; $D) Њизбњои сиёсии халќї, ки ба њукумат оппозитсия мебошанд; $Е) Њизбњои сиёсие, ки аз президент дастгирї мекунанд;
@218. Сохтори љомеаи шањрвандї чиро фаро мегирад?
$А Њаёти шахсии шањрвандонро; $B Иќтисодиёт, иљтимоиёт, сиёсат ва маънавиётро;
$C Сохтори маќомоти давлатиро; $D) Ташкилоти ѓайритиљоратиро; $Е) Муносибати байни шањрвандонро;
@219. Категорияњои асосии демократиячӣ хел роҳандозӣ мешавад?
$А Рост ва мустаќим; $B Тавассути озодї, баробарї; $C Тавассути озодї, баробарї ва бародарї; $D Мустаќим ва таври намояндагї; $Е) Тавассути ТЃД, њизбњо, масљиду калисо;
@220. Асоси иќтисодии љомеаи шањрвандиро чї ташкил медињад?
$А) Моликияти хусусї ва њуќуќњои асосии иќтисодии шахс; $B) Заводу фабрикањо; $C) Иќтисоди бозорї; $D) Тиљорти озод; $Е) Савдои хориљї;
@221. Нерўи асосии иљтимоии љомаеи шањрвандї чист?
$А) Синфи дењќон; $B) Синфи коргару дењќон; $C) Синфи сарватманд; $D) Синфи миёна; $Е) Баробарии иљтимоии мардум;
@222.Омилњои демографии коњиш додани камбизоатї кадомҳоянд?
$А) Танзими маљбурии зоиш; $B) Мањдудияти таваллуд; $C) Таќсимоти терреториявии ањолї, таѓйироти сифатї дар муњољирати ањолї,танзими оила; $D) Барњам додани муњољирати дохилии ањолї; $Е) Аз маблаѓи давлат кўмак кардан ба табаќањои камбизоати ањолї;
@223. Ба нерўњои сиёсии љомеаи шањрвандї чї шомил аст?
$А) Оппозитсияи сиёсї; $B) Њизбњои сиёсї, созмону њаракатњои љамъиятиву сиёсї, органњои худидораи мањаллї, ВАО-и мустаќил, масљиду калисо ва ѓайра; $C) Оппозитсияи конструктивї; $D) Њизби нањзати исломии Тољикистон; $Е) Њизби коммунисти Тољикистон;
@224. Оё озодї ва демократия њаммаъноанд?
$А) Бале; $B) Не; $C) Онњо синониманд; $D) Њар ду як маъно доранд; $Е) Њар кас онро ба таври худ мефањмад;
@225.Омилњои иљтимоии коњиш додани камбизоатї кадомњоянд?
$А) Ба мардум додани маоши баланд; $B) Баланд кардани нафаќапулї; $C) Боло бурдани сатњи таъминоти шуѓли ањолї, такмили системаи маълумотдињї; $D) Ба ањолї додани кўмакпулињои иловагї; $Е) Танзими оила;
@226. Сабаби асосии пайдоиши бўњрони иќтисодї дар Тољикистон чист?
$А) Љанги шањрвандї; $B) Барњам хўрдани СССР; $C) Озодшавии нархњо, хусусигардонии савдо ва билкулл хусусї кардани амволи давлатї, фалаљгардии њукумат; $D) Фалаљгардии њукумат; $Е) Хусусигардонии амволи давлатї;
@227. Озодии матбуот ба љомеаи демократї чї иртибот дорад?
$А) Демократияро таъриф мекунад; $B) Дар бораи озодии сухан менависад; $C) Њизби демократиро дастгирї мекунад; $D) Озодии матбуот мањаки љомаи демократї мебошад; $Е) Њељ алоќамандї надорад, зеро матбуот дар њама љомеа њаст;
@228. Асосњои маънавии љомаеи шањрвандї кадомњоянд?
$А) Бозори дуҷабҳаи молу хизматрасонӣ ва фарњанги миллї; $B) ВАО, забон ва фарњанг; $C) Фарњанги миллї; $D) Системаи бисёрзинаи меъёрњои ахлоќї, урфу одатњо; $Е) Забон ва фарњанги миллї;
@229. Камбизоат кист?
$А) Нафарест, ки маошаш барои зиндагиаш басанда нест; $B) Њамон шахсе, ки даромади вай барои меъёрњои дар ин љомеа эътирофшуда ва бартарї дошта имкони зиндагї кардан намедињанд; $C) Нафарест, ки мошини сабукрав, хона надорад; $D) Њамон шахсе, ки маошаш аз сабади истеъмолї кам аст; $Е) Њамон шахсест, ки оилаашро бо ѓизо таъмин карда наметавонад;
@230. Аз рўи меъёри муайянкардаи СММ маош бояд дар як соати корї чї ќадар бошад?
$А) 5 доллар дар 1 соат; $B) 4 доллар дар 1 соат; $C) 3 доллар дар 1 соат; $D) 2 доллар дар 1 соат; $Е) 1 доллар дар 1 соат;
@231. Героин бори аввал кай истењсол карда шуд?
$А) Соли 1888 дар Британия; $B) Соли 1874; $C) Соли 1882 дар Британия; $D) Соли 1885 дар Германия; $Е) Соли 1887 дар ИМА;
@232. Кай фурўш ва воридоти героин дар ИМА мамнўъ гардид?
$А) Соли 1914; $B) Соли 1917; $C) Соли 1912; $D) Соли 1915; $Е) Соли 1918;
@233. Кай Хадамоти федералии Олмон шањодатномаи истењсоли героинро бозпас гирифт?
$А) Соли 1935; $B) Соли 1961; $C) Соли 1945; $D) Соли 1954; $Е) Соли 1971;
@234. Кадом моддаи Сарќонуни Тољикистон дар идораи давлат иштирок кардани шањрвандонро кафолат медињад?
$А) Моддаи 23; $B) Моддаи 25; $C) Моддаи 77; $D) Моддаи 43; $Е) Моддаи 27;
@235. Оё мањдудияти конститутсионии њукумат мањаки љомеаи демократї аст?
$А) Не, њаргиз; $B) Њељ иртиботе надорад; $C) Бале; $D) Љомеаи демократї бе њукумат намешавад; $Е) Демократия бе њукумат намешавад;
@236. Барои барангехтани кинаю адовати миллї, нажодї, мањалгарої ва ё динї чї љазои сахт муайян шудааст?
$А) Мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз 1 то 2 сол; $B) Мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз 2 то 3 сол; $C) Мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз 3 то 5 сол; $D) маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати аз ҳашт то дувоздаҳ сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба мўҳлати то панҷ сол ё бидуни он ҷазо дода мешавад; $Е) Мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз 8 то 15 сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба мўҳлати то панҷ сол ё бидуни он ҷазо дода мешавад;
@237. Оё бемори нашъманди героинї сињат мешавад?
$А) Сињат мешавад; $B) Албатта, сињат мешавад; $C) Каму беш бошад њам, тамоми умр мубталои ин дард боќї мемонанд; $D) Агар хунашро иваз кунанд, сињат мешавад; $Е) Ин аз худи бемор ва организми он вобаста аст;
@238. Кадоме аз ин унсурњо мањаки љомеаи демократї мањсуб мешавад?
$А) Њизбњои сиёсї; $B) Гуногунандешии иљтимої, иќтисодї ва сиёсї; $C) Иттињодияњои љамъиятї; $D) Плюрализми ВАО; $Е) Озодии мардум;
@239. Демократия чист?
$А) Демократия ин озодии сухан аст; $B) Демократия ин озодї аст; $C) Демократия ин идораи давлат аз љониби халќ аст; $D) Ин усули идораи давлат аст, ки дар он њама баробаранд; $Е) Демократия ин маљмўи аќоиду принсипњои озодї аст;
@240. Категорияи мустаќими демократия чї тавр сурат мегирад?
$А) Мардум депутатњои худро интихоб мекунанд; $B) Бевосита мардум худ давлатро идора мекунанд; $C) Њини категорияи мустаќими демократия њамаи шањрвандон бе миёнравии кассе метавонанд дар ќабули ќарорњои љомеа ширкат бикунанд; $D) Њизбњо дар идораи давлат ба мардум миёнравї мекунанд; $Е) Аъзои ТЃД ва њизбњо дар амалї шудани демократия ба мардум кўмак мекунанд;
@241. Категорияи мустаќими демократияро дар куљо амалї мекунанд?
$А) Дар давлатњои демократї; $B) Дар шањру вилоятњои калон; $C) Дар давлатњое, ки сари ќудрат њизби демократ аст; $D) Дар Рими ќадим; $Е) Дар љомеаи хурд, шўрои ќабилањо, иттифоќњои касабаи мањаллї;
@242. Нерўњои конюктурии љомеаи шањрвандї кадомњоянд?
$А) Њизбњои сиёсї; $B) Иттифоќњои касаба; $C) Иттињодияњои љамъиятї; $D) Ассосиатсияњои гуногун, иттињодияњо, клубњо, њаракатњо, хазинањо ва ѓайра; $Е) Иттифоќи журналистони Тољикистон;
@243.Љомеаи шањрвандї чиро фаро мегирад?
$А) Њаёти маънавии љомеаро; $B)Њаёти сиёсии љомеаро; $C) Њаёти иќтисодии љомеаро; $D) Љомаеи шањрвандии мутараќќї дараљаи баланди тафаккури шахс, фарњанг, рушди меъёрњои ахлоќї аст, ки муносибатњои љамъиятї ва байнишахсиро танзим мекунад; $Е) Њаёти иљтимоии љомеаро;
@244. Бо пешнињоди кадом созмон теъдоди омўзгоронро дар макотиби миёнаи Тољикистон кам карданд?
$А) Бо пешнињоди Бонки љањонї теъдоди омўзгоронро дар макотиби миёна то 100 њазор нафар кам карданд; $B) Бо пешнињоди Маљлиси намояндагони Тољикистон теъдоди омўзгоронро дар макотиби миёна то 100 њазор нафар кам карданд; $C) Бо пешнињоди Вазорати маорифи Тољикистон теъдоди омўзгоронро дар макотиби миёна то 100 њазор нафар кам карданд; $D) Бо пешнињоди ХБА теъдоди омўзгоронро дар макотиби миёна то 100 њазор нафар кам карданд; $Е) Бо пешнињоди Њукумат Тољикистон теъдоди омўзгоронро дар макотиби миёна то 100 њазор нафар кам карданд;
@245. Глобализатсия барои кадом кишварњо таъсири манфї дорад?
$А) Глобализатсия ба иќтисоди кишварњои сусттараќќї таъсири манфї мерасонад ; $B) Глобализатсия ба иќтисоди кишварњои аќибмонда таъсири манфї мерасонад; $C) Глобализатсия ба иќтисоди кишварњои рў ба рушд таъсири манфї мерасонад; $D) Глобализатсия ба иќтисоди кишварњои рў ба рушд ва сусттараќќї таъсири манфї мерасонад; $Е) Глобализатсия ба иќтисоди кишварњои рушдкарда таъсири манфї мерасонад;
@246. Глобализатсия ба бозори мењнат чї таъсир дорад?
$А) Љойњои нави корї пайдо мешавад; $B) Теъдоди коргарони кироя меафзояд; $C) Теъдоди муњољирони мењнатї меафзояд; $D) Теъдоди сарватмандони мањаллї меафзояд; $Е) Бо љорї шудани техникаву технологияи нав теъдоди бекорон меафзояд;
@247. Харид ё фурўши одам чї тавр сурат мегирад?
$А) Бо хоњиши шахс; $B) Маљбурї; $C) Харид ё фурўши одам бо розигї ё бе розигї, бо роњи фиреб ва ѓайра сурат мегирад; $D) Бо фиреб; $Е) Бо зўрї;
@248. Авраам Линколн дар бораи демократия чї гуфтааст?
$А) Демократия «ин њамон анархия аст»; $B) Демократия «озодињои инсон аст»; $C) Демократия «ин пеш аз њама орзуи ширини камбаѓалон аст»; $D) Демократия «њељ гоњ воќеан ба вуљуд намеояд»; $Е) Демократия ин «идораи давлат аз љониби халќ ва барои халќ аст»;
@249. Барои бидуни зарурати касбї ё хизматї ошкор намудани маълумот оид ба гирифтории шахс ба ВНМО ё мубталои БПНМ ба корманди соњаи тиб, дорусозї ё дигар корманд муљозот муайян шудааст?
$А) Не; $B) Ҷарима муайян шудааст; $C) Барои ин аз озодї ба мўњлати то ду сол мањрум карда бо мањрумият аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ё машѓул шудан бо фаъолияти муайян ба њамин мўњлат љазо дода мешавад; $D) Барои ин аз озодї ба мўњлати то як сол мањрум карда бо мањрумият аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ё машѓул шудан бо фаъолияти муайян ба њамин мўњлат љазо дода мешавад; $Е Барои ин аз озодї ба мўњлати то се сол мањрум карда бо мањрумият аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ё машѓул шудан бо фаъолияти муайян ба њамин мўњлат љазо дода мешавад;

@250. Харид ё фурўши одам чї тавр сурат мегирад?
$А) Бо хоњиши шахс; $B) Маљбурї; $C) Аз бепарвоии шахс; $D) Тавассути душманони оила; $Е) Бо роњи фиреб, љалбккунї, пинњонкунї, супурдан, интиќол, дуздї, ќаллобї ва ѓайра сурат мегирад;
@251. Харид ё фурўши одам чї тавр сурат мегирад?
$А) Тавассути душманони оила; $B) Аз бепарвоии шахс; $C) Аз беањамиятии волидон; $D) Харид ё фурўши одам бо роњи фиреб, љалбккунї, пинњонкунї, супурдан, интиќол, дуздї, ќаллобї ва ѓайра сурат мегирад; $Е) Маљбурї;
@252. Дар кадом моддаи Сарќонуни Тољикистон њуќуќи шањрвандон ба идораи давлат инъикос ёфтааст?
$А) Моддаи 27; $B) Моддаи 48; $C) Моддаи 23; $D) Моддаи 37; $Е) Моддаи 17;
@253. Харид ё фурўши одам чї тавр сурат мегирад?
$А) Маљбурї; $B) Аз беањамиятии волидон; $C) Бо маќсади минбаъд љалбкунї барои фаъолияти шањвонї ё љиноятї, истифодакунї дар муноќашањои мусалањона ва ѓайра мебошад;$D) Аз бепарвоии шахс; $Е) Бо зўрї;
@254. Модари мавридӣ кист?
$А) Занест, ки дар мўњлати муайян функсияњои модарро иљро мекунад;$B) Занест, ки дар мўњлати муайян дояи кўдак мешавад; $C) Модари мавридӣ — занест, ки кӯдакро дар натиҷаи истифодаи усули тиббии бордоркунии сунъӣ ё ворид кардани ҷанин бо мақсади ҳомиладор кардани он, таваллуд кардааст; $D) Шахсест, ки дар мўњлати муайян кўдакро шир медињад; $Е) Шахсест, ки дар мўњлати муайян кўдакро тањти назорати худ мегирад;
@255. Сарчашмаи якуми иттилоъ барои инъикоси ВНМО кадом аст?
$А) Газетањо; $B) Интернет; $C) Шахси гирифтори ВНМО ё БПНМ; $D Маљаллањо; $Е) Кормандони тиб;
@256. Оё гирифторони ВНМО њуќуќи издивољ карданро доранд?
$А) Не; $B) Иљозати Вазорати тандурустии Тољикистон лозим аст; $C) Бале; $D) Иљозати арўс лозим аст; $Е) Иљозати њукумати ноњия лозим аст;
@257. Барои истењсоли 1 тонна селлулоза чї ќадар об лозим аст?
$А) 300 тонна; $B) 400-500 тонна; $C) 400 тонна; $D) 200 тонна; $Е) 100 тонна;
@258. Њуќуќи журналист тибќи ќонунгузории Тољикистон?
$А) Радио ва телевизиони хусусии ИМА-ро таҳти назорат гирифта онҳоро баъзан сонсур мекунад; $B) Навиштан; $C) Пахш кардани иттилоъ; $D) Навиштани маќолаи танќидї; $Е) Ахбор дарёфт намояд, гирад ва интишор кунад;
@259. Њуќуќи журналист тибќи ќонунгузории Тољикистон?
$А) Пахш кардани иттилоъ; $B) Навиштани маќола; $C) Дар Телевизиони Би-Би-Си кор кардан; $D) Баъди нишон додани шањодатномаи журналистї дар мањалли офати табиї њузур дошта бошад; $Е) Дар Радиои «Садои Америка» кор кардан;
@260. Харид ё фурўши одам чї тавр сурат мегирад?
$А) Тавассути хешу табори љабрдида; $B) Тавассути дўстони љабрдида; $C) Ба маќсади истифода дар сањна аз љониби режиссёрон; $D) Бо маќсади минбаъд љалбкунї барои парнография, мењнати маљбурї, ѓуломї ё одатњои ба ѓуломи монанд; $Е) Барои фоњишагарї тавассути мафия;
@261. Харид ё фурўши одам барои чист?
$А) Барои фоњишагї; $B) Барои гадої; $C) Бо маќсади минбаъд истифодакунї дар асорати ќарзї ва ё фарзандхонї бо маќсади тиљорати хариду фурўши одамон ва ѓайра; $D) Ба маќсади истифода дар дастањои мусаллањ; $Е) Барои ѓуломї;
@262. Ѓуломї чист?
$А) Маљбуран кор фармудани шахс; $B) Ин бењуќуќии шахс аст; $C) Ин вазъи шахс аст; $D) Ѓуломӣ ҳолат ё вазъи беҳуқуқии шахсест, ки нисбат ба вай баъзе ё тамоми салоҳияти ба ҳуқуқи моликият хос буда, татбиқ карда мешавад; $Е) Ин њолати рўњї ва љисмонии шахс аст;
@263. Мубориза ба муқобили хариду фурӯши одамон чист?
$А) Ин муборизаи милиса бар зидди мафия аст; $B) Ин муборизаи милиса бар зидди одамфурўшон аст; $C) Ин муборизаи маќомоти ќудратї бар зидди одамфурўшон аст; $D) Ин фаъолияти маќомоти ќудратї оид ба пешгирӣ ва аз байн бурдани оқибатҳои хариду фурӯши одамон мебошад; $Е) Ин фаъолият оид ба огоҳонӣ, ошкор, пешгирӣ, ба ҳадди ақал расонидани оқибатҳои хариду фурӯши одамон ва расондани кӯмак ба ҷабрдидагони хариду фурӯши одамон аст;
@264. Истисмор чист?
$А) Ин меҳнат ё хизмати маҷбурии шахс аст; $B) Ин хизмати маҷбурии шахс бо истифодаи ѓуломї аст; $C) Ин меҳнати маљбурї ва лату кўб шахс аст; $D) Ин меҳнат ё хизмати маҷбурӣ, ғуломӣ ё расму оини ба ғуломӣ монанд, ҳолати оҷизӣ ё бурида гирифтани узвҳо, бофтаҳои одам, истифодаи фоҳишагарии дигар шахсон, инчунин дигар шаклҳои истифодабарии шахс бо мақсади анҷом додани амалиёти дорои хусусияти шаҳвонӣ аст; $Е) Ин истифодаи фоҳишагарии дигар шахсон аст;
@265.Оё дар бораи љабрдидагони трафик иттилоъ додан мумкин аст?
$А) Бале, дар сањифаи аввали газета; $B) Пањн кардани иттилоот дар бораи љабрдидагони хариду фурўши одамон ё хешу табори наздики вай, ки хатар ба вуљуд оварда метавонад, манъ аст; $C) Не, мумкин нест; $D) Дар ТВ ва радио мумкин нест;
$Е) Бе сурат дар газетаву маљалла чоп кардан мумкин аст;
@266. Амнияти Тољикистон аз кадом кишварњо вобаста аст?
$А) Аз Ўзбекистону Ќазоќистон; $B) Аз Хитой ва Афѓонистон; $C) Афѓонистон, Ўзбекистон, Ќирѓизистон, Хитої ва абарќудратњо Русияву ИМА; $D) Аз Эрон ва Туркия; $Е) Аз Русия ва ИМА;
@267. Дар бораи кї иттилоъ пахш кардан мумкин нест?
$А) Дар бораи љабрдидањо; $B) Дар бораи прокурор; $C) Дар бораи шахсоне, ки ба хариду фурўши одамон мубориза мебаранд, иттилоъ пахш кардан манъ аст; $D) Дар бораи президент; $Е) Дар бораи кормандони Кумитаи амнияти миллии Тољикистон;
@268. Оё дар бораи шахсияти љабрдидаи трафик дар хадамоти маълумотдињї иттилоъ медињанд?
$А) Бале; $B) Бале, агар наѓзтар пурсї; $C) Додани маълумот манъ аст; $D) Бале, агар њуљљати журналистї дошта бошї; $Е) Бале, агар њаќќи хизматро пардозї;
@269. Оё бањсњои сарњадї метавонад боиси муноќиша дар Тољикистон гардад?
$А) Не; $B) Не, њаргиз; $C) Бањсњои сарњадї байни Исроилу Фаластин метавонад; $D) Бањсњои сарњадї бо Афѓонистон, ва Ќирѓизистон низ метавонад омили пайдоиши муноќишањо гардад; $Е) Бањсњои сарњадї байни Ќазоќистон ва Тољикистон метавонад;
@270. Муњољирати мењнатї барои кишварњои хориљї чї манфиат дорад?
$А) Дигаронро кор мефармоянд; $B) Иќтисодиёташон боло меравад; $C) Бе харољоти иловагї бо нерўи арзони корї таъмин мешаванд; $D) Буљаашон пур мешавад; $Е) Сохтмонашон рушд мекунад;
@271. Муњољирати мењнатї барои кишварњои хориљї чї манфиат дорад?
$А) Зиндагии ањолиашон хуб мешавад; $B) Сохтмони нав меафзояд; $C) Истењсолот меафзояд; $D) Бо нерўи арзони корї таъмин мешаванд; $Е) Иќтисодиёт рушд мекунад;
@272. Муњољирати мењнатї барои кишварњои хориљї чї манфиат дорад?
$А) Бозори дуҷабҳаи молу хизматрасонӣ мешавад; $B) Генофондашонро ѓанї мегардонанд; $C) Иќтисодашонро боло мебаранд; $D) Аз ин њисоб даромади зиёд мегиранд; $Е) Воситаи таъсиррасонии сиёсї аст ба кишварњое, ки муњољирон аз он љо омадаанд;
@273. Муњољирати мењнатї барои кишварњои хориљї чї манфиат дорад?
$А) Њељ манфиат надорад; $B) Манфиат чандон кофї нест; $C) Иќтисодиёт боло меравад; $D) Бењтар кардани вазъи демографии кишвар; $Е) Зиндагии ањолї хуб мешавад;
@274. Муњољирати мењнатї барои кишварњои хориљї чї манфиат дорад?
$А) Њељ манфиат надорад; $B) Манфиат баъди 10 сол маълум мешавад; $C) Иќтисодиёт боло меравад; $D) Ба кори сиёњ ё вазнин љалб шудани муњољирон; $Е) Некўањволии мардум баланд мешавад;
@275. Тољикистон аз муњољирати мењнатї чї манфиат дорад?
$А) Њељ манфиат намебинад; $B) Ворид шудани маблаѓи зиёд аз њисоби муњољирон ба Тољикистон; $C) Ба бонкњо пули зиёд ворид мешавад; $D) Давлат бой мешавад; $Е) Мардум бой мешаванд;
@276. Тољикистон аз муњољирати мењнатї чї манфиат дорад?
$А) Њељ манфиат намебинад; $B) Паст рафтани бекорї ва ташаннуљи иљтимої дар Тољикистон; $C) Ба бонкњо пули зиёд ворид мешавад; $D) Давлат бой мешавад; $Е) Оилањо бой мешаванд;
@277. Тољикистон аз муњољирати мењнатї чї манфиат дорад?
$А) Ягон хел манфиат надорад; $B) Давлат бой мешавад; $C) Гирифтани тахассус ва малакаи корї барои муњољирон; $D) Занњо озод мешаванд; $Е) Ба бонкњо пули зиёд ворид мешавад;
@278. Љињати манфии муњољирати мењнатї чист?
$А) Дар хориља мондани љавонон; $B) Ба љои дар дохили кишвар истифода шудани таљриба ва малака дар хориљи кишвар истифода шудани он ва аз кишвар рафтани «аќлњо»; $C) Зани хориљї гирифтани љавонмардон; $D) Ба ВНМО ва БПНМ (ВИЧ СПИД) гирифтор шудани муњољирон; $Е) Гум кардани забони тољикї;
@279. Љињати манфии муњољирати мењнатї чист?
$А) Зани рус гирифтани муњољирони тољик; $B) Шавњари рус кардани муњољирдухтарони тољик; $C) Бева мондани занони тољик; $D) Афзудани теъдоди духтарони бешавњар; $Е) Коњиш ёфтани эътимоди љомеа ба њукумат;
@280. Љињати манфии муњољирати мењнатї чист?
$А) Аз ватан дур мондани муњољирон; $B) Бинобар аз руи тахасус кор накардан ва аз даст додани малакаву дониши касбї; $C) Ба беморињои гуногун гирифтор шудани муњољирон; $D) Дар хориља мондани онњо; $Е) Кам шудани шумораи ањолї;
@281. Љињати манфии муњољирати мењнатї чист?
$А) Дар ватан аз даст додани љои кор; $B) Гум кардани њисси ватандўстї; $C) Аз бепулї ба ватан барнагаштани муњољирон; $D) Махлут гаштани урфу одат, фарњанг ва забони муњољирон; $Е) Дар хориља зан гирифтани љавонони тољик;
@282. Љињати манфии муњољирати мењнатї чист?
$А) Дар хориља зан гирифтани љавонони тољик; $B) Аз бепулї ба ватан барнагаштани муњољирон; $C) Гум кардани њисси ватандўстї; $D) Аз даст додани шањрвандони худ; $Е) Аз даст додани оилаи худ барои муњољирон;
@283. Љињати манфии муњољирати мењнатї чист?
$А) Аз даст додани оилаи худ барои муњољирон; $B) Гум кардани њисси ватандўстї; $C) Аз бепулї ба ватан барнагаштани муњољирон; $D) Таъсири манфї ба тарбияи кўдакон ва људо шудани хонаводањо; $Е) Дар хориља зан гирифтани љавонони тољик;
@284. Љињати манфии муњољирати мењнатї чист?
$А) Аз бепулї ба ватан барнагаштани муњољирон; $B) Аз даст додани оилаи худ барои муњољирон; $C) Коњиш ёфтани эътимоди љомеа ба њукумат; $D) Гум кардани њисси ватандўстї; $Е) Дар хориља зан гирифтани љавонони тољик;
@285.Коррупсия чист?
$А) Ин ришвагирии мансабдорон барои иљрои амале мебошад; $B) Ин ришвагирии кормандони милиса барои иљрои амале мебошад; $C) Ин ришвагирии мансабдорони прокуратура барои иљрои амале мебошад; $D) Њаракат (бењаракати)-и шахсони ба иљрои вазифањои давлатї ваколатдор, шахсони ба онњо баробар карда шуда мебошад, ки маќоми худ ё имкониятњои онро бо маќсади ба фоидаи худ ё шахсони дигар ба даст овардани неъматњои моддї ва ѓайри моддї, бартарият ва ё имтиёзњои дигари бо ќонунхо пешбинї нашуда истифода мебаранд; $Е) Ин ришвагирии кормандони БДА аз ронандањо барои иљрои амале мебошад;
@286. Барои рекламадиҳандагон тавассути воситаҳои ахбори омма дидаю дониста додани рекламаи бардурўғ чӣ ҷазо пешбинӣ шудааст?
$А) Ин амал ҷазо надорад;$B) Сармуҳаррири ВАО ҷазо мегирад;$C) Мудири шӯъбаи реклама то 5 сол аз озодӣ маҳрум карда мешавад;$D) Бо ҷарима ба андозаи аз сесаду панҷоҳ то панҷсад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳдуд кардани озодӣ ба мўҳлати аз ду то се сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин мўҳлат ҷазо дода мешавад$Е) Бо ҷарима ба андозаи аз панҷсаду чилу ҳафт то нӯҳсаду дувоздаҳ нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳдуд кардани озодӣ ба мўҳлати аз се то панҷ сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин мўҳлат ҷазо дода мешавад;
@287. Оё ришвагирї коррупсия аст?
$А) Не; $B) Ин одати маъмўлї аст; $C) Ин одати маъмўлии мансабдорон аст; $D) Бале; $Е) Ин одати маъмўлии мансабдорони тољик аст;
@288.Терроризм чист?
$А) Ин тарпарронї аст; $B) Ин сўхтор аст; $C) Бо мақсади халалдор сохтани амнияти ҷамъиятӣ, тарсонидани аҳолӣ ё расонидани таъсир ҷиҳати аз ҷониби мақомоти ҳокимият қабул намудани қарор содир намудани таркиш, сӯхтор, тирпарронї аз яроқи оташфишон ё дигар кирдоре, ки боиси хавфи марги одамон, расонидани зарари ҷиддӣ ба амвол ё ба миён омадани оқибатҳои дигари барои ҷамъият хавфнок мегардад; $D) Ин ташкили сўхтору куштор аст; $Е) Ин гаравгонгирии одамон аз љониби дастањои мусаллањ аст;
@289. Барои бевосита ё бавосита вайрон намудан ё мањдуд кардани њуќуќ ва озодињои конститутсионии инсон ва шањрвандон чї љазо пешбинї шудааст?
$А) Љарима ба андозаи аз дусад то сесад нишондиҳандаи ҳисобҳо ё мањрум сохтан аз озодї ба мўњлати то ду сол; $B) Љарима ба андозаи аз дусад то панљсад нишондиҳандаи ҳисобҳо ё мањрум сохтан аз озодї ба мўњлати то 1сол; $C) Љарима ба андозаи аз дусад то панљсад нишондиҳандаи ҳисобҳо ё мањрум сохтан аз озодї ба мўњлати то ду сол; $D Љарима ба андозаи аз сад то панљсад нишондиҳандаи ҳисобҳо ё мањрум сохтан аз озодї ба мўњлати то 1 сол; $Е) Љарима ба андозаи аз дусад то дусад нишондиҳандаи ҳисобҳо ё мањрум сохтан аз озодї ба мўњлати то ду сол;
@290. Дар моддаи 143 Кодекси љиноятии Тољикистон сухан дар бораи чї меравад?
$А) Дар бораи мањдуд кардани њуќуќњои шахс; $B) Дар бораи аз озодї мањрум кардани шахс; $C) Бевосита ё бавосита вайрон намудан ё мањдуд кардани њуќуќ ва озодињои конститутсионии инсон ва шањрвандон вобаста ба љинс, нажод, миллат, забон, баромади иљтимої, мавќеи шахсї, амволї, мансабї, мањалли истиќомат, муносибат ба дин, аќида, марбут будан ба њизбњои сиёсї, иттињодияњои љамъиятї; $D) Дар бораи муносибати одамон; $Е) Дар бораи нажод ва милати љинояткорон;
@291. Барои барангехтани кинаю адовати миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ва ё динӣ тавассути ВАО чї љазо пешбинї шудааст?
$А) Маҳдуд кардани озодӣ ба мӯҳлати то як сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин мӯҳлат; $B) Маҳдуд кардани озодӣ ба мӯҳлати то ду сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин мӯҳлат; $C). Маҳдуд кардани озодӣ ба мӯҳлати то чор сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин мӯҳлат; $D) Маҳдуд кардани озодӣ ба мўҳлати то панҷ сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин мўҳлат ҷазо дода мешавад; $Е) Маҳдуд кардани озодӣ ба мӯҳлати то ҳашт сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин мӯҳлат;
@292. Дар кадом њолат шахсе, ки дар омода сохтани кирдори терористӣ иштирок дорад аз љавобгарии љиноятї озод карда мешавад?
$А) Дар њолати таслим шудан; $B) Дар њолати хабаркашї кардан; $C) Дар њолати милисаро аз љиноят огоњ кардан; $D) Агар мақомоти давлатиро сари вақт огоҳ созад ё бо роҳи дигар содир гаштани кирдори террористиро пешгирӣ кунад ва агар дар ҳаракатҳои ин шахс дигар таркиби ҷиноят мављуд набошад; $Е) Агар љиноят содир накарда бошад;
@293. «Ба оташ рўѓан нарехтан»-и журналист чї маъно дорад?
$А) Журналист бояд ошпаз набошад, кори худашро кунад; $B) Вазъиятро дидаву дониста муташанниљ накунад; $C) Ба кори дигарон эрод нагирад; $D) Дар навиштањояш бетараф бошад; $Е) Њаргиз аз пеши худ воќеиятро тањриф накунад;
@294. Барои амали террористї ба шахс чї гуна ҷазо дода мешавад?
$А) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўњлати аз панљ то њашт сол бо мусодираи амвол; $B) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўњлати аз панљ то дањ сол бо мусодираи амвол; $C) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўњлати аз понздаҳ то бисту панљ сол бо мусодираи амвол ё якумра аз озодӣ маҳрум сохтан; $D) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўњлати аз се то панљ сол бо мусодираи амвол; $Е) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўњлати аз дањ то понздањ сол бо мусодираи амвол;
@295. Барои љалб кардан ба содир намудани ҷиноятҳои хусусияти террористӣ дошта ё мусоидати дигар барои содир намудани онҳо чї љазо пешбинї шудааст?
$А) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз се то панҷ сол бо мусодираи амвол; $B) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз даҳ то понздаҳ сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба мӯҳлати то панҷ сол; $C) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз панљ то њашт сол бо мусодираи амвол; $D) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз панљ то њашт сол; $Е) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз панҷ то даҳ сол;
@296. Дар кадом њолат наметавонад демократия амалї гардад?
$А) Агар оппозитсия пурќувват бошад; $B) Агар њукумат ќудрати аз њад зиёд ё ќудрати зарурї надошта бошад; $C) Агар сари ќудрат коммунистон бошанд; $D) Агар давлат дар дасти диндорони иртиљої бошад; $Е) Агар аљнабиён ба идораи давлат дахолат кунанд;
@297. Барои пањн кардани иттилооти баръало бардурӯғ оид ба кирдори террористӣ чї љазо пешбинї шудааст?
$А) Ягон љазо нест; $B) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба як сол; $C) Корҳои ислоҳӣ ба муддати то ду сол ё маҳрум сохтан аз озодї ба ҳамин мўњлат; $D) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба панљ сол; $Е) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба се сол;
@298. Проблемањои журналистикаи муосир кадомҳоянд?
$А) Вобастагии ВАО аз маблағгузорӣ ва афзоиши тарғиботи ғайриқонунӣ; $B) Амнияти журналистон ва худсонсурӣ; $C) Ҳамаи ин проблемаҳо; $D) Паст шудани сатҳи мавод ва сатҳи касбӣ; $Е) Плагиат дар ВАО ва паҳнкунии матбуот;
@299. Кай бори охир дар Хуљанд амали террористї ба вуќўъ пайваст?
$А) 18 августи 2010; $B) 19 сентябри 2010; $C)18 ноябри соли 2010; $D) 3 сентябри соли 2010; $Е) 15 сентябри 2010;
@300.Террористон соли 2010 дар Хуљанд чиро тарконданд?
$А) Бинои идораи амнияти давлатиро; $B) Пули болои Сирдарёро; $C) Бинои Раёсати минтаќавии мубориза алайњи љинояткории муташаккилро; $D) Идораи пулиси андозро; $Е) Стадиони марказиро;

Суолҳои имтиҳони тестии дарси «Журналистикаи чандрасонаӣ»
барои курси 2-юми магистри байналхалқӣ

@1. Интернет кай ва дар куҷо пайдо шудааст?
$А) Соли 1964 дар Япония; $B) Соли 1968 дар ИМА; $C) Соли 1971дар Британия; $D) Соли 1967 дар ИМА; $Е) Соли 1969 дар ИМА;
@2. Кай ва дар куҷо аввалин пахши маводи мултимедиявӣ шурӯъ шудааст?
$А) Соли 1967 дар Олмон; $B) Соли 1968 дар ИМА; $C) Соли 1966 дар Япония; $D) Соли 1993 дар ИМА; $Е) Соли 1971 дар Британия;
@3. Чопи аввалин дар Русия интернет-газетаи ҳаррӯзаи Gazeta.ru кай шурӯъ шуд?
$А) Соли 1993; $B) 1994; $C) 1995; $D) 1997; $Е) 1999;
@4. Оё чандрасонаӣ журналистикаро тағйир медиҳад?
$А Не; $B Бале; $C Тағйирот дар фаъолияти журналистӣ мешавад; $D) Умуман тағйирот намешавад; $Е) Ин аз худи журналист вобаста аст;
@5. Аввалин маротиба «рюкзаки журналистӣ»-ро ки ихтироъ кардааст?
$А Ҷон Стив; $B Стив Манн; $C Густав Фебер;$D Ҷон Смит; $Е) Алекс Смит;
@6. Аввалин расонаи интернетӣ дар Тоҷикистон кай таъсис ёфтааст?
$А Соли 1993; $B Соли 1995; $C Соли 1997; $D Соли 2000; $Е) 2004;
@7. Аввалин расонаи интернетӣ дар Тоҷикистон кадом аст?
$А) Авеста; $B) Азия плюс; $C) Тоҷнюс; $D) Ховар; $Е) Озодагон;
@8. Оё технологияҳои нави иттилоотӣ ба фосилаи кори байни сармуҳаррир ва хабарнигор таъсир мерасонад?
$А) Не; $B) Сармуҳаррир сармуҳаррир аст; $C) Ба журналистика ин иртибот надорад; $D) Фосила аз байн меравад; $Е) Вазъият мисли давраи классикӣ мемонад;
@9. Оё ҳангоми истифодаи технологияҳои нави иттилоотӣ ҳар субҳ ба редаксия рафтани хабарнигор зарур аст?
$А) Не; $B) Бе ин намешавад; $C) Ҳар субҳ ҳатман он ҷо бошад; $D) Агар инро ҳамкорон тақозо кунанд;$Е) Агар маводро чоп кардан лозим бошад;
@10. Оё як редаксияи ахбор метавонад барои чанд расона маҳсулот истеҳсол намояд?
$А) Не; $B) Метавонад; $C) Инро агар журналистон хоҳанд; $D) Инро агар мудири шуъбаи ахбор хоҳад; $Е) Агар кумитаи андоз иҷозат диҳад;
@11. Журналистикаи шаҳрвандӣ чист?
$А) Ин фаъолияти журналистон аст; $B) Ин кори журналистони касбӣ аст, киберун аз кор машғул мешаванд; $C) Ин як намуди фаъолият аст, ки ба он ашхоси касбу кори гуногун машғул мешаванд; $D) Ин фаъолияти хабарнигорони хориҷӣ аст; $Е) ин фаъолияти журналистони мухолиф аст;
@12.Оё фаъолияти журналистони шаҳрвандӣ касбӣ аст?
$А) Не; $B) Бале; $C) Агар инро сармуҳаррир хоҳад; $D) Агар журналист инро хоҳад; $Е) Агар инро бинандаҳо хоҳанд;
@13.Оё дар фаъолияти интернетӣ авлавияти манфиати ҷамъиятӣ ҳатмӣ аст?
$А Не; $B) Ин аз шахс вобаста аст; $C) Тибқи одобномаи шаҳрванди электронӣ ҳатмӣ аст); $D) Инро худи журналист муайян мекунад; $Е) Инро сармуҳаррир муайян мекунад;
@14. Пиндори нек, гуфтори нек, кирдори нек ба фазои виртуалӣ чӣ дахл дорад?
$А) Ҳеҷ; $B) Ин одоби фаъолият дар ТИК аст; $C) Ин шиори Созмони «Растохез» буд; $D Инро «Растохез» аз китоби «Авесто» гирифтааст; $Е) Инро чанд нафар дӯсторони Интернет барои худ гуфтаанд;
@15. Ҳангоми истифодаи ТИК чӣ бояд риоя гардад?
$А) Пардохти маблағ; $B) Сабти ном; $C) Истифодаи номи мустаор; $D) Одоби муошират; $Е) Сарлавҳагузорӣ;
@16. Ҳангоми истифодаи ТИК чӣ бояд риоя гардад?
$А) Одоби муошират; $B) Муаррифии худ; $C) Мақсади муроҷиат; $D) Баёни возеҳу рӯшан; $Е) Ҳамааш;
@17. Риояи чӣ дар фазои виртуалӣ ҳатмӣ аст?
$А) Истифодаи сарчашмаҳо; $B) Пардохтпулӣ; $C) Муроҷиат ба мақомоти давлатӣ; $D) Номи мустаор; $Е) Ҳамааш;
@18. Риояи чӣ дар фазои виртуалӣ ҳатмӣ аст?
$А) Ниҳодӣ будани манфиатҳои мансабдорон; $B) Меъёрҳои забони давлатӣ; $C) Функсияи танзимии Интернет; $D) Функсияи назоратии расонаҳо; $Е) Функсияи иттилоотӣ;
@19. Риояи чӣ дар фазои виртуалӣ ҳатмӣ аст?
$А) Анъанаҳои миллӣ; $B) Шаффофияти Интернет; $C) Пулакӣ будани реклама; $D)Инро журналист муайян мекунад; $Е) Инро сармуҳаррир муқаррар мекунад;
@20. Ҳангоми истифодаи ТИК чӣ ҷоиз нест?
$А) Баррасии масъалаҳои ҳукумат; $B) Баррасии аъзои парламент; $C) Баррасӣ аз ҷониби мардум; $D) Муоширати дароз ва ноҷо дар ҷойҳои ҷамъиятӣ; $Е)Ҳамаашон;
@21. Ҳангоми истифодаи ТИК чӣ ҷоиз нест?
$А) Истифодаи садоҳои гӯшхарош; $B) Корчаллонӣ; $C) Соҳибкорӣ; $D) Истифодаи навоварӣ; $Е) Ҳамаашон;
@22. Ҳангоми истифодаи ТИК чӣ ҷоиз нест?
$А) Корчаллонӣ; $B) Соҳибкорӣ; $C) Суханони қабеҳ; $D) Истифодаи навоварӣ; $Е)Ҳамаашон;
@23. Ҳангоми истифодаи ТИК чӣ ҷоиз нест?
$А) Корчаллонӣ; $B); $C) Соҳибкорӣ; $D) Баланд гӯш кардани мусиқӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ; $Е) Ҳамаашон;
@24. ТИК бояд чӣ тавр истифода шавад?
$А) Бе нақша; $B) Нақшавӣ; $C) Тавре ки ба фароғати дигарон халал нарасонад; $D) Ба таври доимӣ; $Е) Ба таври стихиявӣ;
@25. ТИК бояд чӣ тавр истифода шавад?
$А) Бе нақша; $B) Нақшавӣ; $C) Тавре ки ба фароғати дигарон халал нарасонад; $D) Ба саломатии одамон зарар нарасонад; $Е) Ба фоидаи соҳибкорон бошад;
@26. Истифодаи ТИК барои кадом амалҳо манъ аст?
$А) Барои гирифтани гранти хориҷӣ; $B) Барои қарзгирӣ; $C) Барои сармоягузорӣ; $D) Барои истифодаи идораи давлатӣ; $Е) Барои таъқиб;
@27. Истифодаи ТИК барои кадом амалҳо манъ аст?
$А) Барои гирифтани гранти хориҷӣ; $B) Барои қарзгирӣ; $C) Барои таҳқир; $D) Барои истифодаи идораи давлатӣ; $Е) Барои истифодаи кӯмаки хориҷӣ;
@28. Истифодаи ТИК барои кадом амалҳо манъ аст?
$А) Барои гирифтани гранти хориҷӣ; $B) Барои тӯҳмат; $C) Барои қарзгирӣ; $D) Барои истифодаи идораи давлатӣ; $Е) Барои истифодаи кӯмаки хориҷӣ;
@29. Истифодаи ТИК барои кадом амалҳо манъ аст?
$А) Барои иғвоангезӣ; $B) Барои гирифтани гранти хориҷӣ; $C) Барои қарзгирӣ; $D) Барои истифодаи идораи давлатӣ; $Е) Барои истифодаи кӯмаки хориҷӣ;
@30. Истифодаи ТИК барои кадом амалҳо манъ аст?
$А) Барои истифодаи идораи давлатӣ; $B) Барои гирифтани гранти хориҷӣ; $C) Барои қарзгирӣ; $D) Барои воҳимаангезӣ; $Е) Барои истифодаи кӯмаки хориҷӣ;
@31. Истифодаи ТИК барои кадом амалҳо манъ аст?
$А) Барои истифодаи идораи давлатӣ; $B) Барои гирифтани гранти хориҷӣ; $C) Барои ғаразварзӣ; $D) Барои қарзгирӣ; $Е) Барои истифодаи кӯмаки хориҷӣ;
@32. Истифодаи ТИК барои кадом амалҳо манъ аст?
$А) Барои истифодаи идораи давлатӣ; $B) Барои гирифтани гранти хориҷӣ; $C) Барои қарзгирӣ; $D) Барои маҳалгароӣ; $Е) Барои истифодаи кӯмаки хориҷӣ;
@33. Истифодаи ТИК барои кадом амалҳо манъ аст?
$А) Барои истифодаи идораи давлатӣ; $B) Барои амалҳои манфӣ; $C) Барои қарзгирӣ; $D) Барои гирифтани гранти хориҷӣ; $Е) Барои истифодаи кӯмаки хориҷӣ;
@34. Истифодаи ТИК барои кадом амалҳо манъ аст?
$А) Барои маҳалгароӣ; $B) Барои амалҳои манфӣ; $C) Барои таъқиб; $D) Барои тӯҳмат; $Е) Ҳамаашон;
@35. Истифодаи ТИК барои кадом амалҳо манъ аст?
$А) Барои маҳалгароӣ; $B) Барои иғвоангезӣ; $C) Барои таъқиб; $D) Барои тӯҳмат; $Е) Ҳамаашон;
@36. Истифодаи ТИК барои кадом амалҳо манъ аст?
$А) Барои воҳимангезӣ; $B) Барои иғвоангезӣ; $C) Барои таъқиб; $D) Барои тӯҳмат; $Е) Ҳамаашон;
@37. Истифодаи ТИК барои кадом амалҳо манъ аст?
$А) Барои воҳимангезӣ; $B) Барои иғвоангезӣ; $C) Барои таъқиб; $D) Барои ғаразварзӣ; $Е) Ҳамаашон;
@38. Истифодаи ТИК барои кадом амалҳо манъ аст?
$А) Барои воҳимангезӣ; $B) Барои иғвоангезӣ; $C) Барои амалҳои манфӣ; $D) Барои ғаразварзӣ; $Е) Ҳамаашон;
@39. Истифодаи ТИК барои кадом амалҳо манъ аст?
$А) Барои воҳимангезӣ; $B) Барои иғвоангезӣ; $C) Барои маҳалгароӣ; $D) Барои ғаразварзӣ; $Е) Ҳамаашон;
@40. Истифодаи ТИК барои кадом амалҳо манъ аст?
$А) Барои таъқиб; $B) Барои иғвоангезӣ; $C) Барои маҳалгароӣ; $D) Барои ғаразварзӣ; $Е) Ҳамаашон;
@41. Истифодаи ТИК барои кадом амалҳо манъ аст?
$А) Барои истифодаи идораи давлатӣ; $B) Барои табъизи миллӣ; $C) Барои қарзгирӣ; $D) Барои гирифтани гранти хориҷӣ; $Е) Барои истифодаи кӯмаки хориҷӣ;
@42. Истифодаи фазои виртуалӣ барои кадом амалҳо манъ аст?
$А) Барои истифодаи идораи давлатӣ; $B) Барои қарзгирӣ; $C) Барои табъизи забонӣ; $D) Барои гирифтани гранти хориҷӣ; $Е) Барои истифодаи кӯмаки хориҷӣ;
@43. Истифодаи фазои виртуалӣ барои кадом амалҳо манъ аст?
$А) Барои истифодаи идораи давлатӣ; $B) Барои қарзгирӣ; $C) Барои гирифтани гранти хориҷӣ $D) Барои табъизи динӣ; $Е) Барои истифодаи кӯмаки хориҷӣ;
@44. Истифодаи фазои виртуалӣ барои кадом амалҳо манъ аст?
$А) Барои истифодаи идораи давлатӣ; $B) Барои табъизи нажодӣ; $C) Барои гирифтани гранти хориҷӣ $D) Барои қарзгирӣ; $Е) Барои истифодаи кӯмаки хориҷӣ;
@45. Истифодаи фазои виртуалӣ барои кадом амалҳо манъ аст?
$А) Барои истифодаи идораи давлатӣ; $B) Барои қарздиҳӣ; $C) Барои гирифтани гранти хориҷӣ $D) Барои табъизи гендерӣ; $Е) Барои истифодаи кӯмаки хориҷӣ;
@46. Истифодаи фазои виртуалӣ барои кадом амалҳо манъ аст?
$А) Барои табъизи гендерӣ; $B) Барои табъизи динӣ; $C) Барои табъизи забонӣ; $D) Барои табъизи гендерӣ; $Е) Ҳамаашон;
@47. Истифодаи ТИК барои кадом амалҳо манъ аст?
$А) Барои истифодаи идораи давлатӣ; $B) Барои шарҳу посухи беодобонаи маълумоти дигарон; $C) Барои қарзгирӣ; $D) Барои гирифтани гранти хориҷӣ; $Е) Барои истифодаи кӯмаки хориҷӣ;
@48. Истифодаи ТИК барои кадом амалҳо манъ аст?
$А) Барои истифодаи идораи давлатӣ; $B) Барои гирифтани гранти хориҷӣ; $C) Барои қарзгирӣ; $D) Барои шарҳу посухи ғайриқонунии маълумоти дигарон; $Е) Барои истифодаи кӯмаки хориҷӣ;
@49. Оё сӯйистифодаи дониши нокифояи дигарон дар ТИК ҷоиз аст?
$А) Барои истифодаи идораи давлатӣ мумкин; $B) Барои гирифтани гранти хориҷӣ мумкин; $C) Не; $D)Бале; $Е) Барои кӯмак кардан мумкин;
@50. Оё шахс барои маълумоти интишоркардааш дар ТИК масъул аст?
$А) Не; $B) Бале; $C) Сармуҳаррир ҷавобгар аст; $D)Журналист масъул аст; $Е) Касе ҷавобгар нест. Интернет баҳри беканор аст;
@51. Дар асари мултимедиявӣ чӣ истифода мешавад?
$А) Акс; $B) Матн $C) Садо; $D) Видео; $Е) Ҳамашон;
@52. Дар асари мултимедиявӣ чӣ истифода мешавад?
$А) Акс; $B) Матн $C) Инфографика; $D) Видео; $Е) Ҳамашон;
@53. Дар асари мултимедиявӣ чӣ истифода мешавад?
$А) Акс; $B) Матн $C)Аниматсия; $D) Видео; $Е) Ҳамашон;
@54. Лид чӣ гуна мешавад?
$А) Мустақим ва тӯлонӣ; $B) Дарозу кӯтоҳ; $C) Ғафсу борик; $D) Берангу ранга; $Е) Ҳамаашон;
@55. Лиди мустақим чӣ намуд мешавад?
$А) Дарозу кӯтоҳ; $B) Умумӣ; $C) Ғафсу борик; $D) Берангу ранга; $Е) Ҳамаашон;
@56. Лиди мустақим чӣ намуд мешавад?
$А) Дарозу кӯтоҳ; $B) Берангу ранга; $C) Ғафсу борик; $D) Ислоҳшуда; $Е) Ҳамаашон;
@57. Лиди мустақим чӣ намуд мешавад?
$А) Дарозу кӯтоҳ; $B) Берангу ранга; $C) Ғафсу борик; $D) Бастабандишуда; $Е) Ҳамаашон;
@58. Лиди мустақим чӣ намуд мешавад?
$А) Ҷудошуда; $B) Берангу ранга; $C) Ғафсу борик; $D) Дарозу кӯтоҳ; $Е) Ҳамаашон;
@59. Лиди мустақим чӣ намуд мешавад?
$А) Ҷудошуда; $B) Бастабандишуда; $C) Ислоҳшуда; $D) Умумӣ; $Е) Ҳамаашон;
@60. Лиди тӯлонӣ чӣ намуд мешавад?
$А) Дарозу кӯтоҳ; $B) Умумӣ; $C) Саҳнавӣ; $D) Берангу ранга; $Е) Ҳамаашон;
@61. Лиди тӯлонӣ чӣ намуд мешавад?
$А) Ҳикоятӣ; $B) Умумӣ; $C) Дарозу кӯтоҳ; $D) Берангу ранга; $Е) Ҳамаашон;
@62. Лиди тӯлонӣ чӣ намуд мешавад?
$А) Умумӣ; $B) Анекдотӣ; $C) Дарозу кӯтоҳ; $D) Берангу ранга; $Е) Ҳамаашон;
@63. Лиди тӯлонӣ чӣ намуд мешавад?
$А) Умумӣ; $B) Берангу ранга; $C) Дарозу кӯтоҳ; $D) Вазъиятӣ; $Е) Ҳамаашон;
@64. Лиди тӯлонӣ чӣ намуд мешавад?
$А) Анекдотӣ; $B)Ҳикоятӣ; $C) Саҳнавӣ; $D) Вазъиятӣ; $Е) Ҳамаашон;
@65. Лиди номатлуб чӣ намуд мешавад?
$А) Анекдотӣ; $B) Вазъиятӣ; $C) Саҳнавӣ; $D) Мавзӯӣ; $Е) Ҳамаашон;
@66. Лиди номатлуб чӣ намуд мешавад?
$А) Анекдотӣ; $B) Вазъиятӣ; $C) Саволӣ; $D) Саҳнавӣ; $Е) Ҳамаашон;
@67. Лиди номатлуб чӣ намуд мешавад?
$А) Анекдотӣ; $B) Иқтибосӣ; $C) Вазъиятӣ; $D) Саҳнавӣ; $Е) Ҳамаашон;
@68. Лиди номатлуб чӣ намуд мешавад?
$А) Анекдотӣ; $B)Эссеӣ; $C) Вазъиятӣ; $D) Саҳнавӣ; $Е) Ҳамаашон;
@69. Лиди номатлуб чӣ намуд мешавад?
$А) Саволӣ; $B)Эссеӣ; $C) Иқтибосӣ; $D) Мавзӯӣ; $Е) Ҳамаашон;
@70. Як сархат бояд чанд фикрро фаро гирад?
$А Ҳар қадар дароз бошад, хуб аст; $B)Чанд фикрро; $C) Як фикрро; $D)Ақаллан ду фикрро; $Е) Ҳамаашон;
@71. Дарозии слайд-шоу аз чӣ вобаста аст?
$А) Аз хоҳиши муаллиф ; $B) Аз иродаи журналист; $C) Аз дарозии мусиқӣ; $D Аз теъдоди суратҳо; $Е) Ҳамааш;
@72. Барои дарки тамошобин намоиши чанд слайд дар як дақиқа беҳтар аст?
$А) 6-10; $B) 8-12; $C) 10-15; $D) 12-20; $Е) 20-25;
@73. Ҳаҷми суратҳо дар слайд-шоу бояд чӣ қадар бошад?
$А) Ҳаҷми суратҳо 350 — 500 нуқта бошад; $B) Набояд аз 800 нуқта кам бошад; $C) Набояд аз 900 нуқта кам бошад; $D) Ҳаҷми суратҳо 500 — 800 нуқта бошад; $Е) Набояд аз 900 нуқта кам бошад;
@74. Суратҳоро барои слайд-шоу аз рӯи кадом хусусият ҷудо мекунанд?
$А) Аз рӯйи ҳаҷм; $B) Аз рӯйи сифат; $C) Аз рӯйи мавзӯъ; $D) Аз рӯйи хоҳиш; $Е) Ҳамааш;
@75. Зерматн дар слайд-шоу чӣ вазифа дорад?
$А) Вазифаи шиносоӣ; $B) Вазифаи иттилоотӣ; $C) Вазифаи танзимӣ; $D) Вазифаи назоратӣ; $Е) Вазифа надорад;
@76. Сарлавҳа дар слайд-шоу чӣ вазифа дорад?
$А) Вазифаи иттилоотӣ; $B) Вазифаи шиносоӣ; $C) Вазифаи танзимӣ; $D) Вазифаи назоратӣ; $Е) Вазифа надорад;
@77. Чаро истифодаи зиёди зерматн дар слайд-шоу ҷоиз нест?
$А) Ҷойи зиёдро банд мекунад; $B) Ба чашм зарар дорад; $C) Ба бинанда маъқул нест; $D) Он таваҷҷӯҳи бинандаро аз акс дур мекунад; $Е) Ҳамааш;
@78. Интихоби садо ё мусиқӣ кай сурат мегирад?
$А) Баъди интихоби матн; $B) Баъди интихоби суратҳо; $C) Пеш аз интихоби аксҳо; $D) Инро муаллиф муайян мекунад; $Е) Баъди навиштани сенария;
@79. Дар кадом ҳолат шумо аз видеохостинги бегона вобастаед?
$А) Вақте ки ба Ютуб даромадед; $B) Вақте ки дар видеохостинги бегона номнавис шудед; $C) Вақте ки видеои худро дар хостинги бегона гузоштед; $D) Вақте аз Рутуб истифода кардед; $Е) Ҳеҷ гоҳ вобаста намешавед;
@80. Истифодаи видео дар хостинги худ чӣ паёмади манфӣ дорад?
$А) Таваҷҷӯҳи бинандаро ба худ ҷалб мекунад; $B) Кори журналистро мушкил мекунад; $C) Штати наворбардор гирифтан лозим; $D) Коршоямии сомона суст мешавад; $Е) Ҳамааш;
@81. Инфографика чист?
$А) Ин расмкашӣ дар сомона аст; $B) Ин харитакашӣ дар сомона аст; $C) Ин усули графикии пешниҳоди иттилоъ аст; $D) Ин амали дизайнер барои зебо шудани сомона аст; $Е) Ҳамааш;
@82. Кай инфографика аввалин маротиба дар рӯзнома истифода шуд?
$А) Соли 1885; $B) Соли 1982; $C) 1985; $D) 1992; $Е)1997;
@83. Инфографика аввалин маротиба дар кадом рӯзнома истифода шуд?
$А) «Коммерсантъ»; $B) «Комсомолская правда»; $C) «Ҷумҳурият»; $D) «New York Times»; $Е) «USA Today»;
@84. Ҳангоми сохтани инфографика чиро бояд ба назар гирифт?
$А) Ҳаққи қалами дизайнерро; $B) Ҳаққи қалами журналистро; $C) Иттилои муфидро; $D) Зебо шудани сомонаро; $Е) Ҳамаашро;
@85 Ҳангоми сохтани инфографика чиро бояд ба назар гирифт?
$А) Ороиши рӯшану рангинро; $B) Ҳаққи қалами журналистро; $C) Ҳаққи қалами дизайнерро; $D) Зебо шудани сомонаро; $Е) Ҳамаашро;
@86. Ҳангоми сохтани инфографика чиро бояд ба назар гирифт?
$А) Зебо шудани сомонаро; $B) Ҳаққи қалами журналистро; $C) Ҳаққи қалами дизайнерро; $D) Пешниҳоди ҷолибу фаҳмои мавзӯъро; $Е) Ҳамаашро;
@87. Дар инфографика ҳаҷми матн бояд чӣ қадар бошад?
$А) Чӣ қадаре ки журналист мехоҳад; $B) Ба ҳадди ниҳоӣ кам; $C) Бо тасвир баробар бошад; $D) Инро сармуҳаррир муайян мекунад; $Е) Ин аз дизайнер вобаста аст;
@88. Барои блог сохтан чӣ гуна платформаро бояд интихоб кард?
$А) Ҳамон платформае, ки пулакӣ бошад; $B) Ҳамон платформае, ки имкониятҳояш зиёд бошад; $C) Инро сармуҳаррир муайян мекунад; $D) Платформае, ки бо он кор кардан оддиву босуръат бошад; $Е) Ҳамааш;
@89. Дар блог маводи калонҳаҷмро чӣ хел мегузоранд?
$А) Бо акс мегузоранд; $B) Инро дизайнер муайян мекунад; $C) Бо видео мегузоранд; $D) Онро ба постҳо тақсим мекунанд; $Е) Инро худи муаллиф муайян мекунад;
@90. Дар интихоби сомонасозӣ чӣ муҳим аст?
$А) Домен ва хостинг; $B) Ҳамон платформае, ки имкониятҳояш зиёд бошад; $C) Инро сармуҳаррир муайян мекунад; $D) Платформае, ки бо он кор кардан оддиву босуръат бошад; $Е) Ҳамааш;
@91. Журналистикаи шаҳрвандӣ чист?
$А) Ин фаъолияти журналистон аст; $B) Ин кори журналистони касбӣ аст, киберун аз кор машғул мешаванд; $C) Ин як намуди фаъолият аст, ки ба он ашхоси касбу кори гуногун машғул мешаванд; $D) Ин фаъолияти хабарнигорони хориҷӣ аст; $Е) ин фаъолияти журналистони мухолиф аст;
@92. Оё фаъолияти журналистони шаҳрвандӣ касбӣ аст?
$А) Не; $B) Бале; $C) Агар инро сармуҳаррир хоҳад; $D) Агар журналист инро хоҳад; $Е) Агар инро бинандаҳо хоҳанд;
@93.Оё дар фаъолияти интернетӣ авлавияти манфиати ҷамъиятӣ ҳатмӣ аст?
$А Не; $B) Ин аз шахс вобаста аст; $C) Тибқи одобномаи шаҳрванди электронӣ ҳатмӣ аст); $D) Инро худи журналист муайян мекунад; $Е) Инро сармуҳаррир муайян мекунад;
@94. Пиндори нек, гуфтори нек, кирдори нек ба фазои виртуалӣ чӣ дахл дорад?
$А) Ҳеҷ; $B) Ин одоби фаъолият дар ТИК аст; $C) Ин шиори Созмони «Растохез» буд; $D Инро «Растохез» аз китоби «Авесто» гирифтааст; $Е) Инро чанд нафар дӯсторони Интернет барои худ гуфтаанд;
@95. Ҳангоми истифодаи ТИК чӣ бояд риоя гардад?
$А) Пардохти маблағ; $B) Сабти ном; $C) Истифодаи номи мустаор; $D) Одоби муошират; $Е) Сарлавҳагузорӣ;
@96. Ҳангоми истифодаи ТИК чӣ бояд риоя гардад?
$А) Одоби муошират; $B) Муаррифии худ; $C) Мақсади муроҷиат; $D) Баёни возеҳу рӯшан; $Е) Ҳамааш;
@97. Риояи чӣ дар фазои виртуалӣ ҳатмӣ аст?
$А) Истифодаи сарчашмаҳо; $B) Пардохтпулӣ; $C) Муроҷиат ба мақомоти давлатӣ; $D) Номи мустаор; $Е) Ҳамааш;
@98. Риояи чӣ дар фазои виртуалӣ ҳатмӣ аст?
$А) Ниҳодӣ будани манфиатҳои мансабдорон; $B) Меъёрҳои забони давлатӣ; $C) Функсияи танзимии Интернет; $D) Функсияи назоратии расонаҳо; $Е) Функсияи иттилоотӣ;
@99. Риояи чӣ дар фазои виртуалӣ ҳатмӣ аст?
$А) Анъанаҳои миллӣ; $B) Шаффофияти Интернет; $C) Пулакӣ будани реклама; $D)Инро журналист муайян мекунад; $Е) Инро сармуҳаррир муқаррар мекунад;
@100. Ҳангоми истифодаи ТИК чӣ ҷоиз нест?
$А) Баррасии масъалаҳои ҳукумат; $B) Баррасии аъзои парламент; $C) Баррасӣ аз ҷониби мардум; $D) Муоширати дароз ва ноҷо дар ҷойҳои ҷамъиятӣ; $Е)Ҳамаашон;

СУОЛҲОИ ИМТИҲОНИ ТЕСТИИ ДАРСИ «ТАҲАВВУЛОТИ ЖАНРӢ» БАРОИ КУРСИ 2-ЮМИ МАГИСТРИ БАЙНАЛХАЛҚӢ

@1. Жанр чист?
$А) Қолаби журналист $B) Қолаби устувори асари журналистӣ; $C) Матни журналистӣ; $D) Асари журналистӣ; $Е) Ҳамаашон;
@2. Омили жанрофарӣ чист?
$А) Усули инъикос; $B) Низоми матн; $C) Қолаби матн; $D) Муҳтавои мавод; $Е) Ҳамаашон;
@3. Омили жанрофарӣ чист?
$А) Вазифаи журналист; $B) Низоми матн; $C) Қолаби матн; $D) Муҳтавои мавод; $Е) Вазифаи инъикос;
@4. Омили жанрофарӣ чист?
$А Предмети инъикос; $B Қаҳрамон; $C Қолаби матн; $D) Шеваи гуфтор; $Е) Қолаби матн;
@5. Дар давраи Иттиҳоди шӯравӣ чанд жанри матбуот буд?
$А 15; $B 17; $C 18; $23; $D) 25; $Е)27;
@6.Тертичний А. А. чанд жанри матбуотро номбар кардааст?
$А 25; $B 32; $C 37; $D 42; $Е) 45;
@7. Публитсистика чист?
$А) Жанри адабӣ аст; $B) Жанри журналистӣ аст; $C) Як намуди асар аст. $D) Асари бадеӣ аст; $Е) Жанри мавод аст;
@8. Асоси ташаккули жанрҳои публитсистӣ — бадеӣ чист?
$А) Навиштаҳои журналистон; $B) Эҷоди журналистӣ; $C) Журналистикаи матбуот; $D) Баҳамомезишии баёни публисистӣ ва бадеӣ; $Е) Сухани журналист ва нақли қаҳрамон;
@9. Оё таҳқиқоти журналистӣ аз таҳқиқоти милиса фарқ дорад?
$А) Фарқе надорад; $B) Фарқ дорад; $C) Ҳар ду яканд; $D) Иҷрокунандаҳои таҳқиқот фарқ мекунанд; $Е) Муфаттиш ва журналист таҳқиқот мебаранд;
@10. Таҳқиқоти журналистӣ кадом вазифаро иҷро мекунад?
$А) Не; $B) Метавонад; $C) Инро агар журналистон хоҳанд; $D) Таъмини қонуният; $Е) Адолати иҷтимоӣ;
@11. Таҳқиқоти журналистӣ чист?
$А) Ин фаъолияти журналистон аст; $B) Ин кори журналистони касбӣ аст, ки берун аз кор ба он машғул мешаванд; $C) Ин маводе аст, ки ба ташаббуси худи журналист барои ошкор кадани мавзӯи муҳиме, ки аз ҷомеа пинҳон медоранд, равона шудааст; $D) Ин фаъолияти хабарнигорони хориҷӣ аст; $Е) Ин фаъолияти журналистони мухолифи ҳукумат аст;
@12. Кӣ таърифи таҳқиқоти журналистиро гуфтааст?
$А) Роберт Грин; $B) Михаил Колсов; $C) Ҷозеф Пулитсер; $D) Алексей Аграновский; $Е) Сэмюэл Макклюр;
@13. Сабаби асосии пайдоиши жанр чист?
$А Хоҳиши журналист; $B) Талаботи давру замон ва муносибати ҷамъиятӣ — сиёсӣ; $C) Талаботи аудитория; $D) Журналист ва сармуҳаррир; $Е) Сабки классикӣ ва талаботи замони муосир;
@14. Нишонаҳои омилҳои жанрофарӣ кадомҳоянд?
$А) Кӯтоҳбаёнӣ; $B) Мӯъҷазӣ; $C) Мавзӯи мушаххас; $D Монандии шаклу муҳтаво; $Е) Мазмуну мундариҷаи якхела;
@15. Оё предмети инъикоси жанрҳо аз ҳам фарқ мекунанд?
$А) Албатта, фарқ мекунанд; $B) Фарқ намекунанд; $C) На ҳамеша; $D) Набояд фарқ кунанд; $Е) Ин аз журналист ва сармуҳаррир вобаста аст;
@16. Оё предмети инъикоси лавҳаи портретӣ аз очерки портретӣ фарқ мекунад?
$А) Не; $B)Бале; $C) Ин аз худи журналист вобаста аст; $D) Бо баёни возеҳу рӯшан фарқ мекунад; $Е) Инро сармуҳаррир муайян мекунад;
@17. Оё усулҳои муаррифии мавод метавонад омили жанрофарӣ бошад?
$А) Метавонад; $B) Не, наметавонад; $C) Ин аз журналист вобаста аст; $D) Аз сармуҳаррир вобаста аст; $Е) Аз таҷрибаву малакаи муаллиф вобаста аст;
@18. Жанрҳои инъикоси визуалӣ бо кадом усул таҳия мешаванд?
$А) Иттилоърасонӣ; $B)Тавсифӣ; $C) Нақлӣ; $D) Иттилоърасониву тавсифӣ ва нақлӣ; $Е) Иттилоърасониву тавсифӣ ва нақливу таъсиррасонӣ;
@19. Оё шаклҳои сарчашмаи инъикоси мавод метавонанд омили жанрофарӣ бошанд?
$А) Метавонад; $B) Не, наметавонад; $C) Ин аз журналист вобаста аст; $D) Аз сармуҳаррир вобаста аст; $Е) Аз таҷрибаву малакаи муаллиф вобаста аст;
@20. Шаклҳои сарчашмаи инъикоси мавод кадоманд?
$А) Нақлӣ; $B) Муколамавӣ; $C) Нақлӣ ва муколамавӣ; $D) Нақлӣ, муколамавӣ ва муоширатӣ; $Е)Ҳамаашон;
@21. Дар ёдномаҳо унсурҳои кадом жанрҳо истифода мешаванд?
$А) Хабару мусоҳиба; $B) Репортаж; $C) Мақолаву тақриз; $D) Лавҳа ва очерк; $Е) Ҳамаашон;
@22. Дар ёдномаҳо унсурҳои кадом жанрҳо истифода мешаванд?
$А) Таҳқиқоти журналистӣ; $B) Луқма; $C) Мақолаву тақриз; $D) Шарҳи ҳаҷвӣ; $Е) Ҳамаашон;
@23. Дар ёдномаҳо унсурҳои кадом жанр истифода мешавад?
$А) Таҳқиқоти журналистӣ; $B) Луқма; $C) Шарҳи ҳаҷвӣ; $D) Очерк; $Е) Ҳамаашон;
@24. Дар ёдномаҳо унсурҳои кадом жанр истифода мешавад?
$А) Таҳқиқоти журналистӣ; $B) Луқма; $C) Мақола; $D) Шарҳи ҳаҷвӣ; $Е) Ҳамаашон;
@25. Дар ёдномаҳо унсурҳои кадом жанр истифода мешавад?
$А) Тақриз; $B) Луқма; $C) Таҳқиқоти журналистӣ; $D) Шарҳи ҳаҷвӣ; $Е) Ҳамаашон;
@26. Дар ёдномаҳо унсурҳои кадом жанр истифода мешавад?
$А) Шарҳи ҳаҷвӣ; $B) Луқма; $C) Таҳқиқоти журналистӣ; $D) Мусоҳиба; $Е) Ҳамаашон;
@27. Дар ёдномаҳо унсурҳои кадом жанр истифода мешавад?

$А) Хабар; $B) Луқма; $C) Таҳқиқоти журналистӣ; $D) Шарҳи ҳаҷвӣ; $Е) Ҳамаашон;
@28. Дар ёдномаҳо унсурҳои кадом жанр истифода мешавад?
$А) Фелетон; $B) Лавҳа; $C) Таҳқиқоти журналистӣ; $D) Шарҳи ҳаҷвӣ; $Е) Ҳамаашон;
@29. Дар ёдномаҳо унсурҳои кадом жанр истифода мешавад
$А) Фелетон; $B) Памфлет; $C) Таҳқиқоти журналистӣ; $D) Репортаж; $Е) Ҳамаашон;
@30. Дар ёдномаҳо унсурҳои кадом жанрҳо истифода мешаванд?
$А) Хабар; $B) Репортаж; $C) Тақриз; $D) Лавҳа; $Е) Ҳамаашон;
@31. Ёднома аз тақриз бо чӣ фарқ мекунад?
$А) Фарқ намекунад; $B) Ҳар ду як хел навишта мешаванд; $C) Бо набудани танқид; $D) Бо усули баён; $Е) Ҳамаашон;
@32.Дар ёдномаи кадом нашрия унсури тақриз ба назар мерасад?
$А)»Ҷумҳурият»; $B) «Садои мардум»; $C) «Омӯзгор»; $D) «Адабиёт ва санъат»; $Е) «Ҷавонони Тоҷикистон»;
@33. Оё дар ёднома баҳогузории фаъолияти қаҳрамон ҷоиз аст?
$А) Бале; $B) Не, ҳаргиз; $C) Ин аз сармуҳаррир вобаста аст; $D) Ин аз худи журналист вобаста аст; $Е) Зарурат надорад;
@34. Ёднома дар бораи кӣ навишта мешавад?
$А) Дар бораи қаҳрамонони миллат; $B) Дар бораи иштирокчиёни ҷанг; $C) Дар бораи пешқадамони истеҳсолот; $D) Дар бораи ашхоси маъруфи ягон соҳа; $Е) Дар бораи ҳама;
@35. Оё муаллифи ёдномаҳо бо персонажи асарашон шиносанд?
$А)Не; $B) Ин ҳатмӣ нест; $C) Ин аз нашрия вобаста аст; $D) Шиносанд; $Е) Аксаран шиносанд;
@36. Вазифаи ёднома чист?
$А) Аз ҳаёту фаъолияти шахси фавтида ёд кардан аст; $B) Дар бораи фаъолияти шахс баҳо додан аст; $C) Эҷодиёти шахсро баҳо додан аст; $D) Шахси хубу арзандаро ёд кардан аст; $Е) Ҳамаашон;
@37. Шарҳи ҳаҷвӣ аз табсира бо чӣ фарқ мекунад?
$А)Фарқ намекунад; $B) Ҳадафи муаллиф ба таври барҷаста муайян аст; $C) Шарҳи зиёд дорад; $D) Ханда зиёд аст; $Е) Сухани муаллиф дар мадди аввал аст.
@38. Дар шарҳи ҳаҷвӣ аз кадом санъатҳои бадеӣ истифода карда мешавад?
$А) Аз санъатҳои лафзӣ; $B) Истифода намешавад; $C) На ҳамеша онҳо истифода мешаванд; $D) Тамасхур, киноя, муболиға ва иғроқ; $Е) Аз истиора ва киноя.
@39. Шарҳи ҳаҷвӣ ҳамчун жанр кай ташаккул ёфтааст?
$А) Дар давраи шӯравӣ; $B) Дар миёнаи асри ХХ; $C) Дар замони муосир; $D) Дар асри ХIХ; $Е) Соли 1985.
@40. Шарҳи ҳаҷвӣ аз чӣ навишта мешавад?
$А) Аз суханронии одамон; $B) Аз фаъолият ё сухани ноҷои сиёсатмадорон, мансабдорон ва ашхоси маъруфи ҷомеа; $C)Аз фаъолияти мансабдорони воломақом; $D) Аз суханони мансабдорони воломақом; $Е) Аз ҳаракати ноҷои сиёсатмадорон.
@41. Шарҳи ҳаҷвӣ чӣ қадар ҳаҷм дорад?
$А) Асосан аз як ё ду ҷумла; $B) Се-чор ҷумла; $C) Як сархат $D) Ду сархат; $Е) Маҳдудият надорад.
@42. Кадом нашрия аввалин шуда шарҳи ҳаҷвиро чоп кардааст?
$А) «Литературная газета» $B «Комсомольская правда»; $C) «Известия»; $D) «Аргументы и факты»; $Е) «Правда».
@43. Ҳадафи шарҳи ҳаҷвӣ чист?
$А) Ҳаҷви мансабдорон; $B) Ришханди сиёсатмадорон; $C) Тамасхури камбудиҳои шахс, айбу хатои ӯст; $D) Кинояи дӯстону душманон; $Е) Писханди ришвахурон.
@44. Шарҳи ҳаҷвӣ аз рӯи ҳадаф ба кадом жанр пайвандӣ дорад?
$А) Фелетон; $B) Ба луқма; $C Ба памфлет; $D) Ба пародия; $Е) Ба хабар.
@45. Калимаи карикатура вз кадом забон гирифта шудааст?
$А) Англисӣ; $B) Италянӣ; $C) Олмонӣ; $D) Фаронсавӣ; $Е)Испанӣ.
@46. Калимаи карикатура чӣ маъно дорад?
$А) Муболиға; $B) Хандаи ашковар; $C) Гиря; $D)Хандаи сӯзанда; $Е) Ҳаҷв кардан.
@47. Карикатура барои чӣ истифода мешавад?
$А) Ҳаҷви одамони танбал; $B)Барои хандаи ашхоси манфии ҷомеа; $C) Танқиду ифшо ва тамасхури ҷиҳатҳои манфии инсон ва ҷомеа; $D) Барои суханбозӣ ва ҳаҷву хандаи элементҳои манфии ҷомеа; $Е) Барои ҳазли дӯстони қадрдон.
@48.Карикатура ҳамчун жанр кай пайдо шудааст?
$А) Пеш аз милод дар Миср; $B) Асри VI-и милодӣ; $C) Дар асри X; $D)Дар асри XV дар Русия ; $Е) Дар нимаи асри XVI.
@49.Муҳаҳаққиқон аслан карикатураро ба кадом намудҳо ҷудо кардаанд?
$А) Сиёсӣ, ҳаҷвӣ, танқидӣ; $B) Сиёсӣ, маишӣ, зарофатӣ ва ҳаҷвӣ; $C) Strip, cиёсӣ, маишӣ, зарофатӣ; $D) Сиёсӣ, маишӣ, зарофатӣ; $Е) Сиёсӣ, маишӣ, зарофатӣ, strip ва фалсафӣ.
@50. Антон Айнутдинов карикатураро ба кадом намудҳо ҷудо кардааст?
$А) Ҳаҷвӣ, strip, фалсафӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ-маишӣ, шӯхиомез; $B) Шарж, strip, фалсафӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ-маишӣ, шӯхиомез; $C) Ахлоқӣ, strip, фалсафӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ-маишӣ, шӯхиомез; $D) Хандаовар, strip, фалсафӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ-маишӣ, шӯхиомез; $Е) Рассомӣ strip, фалсафӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ-маишӣ, шӯхиомез.
@51. Вазифаҳои карикатура дар матбуот чист?
$А) Бедор кардани хашму нафрати аудитория; $B) Гирёндан, эстетикӣ, тиҷоратӣ, тарбиявӣ, иттилоотӣ, иртиботӣ; $C)Танқидӣ, эстетикӣ, тиҷоратӣ, тарбиявӣ, иттилоотӣ, иртиботӣ; $D) Эстетикӣ, тиҷоратӣ, тарбиявӣ, иттилоотӣ, иртиботӣ; $Е) Ҳамаи инҳо.
@52. Карикатура бештар дар кадом нашрияҳои Тоҷикистон чоп мешавад?
$А) «Нигоҳ», «Фараж», «Вечерка», «Ману ту», «Хорпуштак»; $B) «Нигоҳ», «Фараж», «Вечерка», «Asia-Plus»; $C) «Нигоҳ», «Фараж», «Вечерка», «Asia-Plus», «Адабиёт ва санъат», «Хорпуштак»; $D) «Нигоҳ», «Фараж», «Вечерка», «Навниҳол», «Офтобак», «Asia-Plus», «Адабиёт ва санъат; $Е) Ҳамаи инҳо.
@53. Публитсистика чист?
$А) Ин суҳбати ду шахс аст; $B) Суҳбати ду ва зиёда шахс аст; $C) Ин жанри журналистӣ аст, ки дар он рӯзноманигор бо як ё якчанд нафар дар ягон мавзӯи мавриди таваҷҷӯҳ сӯҳбат мекунад; $D) Як намуди асарҳо аст, ки ба проблемаҳои муҳим ва ҳодисаҳои ҳаёти рӯзмарра ва ҷомеа бахшида шудаанд; $Е) Ин як намуди жанри журналистӣ аст.
@54. Ҳадафи публитсистика чист?
$А) Ҳадаф надорад; $B) Ин хурсанд кардани аудитория аст; $C) Ҳадафи фароғатӣ дорад; $D) Ҳадафи публитсистика тавассути ВАО дигар кардани ақидаи ҷомеа мебошад; $Е) Тавассути ВАО, филмҳои ҳуҷҷатӣ, маводи чопӣ ва суханварӣ таъсир расонидан ба ҷомеа аст.
@55. Оё публитсистика ба эҳсосоти аудитория таъсир дорад?
$А) Не; $B) Бале; $C) Не, таъсир надорад; $D) Ин аз ҳунари нависанда ё муаллиф вобаста аст; $Е) Кам-кам таъсир дорад.
@56. Профессор Усмонов И. К. дар бораи публитсистика чӣ гуфтааст?
$А) Чизе нагуфтааст; $B) Ин амалест, ки танҳо ба эҷод, навиштани матлаб оид аст ва ба чизи дигаре иртибот намегирад; $C) Публитсистика ҳаёти ҷомеа аст; $D) Публитсистика бе ҷомеа ва проблемаҳои он, ҳаёти инсон буда наметавонад; $Е) Ин соҳаро таҳиқ накардааст.
@57. Услуби публистсистӣ дорои чист?
$А) Аз лексикаи ҷамъиятиву сиёсӣ, мантиқ, эҳсосот, баҳогузорӣ ва даъват иборат мебошад; $B) Дорои нутқи дағал; $C) Дорои нутқи фораму гуворо; $D) Аз суханҳои ҳаҷвӣ ва хандаовар; $Е) Дорои нутқи айнаннақлшудаи қаҳрамон ва журналист.
@58. Услуби публитсистӣ чӣ функция дорад?
$А) Огоҳ кардан; $B) Иттилоотӣ ва таъсиррасонӣ; $C) Функсия надорад; $D) Бовар кунондан; $Е) Ба таҳрик овардан.
@59. Манбаъҳои иттилоот кадоманд?
$А) Фаррош ё посбони корхона; $B) Роҳгузарон; $C) Адабиёти бадеӣ; $D) Маводи бойгонӣ; $Е) Китобҳои бачагонаи бадеӣ;
@60. Манбаъҳои иттилоот кадоманд?
$А) Фаррош ё посбони корхона; $B) Роҳгузарон; $C) Санадҳои расмӣ; $D) Адабиёти бадеӣ; $Е) Китобҳои бачагонаи бадеӣ;

@61. Таҳқиқоти журналистӣ чист?
$А) Ин фаъолияти журналистон аст; $B) Ин кори журналистони касбӣ аст, ки берун аз кор ба он машғул мешаванд; $C) Ин маводе аст, ки ба ташаббуси худи журналист барои ошкор кадани мавзӯи муҳиме, ки аз ҷомеа пинҳон медоранд, равона шудааст; $D) Ин фаъолияти хабарнигорони хориҷӣ аст; $Е) Ин фаъолияти журналистони мухолифи ҳукумат аст;
@62. Кӣ таърифи таҳқиқоти журналистиро гуфтааст?
$А) Роберт Грин; $B) Михаил Колсов; $C) Ҷозеф Пулитсер; $D) Алексей Аграновский; $Е) Сэмюэл Макклюр;
@63. Сабаби асосии пайдоиши жанр чист?
$А Хоҳиши журналист; $B) Талаботи давру замон ва муносибати ҷамъиятӣ — сиёсӣ; $C) Талаботи аудитория; $D) Журналист ва сармуҳаррир; $Е) Сабки классикӣ ва талаботи замони муосир;
@64. Нишонаҳои омилҳои жанрофарӣ кадомҳоянд?
$А) Кӯтоҳбаёнӣ; $B) Мӯъҷазӣ; $C) Мавзӯи мушаххас; $D Монандии шаклу муҳтаво; $Е) Мазмуну мундариҷаи якхела;
@65. Оё предмети инъикоси жанрҳо аз ҳам фарқ мекунанд?
$А) Албатта, фарқ мекунанд; $B) Фарқ намекунанд; $C) На ҳамеша; $D) Набояд фарқ кунанд; $Е) Ин аз журналист ва сармуҳаррир вобаста аст;
@66. Оё предмети инъикоси лавҳаи портретӣ аз очерки портретӣ фарқ мекунад?
$А) Не; $B)Бале; $C) Ин аз худи журналист вобаста аст; $D) Бо баёни возеҳу рӯшан фарқ мекунад; $Е) Инро сармуҳаррир муайян мекунад;
@67. Оё усулҳои муаррифии мавод метавонад омили жанрофарӣ бошад?
$А) Метавонад; $B) Не, наметавонад; $C) Ин аз журналист вобаста аст; $D) Аз сармуҳаррир вобаста аст; $Е) Аз таҷрибаву малакаи муаллиф вобаста аст;
@68. Жанрҳои инъикоси визуалӣ бо кадом усул таҳия мешаванд?
$А) Иттилоърасонӣ; $B)Тавсифӣ; $C) Нақлӣ; $D) Иттилоърасониву тавсифӣ ва нақлӣ; $Е) Иттилоърасониву тавсифӣ ва нақливу таъсиррасонӣ;
@69. Оё шаклҳои сарчашмаи инъикоси мавод метавонанд омили жанрофарӣ бошанд?
$А) Метавонад; $B) Не, наметавонад; $C) Ин аз журналист вобаста аст; $D) Аз сармуҳаррир вобаста аст; $Е) Аз таҷрибаву малакаи муаллиф вобаста аст;
@70. Шаклҳои сарчашмаи инъикоси мавод кадоманд?
$А) Нақлӣ; $B) Муколамавӣ; $C) Нақлӣ ва муколамавӣ; $D) Нақлӣ, муколамавӣ ва муоширатӣ; $Е)Ҳамаашон;
@71. Дар ёдномаҳо унсурҳои кадом жанрҳо истифода мешаванд?
$А) Хабару мусоҳиба; $B) Репортаж; $C) Мақолаву тақриз; $D) Лавҳа ва очерк; $Е) Ҳамаашон;
@72. Дар ёдномаҳо унсурҳои кадом жанрҳо истифода мешаванд?
$А) Таҳқиқоти журналистӣ; $B) Луқма; $C) Мақолаву тақриз; $D) Шарҳи ҳаҷвӣ; $Е) Ҳамаашон;
@73. Дар ёдномаҳо унсурҳои кадом жанр истифода мешавад?
$А) Таҳқиқоти журналистӣ; $B) Луқма; $C) Шарҳи ҳаҷвӣ; $D) Очерк; $Е) Ҳамаашон;
@74. Дар ёдномаҳо унсурҳои кадом жанр истифода мешавад?
$А) Таҳқиқоти журналистӣ; $B) Луқма; $C) Мақола; $D) Шарҳи ҳаҷвӣ; $Е) Ҳамаашон;
@75. Дар ёдномаҳо унсурҳои кадом жанр истифода мешавад?
$А) Тақриз; $B) Луқма; $C) Таҳқиқоти журналистӣ; $D) Шарҳи ҳаҷвӣ; $Е) Ҳамаашон;
@76. Дар ёдномаҳо унсурҳои кадом жанр истифода мешавад?
$А) Шарҳи ҳаҷвӣ; $B) Луқма; $C) Таҳқиқоти журналистӣ; $D) Мусоҳиба; $Е) Ҳамаашон;
@77. Дар ёдномаҳо унсурҳои кадом жанр истифода мешавад?
$А) Хабар; $B) Луқма; $C) Таҳқиқоти журналистӣ; $D) Шарҳи ҳаҷвӣ; $Е) Ҳамаашон;
@78. Дар ёдномаҳо унсурҳои кадом жанр истифода мешавад?
$А) Фелетон; $B) Лавҳа; $C) Таҳқиқоти журналистӣ; $D) Шарҳи ҳаҷвӣ; $Е) Ҳамаашон;
@79. Дар ёдномаҳо унсурҳои кадом жанр истифода мешавад
$А) Фелетон; $B) Памфлет; $C) Таҳқиқоти журналистӣ; $D) Репортаж; $Е) Ҳамаашон;
@80. Дар ёдномаҳо унсурҳои кадом жанрҳо истифода мешаванд?
$А) Хабар; $B) Репортаж; $C) Тақриз; $D) Лавҳа; $Е) Ҳамаашон;
@81. Ёднома аз тақриз бо чӣ фарқ мекунад?
$А) Фарқ намекунад; $B) Ҳар ду як хел навишта мешаванд; $C) Бо набудани танқид; $D) Бо усули баён; $Е) Ҳамаашон;
@82.Дар ёдномаи кадом нашрия унсури тақриз ба назар мерасад?
$А)»Ҷумҳурият»; $B) «Садои мардум»; $C) «Омӯзгор»; $D) «Адабиёт ва санъат»; $Е) «Ҷавонони Тоҷикистон»;
@83. Оё дар ёднома баҳогузории фаъолияти қаҳрамон ҷоиз аст?
$А) Бале; $B) Не, ҳаргиз; $C) Ин аз сармуҳаррир вобаста аст; $D) Ин аз худи журналист вобаста аст; $Е) Зарурат надорад;
@84. Ёднома дар бораи кӣ навишта мешавад?
$А) Дар бораи қаҳрамонони миллат; $B) Дар бораи иштирокчиёни ҷанг; $C) Дар бораи пешқадамони истеҳсолот; $D) Дар бораи ашхоси маъруфи ягон соҳа; $Е) Дар бораи ҳама;
@85. Оё муаллифи ёдномаҳо бо персонажи асарашон шиносанд?
$А)Не; $B) Ин ҳатмӣ нест; $C) Ин аз нашрия вобаста аст; $D) Шиносанд; $Е) Аксаран шиносанд;
@86. Вазифаи ёднома чист?
$А) Аз ҳаёту фаъолияти шахси фавтида ёд кардан аст; $B) Дар бораи фаъолияти шахс баҳо додан аст; $C) Эҷодиёти шахсро баҳо додан аст; $D) Шахси хубу арзандаро ёд кардан аст; $Е) Ҳамаашон;
@87. Шарҳи ҳаҷвӣ аз табсира бо чӣ фарқ мекунад?
$А)Фарқ намекунад; $B) Ҳадафи муаллиф ба таври барҷаста муайян аст; $C) Шарҳи зиёд дорад; $D) Ханда зиёд аст; $Е) Сухани муаллиф дар мадди аввал аст.
@88. Дар шарҳи ҳаҷвӣ аз кадом санъатҳои бадеӣ истифода карда мешавад?
$А) Аз санъатҳои лафзӣ; $B) Истифода намешавад; $C) На ҳамеша онҳо истифода мешаванд; $D) Тамасхур, киноя, муболиға ва иғроқ; $Е) Аз истиора ва киноя.
@89. Шарҳи ҳаҷвӣ ҳамчун жанр кай ташаккул ёфтааст?
$А) Дар давраи шӯравӣ; $B) Дар миёнаи асри ХХ; $C) Дар замони муосир; $D) Дар асри ХIХ; $Е) Соли 1985.
@90. Шарҳи ҳаҷвӣ аз чӣ навишта мешавад?
$А) Аз суханронии одамон; $B) Аз фаъолият ё сухани ноҷои сиёсатмадорон, мансабдорон ва ашхоси маъруфи ҷомеа; $C)Аз фаъолияти мансабдорони воломақом; $D) Аз суханони мансабдорони воломақом; $Е) Аз ҳаракати ноҷои сиёсатмадорон.
@91. Шарҳи ҳаҷвӣ чӣ қадар ҳаҷм дорад?
$А) Асосан аз як ё ду ҷумла; $B) Се-чор ҷумла; $C) Як сархат $D) Ду сархат; $Е) Маҳдудият надорад.
@92. Кадом нашрия аввалин шуда шарҳи ҳаҷвиро чоп кардааст?
$А) «Литературная газета» $B «Комсомольская правда»; $C) «Известия»; $D) «Аргументы и факты»; $Е) «Правда».
@93. Ҳадафи шарҳи ҳаҷвӣ чист?
$А) Ҳаҷви мансабдорон; $B) Ришханди сиёсатмадорон; $C) Тамасхури камбудиҳои шахс, айбу хатои ӯст; $D) Кинояи дӯстону душманон; $Е) Писханди ришвахурон.
@94. Шарҳи ҳаҷвӣ аз рӯи ҳадаф ба кадом жанр пайвандӣ дорад?
$А) Фелетон; $B) Ба луқма; $C Ба памфлет; $D) Ба пародия; $Е) Ба хабар.
@95. Калимаи карикатура вз кадом забон гирифта шудааст?
$А) Англисӣ; $B) Италянӣ; $C) Олмонӣ; $D) Фаронсавӣ; $Е)Испанӣ.
@96. Калимаи карикатура чӣ маъно дорад?
$А) Муболиға; $B) Хандаи ашковар; $C) Гиря; $D)Хандаи сӯзанда; $Е) Ҳаҷв кардан.
@97. Карикатура барои чӣ истифода мешавад?
$А) Ҳаҷви одамони танбал; $B)Барои хандаи ашхоси манфии ҷомеа; $C) Танқиду ифшо ва тамасхури ҷиҳатҳои манфии инсон ва ҷомеа; $D) Барои суханбозӣ ва ҳаҷву хандаи элементҳои манфии ҷомеа; $Е) Барои ҳазли дӯстони қадрдон.
@98.Карикатура ҳамчун жанр кай пайдо шудааст?
$А) Пеш аз милод дар Миср; $B) Асри VI-и милодӣ; $C) Дар асри X; $D)Дар асри XV дар Русия ; $Е) Дар нимаи асри XVI.
@99.Муҳаҳаққиқон аслан карикатураро ба кадом намудҳо ҷудо кардаанд?
$А) Сиёсӣ, ҳаҷвӣ, танқидӣ; $B) Сиёсӣ, маишӣ, зарофатӣ ва ҳаҷвӣ; $C) Strip, cиёсӣ, маишӣ, зарофатӣ; $D) Сиёсӣ, маишӣ, зарофатӣ; $Е) Сиёсӣ, маишӣ, зарофатӣ, strip ва фалсафӣ.
@100. Антон Айнутдинов карикатураро ба кадом намудҳо ҷудо кардааст?
$А) Ҳаҷвӣ, strip, фалсафӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ-маишӣ, шӯхиомез; $B) Шарж, strip, фалсафӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ-маишӣ, шӯхиомез; $C) Ахлоқӣ, strip, фалсафӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ-маишӣ, шӯхиомез; $D) Хандаовар, strip, фалсафӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ-маишӣ, шӯхиомез; $Е) Рассомӣ strip, фалсафӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ-маишӣ, шӯхиомез.

Саволҳои имтиҳон аз фанни Тарзу усули таҳияи матни журналистӣ

1. Асари журналистӣ ва иртиботи он бо воқеият.
2. Суолҳои «кушода» ва «пӯшида» дар мусоҳиба.
3. Намудҳои мақола.
4. Вобастагии хоногии матн ва дарозии миёнаи асар?
5. Мавзӯъ, тарҳ ва масоили асари журналистӣ.
6. Рафтори журналист ҳангоми мусоҳиба.
7. Тарҳи асари журналистӣ.
8. Вижагии ҷобаҷокунии мантиқии матн.
9. Шакли асосии сохти мавод дар мақола: хронология, лаҳза, шакли тӯлкашида, шиддатнокӣ, таҳлил, рубрикаҳо.
10. Хатои намунавӣ ҳангоми интихоби мавзӯи мақола.
11. Махсусияти забони асари журналистии муосир.
12. Истифодаи каломи баҳодиҳанда, шаклҳои феълӣ ва асосҳои феълӣ дар асари журналистӣ.
13. Усули такаллуми расидан ба айёният.
14. Иртибот байни забон ва мавзӯи асар.
15. Номаҳои саркушода.
16. Усулҳои ҷустуҷӯи мавзӯи асари журналистӣ.
17. Сархати асари журналистӣ.
18. Блокҳои иттилоотӣ.
19. Намудҳои нақшаи асари журналистӣ.
20. Нишондиҳандаҳои баҳогузории кори журналист.
21. Самаранокии кори журналист ва маҳаки он.
22. Тавсияҳо оид ба афзоиши самаранокии кори журналист.
23. Маҷмӯи сарлавҳа, ҷузъҳо ва вазифаҳои сарлавҳа.
24. Намудҳои сарлавҳа ва талабот ба он.
25. Номаҳои шахсӣ.
26. Фактҳо ва мавзӯъ.
27. Лид, вазифа ва намудҳои он.
28. Таносуби факт ва шарҳ дар асари журналистӣ.
29. Қоидаи тасдиқи хабар аз ҷониби се сарчашма.
30. Истифодаи каломи баҳодиҳанда.
31. Охирсухани асари журналистӣ ва аҳамияти он.
32. Нюсмейкерҳо ва нақши онҳо дар ҷустуҷӯи мавзӯъ.
33. Даҳ қоидаи навиштани матн.
34. Намудҳои охирсухан.
35. Касбият ва аҳамияти он дар фаъолияти эҷодии журналист.
36. Суолгузорӣ дар мусоҳиба.
37. Истифодаи каломи баҳодиҳанда.
38. Ғун кардани факт барои мавод.
39. Махсусияти мусоҳибагирӣ бо категорияҳои гуногуни одамон.
40. Даҳ намуди калимаву ифодаҳое, ки набояд дар матн истифода шаванд.
41. Роҳҳои дастрас кардани иттилоъ: мушоҳида, интервю, санад.
42. Нишондиҳандаҳои баҳогузории фаъолияти журналист: самаранокӣ, хароҷоти меҳнат ва натиҷагирӣ.
43. Намудҳои нома.
44. Намудҳои лид.
45. Роҳҳои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти журналистӣ.
46. Сарлавҳа, лид ва охирсухан.
47. Раванд ва дурнамои истифодаи жанрҳои эпистолярӣ дар матбуоти муосир.
48. Вазифаҳои сарлавҳа кадомҳоянд?
49. Омилҳои жанрофарии мактуб ҳамчун асари журналистӣ.
50. Истифодаи жаргонҳо дар асари журналистӣ.
51. Маҳаки муҳимияти мавзӯи асари журналистӣ чист?
52. Усулҳои ҷустуҷӯи мавзӯи асари журналистӣ чист?
53. Муайян кардани талаботи иттилоотии аудитория.
54. Кадом мавзӯъ дар ВАО баррасӣ намешавад, вале ба он талабот ҳаст.
55. Назари муосир ба фаҳмиши нюсмейкер (хабарсоз).
56. Проблемаҳои нюсмейкерон.
57. Усулҳои муайянкунӣ ва баҳисобгирии нюсмейкерон.
58. Нақши шахсият, сифатҳои эҷодӣ ва касбӣ, дар пайдоиши тарҳи асари журналистӣ.
59. Сохтор ва тарафи проблемаҳои тарҳ.
60. Фарзия ва нақши он дар асари журналистӣ
61. Блокҳои иттилоотӣ.
62. Намудҳои нақшаи асари журналистӣ.
63. Нишондиҳандаҳои баҳогузории кори журналист.
64. Самаранокии кори журналист ва маҳаки он.
65. Тавсияҳо оид ба афзоиши самаранокии кори журналист.
66. Маҷмӯи сарлавҳа, ҷузъҳо ва вазифаҳои сарлавҳа.
67. Намудҳои сарлавҳа ва талабот ба он.
68. Намудҳои гуногуни охирсухани асари журналистӣ.
69. Вижагии вазифаҳои мақсадноки огоҳкунанда дар хабар.
70. Усулҳои анъанавии ҷамъоварии иттилоъ:.
71. Маҳаки интихоби хабар барои пахш. Хабари «нарм» ва «дурушт».
72. Композитсияи хабар ва намудҳои он.
73. Тавсияҳои умумӣ барои омодагии журналист ба мусоҳиба.
74. Қоидаи асосии суолгузорӣ.
75. Маҳаки ҳақиқат дар мусоҳиба.
76. Махсусияти мусоҳибагирӣ бо категорияҳои гуногуни одамон.
77. Қоидаҳои асосии навиштани мақола.
78. Вижагии ҷобаҷокунии мантиқии матн.
79. Шакли асосии сохти мавод дар мақола: хронология, лаҳза, шакли тӯлкашида, шиддатнокӣ, таҳлил, рубрикаҳо, баррасӣ.
80. Хатои намунавӣ ҳангоми интихоби мавзӯи мақола.
81. Махсусияти забони асари журналистии муосир.
82. Истифодаи каломи баҳодиҳанда, шаклҳои феълӣ ва асосҳои феълӣ дар асари журналистӣ.
83. Усули такаллуми расидан ба айёният.
84. Иртибот байни забон ва мавзӯи асар.

Суолномаи имтиҳони тестӣ
аз фанни Асосҳои фаъолияти эҷодии журналист (курси 4)
факултаи журналистика

@1. Публитсистика чист?
$А) Ин суҳбати ду шахс аст; $B) Суҳбати ду ва зиёда шахс аст; $C) Ин жанри журналистӣ аст, ки дар он рӯзноманигор бо як ё якчанд нафар дар ягон мавзӯи мавриди таваҷҷӯҳ сӯҳбат мекунад; $D) Як намуди асарҳо аст, ки ба проблемаҳои муҳим ва ҳодисаҳои ҳаёти рӯзмарра ва ҷомеа бахшида шудаанд.; $Е) Ин як намуди жанри журналистӣ аст.
@2. Ҳадафи публитсистика чист?
$А) Ҳадаф надорад; $B) Ин хурсанд кардани аудитория аст; $C) Ҳадафи фароғатӣ дорад; $D) Ҳадафи публитсистика тавассути ВАО дигар кардани ақидаи ҷомеа мебошад; $Е) Тавассути ВАО, филмҳои ҳуҷҷатӣ, маводи чопӣ ва суханварӣ таъсир расонидан ба ҷомеа аст.
@3. Оё публитсистика ба эҳсосоти аудитория таъсир дорад?
$А) Не; $B) Бале; $C) Не, таъсир надорад; $D) Ин аз ҳунари нависанда ё муаллиф вобаста аст; $Е) Кам-кам таъсир дорад.
@4. М. С. Горбачёв дар бораи нақши публитсистика соли 1987 чӣ гуфта буд?
$А) Нақше надорад; $B) Баъзе публитсистон ҷасурона бар зидди давлат мебаромаданд; $C) Адабиёт ҷомеаро барои тағйирот омода карда, виҷдони ҷамъиятиро бедор карда буд. $D) журналистону нависандаҳо Ҳизби Коммунисти СССР-ро танқид мекарданд; $Е) Адибон доир ба қарорҳо оид ба иқтисод, фарҳанг ва маориф менавиштанд.
@5. Профессор Усмонов И. К. публитсистика дар бораи публитсистика чӣ гуфтааст?
$А) Чизе нагуфтааст; $B) Ин амалест, ки танҳо ба эҷод, навиштани матлаб оид аст ва ба чизи дигаре иртибот намегирад; $C) Публитсистика ҳаёти ҷомеа аст; $D) Публитсистика бе ҷомеа ва проблемаҳои он, ҳаёти инсон буда наметавонад; $Е) Ин соҳаро таҳиқ накардааст.
@6. Услуби публистсистӣ дорои чист?
$А) Аз лексикаи ҷамъиятиву сиёсӣ, мантиқ, эҳсосот, баҳогузорӣ ва даъват иборат мебошад; $B) Дорои нутқи дағал; $C) Дорои нутқи фораму гуворо; $D) Аз суханҳои ҳаҷвӣ ва хандаовар; $Е) Дорои нутқи айнаннақлшудаи қаҳрамон ва журналист.
@7. Услуби публитсистӣ чӣ функция дорад?
$А) Огоҳ кардан; $B) Иттилоотӣ ва таъсиррасонӣ; $C) Функсия надорад; $D) Функсия надорад; $Е) Ба таҳрик овардан.
@8. Вазифаи нутқи публитсистӣ чист?
$А) Вазифае надорад; $B) Вазифааш ҳоло омӯхта нашудааст; $C) Вазифаи ҷамъиятӣ дошрад; $D) Таъсиррасонӣ, иттилоотӣ ва ба таҳрик овардан; $Е) Вазифаи нутқи публитсистӣ аз журналист ва сармуҳаррир вобаста аст.
@9. Публитсистикаи бадеӣ чист?
$А) Вай жанри журналистӣ аст; $B) Адабиёти бадеӣ аст; $C) Гурӯҳи жанрҳоест, ки дар он унсурҳои адабӣ ва воқеияти зиндагӣ ба ҳам омадаанд.; $D); Усули иттилоъгирӣ аст. $Е) ин Усули ҳаҷвнигорӣ барои журналистика аст.
@10. Чаро ҳаҷв ин хандаи ашковар аст?
$А) Барои он ки ин камбудиҳои ҷомеаро ифшо мекунад; $B) Дарди дили муаллиф аст; $C) Барои аз сахт хандидан гиряи шахс меояд; $D) Аз ҳаҷв кас танҳо механдад; $Е) Ханда ашковар намешавад.
@11. Чаро зарофат оқибати нохуш надорад?
$А) Зеро писханди камбудиҳои шахс ва ҳодисаҳо аст; $B) Барои мутоиба суд намекунанд; $C) Зеро вай таҳқири шахс нест; $D) Зеро вай ҳаҷв нест; $Е) Барои он ки шӯхиро ҷомеа ҷиддӣ қабул намекунад.
@12. Истилоҳи фелетон дар куҷо пайдо шуд?
$А) Соли 1800 дар Олмон; $B) Дар ибтидои асри XIX дар Фаронса; $C)Соли 1803 дар Русия; $D Соли 1800 дар Англия; $Е) Дар авали асри XIX дар Рим.
@13. «Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик» фелетонро чӣ мегӯяд?
$А) Дар бораи фелетон сухан нест; $B) Фелетонро жанри адабиёт мегӯяд; $C) Фелетон ва памфлетро як жанр медонад; $D) Навъи бадеию публисистӣ, ки чанбаи танқидию хаҷвӣ дорад; $Е) Фелетонро танзи бадеӣ медонад.
@14 Фелетон чӣ жанрест?
$А) Жанри публитсистиву бадеӣ аст; $B) Жанри бадеӣ аст; $C) Жанри ҳаҷвӣ аст; $D) Жанрест, ки ҳаҷву ханда асоси он аст; $Е) жанрест, ки он зуҳуроти манфии ҳаёт, рафтори нодурусти одамонро маҳкум ва мазаммат мекунад.
@15. Танқиди фелетон чӣ хусусияти худро дорад?
$А) Ҳеҷ хусусияте надорад; $B) Ба муаллиф иртибот мегирад; $C) Хусусияти мусбат ва манфӣ; $D) Ба эҳсосоти шахс иртибот мегирад; $Е) Воқеаи манфӣ дар колаби ҳаҷвӣ маҳкум карда мешавад.
@16. Вазифаи журналист дар фелетон чист?
$А) Бедор кардани эҳсосоти аудитория ба амалҳои ношоистаи ҷомеа; $B) Нақли воқеа аст; $C) Ягон хел фазифа надорад; $D) Вазифаи журналист тарс додани қаҳрамонҳои манфии фелетон аст; $Е) Вазифаи асосии журналист иттилоъ додан аст.
@17. Бунёди публитсистии фелетон дар чист?
$А) Бунёди публитсистӣ надорад; $B) Дар ҳаҷв аст; $C) Дар одаму воқеаи муайян; $D)Дар хандаи ашковар; $Е) Дар тахаёлоти муаллиф.
@18. Фелетон аз ҳаҷвия бо чӣ фарқ мекунад?
$А) Бо адреснокиаш; $B) Фарқ намекунад; $C) Фелетонро журналист менависаду ҳаҷвияро нависанда; $D) Дар ҳаҷвия чузъҳои бадеӣ вуҷуд надорад; $Е) Бо характери қаҳрамононаш.
@19.Дар фелетон чӣ гуна факт истифода мешавад?
$А) Факти нав; $B) Ҳар хел факт; $C) факти кӯҳна; $D) Факте, ки журналист дарёфт кардааст; $Е) Факте, ки ҳама медонад.
@20. Иштироки муаллифи фелетон аз иштирок дар репортаж чӣ фарқ дорад?
$А) Фарқ надорад; $B) Фелетоннавис чизҳои дидаашро тасвир мекунад; $C) Фелетоннавис чизҳои омухтаашро тасвир мекунад; $D) Фелетоннавис ҳар чизеро медонад, тасвир мекунад; $Е) Фелетоннавис чизҳои дидаву шунидаашро тасвир мекунад.
@21. Истифодаи факту рақами зиёд дар фелетон ба чӣ меорад?
$А) Фелетонро хонданбоб мекунад; $B) Аз ҷиҳати бадеӣ ва таъсири эҳсосӣ суст баромадани жанр мегардад; $C) Таъсирнокии фелетонро меафзояд; $D) Ҳеҷ таъсире надорад; $Е) Ҷанбаи публитсистиашро меафзояд.
@22. Хулосабарорӣ дар фелетон бояд чӣ гуна бошад?
$А) Содаву одӣ; $B) Хулосаи ҳаҷвӣ дошта бошад; $C) Воқеиву беғараз бошад; $D) Аз факти хурд хулосаи калон баровардан лозим аст; $Е) Агар тавонед, воҳима кунед.
@23. Оё дар фелетон иллати ҷисмонии шахс баррасӣ мешавад?
$А) Не; $B) Бале; $C) Зарурат надорад; $D) Ин аз муаллиф вобаста аст; $Е) Агар сармуҳаррир иҷозат диҳад.
@24. Оё ҳодисаи фоҷиавиро мазамат мекунанд?
$А) Бале; $B)Не; $C) Зарурат надорад; $D) Ин аз муаллиф вобаста аст; $Е) Агар сармуҳаррир иҷозат диҳад.
@25. Оё дар фелетон персонажҳои маъмул чун воситаи ҳаҷв истифода карда мешавад?
$А)Бале, агар мавзӯи қадимӣ бошад; $B)Не; $C)На ҳамеша; $D) Ин аз муаллиф вобаста аст; $Е) Агар сармуҳаррир инро хоҳад.
@26. Оё истифодаи латифа дар фелетон шарти зарурӣ аст?
$А) Ин аз муаллиф вобаста аст; $B) Шарти асосӣ аст; $C) Шарти зарурӣ нест; $D) Агар сармуҳаррир иҷозат диҳад; $Е) Агар чунин латифа ёбед.
@27. Оё тахайюлро метавон дар фелетон истифода кард?
$А)Не; $B)Бале; $C) Ин аз ҳунари журналист вобаста аст; $D) Агар сармуҳаррир иҷозат диҳад; $Е) Агар қаҳрамони фелетон розӣ бошад.
@28. Агар мавзӯи фелетон дар суд баррасӣ шуда, қаҳрамони он маҳкум гардида бошад, метавон фелетон навишт?
$А) Не; $B) Бале; $C) Агар судя иҷозат диҳад; $D) Агар сармуҳаррир иҷозат диҳад; $Е) Агар журналист инро хоҳад.
@29. Чаро дар ВАО-и муосири Тоҷикистон фелетон кам шудааст?
$А)Фелетоннавис нест; $B) Барои фелетон мавзӯъ нест; $C) Мақомот барои ислоҳи камбудиҳо чора намебинад; $D) Аз фелетон дигар касе наметарсад; $Е) Фелетоннавис обрӯ надорад.
@30. Оё «фелетонгуна», «ба ҷои фелетон»-ро метавон фелетон номид?
$А) Бале; $B) Ин аз хонанда вобаста аст; $C) Инро сармуҳаррир муайян мекунад; $D)Не, ҳаргиз; $Е) Чаро не, албатта.
@31. Калимаи памфлет аз кадом забон пайдо шудааст?
$А) Он аз калимаи англисии «palme-feuillet» — варақае, ки дар даст медоранд, пайдо шудааст; $B) Пайдоиши онро ба калимаи юнонии «pamm fhlego» — ҳамаро месӯзонам, иртибот медиҳанд; $C) Ин ду ақида дуруст аст; $D) Ин гуфтаҳо асоси илмӣ надоранд; $Е) Он аз калимаи «palme»-и фаронсавӣ гирифта шуда, сӯзонданро мефаҳмонад.
@32. Пайдоиши памфлетро ҳамчун жанр ба кӣ нисбат медиҳанд?
$А) Эзоп; $B) Б. Паскал; $C Б. Мендевил; $D) Д. И. Писарев; $Е) А. М. Горкий.
@33. Дар журналистика зери мафҳуми памфлет чиро мефаҳманд?
$А) Жанри публитсистиро мефаҳманд; $B) Асари ҳаҷвиеро, ки барои тамасхури камбудиҳои шахс ва ҷомеа навишта шудааст; $C) Ин жанри журналистӣ аст; $D) Ин асари журналистӣ аст, ки механдонад; $Е) Ин асари журналистӣ аст, ки нависандаҳои бузург менависанд.
@34. Жанри мазкур аз фелетон бо чӣ фарқ мекунад?
$А) Бо ҳаҷви бештар сӯзонанда; $B) Бо хандаи ашковар; $C) Бо тахайюли зиёд; $D) Бо факти зиёд; $Е) Бо ҳамаи инҳо.
@35. Дар матни памфлет чӣ ҳамеша бояд бошад?
$А) Ҳаҷв; $B)Ханда; $C) Муҳокима; $D) Суханбозӣ; $Е) Таъриф.
@36. Оё памфлетнавис аз ҷузъҳои бадеӣ истифода мебарад?
$А)Бале; $B) Аз муболиға истифода мебарад; $C) Аз иғроқ; $D) Аз истиораву киноя истифода мебарад; $Е) Аз ҳамаи инҳо истифода мебарад.
@37. Махсусияти памфлет дар чист?
$А) Дар бадеияти он; $B) Дар ҳаҷви он; $C) Дар хандаи он; $D) Дар инъикоси ифшокунандаи манфии воқеият; $Е) Дар андешаҳои журналист.
@38. Объкти тамасхури памфлет чист?
$А) Инсони бадтинат; $B) Ҳаводиси ҷамъиятӣ, фактҳо, сиёсатмадорону мансабдорон, системаҳои иҷтимоиву сиёсӣ; $C) Камбудиҳои ҷомеа; $D)Одамони ҷиноятпеша, дуздон, ришвахӯрон, мансабдорони фиребгару қаллоб; $Е) Оне, ки муаллиф инъикос мекунад.
@39. Ҳадафи памфлет чист?
$А) Хандондан; $B) Гирёндан; $C)Танқид кардан; $D) Бедор кардани хашму нафрати аудитория; $Е) Ҳамаи инҳо.
@40. Оё муаллифи памфлет андеша ва ақидаи худро мегӯяд?
$А) Барои ин иҷозат нест; $B) Не, ҳақ надорад; $C) Бояд гӯяд; $D) Агар хоҳад, мегӯяд; $Е) Агар сармуҳаррир иҷозат диҳад.
@41. Хандаи памфлет чӣ гуна аст?
$А) Маҳкумкунанда; $B) Гирёнанда; $C) Таҳқиркунанда; $D) Ибратомӯз; $Е) Ҳамааш.
@42. Оё дар памфлет таҳқир кардан ҷоиз аст?
$А) Не; $B) Бале; $C) Журналист вазифадор аст, таҳқир кунад; $D) Ин аз сармуҳаррир вобаста аст; $Е) Ин аз худи муаллиф вобаста аст.
@43. Оё дар памфлет духӯрагии мақсад равост?
$А) Бале; $B) Ин аз ҳадафи муаллиф вобаста аст; $C Ҳеҷ вақт; $D) Агар сармуҳаррир хоҳад; $Е) Ин аз мавзӯи памфлет вобаста аст.
@44.Памфлет дар кадом шакл навишта мешавад?
$А) Бо наср; $B) Бо назм; $C) Драматургия; $D) Наср, назм ва драматургия; $Е) Дар шакли мақола.
@45. Ривоятсозӣ дар памфлетнависӣ чанд хел мешавад?
$А) Ривоят истифода намешавад; $B) Як хел; $C) Ду хел; $D) Се хел; $Е) Чанд намуде, ки муаллиф мехоҳад.
@46. Памфлет ба кадом жанр наздикии бештар дорад?
$А) Мақола; $B) Луқма; $C) Фелетон; $D) Нақиза; $Е) Эпиграма.
@47. Оё памфлет бе факт мешавад?
$А) Не; $B) Бале; $C) Ин аз муаллиф вобаста аст; $D) Ин аз маҳорати журналист вобаста аст; $Е) Агар сармуҳаррир иҷозат диҳад.
@48. Публитсистикаи памфлет дар чӣ зоҳир мешавад?
$А) Дар сухани муалиф; $B) Дар симои қаҳрамонон; $C) Дар образҳои сохтаи муаллиф; $D) Дар услуби баёни муаллиф; $Е) Дар воқеияти он.
@49. Оё мавҷудияти муаллиф дар памфлет лозим аст?
$А) Не; $B) Бале; $C) Ҳатман; $D)Мавҷудияти ӯ зери назар аст; $Е) Агар сармуҳаррир иҷозат диҳад.
@50. Оё метавон памфлетро дар қолаби афсона навишт?
$А) Бале; $B) Не; $C) Ҳаргиз; $D) Ин аз муаллиф вобаста аст; $Е) Ин аз сармуҳаррир вобаста аст.
@51. Луқма ба кадом жанрҳо наздик аст?
$А) Ба жанрҳои газета; $B) Ба жанрҳои радио; $C) Ба жанрҳои телевизион; $D)Ба жанрҳои ахборӣ; $Е) Ба жанрҳои таҳлилӣ.
@52.Дар луқма бештар унсурҳои кадом жанрҳо дида мешавад?
$А) Мақола, нигориш ва шарҳ; $B) Унсури жанрҳои ахборӣ; $C) Фелетону памфлет; $D) Нақизаву эпиграма; $Е) Ҳама намуди жанрҳо.
@53. Асоси луқмаро чӣ ташкил мекунад?
$А) Факт; $B) Фикру ақида; $C)Тахайюлот; $D) Назарҳои гуногун; $Е) Андешаҳои мусоҳибон.
@54. Чаро ҷиҳати субъективӣ дар луқма бештар аст?
$А) Барои он ки факт зиёд аст; $B) Барои он ки жанри ҳаҷвӣ аст; $C) Барои он ки назарҳо гуногунанд; $D) Барои он ки фикри шахс аст; $Е) Барои он ки факти носанҷида аст.
@55. Дар омода кардани луқма фактҳо чӣ нақш доранд?
$А) Барои исботи фикри ғалат истифода мешаванд; $B) Як ҷузъи муҳими луқма мебошанд; $C) Ҳеҷ нақши муҳим надоранд; $D) Нақши бориз доранд; $Е) Фактҳо дар луқма зиёдатианд.
@56. Луқма бештар ба кадом жанрҳои таҳлилӣ қаробат дорад?
$А) Ба мақола; $B) Ба нигориш; $C) Ба табсира; $D)Ба мухбирнома. $Е) Ба ягон намуди ин жанрҳо монандӣ надорад.
@57. Луқма чӣ гуна воқеаро шарҳ медиҳад?
$А) Воқеаи навро; $B) Воқеаи кӯҳнаро; $C) Воқеаеро, ки муаллиф дар он иштирок дошт; $D)Воқеаро, ки журналист шунидааст; $Е) Ягон воқеаро шарҳ намедиҳад.
@58. Луқма чӣ гуна воқеаро шарҳ медиҳад?
$А) Факти кӯҳнаро; $B) Факти навро; $C) Фактеро, ки муаллиф онро пайдо кардааст; $D)Фактеро, ки журналист шунидааст; $Е) Ягон фактро шарҳ намедиҳад.
@59. Унсури асосии луқма чист?
$А) Ҳаҷв; $B) Муболиға; $C) Киноя; $D) Шӯхӣ; $Е) Мутоиба.
@60 Дар луқма муаллиф чиро баён мекунад?
$А) Ифтихор ё нафратро; $B) Таассуроти худро; $C) Назари мардумро; $D) Андешаи мусоҳибонро; $Е) Назари сармуҳарриро.
@61. Пародия чист?
$А) Ин нақиза ба шеър аст; $B) Ин як намуди мусоҳиба аст; $C) Ин тамасхур ба касе ва чизе аст; $D) Ин мусоҳибаи хусусӣ бо ягон нафар аст; $Е) Ин жанри таҳлилӣ аст.
@62. Оё тақлидро метавон пародия номид?
$А) Бале; $B) Не, ҳаргиз; $C) Ин аз ҳунари журналист вобаста аст; $D) Пародия пайравӣ танҳо дар шакл нест; $Е) Инро сармуҳаррир вақти таҳрир муайян мекунад.
@63. Ҳадафи пародия чист?
$А) Танқид кардан аст; $B) Тавассути ҳаҷв ошкор ва маҳкум сохтани нуқси эҷодии адиб аст; $C) Ба шеваи ҳаҷвӣ ошкор ва маҳкум сохтани нуқси эҷодии нависанда аст.; D) Ҳадафаш ба шеваи ҳаҷвӣ ошкор ва маҳкум сохтани нуқси эҷодии шоир аст.; $Е) Ин таърифу тавсифи адиб тавассути ҳаҷв аст.
@64. Пайравӣ ба навиштаи дигарон дар адабиёт ба кадом шакл анҷом дода мешавад?
$А) Тақлид; $B) Мухаммасгӯӣ; $C) Назирагӯӣ; $D) Пародиянависӣ; $Е) Назира, нақиза ва пародия.
@65. Аҳамияти публитсистӣ пародия дар чист?
$А) Дар жанри публитсистӣ буданаш; $B) Воқеӣ будан, кӯмак кардан, иттило додан аст; $C) Дар тақлид доштанаш аст; $D) Дар ҳаҷв доштанаш аст; $Е) Дар аҳамияти ҷамъиятӣ доштанаш аст.
@66. Хусусияти публитсистӣ дар пародия чист?
$А) Тамасхур кардани камбудии эҷодкор аст; $B) Ришханди камбудии эҷодкор аст; $C) Ҳаҷви камбудии эҷодкор аст; $D) Таърифи эҷодкор аст; $Е) Тавсифи бартариҳои эҷодкор аст.
@67. Пародия кадом воқеаро инъикос мекунад?
$А) Воқеаи навро; $B) Воқеаи номаълумро; $C) Воқеаи алакай инъикосшударо; $D) Воқеае, ки ба вуқуъ мепайвандад; $Е) Ҳамаи инҳоро.
@68. Пародиянавис чиро тамасхур мекунад?
$А) Нуқси асарро; $B) Шеърро; $C) Сурудро; $D) Тақлиди ноҷоро; $Е) Ҳамаашонро.
@69. Пародия чӣ хислат дорад?
$А) Хислати танқидкунӣ; $B) Хислати таърифкунӣ; $C) Хислати тавсифкунӣ; $D) Масхара ва маҳкумкунӣ; $Е) Хислати ҳаҷвкунӣ.
@70. Чаро пародия менависанд?
$А) Барои танқид кардани адиб; $B) Барои ҳаҷв кардани адиб; $C) Барои ислоҳ кардани камбудиҳои асар; $D) Барои таъриф кардани асари адиб; $Е) Барои танқид кардани суруди ҳофиз.
@71. Эпиграмма аз кадом забон гирифта шудааст?
$А) Юнонӣ; $B) Франсавӣ; $C) Русӣ; $D) Олмонӣ; $Е) Англисӣ.
@72. Истилоҳи эпиграмма чӣ маъно дорад?
$А) Хандондан; $B) Навиштаи рӯи санг; $C) Катибанависӣ; $D Ҳазли кӯтоҳ; $Е) Шӯхии дӯстона.
@73. Ҳадафи тамасхури эпиграмма чист?
$А) Шахс; $B) Адабиёт; $C) Камбудиҳои ҷомеа; $D) Иллатҳои иҷтимоӣ ва ноадолатиҳо; $Е) Шеъру сурудҳо.
@74. Эпиграмма дар кадом қолабӣ адабӣ навишта мешавад?
$А) Шеър; $B) Бадеӣ; $C) Ҳаҷвӣ; $D) Драматургия; $Е) Назм ё наср.
@75. Ҳаҷми эпиргамма чӣ қадар аст?
$А) Ду мисраъ; $B) Як сархат; $C) Ду байт; $D) Ду-се байт; $Е) Бе маҳдуд.
@76. Мақсади ханда дар эпиргамма чист?
$А) Хандондан; $B) Хандидан; $C) Тамасхур кардан; $D) Танқид кардан; $Е) Ҳаҷв кардан.
@77. Хандаи эпиграмма чӣ гуна аст?
$А) Хандаи гирёнанда; $B) Хандаи сӯзанда; $C) Хандаи созанда; $D) Хандаи дилгармкунанда; $Е) Лабханд.
@78. Дар эпиграмма чӣ гуна ҳазл ҷоиз аст?
$А) Дӯстона; $B) Ҳазли тезу тунд; $C) Дағал; $D) Номатлуб; $Е) Ҳамаашон.
@79. Эпиграмма дар бораи кӣ навишта мешавад?
$А) Дӯстони муаллиф; $B)Шоирону нависандагон; $C) Душманони эҷодии муаллиф; $D) Шахсе, ки худаш ва кораш аҳамияти иҷтимоӣ дорад; $Е) Ҳамаи инҳо.
@80. Эпиграмма аз кадом ҳиссаҳо иборат аст?
$А) Ҳиссаҳои гуногун; $B) Муқаддима, вуруд ва хулоса; $C) Портрети шахс ва ҳаҷви ӯ; $D)Муқаддима вуруд, кулминатсия ва хулоса; $Е) Танқиди шахс, ҳаҷви ӯ ва таъриф.
@81. Эпиграмма бо кадом жанр якҷоя чоп мешавад?
$А) Бо карикатура; $B) Шарж; $C) Бо фелетон; $D) Памфлет; $Е) Луқма.
@82. Эпиграмма кадом қолабҳои зеринро дошта метавонанд?
$А) Байт ё ҷумла; $B) Шеваи луғатнависӣ ва зарбулмасали баръаксмаъно; $C) Портрети ҳаҷвӣ ва латифа; $D) Ғалатнома ва ҳазли рафиқона; $Е) Ҳамаашон.
@83. Пеш шарҳи ҳаҷвӣ дар кадом қолаб навишта мешуд?
$А) Луқма ё фелетон; $B) Памфлет; $C) Нигориши ҳаҷвӣ; $D) Ин аз муаллиф вобаста буд; $Е) Пародия.
@84. Шарҳи ҳаҷвӣ аз табсира бо чӣ фарқ мекунад?
$А)Фарқ намекунад; $B) Ҳадафи муаллиф ба таври барҷаста муайян аст; $C) Шарҳи зиёд дорад; $D) Ханда зиёд аст; $Е) Сухани муаллиф дар мадди аввал аст.
@85. Дар шарҳи ҳаҷвӣ аз кадом санъатҳои бадеӣ истифода карда мешавад?
$А) Аз санъатҳои лафзӣ; $B) Истифода намешавад; $C) На ҳамеша онҳо истифода мешаванд; $D) Тамасхур, киноя, муболиға ва иғроқ; $Е) Аз истиора ва киноя.
@86. Шарҳи ҳаҷвӣ ҳамчун жанр кай ташаккул ёфтааст?
$А) Дар давраи шӯравӣ; $B) Дар миёнаи асри ХХ; $C) Дар замони муосир; $D) Дар асри ХIХ; $Е) Соли 1985.
@87. Шарҳи ҳаҷвӣ аз чӣ навишта мешавад?
$А) Аз суханронии одамон; $B) Аз фаъолият ё сухани ноҷои сиёсатмадорон, мансабдорон ва ашхоси маъруфи ҷомеа; $C)Аз фаъолияти мансабдорони воломақом; $D) Аз суханони мансабдорони воломақом; $Е) Аз ҳаракати ноҷои сиёсатмадорон.
@88. Шарҳи ҳаҷвӣ чӣ қадар ҳаҷм дорад?
$А) Асосан аз як ё ду ҷумла; $B) Се-чор ҷумла; $C) Як сархат $D) Ду сархат; $Е) Маҳдудият надорад.
@89. Шарҳи ҳаҷвӣ дар кадом нашрияҳои Тоҷикистон серистеъмол аст?
$А) «Ҷумхурият», «Садои мардум» ва «Минбари халқ»; $B) «Ҷавонони Тоҷикистон»; $C) «Нигоҳ», «Фараж» ва «Asia-Plus»; $D) «Тоҷикистон», «Миллат» ва «Озодагон»; $Е) «Хорпуштак».
@90. Кадом нашрия аввалин шуда шарҳи ҳаҷвиро чоп кардааст?
$А) «Литературная газета» $B «Комсомольская правда»; $C) «Известия»; $D) «Аргументы и факты»; $Е) «Правда».
@91. Ҳадафи шарҳи ҳаҷвӣ чист?
$А) Ҳаҷви мансабдорон; $B) Ришханди сиёсатмадорон; $C) Тамасхури камбудиҳои шахс, айбу хатои ӯст; $D) Кинояи дӯстону душманон; $Е) Писханди ришвахурон.
@92. Шарҳи ҳаҷвӣ аз рӯи ҳадаф ба кадом жанр пайвандӣ дорад?
$А) Фелетон; $B) Ба луқма; $C Ба памфлет; $D) Ба пародия; $Е) Ба хабар.
@93. Калимаи карикатура вз кадом забон гирифта шудааст?
$А) Англисӣ; $B) Италянӣ; $C) Олмонӣ; $D) Фаронсавӣ; $Е)Испанӣ.
@94. Калимаи карикатура чӣ маъно дорад?
$А) Муболиға; $B) Хандаи ашковар; $C) Гиря; $D)Хандаи сӯзанда; $Е) Ҳаҷв кардан.
@95. Карикатура барои чӣ истифода мешавад?
$А) Ҳаҷви одамони танбал; $B)Барои хандаи ашхоси манфии ҷомеа; $C) Танқиду ифшо ва тамасхури ҷиҳатҳои манфии инсон ва ҷомеа; $D) Барои суханбозӣ ва ҳаҷву хандаи элементҳои манфии ҷомеа; $Е) Барои ҳазли дӯстони қадрдон.
@96.Карикатура ҳамчун жанр кай пайдо шудааст?
$А) Пеш аз милод дар Миср; $B) Асри VI-и милодӣ; $C) Дар асри X; $D)Дар асри XV дар Русия ; $Е) Дар нимаи асри XVI.
@97.Муҳаҳаққиқон аслан карикатураро ба кадом намудҳо ҷудо кардаанд?
$А) Сиёсӣ, ҳаҷвӣ, танқидӣ; $B) Сиёсӣ, маишӣ, зарофатӣ ва ҳаҷвӣ; $C) Strip, cиёсӣ, маишӣ, зарофатӣ; $D) Сиёсӣ, маишӣ, зарофатӣ; $Е) Сиёсӣ, маишӣ, зарофатӣ, strip ва фалсафӣ.
@98. Антон Айнутдинов карикатураро ба кадом намудҳо ҷудо кардааст?
$А) Ҳаҷвӣ, strip, фалсафӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ-маишӣ, шӯхиомез; $B) Шарж, strip, фалсафӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ-маишӣ, шӯхиомез; $C) Ахлоқӣ, strip, фалсафӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ-маишӣ, шӯхиомез; $D) Хандаовар, strip, фалсафӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ-маишӣ, шӯхиомез; $Е) Рассомӣ strip, фалсафӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ-маишӣ, шӯхиомез,.
@99. Фазифаҳои карикатура дар матбуот чист?
$А) Бедор кардани хашму нафрати аудитория; $B) Гирёндан, эстетикӣ, тиҷоратӣ, тарбиявӣ, иттилоотӣ, иртиботӣ; $C)Танқидӣ, эстетикӣ, тиҷоратӣ, тарбиявӣ, иттилоотӣ, иртиботӣ; $D) Эстетикӣ, тиҷоратӣ, тарбиявӣ, иттилоотӣ, иртиботӣ; $Е) Ҳамаи инҳо.
@100. Карикатура бештар дар кадом нашрияҳои Тоҷикистон чоп мешавад?
$А) «Нигоҳ», «Фараж», «Вечерка», «Ману ту», «Хорпуштак»; $B) «Нигоҳ», «Фараж», «Вечерка», «Asia-Plus»; $C) «Нигоҳ», «Фараж», «Вечерка», «Asia-Plus», «Адабиёт ва санъат», «Хорпуштак»; $D) «Нигоҳ», «Фараж», «Вечерка», «Навниҳол», «Офтобак», «Asia-Plus», «Адабиёт ва санъат; $Е) Ҳамаи инҳо.

Суолномаи имтиҳони тестӣ
аз фанни Мусоҳиба (дарси интихобӣ)
<

@1. Мусоҳиба чист?
$А) Ин суҳбати ду шахс аст; $B) Суҳбати ду ва зиёда шахс аст; $C) Ин жанри журналистӣ аст, ки дар он рӯзноманигор бо як ё якчанд нафар дар ягон мавзӯи мавриди таваҷҷӯҳ сӯҳбат мекунад; $D) Ин муколамаи журналист бо ягон нафар мусоҳибаш аст; $Е) Ин як намуди жанри журналистӣ аст.
@2. Оё мусоҳиба фақат жанри журналистӣ аст?
$А) Бале; $B) Не; $C) Ҳар як шахс метавонад мусоҳиба анҷом диҳад; $D) Мусоҳибаро журналист барои гирифтани иттилоъ низ истифода мекунад; $Е) Мусоҳиба ба ғайр аз журналистика дар дигар соҳаҳо ҳам истифода мешавад.
@3. Оё намудҳои мусоҳибаи газета аз мусоҳибаи телевизион фарқ мекунад?
$А) Не; $B) Бале; $C) Аз рӯи намуд фарқ мекунад; $D) Дар ТВ мусоҳибаи протоколӣ ҳаст; $Е) Ҳамаи мусоҳибаҳо якхеланд.
@4. Оё намудҳои мусоҳибаи радио аз мусоҳибаи телевизион фарқ мекунад?
$А) Бале; $B Не; $C Аз рӯи намуд фарқ мекунад; $D) Аз рӯи теъдод фарқ мекунад;
$Е) Аз рӯи намуд ва теъдод фарқ мекунад.
@5. Оё намудҳои мусоҳибаи радио аз мусоҳибаи газета фарқ мекунад?
$А) Бале; $B Не; $C Аз рӯи намуд фарқ мекунад; $D Дар радио намудҳои мусоҳиба зиёданд; $Е) Дар газета намудҳои мусоҳиба зиёданд.
@6. Сабти мусоҳиба аз чӣ шурӯъ мешавад?
$А) Аз муаррифии мусоҳиб; $B Аз омода кардани диктафон; $C Аз саволи аввал; $D Аз микрофонро васл кардани журналист; $Е) Аз Бисмиллоҳу раҳмону раҳим.
@7. Мусоҳибро аз рӯи кадом критерия интихоб мекунанд?
$А) Аз рӯи хешутаборӣ; $B)Аз рӯи сарчашмаи аввали иттилоъ будан; $C) Аз рӯи шиносоӣ; $D) Сармуҳаррир муайян мекунад; $Е) Журналист муайян мекунад.
@8. Мавзӯи мусоҳибаро аз рӯи кадом критерия интихоб мекунанд?
$А) Аз рӯи нав буданаш; $B) Аз рӯи муҳимият; $C) Аз рӯи аҳамияти ҷамъиятӣ доштанаш; $D) Аз рӯи наву ҷолиб ва аҳамияти ҷамъиятӣ доштанаш; $Е) Ин аз журналист ва сармуҳаррир вобаста аст.
@9. Чаро мусоҳибаро усули гирифтани иттилоъ мегӯянд?
$А) Зеро вай жанри журналистӣ аст; $B) Зеро мусоҳиб ба ҳамаи саволҳои журналист посух мегӯяд; $C) Зеро рӯзноманигор бо суолу посух барои навиштани маводи гуногунжанри худ иттилоъ мегирад; $D); Зеро мусоҳиба бағайр аз жанр боз усули иттилоъгирӣ низ ҳаст. $Е) Зеро ин жанр тақозо мекунад, ки мусоҳиб иттилоъ диҳад.
@10. Мусоҳибагирӣ аз чӣ сар мешавад?
$А) Аз интихоби мавзӯъ; $B) Аз пайдо кардани мусоҳиб; $C) Аз таъин кардани вақту ҷои мусоҳиба; $D) Аз омода кардани диктофон ё камера; $Е) Аз саволи журналисту посухи мусоҳиб.
@11. Сарчашмаи боэътимоди иттилоъ кист?
$А) Журналист ва санадҳои аслӣ; $B) Мусоҳиб; $C) Радио ва телевизион; $D) Газета; $Е) Интернет.
@12. Оё газета, радио ва ОИ «Азия Плюс» як манбаи иттилоотанд?
$А) Не; $B)Бале; $C) Инҳо се манбаи иттилоъ мебошанд; $D) ВАО-и гуногунанд; $Е) Муассисашон як нафар аст.
@13.Суолҳои мусоҳибаро кай омода мекунанд?
$А) Пеш аз мусоҳиба рафтан; $B) Дар вақти мусоҳиба; $C) Пеш аз оғози мусоҳиба; $D) Пеш аз мусоҳиба ва ҳангоми мусоҳиба; $Е) Бо мусоҳиб мувофиқа карда омода мекунанд.
@14. Суолҳои мусоҳиба чӣ гуна бояд бошанд?
$А) Содаву фаҳмо; $B) Аниқу кӯтоҳ; $C) Давоми мантиқии ҳамдигар; $D) Ба онҳо ҷавоби «ҳа» ё «не» дода нашавад; $Е) Ба ҳамаи ин талабот ҷавобгӯ бошанд.
@15. Дар вақти мусоҳиба чӣ тавсия дода намешавад?
$А) Ҳа ё бале гуфтан; $B) Сар ҷунбондан; $C) Гуфтаҳои мусоҳибро тасдиқ кардан; $D), Ба эҳсосот дода шудан; $Е) Ҳамаи рафтори зикргардида.
@16. Агар мусоҳибатон шуморо ба муқобили мизаш нишонад?
$А) Ин сӯҳбати корӣ мешавад; $B) Ин сӯҳбати тан ба тан сешавад; $C) Ин муколама мешавад; $D) Ин аз шуморо дӯст доштани мусоҳиб далолат мекунад; $Е) Ин эҳтироми ӯро нисбати шумо нишон медиҳад.
@17. Агар мусоҳиб шуморо ба сари мизи маҷаллаҳо нишонад?
$А) Ӯ бо шумо чой нӯшиданӣ аст; $B) Ӯ ба шумо эътимод дорад; $C) Ӯ шуморо дӯст намедорад ва ноилоҷ бо шумо сӯҳбат карданист; $D) Ӯ шуморо эҳтиром мекунад; $Е) Ӯ шуморо дӯст медорад ва ошкоро сӯҳбат мекунад.
@18. Агар мусоҳиб шуморо сари мизи роҳаткурсидор ё диван нишонад?
$А) Ӯ ба шумо эътимод дорад ва сӯҳбат маҳрамона сурат хоҳад гирифт; $B) Ӯ шуморо дӯст намедорад; $C) Ӯ бо шумо ошкоро сӯҳбат карданӣ нест; $D) Ӯ хоҳиши бо шумо сӯҳбат кардан надорад; $Е) Ӯ бо шумо чой нӯшидан мехоҳад.
@19. Ба кабинети мусоҳиб кай бояд даромад?
$А) Дар вақти таъиншуда; $B) 10 дақиқа пеш; $C) Нимсоат пеш; $D) Каме дертар; $Е) 5 дақиқа пеш.
@20. Агар мусоҳиба дар дафтари кории шумо ё ягон ҷои нейтралӣ муайян шуда бошад, кай бояд омад?
$А) Нимсоат пештар; $B)10 дақиқа пештар; $C) Чанд дақиқа пештар; $D) Дар вақти таъиншуд; $Е) 5 дақиқа пештар.
@21. Вақти сӯҳбат бояд байни журналист ва мусоҳиб фосила чӣ кадар бошад?
$А) Аз 50 то 80 см; $B) Аз 60 см то 1 метр; $C) Аз 80 см то 1 метр; $D) Аз 1 м то 1,5 метр; $Е) Аз 1,5 м то 2 метр.
@22. Оё ба сабти пинҳонӣ дар Тоҷикистон иҷозат ҳаст?
$А) Не, ҳаргиз; $B) Бале; $C) Сабти пинҳонӣ манъ нест, вале бе иҷозаи мусоҳиб сабт кардан хуб нест; $D) Барои ВАО-и хориҷӣ мумкин аст; $Е) Касе тавонад, сабт мекунад.
@23. Оё барои сабт, суратгирӣ ва наворбардорӣ иҷозат пурсидан лозим аст?
$А) Бале; $B) Не; $C) Ҳеҷ зарурат надорад; $D) Агар хоҳед, иҷозат пурсед; $Е) Иҷозатро прокурор медиҳад .
@24. Мусоҳибаро аз кадом савол шурӯъ мекунанд?
$А) Аз саволи осон; $B) Аз саволи мушкил; $C) Аз он чизе, ки барои шумо муҳим аст; $D) Аз саволе, ки мусоҳиб посух дода метавонад; $Е) Аз саволе, ки мусоҳиб мехоҳад.
@25. Агар мусоҳиб чизеро гӯяд, ки шумо онро намефаҳмед?
$А) Мусоҳибаро идома диҳед; $B) Худро вонамуд кунед, ки фаҳмидед;
$C) Бо ишораи сар фаҳмонед, ки проблемае нест; $D) Аз мусоҳиб хоҳиш намоед, ки суханонашро шарҳ диҳад; $Е) Дар охир хоҳиш кунед, ки ба ин савол баргардад.
@26. Чӣ хел дурӯғ гуфтани мусоҳибро фаҳмидан мумкин аст?
$А) Рӯйирост дурӯғ мегӯяд; $B) Рӯяш сурх мешавад; $C) Аз ҳаяҷон мижазаниаш меафзояд; $D) Нафаскашиаш тез мешавад; $Е) Чашмак мезанад.
@27. Чӣ хел фаҳмидан мумкин аст, ки мусоҳиб сӯҳбати шуморо тарк карданист?
$А) Аз ҷояш хестанӣ мешавад; $B) Ҳарчанд ба шумо менигарад, вале пойҳояш ба тарафи муқобиланд; $C) Аз сӯҳбаташ маълум аст, ки намехоҳад сӯҳбатро идома диҳад; $D) Ба шумо инро изҳор мекунад; $Е) Ба тарафи дар менигарад.
@28 Чӣ хел фаҳмидан мумкин аст, ки мусоҳибатон иттилоеро аз шумо пинҳон карданист?
$А) Баногӯшашро мехорад; $B) Рухсораашро мехорад; $C) Мижазаниаш меафзояд; $D) Ҳамаи ин рафторҳо; $Е) Кафи дасташро ба зонӯяш мемолад.
@29.Тарси ошкор шудани дурӯғгӯии мусоҳибро чӣ хел фаҳмидан мумкин аст?
$А) Дасташ арақ мекунад; $B) Аз пешониаш арақ мешорад; $C) Рухсорааш чун анор сурх мешавад; $D) Чашмак мезанад; $Е) Забонашро лакнат мегирад.
@30. Дар вақти мусоҳиба чӣ тавсия дода намешавад?
$А) Такрори суол; $B) Пурсидани посухи нофаҳмо; $C) Нафас кашидан; $D) Ба эҳсосот дода шудан; $Е) Суол додан.
@31. Агар мусоҳиб шуморо дар роҳаткурсӣ ё диван шинонад?
$А) Ӯ бо шумо чой нӯшиданӣ аст; $B) Ӯ бо шумо сӯҳбати маҳрамона карданист; $C) Ӯ шуморо дӯст намедорад ва ноилоҷ бо шумо сӯҳбат карданист; $D) Ӯ шуморо эҳтиром мекунад; $Е) Ӯ шуморо дӯст медорад ва ошкоро сӯҳбат мекунад.
@32. Агар мусоҳиб шуморо ба нишастан даъват накунад?
$А) Густохӣ карда нашинед; $B) Аз пеши худ нишастан гиред; $C) Мумкин ӯ аз ҳаяҷон фаромӯш кардааст. Напурсида шинед; $D) Иҷозаи нишастан пурсед; $Е) Қаҳр карда баромада равед.
@33. Мусоҳиба — муколама чист?
$А) Ин сӯҳбати ду шахс аст; $B) Ин як намуди жанри мусоҳиба аст; $C) Ин жанри журналистӣ аст; $D) Ин гуфтугӯи ду шахс аст; $Е) Ин нақли як ё ду шахс дар як мавзӯъ аст.
@34. Агар сӯҳбат дар редаксия сурат гирад?
$А) Худро хӯҷаини вазъият нагиред; $B) Сахтгир бошед; $C) Ба иззати нафси мусоҳиб нарасед; $D) Мусоҳибро маҷбур кунед, ки ба суолҳо посух гӯяд; $Е) Ба меҳмон чой диҳед.
@35. Оё дар вақти сабти телевизионӣ мусоҳибро ба тағйири либос маҷбур кардан лозим аст?
$А) Албатта; $B) Ҳаргиз; $C) Ӯ бояд мисли ҳаррӯза либос дошта бошад; $D) Бояд либоси расмӣ пӯшад; $Е) Куртаи сафеду галстук дошта бошад.
@36. Агар вақти мусоҳиба телефонатон занг занад?
$А) Ба занг посух гӯед; $B) Ба занг посух нагӯед; $C) Телефонро хомӯш кунед; $D) Гапи мусоҳибро шунида ҳамзамон ба занг посух гӯед; $Е). Бахшиш пурсида ҷавоб гӯед.
@37. Мусоҳиба — муколама чист?
$А) Ин сӯҳбати ду шахс аст; $B) Ин як намуди жанри мусоҳиба аст; $C) Ин жанри журналистӣ аст; $D) Ин як намуди мусоҳиба аст, ки аз суол ва посух иборат мебошад; $Е) Ин гуфтугӯи ду шахс аст.
@38. Ширкати радиову телевизиони Би-Би-Си сабти пинҳониро дар кадом ҳолатҳо иҷозат медиҳад?
$А) Агар мавод олӣ бошад; $B) Агар сухан аз фаъолияти ҷиноӣ ва зиддиҷамъиятӣ равад; $C) Агар ин ҳангома бошад; $D) Агар барои мавод гонорари хуб диҳанд; $Е) Агар барои ин амал мукофот диҳанд.
@39. Ширкати радиову телевизиони Би-Би-Си сабти пинҳониро дар кадом ҳолатҳо иҷозат медиҳад?
$А) Агар ин ҳангома бошад; $B) Агар барои ин амал мукофот диҳанд; $C) Агар барои мавод гонорари хуб диҳанд; $D) Агар мавод олӣ бошад; $Е) Агар маводи сабт барои ба ҳадаф расидани барнома пешбинӣ шуда бошад.
@40. Ширкати радиову телевизиони Би-Би-Си сабти пинҳониро дар кадом ҳолатҳо иҷозат медиҳад?
$А) Иҷозат намедиҳад; $B) Агар ин ҳангома бошад; $C) Агар мавод бо дигар роҳҳои озод дастрас карда нашавад; $D) Агар барои мавод гонорари хуб диҳанд; $Е) Агар маводи олӣ таҳия шавад.
@41. Шумо метавонед бо гуфтаҳои мусоҳиб баҳсу мунозира кунед?
$А) Лекин инро чун фикри худ арзёбӣ нанамоед; $B) Лекин бо ӯ муноқиша накунед; $C) Лекин ӯро назанед; $D) Лекин ӯро дашном надиҳед; $Е) Лекин дар пеши пояш наафтед.
@42. Оё журналист барои иттилои мусоҳибаш ҷавобгар аст?
$А) Не; $B) Бале; $C) Журналист вазифадор аст, ки дурустии хабарҳои ба ӯ додашавандаро тафтиш кунад; $D) Барои иттилоъ худи мусоҳиб ҷавобгар аст; $Е) Барои дурустии иттилоъ сармуҳаррир ҷавобгар аст.
@43. Оё ба ҳамсӯҳбататон ваъдаи чопи мусоҳибаро додан мумкин аст?
$А) Бале; $B) Не, ин дар масъулияти шумо нест; $C Ҳеҷ вақт чунин ваъда надиҳед; $D) Ваъда додан гиред; $Е) Аввал пулашро гиред.
@44. Мусоҳиба — нақл чист?
$А) Ин нақли як нафар аст; $B) Ин нақли як гурӯҳ аст; $C) Ин гуфтугӯи ду нафар аст; $D) Ин як намуди жанри мусоҳиба аст; $Е) Ин усули сӯҳбат аст.
@45. Мусоҳиба — нақл чист?
$А) Ин нақли шахс аст; $B) Ин гуфтугӯи ду нафар аст; $C) Ин намуди мусоҳиба аст, ки ба як суоли журналист мусоҳиб посухи пурра мегӯяд; $D) Ин нақли як гурӯҳ аст; $Е) Ин усули гирифтани иттилоъ аст.
@46. Бартарияти мусоҳибаи телефонӣ дар чист?
$А) Сабт хуб меояд; $B) Мусоҳиб шарм накарда посух мегӯяд; $C) Вақти журналистро сарфа мекунад; $D) Мусоҳиб худро озод ҳис мекунад; $Е) Журналисти бетаҷриба суолро аз коғаз мехонад.
@47. Оё мусоҳибаи телефониро ҳамавақт истифода кардан мумкин аст?
$А) Албатта; $B) Дар мусоҳибаи портретӣ, таҳқиқи ягон проблема истифода кардан нашояд; $C) Не; $D) Ин аз маҳорати журналист вобаста аст; $Е) Агар сармуҳаррир иҷозат диҳад.
@48. Оё ҳангоми мусоҳиба сигор кашидани журналист мумкин аст?
$А) Бале; $B) Не; $C) Не, мумкин нест; $D) Мумкин аст бо иҷозати мусоҳиб; $Е) Журналист набояд якум сигор кашад.
@49.Оё журналист бояд аз мусоҳиб иҷозати сигоркашӣ пурсад?
$А) Не ва якум сигор накашад; $B) Бале; $C) Ҳатман; $D) Агар мусоҳиб сигоркаш бошад; $Е) Агар сармуҳаррир иҷозат диҳад.
@50. Оё матнро барои газета ва телевизион як хел менависанд?
$А) Бале; $B) Не; $C) Ҳеҷ фарқе надорад; $D) Матни телевизион аз матни газета бо навораш фарқ мекунад; $Е) Ин аз сармуҳаррир вобаста аст.
@51. Мусоҳиба — лавҳа чист?
$А) Жанри газета аст; $B) Жанри радио аст; $C) Ин мусоҳиба боя гон шахси маъруф аст; $D) Ин як намуди жанри лавҳа аст; $Е) Як намуди мусоҳиба аст, ки дар он муаллиф аз руҷӯи лирикӣ истифода мекунад.
@52. Мусоҳиба — портрет чист?
$А) Ин як намуди мусоҳиба аст, ки симои шахсро мекушояд; $B) Ин жанри журналистӣ аст; $C) Ин мусоҳибаи ду шахс аст; $D) Ин гуфтугӯи ду шахс аст; $Е) Ин як намуди мусоҳибаи телевизионӣ аст.
@53. Мусоҳиба-портрети миробро барои телевизион дар куҷо сабт мекунед?
$А) Дар утоқи кориаш; $B) Дар обтақсимкунак; $C) Дар студия; $D) Дар кабинети раис; $Е) Дар хонаи мироб.
@54. Мусоҳиба – анкета чист?
$А) Ин мусоҳибаи телевизионӣ аст; $B) Ин мусоҳибаи коғазӣ аст; $C) Ин як намуди мусоҳиба аст; $D) Ин як намуди мусоҳибаи ғоибона бо аудитория, мусоҳибаи сотсиологӣ барои посух гирифтан ба як ё якчанд суол аст; $Е) Ин жанри журналистӣ аст.
@55. Дар омода кардани мақола ё очерк мусоҳиба чӣ нақш дорад?
$А) Усули гирифтани иттилоъ аст; $B) Як ҷузъи муҳими очерк аст; $C) Як намуди очерк аст; $D) Жанри ёрирасон аст; $Е) Воситаи таъсиррасонӣ ба аудитория аст.
@56. Мусоҳиба — андеша чист?
$А) Як намуди мусоҳиба аст; $B) Жанри журналистӣ аст; $C) Ин шарҳи нафари масъул оид ба ягон проблема аст; $D) Ин тахаюлоти мусоҳиб аст. $Е) Ин муколамаи журналист бо ягон мансабдор аст.
@57. Мизи гирд чист?
$А) Ин мусоҳибаи журналист ҳамзамон бо чанд нафар дар як мавзӯъ аст; $B) Ин мизи гирд барои хӯрокхӯрии чанд нафар аст; $C) Ин сӯҳбати журналист сари як пиёла чой аст; $D) Ин як жанри журналистӣ аст; $Е) Ин як намуди сӯҳбат бо меҳмонон дар мизи кабинети сармуҳаррир аст.
@58. Нишасти матбуотӣ чист?
$А) Як намуди мусоҳиба аст; $B) Ин жанри журналистӣ аст; $C) Ин мусоҳибаи масъулини ягон соҳа ё шахсияти маъруф бо журналистон аст; $D) Ин сӯҳбат бо чанд нафар аст; $Е) Ин зиёфати журналистон аст.
@59. Брифинг чист?
$А) Ин варақаи иттилоотӣ аст; $B) Ин мусоҳибаи масъулин дар доираи варақаи иттилоотӣ бо журналистон аст; $C) Ин вохӯрии мансабдорон бо журналистон аст; $D) Ин як намуди мусоҳиба аст; $Е) Ин жанри журналистӣ аст.
@60. Мусоҳибаи протоколӣ чист?
$А) Ин мусоҳиба бо ҳукуматдорон, сафирон оид ба ягон иттилои расмӣ аст;
$B) Ин як намуди мусоҳиба дар фурудгоҳ ё варзишгоҳ аст; $C) Ин жанри журналистӣ аст; $D) Ин мусоҳибаи хусусӣ бо ягон нафар аст; $Е) Ин мусоҳиба бо меҳмонон аст.
@61. Радиоҳозирин чист?
$А) Ин мусоҳиба бо ҳукуматдорон, сафирон оид ба ягон иттилои расмӣ дар радио аст; $B) Ин як намуди мусоҳиба дар фурудгоҳ ё варзишгоҳ аст; $C) Ин мусоҳибаи банавбати ҳамзамон дар як мавзӯъ аз чанд минтақа аст; $D) Ин мусоҳибаи хусусӣ бо ягон нафар аст; $Е) Ин мусоҳиба бо меҳмонон аст.
@62. Пурсишу посух чист?
$А) Ин мусоҳиба бо ҳукуматдорон, сафирон оид ба ягон иттилои расмӣ аст; $B) Ин як намуди мусоҳиба дар фурудгоҳ ё варзишгоҳ аст; $C) Ин жанри журналистӣ аст; $D) Ин мусоҳибаи сарикӯчагӣ дар як мавзӯъ бо роҳгузарон аст; $Е) Ин мусоҳиба бо меҳмонон аст.
@63. Мусоҳибаи хабарӣ чист?
$А) Ин мусоҳиба бо ҳукуматдорон, сафирон оид ба ягон иттилои расмӣ аст; $B) Ин як намуди мусоҳиба дар фурудгоҳ ё варзишгоҳ аст; $C) Ин жанри журналистӣ аст; D) Ин мусоҳибаи сарикӯчагӣ дар як мавзӯъ бо роҳгузарон аст; $Е) Ин гирифтани маълумот барои ахбор аст.
@64. Мусоҳибаи проблемавӣ чист?
$А) Дар меҳвари мусоҳиба муҳокимаи ягон ақида ва муқоисаи он бо ақоиди дигар меистад; $B) Ин як намуди мусоҳиба дар фурудгоҳ ё варзишгоҳ аст; $C) Ин мусоҳиба бо ҳукуматдорон, сафирон оид ба ягон иттилои расмӣ аст; $D) Ин мусоҳибаи сарикӯчагӣ дар як мавзӯъ бо роҳгузарон аст; $Е) Ин мусоҳиба бо меҳмонон аст.
@65. Конференцияи матбуот чист?
$А) Ин мусоҳиба бо ҳукуматдорон, сафирон оид ба ягон иттилои расмӣ аст; $B) Ин мусоҳибаи масъулини ягон соҳа ё шахсияти маъруф бо журналистон аст; $C) Ин мусоҳибаи журналист ҳамзамон бо чанд нафар дар як мавзӯъ аст; $D) Ин мусоҳибаи сарикӯчагӣ дар як мавзӯъ бо роҳгузарон аст; $Е) Ин конференсия бо меҳмонон аст.
@66. Мусоҳиба-шиносоӣ чист?
$А) Ин як намуди мусоҳиба аст, ки симои шахсро мекушояд; $B) Ин мусоҳибаи масъулини ягон соҳа ё шахсияти маъруф бо журналистон аст; $C) Ин мусоҳибаи журналист ҳамзамон бо чанд нафар дар як мавзӯъ аст; $D) Ин мусоҳибаи сарикӯчагӣ дар як мавзӯъ бо роҳгузарон аст; $Е) Ин конференсия бо меҳмонон аст.
@67. Мусоҳибаи коллективӣ чист?
$А) Ин як намуди мусоҳиба аст, ки симои шахсро мекушояд; $B) Ин мусоҳибаи масъулини ягон соҳа ё шахсияти маъруф бо журналистон аст; $C) Ин мусоҳибаи журналист ҳамзамон бо чанд нафар дар як мавзӯъ аст; $D) Ин мусоҳибаи сарикӯчагӣ дар як мавзӯъ бо роҳгузарон аст; $Е) Ин конференсия бо меҳмонон аст.
@68. Мусоҳиба — монолог чист?
$А) Ин намуди мусоҳиба аст, ки ба як суоли журналист мусоҳиб посухи пурра мегӯяд; $B) Ин гуфтугӯи ду нафар аст; $C) Ин нақли шахс аст; $D) Ин нақли як гурӯҳ аст; $Е) Ин усули гирифтани иттилоъ аст.
@69.Мусоҳиба — диалог чист?
$А) Ин намуди мусоҳиба аст, ки ба як суоли журналист мусоҳиб посухи пурра мегӯяд; $B) Ин гуфтугӯи ду нафар аст; $C) Ин нақли шахс аст; $D) Ин муколамаи журналист бо мусоҳиб аст; $Е) Ин усули гирифтани иттилоъ аст.
@70. Суръати ҳарфзании мусоҳиб ба ҳисоби миёна барои радио чанд калима дар як дақиқа бошад?
$А) 35-40 калима; $B) 50-80 калима; $C) 80-90 калима; $D) 90-100 калима; $Е) 100-110 калима.
@71. Дар кадом ҳолат метавонед ба сарчашмаи иттилоъ эътимод кунед?
$А) Ба он чизе, ки шунидаед; $B) Аз суҳбати ду шахс шунидед; $C) Ба он чизе, ки худатон дар ҳолати ақли солим дидаед; $D)Аз нақли шоҳидон шунидед; $Е) Дар бозор нақл мекарданд.
@72. Дар кадом ҳолат метавонед ба сарчашмаи иттилоъ эътимод кунед?
$А) Ба он чизе, ки шунидаед; $B) Аз суҳбати ду шахс шунидед; $C) Дар бозор нақл мекарданд; $D)Аз нақли шоҳидон шунидед; $Е) Ба маълумоте, ки аз санадҳои аслӣ гирифтаед.
@73. Оё мусоҳибро тарсонда иттилоъ гирифтан мумкин аст?
$А) Не; $B) Бале; $C)Ин аз журналист вобаста аст; $D)Агар сармуҳаррир иҷозат диҳад; $Е) Бале, агар худаш гап назанад.
@74. Оё вақти суратгирӣ аз мусоҳиб иҷозат пурсидан лозим аст?
$А) Бале; $B Не; $C Ин дар ихтиёри шумост; $D) Инро сармуҳаррир медонад;
$Е) Ин аз макони мусоҳиба вобаста аст.
@75. Оё барои монеъ шудан ба фаъолияти қонунии касбии журналист ҷазо медиҳанд?
$А) Бале; $B Не; $C Бо ҷарима ба андозаи аз панҷсад то ҳаштсад нишондиҳанда барои ҳисоб ё бо корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад; $D Ба муҳлати то ду сол аз оздӣ маҳрум карда мешавад; $Е) Бо ҷарима ба андозаи аз панҷсад то ҳаштсад нишондиҳанда ҷазо дода мешавад.
@76. Оё фош кардани сарчашмаи иттилоъ мумкин аст?
$А) Бале; $B Не; $C Мумкин аст; $D Танҳо бо розигии соҳиби чунин иттилоъ ва ё дар асоси қарори суд мумкин аст; $Е) Агар прокурор талаб кунад, мумкин аст.
@77. Дар кадом ҳолат барои пахши носаҳҳеҳ журналист аз ҷавобгарӣ озод аст?
$А) Агар ин маълумот дар ахбори расмӣ интишор ёфта бошад; $B) Агар маълумот аз агентиҳои давлатӣ ё маркази матбуоти мақомоти давлатӣ ва мақомоти иттиҳодияҳои шаҳрвандон гирифта шуда бошад; $C) Агар маълумот ҳангоми пахши мустақим бар хилофи нияти муаллифон паҳн шуда бошад; $D) Агар ин маълумот тавассути васоити дигари ахбори омма нашр шуда бошад ва зимнан манбаи он зикр гардида бошад; $Е) Дар ҳамаи ҳолатҳо.
@78. Оё қонун аз судя талаб кардани маълумоти омориро таъсиррасонии ғайриқонунӣ медонад?
$А) Не; $B) Бале; $C) Бале, аз рӯи аҳамияти ҷамъиятӣ доштанаш; $D) Инро прокурор муайян мекунад; $Е) Инро суд муайян мекунад.
@79. Оё воситаи ахбори омма дар ҳолати рад намудани пешниҳоди иттилоот метавонад ба суд муроҷиат кунад?
$А)Не; $B) Бале; $C) Агар судя иҷозат диҳад; $D); Агар пркурор иҷозат диҳад. $Е) Агар ҳукумат иҷозат диҳад.
@80. Оё журналист метавонад аз мақомоти давлатӣ иттилоот гирад?
$А) Бале; $B) Не; $C) Бале, агар он сирри аз тарафи қонун ҳифзшаванда набошад; $D)Ин аз журналист вобаста аст; $Е) Ин аз сармуҳаррир вобаста аст.

Суолномаи имтиҳони тестӣ
аз дарси интихобии «Буҷаи давлатӣ ва журналистика»

@1.Оё дар низоми иқтисоди бозорӣ давлат ҳуқуқи маҷбуркунии сохторҳои иқтисодиро дорад?
$А) Не, ҳаргиз; $B) Иқтисод озод аст; $C) Давлат метавонад корхонаҳои давлатиро маҷбур кунад; $D) Дар иқтисоди бозор план нест ва давлат наметавонад корхонаҳоро маҷбур кунад; $Е) Дар иқтисоди бозорӣ давлат ягона субъект аст, ки ҳуқуқи қонунии маҷбуркунӣ дорад;
@2.Сектори ҷамъиятии иқтисодиёт чист?
$А) Ин соҳаи фаъолият аст, ки барои барҳам задани суқути бозор ва ташкили манфиатҳои умумиву аз нигоҳи иҷтимоӣ муҳим равона шудааст; $B) Ҷамъияте, ки дар он ҳуқуқи шаҳрвандон аз ҳама зиёд аст; $C) Ин ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии худмухтор аст, ки барои амалӣ кардани талаботу манфиатҳои хусусӣ равона шудааст; $D) Ҷамъияте, ки дар он камбағалон нестанд; $Е) Ин ҷамъияти озоду демократӣ аст;
@3.Танзими давлатии иқтисодиёт кадом вақт асоснок аст?
$А) Ҳамон вақте ки бӯҳрони иқтисодӣ ба вуҷуд меояд; $B) Ҳамон вақте ки бозор аз мол пур мешавад; $C) Ҳамон вақте ки президент нархҳоро арзон кардан мехоҳад; $D) Вақте ки нерӯҳои озоди бозорӣ аз нигоҳи ҷомеа самаранок нестанд; $Е) Ҳамон вақте ки ҷомеа инро талаб мекунад;
@4. «Суқути» бозор чист?
$А Вақте ки дар бозор маҳсулот нест; $B Иқтисодиёт бозори дохилиро таъмин карда наметавонад; $C Вақте ки бозор истифодаи беҳтарини захираҳоро аз мавқеи манфиатҳои ҷамъиятӣ таъмин наменамояд; $D)Вақте ки иқтисодиёт барои бозори хориҷӣ мол истеҳсол мекунад; $Е) Вақте ки дар бозор пешниҳод аз талабот зиёд аст;
@5.Ба сектори ҷамъиятӣ чӣ дохил мешавад?
$А Корхонаҳои хусусӣ; $B Муассисаҳои буҷавӣ, ташкилоту фондҳои ғайрибуҷавии давлатӣ, корхонаҳои давлатӣ ва объектҳои дигари моликияти давлатӣ; $C Корхонаҳои давлатӣ ва бонкҳо;$D Муассисаҳои буҷетӣ; $Е)Ташкилотҳои ғайридавлатии молиявӣ;
@6. Сабаби ба таври объективӣ тамоюли тавсиаёбӣ доштани сектори ҷамъиятӣ дар чист?
$А Талаботи мардум; $B Озодӣ, баробарӣ; $C Кор накардани бозор; $D Афзудани таъсири беруна; $Е) Мавҷудият ва ҳаҷми суқути бозор;
@7. Сабаби ба таври объективӣ тамоюли тавсиаёбӣ доштани сектори ҷамъиятӣ дар чист?
$А) Моликияти хусусӣ ва ҳуқуқҳои асосии иқтисодии шахс; $B) Заводу фабрикаҳо; $C) Даврҳои қудрати сиёсӣ; $D) Тиҷорти озод; $Е) Савдои хориҷӣ;
@8. Сабаби ба таври объективӣ тамоюли тавсиаёбӣ доштани сектори ҷамъиятӣ дар чист?
$А) Талаби парламент; $B) Талаби президент; $C) Талаби сарватмандон; $D) Барномаҳои азнавтақсимкунандаи нерӯҳои сиёсӣ; $Е) Баробарии иҷтимоии мардум;
@9. Сабаби ба таври объективӣ тамоюли тавсиаёбӣ доштани сектори ҷамъиятӣ дар чист?
$А) Танзими маҷбурии иқтисодиёт; $B) Маҳдудияти истеҳсолот; $C) Манфиатҳои бюрократия; $D) Барҳам додани касодии бозор;$Е) Аз маблағи давлат кўмак кардан ба табақаҳои камбизоати аҳолӣ;
@10.Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ чист?
$А) Ин арзиши ҳамаи маҳсуллоти бозор аст; $B) Ин арзиши бозории ҳамаи маҳсулоти ниҳоӣ ва хизматрасонӣ аст, ки дар мамлакат тӯли 1 сол новобаста аз он ки он ба шаҳрвандони кишвар ё ашхоси хориҷӣ тааллуқ доранд, истеҳсол шудааст; $C) Ин арзиши бозории ҳамаи маҳсулоти ниҳоӣ ва хизматрасонӣ аст, ки дар мамлакат тӯли 1 сол истеҳсол шудааст; $D) Ин нархи бозории ҳамаи маҳсулоти саноатии кишвар аст;
@11. Маҷмӯи маҳсулоти миллӣ чист?
$А) Ин арзиши ҳамаи маҳсуллоти бозор аст; $B) Ин арзиши бозории ҳамаи маҳсулоти ниҳоӣ ва хизматрасонӣ аст, ки дар мамлакат тӯли 1 сол истеҳсол шудааст; $C) Ин нархи бозории ҳамаи маҳсулоти саноатии кишвар аст; $D) Ин нархи бозории ҳамаи маҳсулоти саноатии кишвар аст; $Е) Ин арзиши бозории ҳамаи маҳсулоти ниҳоӣ ва хизматрасонӣ аст, ки дар мамлакат тӯли 1 сол новобаста аз он ки он ба шаҳрвандони кишвар ё ашхоси хориҷӣ тааллуқ доранд, истеҳсол шудааст;
@12. Маҳсулоти ниҳоӣ ва хизматрасонӣ чист?
$А) Ин масалан, хишт ё семент аст; $B) Масалан, орд ё биринҷ аст; $C) Маҳсулоти ниҳоӣ ва хизматрасонӣ онест, ки тӯли сол барои истеъмоли ниҳоӣ харидорӣ шудааст ва барои истеҳсоли дигар маҳсулот истифода намешавад; $D)Маҳсулоте, ки дар семоҳа истеҳсол шудааст; $Е) Маҳсулоте, ки корҳонаҳо тӯли 1 сол истеҳсол кардаанд;
@13.Формулаи ММД аз рӯи хароҷот кадом аст?
$А ММД = маош + рента + дивидендҳо + процентҳо + амортизатсия + андози ғайри мустақим; $B) $D ММД = маош + рента + дивидендҳо + амортизатсия + андози ғайри мустақим; $C) ММД = ХИ + МС + ХД + (Содирот – Воридот); $D) ММД = маош + рента + дивидендҳо + процентҳо + амортизатсия; $Е) ММД = ХИ + МС + ХД + Содирот;
@14. Формулаи ММД аз рӯи даромад кадом аст?
$А) $D ММД = маош + рента + дивидендҳо + процентҳо + амортизатсия; $B) ММД = маош + рента + дивидендҳо + процентҳо + амортизатсия + андози ғайри мустақим; $C) ММД = ХИ + МС + ХД + (Содирот – Воридот); $D ММД = маош + рента + дивидендҳо + процентҳо + амортизатсия + андози ғайри мустақим; $Е) ММД = ХИ + МС + ХД + Содирот;
@15.Буҷети давлатӣ чист?
$А) Бозори дуҷабҳаи молу хизматрасонӣ аст; $B) Буҷа ин системаи муносибатҳои пулӣ аст, ки дар ҷараёни он фонди буҷавӣ таъсис меёбад; $C) Буҷет захираи пулии давлат аст, ки барои иқтисодиёт равона шудааст; $D) Захираи асосии маблағҳои пулӣ мебошад, ки дар шакли нақшаи молиявии давлат оид ба ҷамъоварӣ, аз нав тақсим кардан ва истифодаи маблағҳои пулӣ мураттаб гардида, дар шакли қонун қабул ва амалӣ карда мешавад ва аз ин ҳисоб мақомоти ҳокимият ва идораи давлатӣ, мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ вазифаҳои ба зиммаи онҳо вогузошташударо иҷро менамоянд; $Е) Ҳангоми истифодаи амалии калимаи буҷа онро чун фонди пулии дар дасти давлат буда ва санаде, ки тартиби таъсису истифодаи онро муайян мекунад, мефаҳманд;
@16.Даромади буҷа аз кадом ҳисоб ташаккул меёбад?
$А) Даромади пулии аз бонкҳо воридшуда мебошад; $B) Даромади буҷа аз ҳисоби андозҳо ва воридоти дигар, ки даромадҳои ғайриандозӣ меноманд; $C) Даромад аз хусусигардонии амволи давлатӣ;$D) Даромад аз андоз; $Е) Даромад аз фаъолияти иқтисодии хориҷӣ;
@17.Хароҷоти буҷа ба кадом соҳаҳо равона карда мешавад?
$А) Барои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ; $B)Барои мудофиа; $C) Ба сектори ҷамъиятии иқтисодиёт, барои маблағгузории фаъолияти мақомоти идораи давлатӣ, ҳамчунин дастгирии корхонаҳои давлатӣ; $D) Барои илм ва маориф; $Е)Барои тандурустӣ;
@18. Функсияҳои ҷамъиятии буҷа кадомҳоянд?
$А) Ниҳодӣ будани бартариятҳои ҷамъиятӣ $B) Ҳамааш; $C) Функсияи танзимӣ; $D) Функсияи назоратӣ; $Е) Функсияи иттилоотӣ;
@19.Шаффофияти буҷа чист?
$А) Ин рушан будани иттилооти системаи буҷавӣ на танҳо барои мақомоти давлатӣ балки барои тамоми ҷомеа аст; $B) Шаффофияти буҷа ин рушан будани даромаду хароҷот барои мақомоти давлатӣ аст; $C) Ин дар матбуот чоп кардани маълумот дар бораи буҷет аст; $D)Ин аз ҷониби депутатҳо баррасӣ шудани буҷети давлатӣ аст; $Е) Ин аз ҷониби хукумат ба Маҷлиси намояндагон пешниҳод шудани буҷаи давлатӣ аст;
@20. Олоти таъмини шаффофият ва пуррагии буҷа чист?
$А) Баррасӣ дар ҳукумат; $B) Баррасӣ дар парламент; $C) Баррасӣ аз ҷониби мардум; $D) Классификатсияи буҷа ба даромаду хароҷот ва манбаҳои маблағгузории дефетсити буҷа; $Е) Тақсими буҷа ба буҷаи маҳаллӣ;
@21. Раванди буҷа чист?
$А) Ин нақшаи иҷрои буҷа аст; $B) Ин давраи иҷрои буҷа аст; $C) Ин раванди таҳияи буҷаи давлатӣ аст; $D) Ин аз ҷониби хукумат ба Маҷлиси намояндагон пешниҳод шудани буҷаи давлатӣ аст; $Е) Ин фаъолияти мақомоти ҳукумати давлатӣ, мақомоти худидораи маҳаллӣ ва иштирокчиёни раванди буҷа аст барои баррасии лоиҳаи буҷа, тасдиқу иҷро ва назорати он, ки бо меъёрҳои ҳуқуқӣ ба низом дароварда шудаанд;
@22. Иштирокчиёни асосии раванди буҷа киҳоянд?
$А) Депутатҳо; $B) Депутатҳои маҷлисҳои маҳаллӣ; $C) Президент, мақомоти қонунгузорӣ ва иҷроия, вазорати молия, бонки миллӣ, фондҳои ғайрибуҷавӣ ва буҷагирандагон; $D) Ҳукумати Тоҷикистон; $Е) Президент ва халқ;
@23. Раванди буҷа кадом давраҳоро фаро мегирад?
$А) Иҷрои буҷа; $B) Назорати молиявӣ; $C) Баррасӣ ва тасдиқи буҷа; $D) Ҳамааш; $Е) Тартиб додани лоиҳаи буҷа;
@24.Назорати молиявӣ ба кадом намуд амалӣ мегардад?
$А) Пулӣ; $B) Нақшавӣ; $C) Пешакӣ, ҷорӣ ва назорати минбаъда; $D) Доимӣ; $Е) Ҳисоботӣ;
@25. Ташкилоти буҷетӣ то кадом андоза бояд аз ҳисоби буҷет маблағгузорӣ шавад?
$А) На камтар аз 50 фоиз; $B) На камтар аз70 фоиз; $C) На камтар аз 80 фоиз; $D)
На камтар аз 90 фоиз; $Е) 100 фоиз;
@26. Дотатсия чист?
$А) Ин гранти хориҷӣ аст; $B) Ин қарзи буҷети ҷумҳуриявӣ ба буҷетҳои маҳаллӣ аст; $C) Ин сармоягузории фондҳои мақсаднок аст;$D) Ин маблағи буҷет барои идораи давлат аст; $Е) Маблағҳои буҷетие, ки ба буҷети сатҳи дигари системаи буҷетии ҶТ барои пӯшонидани хароҷоти ҷорӣ беподошу бебозгашт дода мешаванд;
@27.Субвенсия чист?
$А) Ин сармоягузории фондҳои мақсаднок аст; $B) Маблағҳои буҷетие, ки ба буҷети сатҳи дигари системаи буҷетии ҶТ барои пӯшонидани хароҷоти ҷорӣ беподошу бебозгашт дода мешаванд;$C) Маблағҳои буҷетие, ки ба буҷети сатҳи дигари системаи буҷетии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё шахси ҳуқуқи беподошу бебозгашт барои анҷом додани хароҷоти муайяни мақсаднок дода мешаванд;$D) Ин қарзи буҷети ҷумҳуриявӣ ба буҷетҳои маҳаллӣ аст; $Е) Ин кӯмаки хориҷӣ аст;
@28.Субсидия чист?
$А) Ин кӯмаки молиявии хориҷӣ аст; $B) Ин сармоягузории фондҳои мақсаднок аст; $C) Маблағҳои буҷетие, ки ба буҷети сатҳи дигари системаи буҷетии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё шахси ҳуқуқи беподошу бебозгашт барои анҷом додани хароҷоти муайяни мақсаднок дода мешаванд; $D) Ин кӯмаки хориҷӣ аст; $Е) Маблағҳои буҷетие, ки ба буҷети сатҳи дигари системаи буҷетии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, мутобиқи шарти маблағгузории ҳиссавии хароҷоти мақсаднок дода мешаванд;
@29. Сармоягузорӣ чист?
$А) Ҷудо кардани маблағ барои ҳизбҳо; $B) Ҷудо кардани маблағ барои иттифоқҳои касаба; $C) Ҷудо кардани маблағ барои иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ; $D) Маблағҳое, ки барои сохтмон, хариди воситаҳои асосӣ ва коғазҳои қиматнок, пурра кардани захираи молҳо истифода мешаванд; $Е) Ин кӯмаки хориҷӣ аст;
@30. Интиқоли маблағ (трансфертҳо) чист?
$А) Пулгузаронии банкҳо; $B) Интиқоли маблағ барои сохтмони нав; $C)Интиқоли маош; $D) Маблағҳои буҷетӣ, ки барои маблағгузории пардохтҳои ҷорию асосии аҳолӣ дар шакли нафақа, стипендия, ёрдампулӣ, ҷубронпулӣ ва дигар пардохтҳои иҷтимоӣ, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, ҳамчунин маблағҷудокунӣ барои пардохти хароҷоти корхонаҳо, ташкилотҳои хусусии ғайритиҷоратӣ, ки ба аҳолӣ, мақомоти идораи давлатӣ хизмат мерасонанд ва дар бобати маблағҳои мазкур ҳеҷ гуна ӯҳдадорӣ оиди пардохт пеш намеояд; $Е) Маблағҳои буҷетие, ки ба буҷети сатҳи дигари системаи буҷетии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё шахси ҳуқуқи беподошу бебозгашт барои анҷом додани хароҷоти муайяни мақсаднок дода мешаванд;
@31. Сарчашмаи асосии ҳуқуқи буҷа чист?
$А) Сарқонуни ҶТ ва Қонуни ҶТ «Дар бораи молияи давлатӣ»; $B) Маҷлиси намояндагони Тоҷикистон; $C) Вазорати молияи Тоҷикистон; $D) Қонун дар бораи буҷаи ҶТ; $Е) Ҳамааш;
@32. Аз ҳисоби буҷетӣ ҷумҳуриявӣ кадом хароҷот маблағгузорӣ мешавад?
$А) Хароҷоти ҷорӣ; $B) Хароҷоти асосӣ; $C) Таъмини фаъолияти мақомоти давлатӣ; $D) Таъмини фаъолияти Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсӣ, Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти идораи давлатӣ ва хароҷоти дигар; $Е) Таъмини фаъолияти иқтисодии кишвар;
@33. Аз ҳисоби буҷетҳои маҳаллӣ кадом хароҷот маблағгузорӣ мешавад?
$А) Ҳамааш; $B) Ташаккули моликияти коммуналӣ дар маҳал ва идоракунии он; $C) фаъолият ва инкишофи муассисаҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг, варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ, матбуоти даврӣ ва нашрияҳо, муассисаҳои моликияти коммуналӣ; $D) Ва ғайра; $Е) Фаъолияти мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ;
@34. Профитсит чист?
$А) Кам будани даромад нисбати хароҷот; $B)Зиёд будани хароҷот нисбати даромад; $C) Барзиёдии даромад ва грантҳои буҷет нисбати хароҷоти он; $D) Зиёд будани грантҳои хориҷӣ нисбат ба нақша; $Е) Камшави воридоти маблағ ба буҷет;
@35. Касри буҷет чист?
$А) Барзиёдии даромад ва грантҳои буҷет нисбати хароҷоти он; $B) зиёд шудани маблағгузорӣ нисбат ба нақша; $C) Камшави воридоти маблағ ба буҷет; $D) Зиёд будани грантҳои хориҷӣ нисбат ба нақша; $Е) Барзиёдии хароҷоти буҷет нисбати даромади он;
@36. Манбаъҳои маблағгузории касри буҷети ҷумҳуриявӣ кадомҳоянд?
$А) Вомбаргҳои давлатӣ, ки дар шакли коғазҳои қиматнок бо асъори миллӣ ҳукумат мебарорад; $B); $C) Ҳамааш; $D) Қарз аз кишварҳои хориҷӣ, бонку ширкатҳо ва ғайра; $Е) Қарзҳое, ки ҳукумат аз муассисаҳои қарзӣ бо асъори миллӣ мегирад;
@37. Фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ қадар аст?
$А) Ба андозаи 1 фоизи даромади буҷети давлатӣ; $B) Ба андозаи 3 фоизи даромади буҷети давлатӣ; $C) Ба андозаи 5 фоизи даромади буҷети давлатӣ; $D) Ба андозаи 0,5 фоизи даромади буҷети давлатӣ; $Е) Ба андозаи 2 фоизи даромади буҷети давлатӣ;
@38. Дар кадом ҳолат ба Қонуни буҷети давлатӣ тағйирот ворид карда мешавад?
$А) Дар ҳолати пешниҳод кардани депутатҳо; $B) Ба андозаи 5 фоизи даромади буҷети давлатӣ кам шудани воридот;$C) Ба андозаи 5 фоизи даромади буҷети давлатӣ зиёд шудани воридоти маблағ;$D) Дар сурати кам шудан ё барзиёдии воридоти маблағ ба буҷет, ки ба тағйирёбии маблағгузорӣ аз таъиноти солона кам ё зиёд нисбати буҷети тасдиқшуда ба андозаи 10 фоиз боис гардад; $Е) Дар сурати амр кардани президент вобаста ба маблағгузории иншооти муҳим;
@39.Маҷлиси намояндагон дар кадом мӯҳлат лоиҳаи тағйироту иловаҳоро ба Қонуни буҷети давлатӣ баррасӣ мекунад?
$А) Маҷлиси намояндагон онро бо тартиби ғайринавбатӣ дар давоми 15 рӯз баррасӣ менамояд; $B) Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи мазкурро бо тартиби ғайринавбатӣ дар давоми 20 рӯз баррасӣ менамояд; $C) Маҷлиси намояндагон онро бо тартиби ғайринавбатӣ дар давоми 10 рӯз баррасӣ менамояд; $D) Маҷлиси намояндагон онро дар давоми як моҳ баррасӣ менамояд; $Е) Маҷлиси намояндагон онро бо тартиби ғайринавбатӣ дар давоми 25 рӯз баррасӣ менамояд;
@40. Агар то 31 декабр буҷети давлатӣ тасдиқ нашавад?
$А) Маблағгузорӣ кам карда мешавад; $B) Маблағгузории сохтмони асосӣ қатъ карда мешавад; $C) Буҷети соли нави молиявӣ мувофиқи хароҷоте, ки дар Қонуни буҷети давлатии соли гузашта тасдиқ шудааст, танзим мегардад; $D)Маблағгузорӣ ба буҷетҳои маҳаллӣ қатъ карда мешавад; $Е) Маблағгузорӣ бо фармони президент сурат мегирад;
@41. Ҳуқуқи маблағгузории хароҷоти Буҷети давлатӣ тибқи қонун кай қатъ мегардад?
$А) 1 январ; $B) 1 июн; $C) 31 декабр; $D) 1 ноябр; $Е) Вақте ки президент фармон баровард;
@42. Назорати давлатии молиявиро кӣ амалӣ менамояд?
$А) Мақомоти ҳокимият ва идораи давлатӣ; $B) Ҳокимияти маҳаллӣ; $C) Ҳамаашон; $D) Вазорати молияи Тоҷикистон; $Е) оҷонсии назорати давлатии молиявӣ;
@43. Системаи буҷаи ҶТ чист?
$А) Ин фондҳои мақсаднок аст; $B) Ин қарзи давлатӣ аст; $C) Ин маҷмӯи қонуну санадҳои ҳуқуқӣ аст; $D) Ин маҷмўи буҷаи ҷумҳуриявӣ, маҳаллӣ ва фондҳои ғайрибуҷавӣ мебошад; $Е) Ин маҷмӯи фондҳои мақсаднок ва қарзи давлатӣ аст;
@44. Системаи буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кадом принсипҳо асос ёфтааст?
$А) Ошкоро будани буҷетҳо; $B) баробарии буҷетҳо; $C) Ягонагии системаи буҷети давлатӣ; $D)Ҳамааш; $Е) Тафриқаи даромаду хароҷот байни сатҳҳои системаи буҷет;
@45. Фондҳои давлатии ғайрибуҷавӣ чист?
$А) Фонди нафақаи ҶТ аст ; $B) Ин маблағгузории бонкҳо аст; $C) Ин инвеститсияи хориҷӣ аст; $D) Шакли ташкилшавӣ ва хароҷоти маблағҳои пулиест, ки берун аз буҷаи ҷумҳурӣ таъсис меёбанд; $Е) Ин Фонди президент аст;
@46. Буҷаи Фонди нафақа аз кадом маблағ ташаккул меёбад?
$А) Пардохтҳои суғуртавӣ; $B) Маблағҳои буҷаи ҷумҳуриявӣ; $C) Аз даромади маблағҳои озоди фонд; $D) Аз пардохтҳои ихтиёрии шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ; $Е) Ҳамааш;
@47. Вазифаи фонди суғуртаи иҷтимоӣ чист?
$А) Аз додани нафақапулӣ; $B) Аз кӯмак ба маюбон; $C) Додани маош ба бекорон; $D) Аз таъмини кафолати давлатии кўмакпулиҳо барои муваққатан гум кардани қобилияти меҳнат, ҳангоми ҳомиладорӣ ва таваллуд, барои гўру чўб, табобати санаториву курортӣ ва ғайра; $Е) Кафолат додани кўмаки тиббӣ аз ҳисоби маблағи ғуншудаи давлатӣ ва профилактикаи чорабиниҳои тиббӣ;
@48. Фонди мақсадноки буҷавӣ чист?
$А) Бале, дар саҳифаи авали газета; $B) Фонди маблағҳое аст, ки дар ҳайати буҷа аз ҳисоби даромадҳои мақсаднок ва ё тартиби пулгузаронии мақсаднок аз даромадҳои мушаххас ташаккул ёфта, аз рўи сметаи алоҳида истифода мешаванд; $C) Не, мумкин нест; $D) Дар ТВ ва радио мумкин нест; $Е) Бе сурат дар газетаву маҷалла чоп кардан мумкин аст;
@49. Ба андози умумидавлатӣ чӣ дохил мешавад?
$А) Андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт; $B) Андоз аз фурӯши чакана; $C) Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард; $D) Ҳамааш; $Е) Андоз аз истифодаи ҳаво;
@50. Ба андози умумидавлатӣ чӣ дохил мешавад?
$А) Андоз аз амволи ғайриманқул; $B) Ҳамааш; $C) Андозе, ки тибқи низоми соддакардашуда пардохта мешавад; $D) Андоз аз фурӯши чакана; $Е) Андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт;
@51. Ба андози маҳаллӣ чӣ дохил мешавад?
$А) Андози ягона барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ; $B) Андози замин; $C) Андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт; $D) Боҷи давлатӣ; $Е) Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард;
@52. Ба даромадҳои ғайриандоз чӣ дохил мешавад?
$А) Даромад аз хизмати пулакӣ; $B) Фоидаи Бонки миллии Тоҷикистон; $C) даромад аз фурӯши захираву пасандозҳои давлатӣ; $D) Ҳамааш; $Е) Грантҳо ва дигар маблағҳои беподош;
@53. Даромадҳои фондҳои мақсадноки давлатӣ аз кадом ҳисоб ташкил меёбанд?
$А) Андозу боҷҳои махсуси мақсаднок ва ҳатмӣ; $B) Маблағҳои ихтиёрии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ; $C) Ҳамааш; $D) Даромадҳои дигар тибқи қонунгузорӣ; $Е) Аз фоидаи фаъолияти соҳибкорӣ;
@54. Вазифаи асосии мақомоти андоз чист?
$А) Ҷамъоварии андоз ; $B) Таҳияи намудҳои нави андоз; $C) Ба маҳкама кашидани андозсупорандагон; $D) Таъмини иҷро ва риоя намудани қонунгузории андоз; $Е) Сари вақт огоҳ намудани андозсупорандагон;
@55. Ба хароҷоти ҷории буҷа чӣ дохил мешавад?
$А) Маблағгузории сохтмонҳо; $B) Трансфертҳои иҷтимоӣ; $C) Маблағгузории буҷавӣ; $D) Пардохти қарз; $Е) Хариди маҳсулот ва хизматрасонӣ, трансфертҳои иҷтимоӣ;
@56.Ба хароҷоти капиталии буҷа чӣ шомил аст?
$А) Хариди маҳсулот ва хизматрасонӣ, трансфертҳои иҷтимоӣ; $B) Маблағгузории буҷавӣ; $C) Трансфертҳои иҷтимоӣ; $D) Маблағгузории буҷавӣ ва қарзҳо; $Е) Пардохти қарз;
@57. Маблағгузории дифетсити буҷа чӣ тавр сурат мегирад?
$А) Бо гирифтани грант; $B) Ба муомилот баровардани захираҳои вазорати молия; $C) Бо чоп кардани пул; $D) Бо роҳи пулӣ ва қарзӣ; $Е) Бо кам кардани хароҷот;
@58. Андозаи ниҳоии дефитсити буҷет барои соли 2012 чӣ қадар аст?
$А) 180 млн. сомонӣ; $B) 190 млн. сомонӣ; $C) 200 млн. сомонӣ; $D) 200 млн. сомонӣ; $Е) 360 млн. сомонӣ;
@59.Дефолт чист?
$А) Дефолт ин афзудани хароҷот нисбат ба даромади буҷа аст; $B) Ин саркашии ҳукумат аз пардохти ўҳдадориҳои қарзии худ, ё вайрон кардани реҷаи пардохти онҳо бе ризоияти қарздиҳанда мебошад; $C) Ба бонкҳо пули зиёд ворид шудан аст; $D) Давлат бой мешавад; $Е) Афзоиши қарз нисбат ба даромад аст;
@60. Ҳисоботи марҳилавӣ дар бораи иҷрои буҷети давлатии Тоҷикистон кай бояд дар матбуот чоп шавад?
$А) Дар ҳар нимсола; $B)Баъди як моҳи ба охир расидани семоҳа; $C) На дертар аз ду моҳи баъди ба охир расидани семоҳаи мазкур; $D) Рӯзи дигари тасдиқ шудани ҳисобот; $Е) Баъди тасдиқи он аз ҷониби Ҳукумати ҶТ;

Суолномаи имтиҳони тестӣ
аз фанни Проблемаҳои актуалии замон ва журналистика барои курсҳои 4 (36 с.)

@1. Асоси демократияи намояндагиро чӣ ташкил медиҳад?
$А) Озодии сухан; $B) Идораи президентии давлат; $C) Асоси демократияи намояндагиро интихоботи озоду ҳаққонӣ ташкил медиҳад; $D) Мавҷудияти парламет; $Е) Ҳизбҳои сиёсӣ;
@2. Ҷомеаи шаҳрвандӣ чист?
$А) Ҷамъияте, ки дар он шаҳрвандон сукунат доранд; $B) Ҷамъияте, ки дар он ҳуқуқи шаҳрвандон аз ҳама зиёд аст; $C) Ин ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии худмухтор аст, ки барои амалӣ кардани талаботу манфиатҳои хусусӣ равона шудааст; $D) Ҷамъияте, ки дар он камбағалон нестанд; $Е) Ин ҷамъияти озоду демократӣ аст;
@3. Таъсиси чӣ гуна ҳизбҳо манъ аст?
$А) Ҳизбҳои «кисагӣ»; $B) Ҳизбҳои оппозитсионӣ; $C) Ҳизбҳои сиёсие, ки барои бо зўрӣ сарнагун кардани сохтори конститутсионӣ ва ташкили гурўҳҳои мусаллаҳ даъват менамоянд, манъ аст ; $D) Ҳизбҳои сиёсии халқӣ, ки ба ҳукумат оппозитсия мебошанд; $Е) Ҳизбҳои сиёсие, ки аз президент дастгирӣ мекунанд;
@4. Сохтори ҷомеаи шаҳрвандӣ чиро фаро мегирад?
$А Ҳаёти шахсии шаҳрвандонро; $B Иқтисодиёт, иҷтимоиёт, сиёсат ва маънавиётро; $C Сохтори мақомоти давлатиро; $D) Ташкилоти ғайритиҷоратиро; $Е) Муносибати байни шаҳрвандонро;
@5. Ба минтақаи ҷуғрофии Вахш куҷо шомил аст?
$А Ноҳияи Вахш; $B Ноҳияҳои Вахш, Бохтар, Хуросон; $C Водии Вахш; $D Шаҳрҳои Қўрғонтеппа, Сарбанд, ноҳияи Вахш; $Е) Навоҳии Ҷомӣ, Шаҳритус ва Вахш;
@6. Категорияҳои асосии демократия кадомҳоянд?
$А Рост ва мустақим; $B Озодӣ, баробарӣ; $C Озодӣ, баробарӣ ва бародарӣ; $D Мустақим ва таври намояндагӣ; $Е) ТҒД, ҳизбҳо, масҷиду калисо;
@7. Асоси иқтисодии ҷомеаи шаҳрвандиро чӣ ташкил медиҳад?
$А) Моликияти хусусӣ ва ҳуқуқҳои асосии иқтисодии шахс; $B) Заводу фабрикаҳо; $C) Иқтисоди бозорӣ; $D) Тиҷорти озод; $Е) Савдои хориҷӣ;
@8. Нерўи асосии иҷтимоии ҷомеаи шаҳрвандӣ чист?
$А) Синфи деҳқон; $B) Синфи коргару деҳқон; $C) Синфи сарватманд; $D) Синфи миёна; $Е) Баробарии иҷтимоии мардум;
@9. Омилҳои демографии коҳиш додани камбизоатӣ?
$А) Танзими маҷбурии зоиш; $B) Маҳдудияти таваллуд; $C) Тақсимоти терреториявии аҳолӣ, тағйироти сифатӣ дар муҳоҷирати аҳолӣ, танзими оила; $D) Барҳам додани муҳоҷирати дохилии аҳолӣ; $Е) Аз маблағи давлат кўмак кардан ба табақаҳои камбизоати аҳолӣ;
@10. Ба нерўҳои сиёсии ҷомеаи шаҳрвандӣ чӣ шомил аст?
$А) Оппозитсияи сиёсӣ; $B) Ҳизбҳои сиёсӣ, созмону ҳаракатҳои ҷамъиятиву сиёсӣ, органҳои худидораи маҳаллӣ, ВАО-и мустақил, масҷиду калисо ва ғайра; $C) Оппозитсияи конструктивӣ; $D) Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон; $Е) Ҳизби коммунисти Тоҷикистон;
@11. Оё озодӣ ва демократия ҳаммаъноанд?
$А) Бале; $B) Не; $C) Онҳо синониманд; $D) Ҳар ду як маъно доранд; $Е)Ҳар кас онро ба таври худ мефаҳмад;
@12.Омилҳои иҷтимоии коҳиш додани камбизоатӣ кадомҳоянд?
$А) Ба мардум додани маоши баланд; $B) Баланд кардани нафақапулӣ; $C) Боло бурдани сатҳи таъминоти шуғли аҳолӣ, такмили системаи маълумотдиҳӣ; $D) Ба аҳолӣ додани кўмакпулиҳои иловагӣ; $Е) Танзими оила;
@13. Сабаби асосии пайдоиши бўҳрони иқтисодӣ дар Тоҷикистон аст?
$А) Ҷанги шаҳрвандӣ; $B) Барҳам хўрдани СССР; $C) Озодшавии нархҳо, хусусигардонии савдо ва билкулл хусусӣ кардани амволи давлатӣ, фалаҷгардии ҳукумат; $D) Фалаҷгардии ҳукумат; $Е) Хусусигардонии амволи давлатӣ;
@14. Озодии матбуот ба ҷомеаи демократӣ чӣ иртибот дорад?
$А) Деморатияро таъриф мекунад; $B) Дар бораи озодии сухан менависад; $C) Ҳизби демократиро дастгирӣ мекунад; $D) Озодии матбуот маҳаки ҷомаи демократӣ мебошад; $Е) Ҳеҷ алоқамандӣ надорад, зеро матбуот дар ҳама ҷомеа ҳаст;
@15. Асосҳои маънавии ҷомаеи шаҳрвандӣ кадомҳоянд?
$А) Бозори дуҷабҳаи молу хизматрасонӣ ва фарҳанги миллӣ; $B) ВАО, забон ва фарҳанг; $C) Фарҳанги миллӣ; $D) Системаи бисёрзинаи меъёрҳои ахлоқӣ, урфу одатҳо; $Е) Забон ва фарҳанги миллӣ;
@16. Камбизоат кист?
$А) Нафарест, ки маошаш барои зиндагиаш басанда нест; $B) Ҳамон шахсе, ки даромади вай барои меъёрҳои дар ин ҷомеа эътирофшуда ва бартарӣ дошта имкони зиндагӣ кардан намедиҳанд; $C) Нафарест, ки мошини сабукрав, хона надорад; $D) Ҳамон шахсе, ки маошаш аз сабади истеъмолӣ кам аст; $Е) Ҳамон шахсест, ки оилаашро бо ғизо таъмин карда наметавонад;
@17. Аз рўи меъёри муайянкардаи СММ маош бояд дар як соати корӣ чӣ қадар бошад?
$А) 5 доллар дар 1 соат; $B) 4 доллар дар 1 соат; $C) 3 доллар дар 1 соат; $D) 2 доллар дар 1 соат; $Е) 1 доллар дар 1 соат;
@18. Героин кай бори аввал истеҳсол карда шуд?
$А) Соли 1888 дар Британия; $B) Соли 1874; $C) Соли 1882 дар Британия; $D) Соли 1885 дар Германия; $Е) Соли 1887 дар ИМА;
@19. Кай фурўш ва воридоти героин дар ИМА мамнўъ гардид?
$А) Соли 1914; $B) Соли 1917; $C) Соли 1912; $D) Соли 1915; $Е) Соли 1918;
@20. Кай Хадамоти федералии Олмон шаҳодатномаи истеҳсоли героинро бозпас гирифт?
$А) Соли 1935; $B) Соли 1961; $C) Соли 1945; $D) Соли 1954; $Е) Соли1971;
@21. Кадом моддаи Сарқонуни Тоҷикистон дар идораи давлат иштирок кардани шаҳрвандонро кафолат медиҳад?
$А) Моддаи 23; $B) Моддаи 25; $C) Моддаи 77; $D) Моддаи 43; $Е) Моддаи 27;
@22. Оё маҳдудияти конститутсионии ҳукумат маҳаки ҷомеаи демократӣ аст?
$А) Не, ҳаргиз; $B) Ҳеҷ иртиботе надорад; $C) Бале; $D) Ҷомеаи демократӣ бе ҳукумат намешавад; $Е) Демократия бе ҳукумат намешавад;
@23. Барои барангехтани кинаю адовати миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ва ё динӣ чӣ ҷазо муайян шудааст?
$А) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати аз 1 то 2 сол; $B) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 2 то 3 сол; $C) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 3 то 5 сол; $D) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 5 то 12 сол; $Е) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 8 то 15 сол;
@24. Оё бемори нашъманди героинӣ сиҳат мешавад?
$А) Сиҳат мешавад; $B) Албатта, сиҳат мешавад; $C) Каму беш бошад ҳам, тамоми умр мубталои ин дард боқӣ мемонанд; $D) Агар хунашро иваз кунанд, сиҳат мешавад; $Е) Ин аз худи бемор ва организми он вобаста аст;
@25. Кадоме аз ин унсурҳо маҳаки ҷомеаи демократӣ маҳсуб мешавад?
$А) Ҳизбҳои сиёсӣ; $B) Гуногунандешии иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ; $C) Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ; $D) Плюрализми ВАО; $Е) Озодии мардум;
@26. Демократия чист?
$А) Демократия ин озодии сухан аст; $B) Демократия ин озодї аст; $C) Демократия ин идораи давлат аз љониби халќ аст; $D) Ин усули идораи давлат аст, ки дар он њама баробаранд; $Е) Демократия ин маљмўи аќоиду принсипњои озодї аст;
@27. Категорияи мустаќими демократия чї тавр сурат мегирад?
$А) Мардум депутатњои худро интихоб мекунанд; $B) Бевосита мардум худ давлатро идора мекунанд; $C) Њини категорияи мустаќими демократия њамаи шањрвандон бе миёнравии кассе метавонанд дар ќабули ќарорњои љомеа ширкат бикунанд; $D) Њизбњо дар идораи давлат ба мардум миёнравї мекунанд; $Е) Аъзои ТЃД ва њизбњо дар амалї шудани демократия ба мардум кўмак мекунанд;
@28. Категорияи мустаќими демократия дар куљо амалї мешавад?
$А) Дар давлатњои демократї; $B) Дар шањру вилоятњои калон; $C) Дар давлатњое, ки сари ќудрат њизби демократ аст; $D) Дар Рими ќадим; $Е) Барои љомеаи хурд, шўрои ќабилањо, иттифоќњои касабаи мањаллї;
@29. Нерўњои конюктурии љомеаи шањрвандї кадомњоянд?
$А) Њизбњои сиёсї; $B) Иттифоќњои касаба; $C) Иттињодияњои љамъиятї; $D) Ассосиатсияњои гуногун, иттињодияњо, клубњо, њаракатњо, хазинањо ва ѓайра; $Е) Иттифоќи журналистони Тољикистон;
@30.Љомеаи шањрвандї чиро фаро мегирад?
$А) Њаёти маънавии љомеаро; $B)Њаёти сиёсии љомеаро; $C) Њаёти иќтисодии љомеаро; $D) Љомаеи шањрвандии мутараќќї дараљаи баланди тафаккури шахс, фарњанг, рушди меъёрњои ахлоќї, ки муносибатњои љамъиятї ва байнишахсиро танзим мекунад; $Е) Њаёти иљтимоии љомеаро;

@31. Бо пешниҳоди кадом созмон теъдоди омўзгоронро дар макотиби миёнаи Тоҷикистон кам карданд?
$А) Бо пешниҳоди Бонки ҷаҳонӣ теъдоди омўзгоронро дар макотиби миёна то 100 ҳазор нафар кам карданд; $B) Бо пешниҳоди Маҷлиси намояндагони Тоҷикистон теъдоди омўзгоронро дар макотиби миёна то 100 ҳазор нафар кам карданд; $C) Бо пешниҳоди Вазорати маорифи Тоҷикистон теъдоди омўзгоронро дар макотиби миёна то 100 ҳазор нафар кам карданд; $D) Бо пешниҳоди ХБА теъдоди омўзгоронро дар макотиби миёна то 100 ҳазор нафар кам карданд; $Е) Бо пешниҳоди Ҳукумати Тоҷикистон теъдоди омўзгоронро дар макотиби миёна то 100 ҳазор нафар кам карданд;
@32. Глобализатсия барои кадом кишварҳо таъсири манфӣ дорад?
$А) Глобализатсия ба иқтисоди кишварҳои сусттараққӣ таъсири манфӣ мерасонад; $B) Глобализатсия ба иқтисоди кишварҳои ақибмонда таъсири манфӣ мерасонад; $C) Глобализатсия ба иқтисоди кишварҳои рў ба рушд таъсири манфӣ мерасонад; $D) Глобализатсия ба иқтисоди кишварҳои рў ба рушд ва сусттараққӣ таъсири манфӣ мерасонад; $Е) Глобализатсия ба иқтисоди кишварҳои рушдкарда таъсири манфӣ мерасонад;
@33. Глобализатсия ба бозори меҳнат чӣ таъсир дорад?
$А) Ҷойҳои нави корӣ пайдо мешавад; $B) Теъдоди коргарони кироя меафзояд; $C) Теъдоди муҳоҷирони меҳнатӣ меафзояд; $D) Теъдоди сарватмандони маҳаллӣ мевфзояд; $Е) Бо ҷорӣ шудани техникаву технологияи нав теъдоди бекорон меафзояд;
@34. Харид ё фурўши одам чӣ тавр сурат мегирад?
$А) Бо хоҳиши шахс; $B) Маҷбурӣ; $C) Харид ё фурўши одам бо розигӣ ё бе розигӣ, бо роҳи фиреб ва ғайра сурат мегирад; $D) Бо фиреб; $Е) Бо зўрӣ;
@35. Авраам Линколн дар бораи демократия чӣ гуфтааст?
$А) Демократия «ин ҳамон анархия аст»; $B) Демократия «озодиҳои инсон аст»; $C) Демократия «ин пеш аз ҳама орзуи ширини камбағалон аст»; $D) Демократия «ҳеҷ гоҳ воқеан ба вуҷуд намеояд»; $Е) Демократия ин «идораи давлат аз ҷониби халқ ва барои халқ аст»;
@36. Иловаи якум ба Конститутсияи ИМА чиро тақозо мекунад?
$А) Озодии матбуот дар ИМА кафолат дода мешавад; $B) Озодии сухан барои шаҳрвандони ИМА кафолат дода мешавад; $C) Конгресс ҳуқуқи қабули қонунҳоеро надорад, ки озодии сухан ва матбуотро маҳдуд намояд; $D) Ба фаъолияти озоди матбуоти хусусӣ дар кишвар кафолат медиҳад; $Е) Ҳамаи намудҳои матбуотро баробар медонад;
@37. Харид ё фурўши одам чӣ тавр сурат мегирад?
$А) Бо хоҳиши шахс; $B) Маҷбурӣ; $C) Аз бепарвоии шахс; $D) Тавассути душманони оила; $Е) Бо роҳи фиреб, ҷалбккунӣ, пинҳонкунӣ, супурдан, интиқол, дуздӣ, қаллобӣ ва ғайра сурат мегирад;
@38. Харид ё фурўши одам чӣ тавр сурат мегирад?
$А) Тавассути душманони оила; $B) Аз бепарвоии шахс; $C) Аз беаҳамиятии волидон; $D) Харид ё фурўши одам бо роҳи фиреб, ҷалбккунӣ, пинҳонкунӣ, супурдан, интиқол, дуздӣ, қаллобӣ ва ғайра сурат мегирад; $Е) Маҷбурӣ;
@39. Дар кадом моддаи Сарқонуни Тоҷикистон ҳуқуқи шаҳрвандон ба идораи давлат инъикос ёфтааст?
$А) Моддаи 27; $B) Моддаи 48; $C) Моддаи 23; $D) Моддаи 37; $Е) Моддаи 17;
@40. Харид ё фурўши одам чӣ тавр сурат мегирад?
$А) Маҷбурӣ; $B) Аз беаҳамиятии волидон; $C) Бо мақсади минбаъд ҷалбкунӣ барои фаъолияти шаҳвонӣ ё ҷиноятӣ, истифодакунӣ дар муноқашаҳои мусалаҳона ва ғайра мебошад; $D) Аз бепарвоии шахс; $Е) Бо зўрӣ;
@41. Модари мавридӣ кист?
$А) Занест, ки дар мўҳлати муайян функсияҳои модарро иҷро мекунад; $B) Занест, ки дар мўҳлати муайян дояи кўдак мешавад; $C) Занест, ки кӯдакро дар натиҷаи истифодаи усули тиббии бордоркунии сунъӣ ё ворид кардани ҷанин бо мақсади ҳомиладор кардани он, таваллуд кардааст; $D) Шахсест, ки дар мўҳлати муайян кўдакро шир медиҳад; $Е) Шахсест, ки дар мўҳлати муайян кўдакро таҳти назорати худ мегирад;
@42. Дар кадом кишвари пешрафта озодии матбуот ва суханро давлат кафолат намедиҳад?
$А) ИМА; $B) Россия; $C) Британияи Кабир; $D) Олмон; $Е) Ўзбекистон;
@43. Харид ё фурўши одам чӣ тавр сурат мегирад?
$А) Тавассути хешу табори ҷабрдида; $B) Тавассути дўстони ҷабрдида; $C) Ба мақсади истифода дар саҳна аз ҷониби режиссёрон; $D) Бо мақсади минбаъд ҷалбкунӣ барои парнография, меҳнати маҷбурӣ, ғуломӣ ё одатҳои ба ғуломи монанд; $Е) Барои фоҳишагарӣ тавассути мафия;
@44. Харид ё фурўши одам барои чист?
$А) Барои фоҳишагӣ; $B) Барои гадоӣ; $C) Бо мақсади минбаъд истифодакунӣ дар асорати қарзӣ ва ё фарзандхонӣ бо мақсади тиҷорати хариду фурўши одамон ва ғайра; $D) Ба мақсади истифода дар дастаҳои мусаллаҳ; $Е) Барои ғуломӣ;
@45. Ғуломӣ чист?
$А) Маҷбуран кор фармудани шахс; $B) Ин беҳуқуқии шахс аст; $C) Ин вазъи шахс аст; $D) Ғуломӣ ҳолат ё вазъи беҳуқуқии шахсест, ки нисбат ба вай баъзе ё тамоми салоҳияти ба ҳуқуқи моликият хос буда, татбиқ карда мешавад; $Е) Ин ҳолати рўҳӣ ва ҷисмонии шахс аст;
@46. Мубориза ба муқобили хариду фурӯши одамон чист?
$А) Ин муборизаи милиса бар зидди мафия аст; $B) Ин муборизаи милиса бар зидди одамфурўшон аст; $C) Ин муборизаи мақомоти қудратӣ бар зидди одамфурўшон аст; $D) Ин фаъолияти мақомоти қудратӣ оид ба пешгирӣ ва аз байн бурдани оқибатҳои хариду фурӯши одамон мебошад; $Е) Ин фаъолият оид ба огоҳонӣ, ошкор, пешгирӣ, ба ҳадди ақал расонидани оқибатҳои хариду фурӯши одамон ва расондани кӯмак ба ҷабрдидагони хариду фурӯши одамон аст;
@47. Истисмор чист?
$А) Ин меҳнат ё хизмати маҷбурии шахс аст; $B) Ин хизмати маҷбурии шахс бо истифодаи ғуломӣ аст; $C) Ин меҳнати маҷбурӣ ва лату кўб шахс аст; $D) Ин меҳнат ё хизмати маҷбурӣ, ғуломӣ ё расму оини ба ғуломӣ монанд, ҳолати оҷизӣ ё бурида гирифтани узвҳо, бофтаҳои одам, истифодаи фоҳишагарии дигар шахсон, инчунин дигар шаклҳои истифодабарии шахс бо мақсади анҷом додани амалиёти дорои хусусияти шаҳвонӣ аст; $Е) Ин истифодаи фоҳишагарии дигар шахсон аст;
@48.Оё дар бораи ҷабрдидагони трафик иттилоъ додан мумкин аст?
$А) Бале, дар саҳифаи авали газета; $B) Паҳн кардани иттилоот дар бораи ҷабрдидагони хариду фурўши одамон ё хешу табори наздики вай, ки хатар ба вуҷуд оварда метавонад, манъ аст; $C) Не, мумкин нест; $D) Дар ТВ ва радио мумкин нест; $Е) Бе сурат дар газетаву маҷалла чоп кардан мумкин аст;
@49. Амнияти Тоҷикистон аз кадом кишварҳо вобаста аст?
$А) Аз Ўзбекистону Қазоқистон; $B)Аз Хитой ва Афғонистон; $C) Афғонистон, Ўзбекистон, Қирғизистон, Хитой ва абарқудратҳо Русияву ИМА; $D) Аз Эрон ва Туркия; $Е) Аз Русия ва ИМА;
@50. Дар бораи кӣ иттилоъ пахш кардан мумкин нест?
$А) Дар бораи ҷабрдидаҳо; $B) Дар бораи прокурор; $C) Дар бораи шахсоне, ки ба хариду фурўши одамон мубориза мебаранд, иттилоъ пахш кардан манъ аст; $D) Дар бораи президент; $Е) Дар бораи кормандони Кумитаи амнияти миллии Тоҷикистон;
@51.Оё дар бораи шахсияти ҷабрдидаи трафик дар хадамоти маълумотдиҳӣ иттилоъ медиҳанд?
$А) Бале; $B) Бале, агар нағзтар пурсӣ; $C) Додани маълумот манъ аст; $D) Бале, агар ҳуҷҷати журналистӣ дошта бошӣ; $Е) Бале, агар ҳаққи хизматро пардозӣ;
@52.Оё баҳсҳои сарҳадӣ метавонад боиси муноқиша дар Тоҷикистон гардад?
$А) Не; $B) Не, ҳаргиз; $C) Баҳсҳои сарҳадӣ байни Исроилу Фаластин метавонад; $D) Баҳсҳои сарҳадӣ бо Афғонистон ва Қирғизистон низ метавонад омили пайдоиши муноқишаҳо гардад; $Е) Баҳсҳои сарҳадӣ байни Қазоқистон ва Тоҷикистон метавонад;
@53. Муҳоҷирати меҳнатӣ барои кишварҳои хориҷӣ чӣ манфиат дорад?
$А) Дигаронро кор мефармоянд; $B) Иқтисодиёташон боло меравад; $C) Бе хароҷоти иловагӣ бо нерўи арзони корӣ таъмин мешаванд; $D) Буҷаашон пур мешавад; $Е) Сохтмонашон рушд мекунад;
@54. Муҳоҷирати меҳнатӣ барои кишварҳои хориҷӣ чӣ манфиат дорад?
$А) Зиндагии аҳолиашон хуб мешавад; $B) Сохтмони нав меафзояд; $C) Истеҳсолот меафзояд; $D) Бо нерўи арзони корӣ таъмин мешаванд; $Е) Иқтисодиёт рушд мекунад;
@55. Муҳоҷирати меҳнатӣ барои кишварҳои хориҷӣ чӣ манфиат дорад?
$А) Бозори дуҷабҳаи молу хизматрасонӣ мешавад; $B) Генофондашонро ғанӣ мегардонанд; $C) иқтисодашонро боло мебаранд; $D) Аз ин ҳисоб даромади зиёд мегиранд; $Е) Воситаи таъсиррасонии сиёсӣ аст ба кишварҳое, ки муҳоҷирон аз он ҷо омадаанд;
@56. Муҳоҷирати меҳнатӣ барои кишварҳои хориҷӣ чӣ манфиат дорад?
$А) Ҳеҷ манфиат надорад; $B) Манфиат чандон кофӣ нест; $C) Иқтисодиёт боло меравад; $D) Беҳтар кардани вазъи демографии кишвар; $Е) Зиндагии аҳолӣ хуб мешавад;
@57. Муҳоҷирати меҳнатӣ барои кишварҳои хориҷӣ чӣ манфиат дорад?
$А) Ҳеҷ манфиат надорад; $B) Манфиат баъди 10 сол маълум мешавад; $C) Иқтисодиёт боло меравад; $D) Ба кори сиёҳ ё вазнин ҷалб шудани муҳоҷирон; $Е) Некўаҳволии мардум баланд мешавад;
@58. Тоҷикистон аз муҳоҷирати меҳнатӣ чӣ манфиат дорад?
$А) Ҳеҷ манфиат намебинад; $B) Ворид шудани маблағи зиёд аз ҳисоби муҳоҷирон ба Тоҷикистон; $C) Ба бонкҳо пули зиёд ворид мешавад; $D) Давлат бой мешавад; $Е) Мардум бой мешаванд;
@59. Тоҷикистон аз муҳоҷирати меҳнатӣ чӣ манфиат дорад?
$А) Ҳеҷ манфиат намебинад; $B) Паст рафтани бекорӣ ва ташаннуҷи иҷтимоӣ дар Тоҷикистон; $C) Ба бонкҳо пули зиёд ворид мешавад; $D) Давлат бой мешавад; $Е) Оилаҳо бой мешаванд;
@60. Тоҷикистон аз муҳоҷирати меҳнатӣ чӣ манфиат дорад?
$А) Ягон хел манфиат надорад; $B) Давлат бой мешавад; $C) Гирифтани тахассус ва малакаи корӣ барои муҳоҷирон; $D) Занҳо озод мешаванд; $Е) Ба бонкҳо пули зиёд ворид мешавад;
@61. Ҷиҳати манфии муҳоҷирати меҳнатӣ чист?
$А) Дар хориҷа мондани ҷавонон; $B) Ба ҷойи дар дохили кишвар истифода шудани таҷриба ва малака дар хориҷи кишвар истифода шудани он ва аз кишвар рафтани «ақлҳо»; $C) Зани хориҷӣ гирифтани ҷавонмардон; $D) Ба ВНМО ва БПНМ (ВИЧ СПИД) гирифтор шудани муҳоҷирон; $Е) Гум кардани забони тоҷикӣ;
@62. Ҷиҳати манфии муҳоҷирати меҳнатӣ чист?
$А) Зани рус гирифтани муҳоҷирони тоҷик; $B) Шавҳари рус кардани муҳоҷирдухтарони тоҷик; $C) Бева мондани занони тоҷик; $D) Афзудани теъдоди духтарони бешавҳар; $Е) Коҳиш ёфтани эътимоди ҷомеа ба ҳукумат;
@63. Ҷиҳати манфии муҳоҷирати меҳнатӣ чист?
$А) Аз ватан дур мондани муҳоҷирон; $B) Бинобар аз руи тахасус кор накардан ва аз даст додани малакаву дониши касбӣ; $C) Ба бемориҳои гуногун гирифтор шудани муҳоҷирон; $D) Дар хориҷа мондани онҳо; $Е) Кам шудани шумораи аҳолӣ;
@64. Ҷиҳати манфии муҳоҷирати меҳнатӣ чист?
$А) Дар ватан аз даст додани ҷои кор; $B) Гум кардани ҳисси ватандўстӣ; $C) Аз бепулӣ ба ватан барнагаштани муҳоҷирон; $D) Махлут гаштани урфу одат, фарҳанг ва забони муҳоҷирон; $Е) Дар хориҷа зан гирифтани ҷавонони тоҷик;
@65. Ҷиҳати манфии муҳоҷирати меҳнатӣ чист?
$А) Дар хориҷа зан гирифтани ҷавонони тоҷик; $B) Аз бепулӣ ба ватан барнагаштани муҳоҷирон; $C) Гум кардани ҳисси ватандўстӣ; $D) Аз даст додани шаҳрвандони худ; $Е) Аз даст додани оилаи худ барои муҳоҷирон;
@66. Ҷиҳати манфии муҳоҷирати меҳнатӣ чист?
$А) Аз даст додани оилаи худ барои муҳоҷирон; $B) Гум кардани ҳисси ватандўстӣ; $C) Аз бепулӣ ба ватан барнагаштани муҳоҷирон; $D) Таъсири манфӣ ба тарбияи кўдакон ва ҷудо шудани хонаводаҳо; $Е) Дар хориҷа зан гирифтани ҷавонони тоҷик;
@67. Ҷиҳати манфии муҳоҷирати меҳнатӣ чист?
$А) Аз бепулӣ ба ватан барнагаштани муҳоҷирон; $B) Аз даст додани оилаи худ барои муҳоҷирон; $C) Коҳиш ёфтани эътимоди ҷомеа ба ҳукумат; $D) Гум кардани ҳисси ватандўстӣ; $Е) Дар хориҷа зан гирифтани ҷавонони тоҷик;
@68.Коррупсия чист?
$А) Ин ришвагирии мансабдорон барои иҷрои амале мебошад; $B) Ин ришвагирии кормандони милиса барои иҷрои амале мебошад; $C) Ин ришвагирии мансабдорони прокуратура барои иҷрои амале мебошад; $D) Ҳаракат (беҳаракати)-и шахсони ба иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор, шахсони ба онҳо баробар карда шуда мебошад, ки мақоми худ ё имкониятҳои онро бо мақсади ба фоидаи худ ё шахсони дигар ба даст овардани неъматҳои моддӣ ва ғайри моддӣ, бартарият ва ё имтиёзҳои дигари бо қонунхо пешбинӣ нашуда истифода мебаранд; $Е) Ин ришвагирии кормандони БДА аз ронандаҳо барои иҷрои амале мебошад;
@69. Кай дар Тоҷикистон Қонун «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» қабул карда шуд?
$А) Соли 1991; $B); Соли1995; $C) Соли 2000; $D) Соли 2007; $Е) Соли 2005;
@70. Оё ришвагирӣ коррупсия аст?
$А) Не; $B) Ин одати маъмўлӣ аст; $C) Ин одати маъмўлии мансабдорон аст; $D) Бале; $Е) Ин одати маъмўлии мансабдорони тоҷик аст;
@71.Терроризм чист?
$А) Ин тарпарронӣ аст; $B) Ин сўхтор аст; $C) Бо мақсади халалдор сохтани амнияти ҷамъиятӣ, тарсонидани аҳолӣ ё расонидани таъсир ҷиҳати аз ҷониби мақомоти ҳокимият қабул намудани қарор содир намудани таркиш, сӯхтор, тирпарронӣ аз яроқи оташфишон ё дигар кирдоре, ки боиси хавфи марги одамон, расонидани зарари ҷиддӣ ба амвол ё ба миён омадани оқибатҳои дигари барои ҷамъият хавфнок мегардад; $D) Ин ташкили сўхтору куштор аст; $Е) Ин гаравгонгирии одамон аз ҷониби дастаҳои мусаллаҳ аст;
@72. Барои бевосита ё бавосита вайрон намудан ё маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрвандон чӣ ҷазо пешбинӣ шудааст?
$А) Ҷарима ба андозаи аз дусад то сесад маоши ҳадди ақал ё маҳрум сохтан аз озоди ба мўҳлати то ду сол; $B) Ҷарима ба андозаи аз дусад то панҷсад маоши ҳадди ақал ё маҳрум сохтан аз озоди ба мўҳлати то 1сол; $C) Ҷарима ба андозаи аз дусад то панҷсад маоши ҳадди ақал ё маҳрум сохтан аз озоди ба мўҳлати то ду сол; $D Ҷарима ба андозаи аз сад то панҷсад маоши ҳадди ақал ё маҳрум сохтан аз озоди ба мўҳлати то 1 сол; $Е) Ҷарима ба андозаи аз дусад то дусад маоши ҳадди ақал ё маҳрум сохтан аз озоди ба мўҳлати то ду сол;
@73. Дар моддаи 143 Кодекси ҷиноятии Тоҷикистон сухан дар бораи чӣ меравад?
$А) Дар бораи маҳдуд кардани ҳуқуқҳои шахс; $B) Дар бораи аз озодӣ маҳрум кардани шахс; $C) Бевосита ё бавосита вайрон намудан ё маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрвандон вобаста ба ҷинс, нажод, миллат, забон, баромади иҷтимоӣ, мавқеи шахсӣ, амволӣ, мансабӣ, маҳалли истиқомат, муносибат ба дин, ақида, марбут будан ба ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ; $D) Дар бораи муносибати одамон; $Е) Дар бораи нажод ва милати ҷинояткорон;
@74. Барои барангехтани кинаю адовати миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ва ё динӣ тавассути ВАО чӣ ҷазо пешбинӣ шудааст?
$А) Маҳдуд кардани озодӣ ба мӯҳлати то як сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин мӯҳлат; $B) Маҳдуд кардани озодӣ ба мӯҳлати то ду сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин мӯҳлат; $C). Маҳдуд кардани озодӣ ба мӯҳлати то панҷ сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин мӯҳлат; $D) Маҳдуд кардани озодӣ ба мӯҳлати то чор сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин мӯҳлат; $Е) Маҳдуд кардани озодӣ ба мӯҳлати то панҷ сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин мӯҳлат;
@75. Дар кадом ҳолат шахсе, ки дар омода сохтани кирдори терористӣ иштирок дорад аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда мешавад?
$А) Дар ҳолати таслим шудан; $B) Дар ҳолати хабаркашӣ кардан; $C) Дар ҳолати милисаро аз ҷиноят огоҳ кардан; $D) Агар мақомоти давлатиро сари вақт огоҳ созад ё бо роҳи дигар содир гаштани кирдори террористиро пешгирӣ кунад ва агар дар ҳаракатҳои ин шахс дигар таркиби ҷиноят мавҷуд набошад; $Е) Агар ҷиноят содир накарда бошад;
@76. Дар кадом давлат Парламент ҳуқуқи қабули қонунҳоеро надорад, ки озодии сухан ва матбуотро маҳдуд намояд?
$А) Афғонистон; $B) ИМА; $C) Британияи Кабир; $D) Олмон; $Е) Россия;
@77. Барои амали террористӣ ба шахс чӣ гуна ҷазо дода мешавад?
$А) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз панҷ то ҳашт сол бо мусодираи амвол;
$B) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз панҷ то даҳ сол бо мусодираи амвол; $C) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз понздаҳ то бисту панҷ сол бо мусодираи амвол ё якумра аз озодӣ маҳрум сохтан; $D) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз се то панҷ сол бо мусодираи амвол; $Е) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз даҳ то понздаҳ сол бо мусодираи амвол;
@78. Барои ҷалб кардан ба содир намудани ҷиноятҳои хусусияти террористӣ дошта ё мусоидати дигар барои содир намудани онҳо чӣ ҷазо пешбинӣ шудааст?
$А) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз се то панҷ сол бо мусодираи амвол; $B) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз панҷ то даҳ сол бо мусодираи амвол; $C) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз панҷ то ҳашт сол бо мусодираи амвол; $D) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз панҷ то ҳашт сол; $Е) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз панҷ то даҳ сол;
@79. Дар кадом ҳолат наметавонад демократия амалӣ гардад?
$А) Агар оппозитсия пурқувват бошад; $B) Агар ҳукумат қудрати аз ҳад зиёд ё қудрати зарурӣ надошта бошад; $C) Агар сари қудрат коммунистон бошанд; $D) Агар давлат дар дасти диндорони иртиҷоӣ бошад; $Е) Агар аҷнабиён ба идораи давлат дахолат кунанд;
@80. Барои паҳн кардани иттилооти баръало бардурӯғ оид ба кирдори террористӣ чӣ ҷазо пешбинӣ шудааст?
$А) Ягон ҷазо нест; $B) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба як сол; $C) Корҳои ислоҳӣ ба муддати то ду сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин мӯҳлат; $D) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба панҷ сол; $Е) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба се сол;
@81. Фанни «Проблемаҳои актуалии замон ва журналистика» чиро меомўзад?
$А) Таърихи пайдоиш ва рушди ВАО-и хориҷиро меомўзад; $B) Журналистикаи муосири Тоҷикистону Россияро меомўзад; $C) Масъалаҳои муҳими муосир ва инъикоси онро дар ВАО меомўзад; $D) Журналистикаи хориҷиро меомўзад; $Е) Матбуоти оламро меомўзад;
@82. Кай бори охир дар Хуҷанд амали террористӣ ба вуқўъ пайваст?
$А) 18 августи 2010; $B) 19 сентябри 2010; $C)18 ноябри соли 2010; $D) 3 сентябри соли 2010; $Е)15 сентябри 2010;
@83.Террористон дар Хуҷанд чиро тарконданд?
$А) Бинои идораи амнияти давлатиро; $B) Пули болои Сирдарёро; $C) Бинои Раёсати минтақавии мубориза алайҳи инояткории муташаккилро; $D) Идораи пулиси андозро; $Е) Стадиони марказиро;
@84. Дар Хуҷанд соли 2010 чӣ ҳодиса рух дод?
$А) Ҳеҷ як ҳодисаи ғайриоддӣ; $B) Театрро тарконданд; $C) Бинои Раёсати минтақавии мубориза алайҳи ҷинояткории муташаккилро тарконданд; $D) Бозори «Панҷшанбе»-ро тарконданд; $Е) Садамаи автомобилӣ;
@85. Дар Хуҷанд чӣ ҳодиса рух дод, ки пеш аз ин дар кишвар содир нашуда буд?
$А) Бозори «Панҷшанбе»-ро тарконданд; $B) Ҳеҷ як ҳодисаи ғайриоддӣ; $C) Театрро тарконданд; $D) Садамаи автомобилӣ; $Е) Маргталаб худро инфиҷор кард;
@86. Кай дар Рашт нисбати нерўҳои Вазорати дифои Тоҷикистон амали террористӣ сурат гирифт?
$А) 23 августи соли 2010; $B) 23 сентябри соли 2010; $C) 12 августи 2010; $D) 19 сентябри соли 2010; $Е) 6 октябри соли 2009;
@87. Терроризмро чӣ ба вуҷуд меорад?
$А) Маҳалгароии мансабдорон; $B) Терроризм зодаи сиёсати нодуруст ва ноодилонаи кишварҳои абарқудрат аст; $C) Сиёсати нодурусти ҳукумат; $D) Мансабхоҳии лидерони ҳизбҳо; $Е) Мансабхоҳии лидерони оппозитсия;
@88. Чаро терроризми байналхалқӣ аз байн намеравад?
$А) Барои он ки онро баъзе кишварҳои абарқудрат дастгирӣ мекунанд; $B) Барои он ки онро баъзе мансабдорон дастгирӣ мекунанд; $C) Бинобар беэҳтиромӣ нисбати арзишҳои миллӣ, фарҳангӣ, динӣ ва анъанаву расму оинҳои хоси мамолики сусттараққӣ ва ақалиятҳои миллию динӣ; $D) Барои он ки онро аҳзоби сиёсӣ дастгирӣ мекунанд; $Е) Барои он ки онро ҳукуматҳои ИМА ва Русия дастгирӣ мекунанд;
@89. Аз рўи ҳадаф терроризм чанд хел мешавад?
$А) 1 намуд: терроризми байналхалқӣ; $B) 2 намуд: терроризми байналхалқӣ, динӣ;
$C) 3 намуд: Миллӣ, динӣ, иҷтимоӣ; $D) 4 намуд: терроризми байналхалқӣ, миллӣ, динӣ, иҷтимоӣ; $Е) 5 намуд: терроризми байналхалқӣ, миллӣ, динӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ;
@90. Барои пайдоиш ва инкишофи терроризм чӣ мусоидат мекунад?
$А) Сустии ҳукумат; $B) Ҳизбҳои сиёсӣ; $C) Бетафовутии ҳукумат ва порлумон; $D) Репрессия, рушди коррупсия; $Е) Сиёсати нодурусти хориҷӣ;
@91. Хатари асосӣ барои истиқрори сулҳ имрўз чист?
$А) Муборизаи беамони оппозитсия; $B) Сиёсати нодурусти ҳукумат; $C) Давлатҳаи бой сарватмандтар мешаванду кишварҳои қашшоқ муфлистар; $D) Сиёсати давлатҳои абарқудрат; $Е) Гурусначашмии магнатҳо;
@92. «Ба оташ рўған нарехтан»-и журналист чӣ маъно дорад?
$А) Журналист бояд ошпаз набошад, кори худашро кунад; $B) Вазъиятро дидаву дониста муташанниҷ накунад; $C) Ба кори дигарон эрод нагирад; $D) Дар навиштаҳояш бетараф бошад; $Е) Ҳаргиз аз пеши худ воқеиятро таҳриф накунад;
@93. Ҷанбаи тиҷоратии ВАО ба озодии баён чӣ таъсир дорад?
$А) Озодии суханро маҳдуд мекунад ва ахбори норўшану носаҳҳеҳ пахш мешавад; $B) Тиҷорат ВАО-ро бой мекунад; $C) Тиҷорат ВАО-ро бой мекунад ва озодиашро таъмин менамояд; $D Тиҷорат ВАО ва журналистонро бой карда озодиашонро таъмин менамояд; $Е) Тиҷорат ВАО-ро бой карда озодии баёнро зиёд менамояд;
@94. Чаро телевизионҳо дар бораи муноқишаҳо бештар мавод пахш мекунанд?
$А) Ин барои тамошобинон ҷолиб аст; $B) Барои муноқишаҳо бештар пул медиҳанд; $C) Ин барои ТВ манфиатовар аст; $D) Рейтинги телевизионро зиёд мекунад; $Е) Роҳбарият чунин маводро дўст медоранд;
@95. Дарозии сарҳади Тоҷикистону Афғонистон чӣ қадар аст?
$А) 1000 км; $B)1100 км; $C) 1206 км; $D)1350 км; $Е)1500 км;
@96. Дарози сарҳади Тоҷикистону Ўзбекистон чӣ қадар аст?
$А) 1789 км; $B) 1791 км; $C) 1363 км; $D) Соли 1287 км; $Е) Соли 1012 км;
@97. Сарчашмаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии муноқишаҳо кадомҳоянд?
$А) Бепулии мардум; $B) Ҷинояткории муташаккил; $C) Зиёд накардани маош; $D) Қашшоқӣ, бекорӣ, наркотрафик, мубориза барои қудрат; $Е) Ба сари қудрат омадани мафия;
@98. Барои даъвати оммавӣ барои сар кардани ҷанги таҷовузкорона чӣ ҷазо муқаррар шудааст?
$А) Ҷарима ба андозаи аз 100 то 200 маоши ҳадди ақал; $B) Ҷарима ба андозаи аз 500 то 1000 маоши ҳадди ақал ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати аз 2 то 5 сол; $C) Ҷарима ба андозаи аз 200 то 300 маоши ҳадди ақал ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати 6 моҳ; $D) Ҷарима ба андозаи аз 300 то 400 маоши ҳадди ақал ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати то 1 сол; $Е) Ҷарима ба андозаи аз 500 то 800 маоши ҳадди ақал ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати аз 2 то 3 сол;
@99. Оё маҳдудияти конститутсионии ҳукумат маҳаки ҷомеаи демократӣ аст?
$А) Бале; $B) Не; $C) Ин ҳеҷ иртибот надорад; $D) Ҳукумат худ демократияро ҷорӣ мекунад; $Е) Ҳукуматро наметавон маҳдуд кард;
@100. Барои даъвати оммавӣ барои сар кардани ҷанги таҷовузкорона тавассути ВАО чӣ ҷазо муқаррар шудааст?
$А) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати аз 1 то 3 сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи мансабдорӣ ба фаъолияти муайян ба мўҳлати 3 сол; $B) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати аз 7 то 10 сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи мансабдорӣ ба фаъолияти муайян ба мўҳлати 5 сол; $C) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати аз 3 то 5 сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи мансабдорӣ ба фаъолияти муайян ба мўҳлати 5 сол; $D) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати аз 5 то 8 сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи мансабдорӣ ба фаъолияти муайян ба мўҳлати 5 сол; $Е) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати аз 8 то 12 сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи мансабдорӣ ба фаъолияти муайян ба мўҳлати 5 сол;
@101. Ба эпидемияи ВНМО бештар аҳолии кадом кишварҳо гирифторанд?
$А) Тоҷикистон; $B) Эрон; $C) Африка; $D) Афғонистон; $Е) Британия;
@102. Ҳар сол аз БНМО дар олам чанд нафар мефавтанд?
$А) 250 ҳазор нафар; $B) 500 ҳазор нафар; $C) 3 миллион нафар; $D) 1 миллион нафар; $Е) 2 миллион нафар;
@103. Дар Тоҷикистон одамон ба ВНМО бештар бо кадом роҳ сироят меёбанд?
$А) Бо алоқаи ҷинсӣ; $B) Аз модар ба кўдак; $C) Бо роҳи тазриқӣ; $D) Аз тариқӣ хунгузаронӣ; $Е) Бо роҳи сунъӣ;
@104. Оё ҳуқуқи ақаллият маҳаки ҷомеаи демократӣ аст?
$А) Не; $B) Демократия ин ҳуқуқи аксарият аст; $C) Бале; $D) Ҳини овоздиҳӣ хоҳиши ақаллият ба эътибор гирифта намешавад; $Е) Дар ҷомеаи демократӣ ҳама баробарҳуқуқанд;
@105. Аз кай дар Тоҷикистон Кумитаи миллии ҳамоҳангсозии мубориза алайҳи БНМО амал мекунад?
$А) 1993; $B) 1997; $C) 2000; $D) 2005; $Е) 2008;
@106. Оё ифшои шахсияти гирифтори ВНМО аз нигоҳи қонунӣ мумкин аст?
$А) Бале; $B) Ин аз журналист вобаста аст; $C) Ин аз сиёсати ВАО вобаста аст; $D) Не; $Е) Инро муфаттиш муайян мекунад;
@107. Кадом вақт ифшои шахсияти гирифтори ВНМО мумкин аст?
$А) Агар дар ин бора хешовандони бемор розӣ шаванд; $B) Агар милиса иҷозат диҳад; $C) Агар шахс дар бораи ифшои маълумоти шахсиаш иҷозат дода бошад; $D) Агар инро сармуҳаррир хоҳад; $Е) Агар сардухтур иҷозат диҳад;
@108. Кадом вақт ифшои шахсияти гирифтори ВНМО мумкин аст?
$А) Агар дар ин бора хешовандони бемор розӣ шаванд; $B) Агар инро сармуҳаррир хоҳад; $C) Агар маълумоти мазкур аллакай бо ризоияти шахс оммавӣ шуда бошад; $D) Агар прокурор иҷозат диҳад; $Е) Агар сардухтур иҷозат диҳад;
@109. Кадом вақт ифшои шахсияти гирифтори ВНМО мумкин аст?
$А) Агар сардухтур иҷозат диҳад; $B) Агар прокурор иҷозат диҳад; $C) Агар инро сармуҳаррир хоҳад; $D Агар милиса иҷозат диҳад; $Е) Агар маълумоти мазкур тағйир дода шуда бошад ва аз рӯи он шахсияти одам ошкор карда нашавад;
@110. Барои ифшои маълумоти шахсӣ чӣ хел иҷозат гирифта мешавад?
$А) Аз сардухтур иҷозат мегиранд; $B) Аз бемор иҷозат мегиранд; $C) Иҷозат ба таври хаттӣ гирифта дар нотариус қонунӣ карда мешавад; $D) Аз прокурор иҷозат мегиранд; $Е) Аз милиса иҷозат мегиранд;
@111.Оё гирифторони ВНМО сиҳат мешаванд?
$А) Бале; $B) Не; $C) Агар зуд ба табобат фаро гирифта шаванд; $D) Агар аз доруҳои гаронбаҳо истифода карда шавад; $Е) Агар худи бемор инро хоҳад;
@112. Оё ба ВНМО гирифтор будани шахсро ошкор кардан мумкин аст?
$А) Бале; $B) Мумкин аст; $C) Маълумот дар бораи сирояти вируси норасоии масунияти одам ё мубталои БПНМ шудан сирри хизматӣ буда, онро қонун ҳифз мекунад; $D) Бале, агар инро сармуҳаррир хоҳад; $Е) Бале, агар сардухтур иҷозат диҳад;
@113. Барои бидуни зарурати касбӣ ё хизматӣ ошкор намудани маълумот оид ба гирифтории шахс ба ВНМО ё мубталои БПНМ ба корманди соҳаи тиб, дорусозӣ ё дигар корманд муҷозот муайян шудааст?
$А) Не; $B) Ҳа; $C) Барои ин аз озодӣ ба мўҳлати то ду сол маҳрум карда бо маҳрумият аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба ҳамин мўҳлат ҷазо дода мешавад; $D) Барои ин аз озодӣ ба мўҳлати то як сол маҳрум карда бо маҳрумият аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба ҳамин мўҳлат ҷазо дода мешавад; $Е Барои ин аз озодӣ ба мўҳлати то се сол маҳрум карда бо маҳрумият аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба ҳамин мўҳлат ҷазо дода мешавад;
@114. Барои ошкор намудани маълумот оид ба гирифтории шахс ба ВНМО ё мубталои БПНМ аз ҷониби корманди соҳаи тиб, дорусозӣ ё дигар корманд бидуни зарурати касбӣ ё хизматӣ, ки боиси оқибатҳои вазнин шуда бошад чӣ ҷазо пешбинӣ шудааст?
$А) Не; $B) Ҳа; $C) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати аз як то се сол бо маҳрумият аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаолияти муайян ба ҳамин мўҳлат ҷазо дода мешавад; $D) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати аз ду то панҷ сол бо маҳрумият аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаолияти муайян ба ҳамин мўҳлат ҷазо дода мешавад; $Е Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати аз се то панҷ сол бо маҳрумият аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаолияти муайян ба ҳамин мўҳлат ҷазо дода мешавад;
@115. Оё гирифтории шахс ба ВНМО метавонад сирри ҳаёти шахсӣ дониста шавад?
$А) Не; $B) Агар инро шахс хоҳад; $C) Ин аз қонун вобаста аст; $D) Бале; $Е) Ҳаргиз;
@116. Барои ифшои сирри ҳаёти шахсӣ чӣ ҷазо муайян шудааст?
$А) Ҷазо нест; $B) Корҳои ҳатмӣ ба мўҳлати аз яксаду бист то яксаду ҳаштод соат ё ҷарима ба андозаи аз дусад то панҷсад маоши ҳадди ақал ё корҳои ислоҳӣ ба мўҳлати то як сол ҷазо дода мешавад; $C) Корҳои ҳатмӣ ба мўҳлати аз яксаду панҷоҳ то яксаду ҳаштод соат ё ҷарима ба андозаи аз дусад то панҷсад маоши ҳадди ақал ё корҳои ислоҳӣ ба мўҳлати то як сол ҷазо дода мешавад; $D Корҳои ҳатмӣ ба мўҳлати аз сад то яксаду ҳаштод соат ё ҷарима ба андозаи аз дусад то панҷсад маоши ҳадди ақал ё корҳои ислоҳӣ ба мўҳлати то як сол ҷазо дода мешавад; $Е) Корҳои ҳатмӣ ба мўҳлати аз яксаду бист то яксаду ҳаштод соат ё ҷарима ба андозаи аз сад то сесад маоши ҳадди ақал ё корҳои ислоҳӣ ба мўҳлати то як сол ҷазо дода мешавад;
@117. Оё барои бо ВНМО сироят кардан шахс ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида мешавад?
$А) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати то панҷ сол ҷазо дода мешавад; $B) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати аз як то ду сол ҷазо дода мешавад; $C) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати аз ду то панҷ сол ҷазо дода мешавад; $D) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати аз се то панҷ сол ҷазо дода мешавад; $Е) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати аз панҷ то ҳашт сол ҷазо дода мешавад;
@118. Оё барои дидаву дониста бо ВНМО сироят кардани чанд нафар шахс ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида мешавад?
$А) Бале; $B) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати аз се то панҷ сол ҷазо дода мешавад; $C) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати аз панҷ то ҳашт сол ҷазо дода мешавад; $D) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати аз панҷ то даҳ сол ҷазо дода мешавад; $Е) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати аз ҳашт то даҳ сол ҷазо дода мешавад;
@119. Оё корманди тиб барои ёрӣ нарасонидан ба бемор ба ҷавобгарӣ кашида мешавад?
$А) Не; $B) Бале; $C) Бо корҳои ҳатмӣ ба мўҳлати аз яксаду ҳаштод то дусаду чил соат ё бо ҷарима ба андозаи аз сесад то панҷсад маоши ҳадди ақал ё маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба мўҳлати аз ду то панҷ сол ё бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад; $D) Бо корҳои ҳатмӣ ба мўҳлати аз яксаду ҳаштод то дусаду чил соат ё бо ҷарима ба андозаи аз сесад то панҷсад маоши ҳадди ақал ҷазо дода мешавад; $Е) Бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба мўҳлати аз ду то панҷ сол ё бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад;
@120. Ба корманди тиб барои ёрӣ нарасонидан ба бемор, ки ба саломатиаш зиёни миёна расидааст, чӣ ҷазо дода мешавад?
$А) Ҷазо нест; $B) Бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба мўҳлати аз ду то панҷ сол ё бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад; $C) Бо корҳои ҳатмӣ ба мўҳлати аз яксаду ҳаштод то дусаду чил соат ё бо ҷарима ба андозаи аз сесад то панҷсад маоши ҳадди ақал ҷазо дода мешавад; $D) Бо корҳои ҳатмӣ ба мўҳлати аз яксаду ҳаштод то дусаду чил соат ё бо ҷарима ба андозаи аз сесад то панҷсад маоши ҳадди ақал ё маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба мўҳлати аз ду то панҷ сол ё бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад; $Е) Бо корҳои ҳатмӣ ба мўҳлати то дусаду чил соат ё бо ҷарима ба андозаи аз дусад то панҷсад маоши ҳадди ақал ё маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба мўҳлати аз ду то се сол ё бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад;
@121. Ба корманди тиб барои ёрӣ нарасонидан ба бемор, ки боиси маргаш шудааст, чӣ ҷазо дода мешавад?
$А) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати то панҷ сол ва маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба ҳамин мўҳлат ё маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба мўҳлати аз панҷ то даҳ сол бо ҷарима ба андозаи аз панҷсад то як ҳазор маоши ҳадди ақал ҷазо дода мешавад; $B) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати то се сол ва маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба ҳамин мўҳлат ё маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба мўҳлати аз се то панҷ сол бо ҷарима ба андозаи аз панҷсад то як ҳазор маоши ҳадди ақал ҷазо дода мешавад; $C) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати то се сол ва маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба ҳамин мўҳлат ё маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба мўҳлати аз панҷ то даҳ сол бо ҷарима ба андозаи аз сад то панҷсад маоши ҳадди ақал ҷазо дода мешавад; $D) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати то се сол ва маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба ҳамин мўҳлат ё маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба мўҳлати аз панҷ то даҳ сол бо ҷарима ба андозаи аз панҷсад то як ҳазор маоши ҳадди ақал ҷазо дода мешавад; $Е) Бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати то чор сол ва маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба ҳамин мўҳлат ё маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба мўҳлати аз панҷ то даҳ сол бо ҷарима ба андозаи аз панҷсад то як ҳазор маоши ҳадди ақал ҷазо дода мешавад;
@122. Оё шаҳрвандони хориҷие, ки ба ВНМО гирифторанд, метавонанд дар Тоҷикистон сукунат кунанд?
$А) Не; $B) Иҷозати сафорати он кишвар лозим аст; $C) Бале; $D) Иҷозати Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон лозим аст; $Е) Иҷозати Вазорати тандурустии Тоҷикистон лозим аст;
@123. Оё гирифторони ВНМО ҳуқуқи издивоҷ карданро доранд?
$А) Не; $B) Иҷозати Вазорати тандурустии Тоҷикистон лозим аст; $C) Бале; $D) Иҷозати арўс лозим аст; $Е) Иҷозати ҳукумати ноҳия лозим аст;
@124. Оё шахси гирифтори ВНМО ҳуқуқи фарзанддор шуданро дорад?
$А) Не; $B) Бале; $C) Иҷозати Вазорати тандурустии Тоҷикистон лозим аст; $D) Иҷозати зан ё шавҳар лозим аст; $Е) Иҷозати ҳукумати ноҳия лозим аст;
@125. Оё гирифторони ВНМО ҳуқуқи меҳнат карданро доранд?
$А) Не; $B) Бале; $C) Иҷозати Вазорати тандурустии Тоҷикистон лозим аст; $D) Иҷозати зан ё шавҳар лозим аст; $Е) Иҷозати ҳукумати ноҳия лозим аст;
@126. Сарчашмаи асосии иттилоъ барои инъикоси ВНМО кадом аст?
$А) Интернет; $B) Мутахассисони масъули Маркази ҷумҳуриявии муқовимат оид ба ВНМО ва БПНМ ва мақомоти он дар маҳалҳо; $C) Газета; $D) Китоб; $Е) Журналист;
@127. Дар ИМА ҳадди ақали маош дар 1 соат чанд доллар аст?
$А) 7 доллар; $B) 3 доллар; $C) 5 доллар; $D) 4 доллар; $Е) 6 доллар;
@128. Сарчашмаи асосии иттилоъ барои инъикоси ВНМО кадом аст?
$А) Интернет; $B) Адабиёти бадеӣ; $C) Мутахассисони масъули Вазорати тандурустии Тоҷикистон ва мақомоти он дар маҳалҳо; $D) Корманди тиб; $Е) Хешони бемор;
@129. Сарчашмаи асосии иттилоъ барои инъикоси ВНМО кадом аст?
$А) Интернет; $B) Корманди тиб; $C) Коршиносони барномаи муттаҳидаи СММ оид ба ВНМО ва БПНМ дар Тоҷикистон; $D) Газета; $Е) Маҷала;
@130. Сарчашмаи асосии иттилоъ барои инъикоси ВНМО кадом аст?
$А) Корманди тиб; $B) Интернет; $C) Мутахассисони масъули ТҒД ва созмонҳои ҷамъиятии хориҷиву маҳаллӣ, ки оид ба ВНМО дар Тоҷикистон фаъолият мекунанд; $D) Газета; $Е) Маҷалла;
@131. Сарчашмаи асосии иттилоъ барои инъикоси ВНМО кадом аст?
$А) Газетаҳо; $B) Интернет; $C) Шахси гирифтори ВНМО ё БПНМ; $D Маҷаллаҳо; $Е) Кормандони тиб;
@132. Сарчашмаи асосии иттилоъ барои инъикоси ВНМО кадом аст?
$А) Газета; $B) Маҷаллаҳо; $C) Интернет; $D) Китоб; $Е) Духтуроне, ки гирифторони ВНМО ё БПНМ-ро табобат мекунанд;
@133. Сарчашмаи дуюмдараҷаи иттилоъ барои инъикоси ВНМО кадом аст?
$А) Духтуроне, ки гирифторони ВНМО ё БПНМ-ро табобат мекунанд; $B) Шахси гирифтори ВНМО ё БПНМ; $C) Нишастҳои матбуотӣ ва брифингҳо; $D) Мутахассисони масъули ТҒД ва созмонҳои ҷамъиятии хориҷиву маҳаллӣ, ки оид ба ВНМО дар Тоҷикистон фаъолият мекунанд; $Е) Мутахассисони масъули Вазорати тандурустии Тоҷикистон ва мақомоти он дар маҳалҳо;
@134. Сарчашмаи дуюмдараҷаи иттилоъ барои инъикоси ВНМО кадом аст?
$А) Мушоҳидаҳои шахсӣ ва хабаркашҳо; $B) Шахси гирифтори ВНМО ё БПНМ; $C) Духтуроне, ки гирифторони ВНМО ё БПНМ-ро табобат мекунанд; $D Мутахассисони масъули ТҒД ва созмонҳои ҷамъиятии хориҷиву маҳаллӣ, ки оид ба ВНМО дар Тоҷикистон фаъолият мекунанд; $Е) Мутахассисони масъули Вазорати тандурустии Тоҷикистон ва мақомоти он дар маҳалҳо;
@135. Сарчашмаи дуюмдараҷаи иттилоъ барои инъикоси ВНМО кадом аст?
$А) Шахси гирифтори ВНМО ё БПНМ; $B) Бойгонии муаллиф, редаксия; $C) Мутахассисони масъули ТҒД ва созмонҳои ҷамъиятии хориҷиву маҳаллӣ, ки оид ба ВНМО дар Тоҷикистон фаъолият мекунанд; $D) Духтуроне, ки гирифторони ВНМО ё БПНМ-ро табобат мекунанд; $Е) Мутахассисони масъули Вазорати тандурустии Тоҷикистон ва мақомоти он дар маҳалҳо;
@136. Конститутсияи ИМА чиро тақозо мекунад?
$А) Озодии матбуот дар ИМА кафолат дода мешавад; $B) Озодии сухан барои шаҳрвандони ИМА кафолат дода мешавад; $C) Конгресс ҳуқуқи қабули қонунҳоеро надорад, ки озодии сухан ва матбуотро маҳдуд намояд; $D) Ба фаъолияти озоди матбуоти хусусӣ дар кишвар кафолат медиҳад; $Е) Ба телевизиони хусусӣ бартарӣ медиҳад;
@137. Сарчашмаи дуюмдараҷаи иттилоъ барои инъикоси ВНМО кадом аст?
$А) Шахси гирифтори ВНМО ё БПНМ; $B) Мутахассисони масъули ТҒД ва созмонҳои ҷамъиятии хориҷиву маҳаллӣ, ки оид ба ВНМО дар Тоҷикистон фаъолият мекунанд; $C) Тақвими редаксия; $D) Мутахассисони масъули Вазорати тандурустии Тоҷикистон ва мақомоти он дар маҳалҳо; $Е) Духтуроне, ки гирифторони ВНМО ё БПНМ-ро табобат мекунанд;
@138. Сарчашмаи дуюмдараҷаи иттилоъ барои инъикоси ВНМО кадом аст?
$А) Шахси гирифтори ВНМО ё БПНМ; $B) Мутахассисони масъули ТҒД ва созмонҳои ҷамъиятии хориҷиву маҳаллӣ, ки оид ба ВНМО дар Тоҷикистон фаъолият мекунанд; $C) ВАО; $D) Мутахассисони масъули Вазорати тандурустии Тоҷикистон ва мақомоти он дар маҳалҳо; $Е) Духтуроне, ки гирифторони ВНМО ё БПНМ-ро табобат мекунанд;
@139. Сарчашмаи дуюмдараҷаи иттилоъ барои инъикоси ВНМО кадом аст?
$А) Шахси гирифтори ВНМО ё БПНМ; $B) Мутахассисони масъули ТҒД ва созмонҳои ҷамъиятии хориҷиву маҳаллӣ, ки оид ба ВНМО дар Тоҷикистон фаъолият мекунанд; $C) Мутахассисони масъули Вазорати тандурустии Тоҷикистон ва мақомоти он дар маҳалҳо; $D) Мусоҳибон; $Е) Духтуроне, ки гирифторони ВНМО ё БПНМ-ро табобат мекунанд;
@140. Сарчашмаи дуюмдараҷаи иттилоъ барои инъикоси ВНМО кадом аст?
$А) Шоҳидони воқеа; $B) Шахси гирифтори ВНМО ё БПНМ; $C) Мутахассисони масъули ТҒД ва созмонҳои ҷамъиятии хориҷиву маҳаллӣ, ки оид ба ВНМО дар Тоҷикистон фаъолият мекунанд; $D) Мутахассисони масъули Вазорати тандурустии Тоҷикистон ва мақомоти он дар маҳалҳо; $Е) Духтуроне, ки гирифторони ВНМО ё БПНМ-ро табобат мекунанд;
@141. Барои истеҳсоли 1 тонна пўлод чӣ қадар об лозим аст?
$А) 200 тонна; $B) 150 тонна; $C) 100 тонна; $D) 50 тонна; $Е) 10 тонна;
@142. Барои истеҳсоли 1 тонна коғаз чӣ қадар об лозим аст?
$А) 300 тонна; $B) 250 тонна; $C) 200 тонна; $D) 150 тонна; $Е) 100 тонна;
@143. Аз рўи меъёри муайянкардаи СММ маош бояд барои пардохти чанд қадар кВт/соат дар як моҳ расад?
$А) 12 ҳазор кВт/соат; $B) 10 ҳазор кВт/соат; $C) 8 ҳазор кВт/соат; $D) 15 ҳазор кВт/соат; $Е) 5 ҳазор кВт/соат;
@144. Яке аз маҳакҳои демократияро номбар кунед?
$А) Зиндагии осоиштаи мардум; $B) Ташкилоти хусусии тиҷоратӣ; $C) Ташкилоти давлатӣ; $D) Суди боадолат; $Е) Телевизиони мардумӣ;
@145. Яке аз маҳакҳои демократияро номбар кунед?
$А) Телевизиони мардумӣ; $B) Зиндагии осоиштаи мардум; $C) Ташкилоти хусусии тиҷоратӣ; $D) Ҳукумате, ки дар асоси ризоияти идоракунандаҳо таъсис ёфтааст; $Е) Мавҷудияти оппозитсия;
@146. Яке аз маҳакҳои демократияро номбар кунед?
$А) Телевизиони мардумӣ; $B) Зиндагии осоиштаи мардум; $C) Ҳуқуқи ақалият; $D) Ташкилоти хусусии тиҷоратӣ; $Е) Мавҷудияти оппозитсия;
@147. Яке аз маҳакҳои демократияро номбар кунед?
$А) Телевизиони мардумӣ; $B) Зиндагии осоиштаи мардум; $C) Ташкилоти хусусии тиҷоратӣ; $D) Баробарҳуқуқӣ дар назди қонун; $Е) Мавҷудияти оппозитсия;
@148. Яке аз маҳакҳои демократияро номбар кунед?
$А) Телевизиони мардумӣ; $B) Зиндагии осоиштаи мардум; $C) Ташкилоти хусусии тиҷоратӣ; $D) Плюрализми иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ; $Е) Мавҷудияти оппозитсия;
@149. Яке аз маҳакҳои демократияро номбар кунед?
$А) Телевизиони мардумӣ; $B) Зиндагии осоиштаи мардум; $C) Ташкилоти хусусии тиҷоратӣ; $D) Мавҷудияти оппозитсия; $Е) Арзишҳои таҳаммулпазирӣ, прагматизм, ҳамкорӣ ва компромисс;
@150. Яке аз маҳакҳои демократияро номбар кунед?
$А) Телевизиони мардумӣ; $B) Ҳукумати халқ; $C) Чопи номи муаллифи мақолаи танқидӣ дар газетаҳо; $D) Пахши барномаҳо дар ТВ зидди сиёсати давлат; $Е) Зиндагии осоиштаи мардум;
@151. Малтус Томас иқтисодчии англис барои барҳам задании камбизоатӣ чӣ пешниҳод мекард?
$А) Кам кардани шумораи аҳолӣ тавассути ҷанг; $B) Кам кардани шумораи аҳолӣ тавассути бемориҳо; $C) Никоҳу таваллудро ба низом дароварда шумораи аҳолиро тавассути ҷанг ва бемориҳо идора кардан лозим аст; $D) Танзими зоиши аҳолӣ; $Е) Кам кардани шумораи аҳолӣ тавассути танзми оила;
@152. Фишангҳои молиявию иқтисодии паст кардани сатҳи камбизоатӣ кадомҳоянд?
$А) Ба мардум додани кўмаки молиявӣ; $B) Қарз додан ба камбағалон; $C) Боло бурдани нақши бонкҳо, ташкилоти дигари молиявӣ ва ТҒД барои дастгирии табақаҳои камбизоати аҳолӣ; $D) Андозбандии сарватмандон барои фонди камбизотон; $Е) Афзудани нақши ТҒД дар дастгирии камбизоатон;
@153. Аз рўи меъёри муайянкардаи СММ маош бояд хариди чанд кило нон дар як моҳ расад?
$А) 600 кило; $B) 200 кило; $C) 300 кило; $D) 400 кило; $Е) 500 кило;
@154.Ҳуқуқи журналист тибқи қонунгузории Тоҷикистон?
$А) Навиштан; $B) Намоиш додан; $C) Аз навиштани мақолаи хилофи эътиқодаш даст кашад; $D) Дар бораи дўстони сармуҳаррир мақолаи танқидӣ нависад; $Е) Бе пул рекламаашро чоп кунад;
@155. Ҳадди ақали маош дар Тоҷикистон дар 1 моҳ чӣ қадар аст?
$А) 600 сомонӣ; $B) 700 сомонӣ; $C) 400 сомонӣ; $D)100 сомонӣ; $Е) 200 сомонӣ;
@156. Иловаи якум ба Конститутсияи ИМА чиро тақозо мекунад?
$А) Озодии матбуот дар ИМА кафолат дода мешавад; $B) Озодии сухан барои шаҳрвандони ИМА кафолат дода мешавад; $C) Конгресс ҳуқуқи қабули қонунҳоеро надорад, ки озодии сухан ва матбуотро маҳдуд намояд; $D) Ба фаъолияти озоди матбуоти хусусӣ дар кишвар кафолат медиҳад; $Е) Ба матбуот бартарӣ медиҳад;
@157. Барои истеҳсоли 1 тонна селлулоза чӣ қадар об лозим аст?
$А) 300 тонна; $B) 400-500 тонна; $C) 400 тонна; $D) 200 тонна; $Е) 100 тонна;
@158. Ҳуқуқи журналист тибқи қонунгузории Тоҷикистон?
$А) Радио ва телевизиони хусусии ИМА-ро таҳти назорат гирифта онҳоро баъзан сонсур мекунад; $B) Навиштан; $C) Пахш кардани иттилоъ; $D) Навиштани мақолаи танқидӣ; $Е) Ахбор дарёфт намояд, гирад ва интишор кунад;
@159. Ҳуқуқи журналист тибқи қонунгузории Тоҷикистон?
$А) Пахш кардани иттилоъ; $B) Навиштани мақола; $C) Дар Телевизиони Би-Би-Си кор кардан; $D) Баъди нишон додани шаҳодатномаи журналистӣ дар маҳалли офати табиӣ ҳузур дошта бошад; $Е) Дар Радиои «Садои Америка» кор кардан;
@160. Ҳуқуқи журналист тибқи қонунгузории Тоҷикистон?
$А) Навиштани мақолаи танқидӣ; $B) Танқид кардани хешони сармуҳаррир; $C) Танқид кардани ҳукумат; $D) Танқид кардани милиса; $Е) Зимни санҷиши факту ҳолатҳои вобаста ба материалҳои расида ба мутахасисон муроҷиат намоянд;
@161. Ҳуқуқи журналист тибқи қонунгузории Тоҷикистон?
$А) Навиштани мақола; $B) Танқид кардани сармуҳаррир; $C) Нигоҳ доштани сирри муаллифро пешакӣ гуфтугў кунад; $D) Танқид кардани ҳукумат; $Е) Навиштани мақолаи танқидӣ;
@162. Ҳуқуқи журналист тибқи қонунгузории Тоҷикистон?
$А) Танқид кардани сармуҳаррир; $B) Навиштани мақола; $C) Аз зери ахборе, ки мазмуни он, ба фикри вай дар рафти таҳрири идора таҳриф шудааст имзояшро гирад; $D) Пахш кардани иттилоъ; $Е) Ба рухсатии меҳнатӣ баромадан;
@163. Ҳуқуқи журналист тибқи қонунгузории Тоҷикистон?
$А Танқид кардани сармуҳаррир; $B) Навиштани мақола; $C) Пахш кардани иттилоъ; $D) Вобаста ба иҷрои вазифаи журналистӣ ба шахсони мансабдор мусоҳиб шавад; $Е) Варақаи беморӣ гирифтан;
@164. Ҳуқуқи журналист тибқи қонунгузории Тоҷикистон?
$А) Танқид кардани сармуҳаррир; $B) Навиштани мақола; $C) Ҳамагуна фактро бо истифодаи воситаҳои техникаи аудивизуалӣ, асбобҳои кино ва аксбардор сабт намояд, ғайр аз мавридҳое, ки қонун пешбинӣ кардааст; $D) Пахш кардани иттилоъ;
$Е) Варақаи беморӣ гирифтан;
@165. Вазифаи журналист тибқи қонунгузории Тоҷикистон кадом аст?
$А) Танқид кардани сармуҳаррир; $B) Навиштани мақола; $C) Барномаи фаъолияти васоити ахбори оммаро, ки ба вай муносибатҳои меҳнатӣ дорад, иҷро намояд, аз рўи оинномаи редаксия амал кунад; $D) Ба рухсатии меҳнатӣ баромадан; $Е) Варақаи беморӣ гирифтан;
@166. Вазифаи журналист тибқи қонунгузории Тоҷикистон кадом аст?
$А) Танқид кардани сармуҳаррир; $B) Хоҳиши шахсонеро, ки ахбор додаанд дар бораи зикри муаллифонашон қонеъ кунонад, ба шарте, ки агар ин хабар бори аввал интишор мешуда бошад; $C) Навиштани мақола; $D) Ба рухсатии меҳнатӣ баромадан; $Е) Варақаи беморӣ гирифтан;
@167. Вазифаи журналист тибқи қонунгузории Тоҷикистон кадом аст?
$А) Салоҳияти ахбори гирифтаашро санҷад; $B) Танқид кардани сармуҳаррир;
$C) Навиштани мақола; $D) Ба рухсатии меҳнатӣ баромадан; $Е) Варақаи беморӣ гирифтан;
@168. Вазифаи журналист тибқи қонунгузории Тоҷикистон кадом аст?
$А) Танқид кардани сармуҳаррир; $B) Барномаи фаолияти васоити ахбори оммаро, ки ба вай муносибатҳои меҳнатӣ дорад, иҷро намояд, аз рўи оинномаи редаксия амал кунад; $C) Навиштани мақола; $D) Дар равияи мазкур ҳамеша ба таҳқиқоти журналистӣ машғул мешаванд; $Е) Варақаи беморӣ гирифтан;
@169. Вазифаи журналист тибқи қонунгузории Тоҷикистон кадом аст?
$А) Танқид кардани сармуҳаррир; $B) Иҷрои супоришҳое, ки муҳаррир ё идора додаст, рад намояд, ба шарте ки он ба халалдор шудани қонун алоқаманд бошад; $C) Навиштани мақола; $D) Ба рухсатии меҳнатӣ баромадан; $Е) Варақаи беморӣ гирифтан;
@170. Вазифаи журналист тибқи қонунгузории Тоҷикистон кадом аст?
$А) Танқид кардани сармуҳаррир; $B) Навиштани мақола; $C) Ҳуқуқ, манфиатӣ қонунӣ, қадру қимати миллии гражданииаш, ҳуқуқ ва манфиати қонуни ташкилотҳоро эҳтиром кунад; $D) Ба рухсатии меҳнатӣ баромадан; $Е) Варақаи беморӣ гирифтан;
@171.Ҷомеаи шаҳрвандӣ чист?
$А) Ин сохторест, ки дар он шаҳрвандон ҳуқуқи баробар доранд; $B) Ин сохторест, ки давлат ба муносибати шахсии шаҳрвандон дахолат намекунад; $C) Ҷомеаи шаҳрвандӣ ин системаи худтанзимкунандаи муносибатҳои ғайри давлатӣ мебошад, ки дар натиҷаи фаъолияти озоду баробар ва аз ҷиҳати ҳуқуқӣ мустақил аз ҳамдигар ва давлат, иттиҳодияҳои ихтиёрӣ ба амал меояд; $D) Ин ҷамъиятест, ки дар он шаҳрвандон озоду баробарҳуқуқ фаъолият мекунанд; $Е) Ин ҷамъиятест, ки дар он ҳизбу созмонҳои шаҳрвандӣ бартарият доранд;
@172. Ҷомеаи шаҳрвандӣ чист?
$А) Ҷомеаи шаҳрвандӣ сохторест байни давлат ва фардҳои ҷомеа, ки фазои иҷтимоиро барои қонеъ кардани талаботи гуногуни фардҳо ва амалӣ намудани манфиату ҳадафҳои онҳо бунёд шудааст; $B) Ин сохторест, ки дар он шаҳрвандон ҳуқуқи баробар доранд; $C) Ин сохторест, ки давлат ба муносибати шахсии шаҳрвандон дахолат намекунад; $D) Ин ҷамъиятест, ки дар он шаҳрвандон озоду баробарҳуқуқ фаъолият мекунанд; $Е) Ин ҷамъиятест, ки дар он ҳизбу созмонҳои шаҳрвандӣ бартарият доранд;
@173. Ҷомеаи шаҳрвандӣ чист?
$А) Ин сохторест, ки дар он шаҳрвандон ҳуқуқи баробар доранд; $B) Ин ҷамъиятест, ки дар он шаҳрвандон озоду баробарҳуқуқ фаъолият мекунанд; $C) Ҷомаеи шаҳрвандиро мухтасаран метавон ҳайёти иҷтимоиву иқтисодии худмухтор номид, ки барои амалӣ кардани талаботу манфиатҳои хусусӣ равона шудааст; $D) Ин сохторест, ки давлат ба муносибати шахсии шаҳрвандон дахолат намекунад; $Е) Ин ҷамъиятест, ки дар он ҳизбу созмонҳои шаҳрвандӣ бартарият доранд;
@174. Ҷомеаи шаҳрвандӣ ба фардҳо чӣ иртибот дорад?
$А) Ин сохторест, ки дар он шаҳрвандон ҳуқуқи баробар доранд; $B) Ҷомеаи шаҳрвандӣ бар зидди зуҳуроти худкомаи ҳукумат истода, ҳуқуқ ва озодиҳои шахсро ҳимоя мекунад, ки ин шароити зарурии давлати ҳуқуқбунёд аст; $C) Ин сохторест, ки давлат ба муносибати шахсии шаҳрвандон дахолат намекунад; $D) Ин ҷамъиятест, ки дар он шаҳрвандон озоду баробарҳуқуқ фаъолият мекунанд; $Е) Ин ҷамъиятест, ки дар он ҳизбу созмонҳои шаҳрвандӣ бартарият доранд;
@175. Ҷомеаи шаҳрвандӣ ба фардҳо чӣ иртибот дорад?
$А) Ин сохторест, ки дар он шаҳрвандон ҳуқуқи баробар доранд; $B) Ин сохторест, ки давлат ба муносибати шахсии шаҳрвандон дахолат намекунад; $C) Инсон ин ҷо ҳамчун шахси алоҳида ва шаҳрванди давлат фаъолият мекунад; $D) Ин ҷамъиятест, ки дар он шаҳрвандон озоду баробарҳуқуқ фаъолият мекунанд; $Е) Ин ҷамъиятест, ки дар он ҳизбу созмонҳои шаҳрвандӣ бартарият доранд;
@176. Иловаи якум ба Конститутсияи ИМА чиро тақозо мекунад?
$А) Озодии матбуот дар ИМА кафолат дода мешавад; $B) Озодии сухан барои шаҳрвандони ИМА кафолат дода мешавад; $C) Конгресс ҳуқуқи қабули қонунҳоеро надорад, ки озодии сухан ва матбуотро маҳдуд намояд; $D) Ба фаъолияти озоди матбуоти хусусӣ дар кишвар кафолат медиҳад; $Е) Ба матбуоти давлатӣ бартарӣ медиҳад;
@177. Ҳизбҳои сиёсӣ дар ҷомеаи шаҳрвандӣ чӣ вазифа доранд?
$А) Нерўҳои сиёсии ҷомеаи шаҳрвандӣ бояд аз манфиатҳои гурўҳи аҳолӣ пуштибонӣ карда, ҳуқуқу озодиҳои шахсро дифоъ намоянд, муносибатҳои байни инсон ва давлатро мувофиқ созанд; $B) Кўшиши бо роҳи осоишта ба сари қудрат омаданро мекунанд; $C) Барои аъзои худ беҳтарин шароитро фароҳам меоранд; $D) Ҳамеша бо ҳукумат дар оппозитсия меистанд; $Е) Барои беҳбудии зиндагии мардум бояд талош кунанд;
@178. Рушди демократия аз чӣ вобаста аст?
$А) Аз ТВ-и давлатӣ ва хусусӣ; $B) Аз ТВ-и давлатӣ; $C)Аз ТВ-и тиҷоратӣ; $D). Демократия танҳо ҳамон вақт рушд мекунад, ки барои он шаҳрвандон ғамхорӣ бикунанд ва дар ҳамҷоягӣ бо давлат барои нигаҳдориву мустаҳкам кардани он кўшиш намоянд; $Е) Аз ВАО-и давлатӣ, хусусӣ ва ҷамъиятӣ;
@179. Кадом моддаи Эъломияи ҳуқуқи башар ба озодии баён дахл дорад?
$А) Моддаи 21; $B) Моддаи 19; $C) Моддаи 17; $D) Моддаи 15; $Е) Моддаи 23;
@180.Сатҳи зиндагии мардум феълан дар кадом кишвар аз ҳама беҳтар аст?
$А) Норвегия; $B) Британия; $C) Тоҷикистон; $D) Япония; $Е) ИМА;
@181.Аз бекорӣ дар Тоҷикистон аз нигоҳи касбӣ бештар кӣ зарар мебинад?
$А) Шахсони бесавод; $B) Занон; $C) Муҳандисон; $D) Онҳое, ки таҳсилоти олӣ доранд; $Е) Муаллимон;
@182.Бўҳрони иқтисодӣ дар Тоҷикистон аз чӣ сарчашма мегирад?
$А) Аз истиқлолият; $B) Аз бозсозии Горбачёв дар соли 1986; $C) Аз барҳамхўрии СССР; $D) Аз хусусигардонии амволи давлатӣ; $Е) Аз озод шудани тиҷорат;
@183. Ришвахўрӣ ба ислоҳоти иқтисодӣ чӣ таъсир дорад?
$А) Иқтисоди пинҳониро афзоиш медиҳад; $B) Мафияро бой мекунад; $C) Ришвахўрӣ ба раванди татбиқи ислоҳоти иқтисодӣ таъсири ногувор мерасонд; $D) Ришвахўрӣ барои рушди иқтисоди миллӣ мусоидат мекунад; $Е) Ба истеҳсолу фурўши молҳои ниёзи мардум мусоидат мекунад;
@184. Президент Эмомалӣ Раҳмон соли 1993 дар бораи хусусигардонӣ чӣ гуфтааст?
$А) Ба истеҳсолу фурўши молҳои ниёзи мардум мусоидат мебояд кард; $B) Хусусигардониро аз соҳаи савдо мебояд шурўъ кард; $C) Моликияти давлатиро бояд ба коргарону деҳқонон дод; $D) Барои фавран ва саросар хусусӣ гардондани моликияти давлатӣ ягон зарурат нест; $Е) Корхонаҳои саноатиро набояд хусусӣ кард;
@185. Президент Эмомалӣ Раҳмон соли 1993 дар бораи иқтисодиёт чӣ гуфтааст?
$А) Ба истеҳсолу фурўши молҳои ниёзи мардум мусоидат мебояд кард; $B) Хусусигардониро аз соҳаи савдо мебояд шурўъ кард; $C) Моликияти давлатиро бояд ба коргарону деҳқонон дод; $D) Моликияти давлатиро дар марҳилаи ҳозира барои истифодабарӣ ба ихтиёрӣ коллективҳои меҳнатӣ иҷора диҳем, ба шарте ки онҳо ҳаққи фурўхтани ин моликиятро надошта бошанд; $Е) Корхонаҳои саноатиро набояд хусусӣ кард;
@186. Президент Эмомалӣ Раҳмон соли 1993 аз чӣ изҳори нигаронӣ карда буд?
$А) Аз истеҳсолу фурўши молҳои ниёзи мардум; $B) Аз хусусигардонӣ дар соҳаи савдо; $C) Аз коҳиш ёфтани истеҳсолоти саноатӣ; $D) Аз мустаҳкам шудани ришвахўрӣ; $Е) Аз истеҳсолоти кишоварзӣ;
@187. Президент Эмомалӣ Раҳмон соли 1993 дар бораи иқтисодиёт чӣ гуфтааст?
$А) Ба истеҳсолу фурўши молҳои ниёзи мардум мусоидат мебояд кард; $B) Мо бояд таҷрибаи талхи саросар хусусигардонии моликияти давлатиро дар дигар кишварҳои ИДМ аз хотир набарорем; $C) Мо бояд истеҳсоли маҳсулоти ниёзи мардумро нисбат ба солҳои пеш зиёд кунем, то ки мардум аият накашанд; $D) Хусусигардонӣ ба афзоиши истеҳсоли махсулот мусоидат мекунад; $Е) Ришвахўриро дар иқтисодиёти мамлакат бояд решакан кард;
@188. Барои ғайриқонунӣ истеҳсол кардани воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ба миқдори кам чӣ ҷазо пешбинӣ шудааст?
$А) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то як сол; $B) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то ду сол; $C) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то панҷ сол; $D) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то се сол; $Е) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то чор сол;
@189. Барои ғайриқонунӣ истеҳсол кардани воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ба миқдори калон чӣ ҷазо пешбинӣ шудааст?
$А) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то ду сол; $B) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то чор сол; $C) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлат аз дувоздаҳ то бист сол бо мусодираи амвол; $D Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то панҷ сол; $Е) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то чор сол;
@190. Барои муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир дар муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ чӣ ҷазо пешбинӣ шудааст?
$А) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то чор сол; $B) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то панҷ сол; $C) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз ҳашт то дувоздаҳ сол бо мусодираи амвол ё бидуни он; $D) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то чор сол; $Е) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то ҳафт сол;
@191.Барои моил кардани шахс ба истеъмоли маводи мухаддир чӣ ҷазо пешбинӣ шудааст?
$А) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то ду сол; $B) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то ҳафт сол; $C) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то панҷ сол; $D) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то чор сол; $Е) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то се сол;
@192. Барои моил кардани шахси ноболиғ ба истеъмоли маводи мухаддир чӣ ҷазо пешбинӣ шудааст?
$А) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то ду сол; $B) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то се сол; $C) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то чор сол; $D) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз се то ҳафт сол; $Е) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то панҷ сол;
@193. Барои парвариши ғайриқонунии зироатҳои дорои моддаҳои нашъадори кишташон манъшуда ба миқдори кам чӣ ҷазо пешбинӣ шудааст?
$А) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то се сол; $B) Ҷарима ба андозаи аз сад то ду сад маоши ҳадди ақал ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то ду сол; $C) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то чор сол; $D) Ҷарима ба андозаи аз дусад то панҷсад маоши ҳадди ақал ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то ду сол; $Е) Ҷарима ба андозаи аз дусад то панҷсад маоши ҳадди ақал ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то як сол;
@194. Барои парвариши ғайриқонунии зироатҳои дорои моддаҳои нашъадори кишташон манъшуда ба миқдори зиёд аз ҷониби гурўҳи муташаккил чӣ ҷазо пешбинӣ шудааст?
$А) Ҷарима ба андозаи аз дусад то панҷсад маоши ҳадди ақал ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то ду сол; $B) Ҷарима ба андозаи аз сад то панҷсад маоши ҳадди ақал ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то се сол; $C) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз ҳашт то дувоздаҳ сол бо мусодираи амвол ё бидуни он; $D) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то чор сол; $Е) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то панҷ сол;
@195. Бемори нашъаманд кист?
$А) Шахсест, ки нашъа истеъмол мекунад; $B) Шахсест, ки нисбати ӯ аз ҷониби сохторҳои салоҳиятдори Вазорати умури дохилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бемории нашъамандӣ ташхис шудааст; $C) Шахсест, ки маводи мухаддир истеъмол мекунад;
$D) Шахсест, ки нисбати ӯ аз ҷониби сохторҳои салоҳиятдори Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон бемории нашъамандӣ ташхис шудааст; $Е) Шахсест, ки расман нашъа истеъмол мекунад;
@196. Иловаи якум ба Конститутсияи ИМА чиро тақозо мекунад?
$А) Озодии матбуот дар ИМА кафолат дода мешавад; $B) Озодии сухан барои шаҳрвандони ИМА кафолат дода мешавад; $C) Конгресс ҳуқуқи қабули қонунҳоеро надорад, ки озодии сухан ва матбуотро маҳдуд намояд; $D) Ба фаъолияти озоди матбуоти хусусӣ дар кишвар кафолат медиҳад; $Е) Ба матбуот бартарӣ медиҳад;
@197. Нашъамандӣ чист?
$А) Ин беморӣ аст; $B) Бемориест, ки дар натиҷаи сўиистеъмоли воситаҳои нашъадор ба вуҷуд омадааст; $C) Бемориест, ки дар натиҷаи сўиистеъмоли маводи мухаддир ба вуҷуд омадааст; $D) Бемориест, ки аз заҳролудшавии паиҳами организм дар натиҷаи сўиистеъмоли воситаҳои нашъадор ба вуҷуд омадааст; $Е) Ин ҳолати рўҳӣ ва ҷисмонии шахс аст;
@198. Табобати беморони нашъмандӣ чӣ тавр сурат мегирад?
$А) Ба беморхона муроҷиат мекунанд; $B) Маҷбуран дар беморхонаҳои махсус табобат карда мешаванд; $C) Дар сурати муроҷиати ихтиёриашон, шахсони ба синни 16-солагӣ нарасида бошад, бо розигии волидайн ё дигар намояндагони қонунии онҳо сурат мегирад; $D) Дар беморхонаи наркологӣ табобат карда мешаванд; $Е) Дар беморхонаи наркологӣ бепул табобат карда мешаванд;
@199. Беморони нашъаманд ҳангоми табобат чӣ ҳуқуқ доранд?
$А) Нигоҳ доштани манзил ва ҷои кор дар тамоми вақти дар беморхона будан; $B) Табобати бепул; $C) Мукотиба кардан бо аҳли байт; $D) Тамошо кардани ТВ; $Е) Хондани газета;
@200. Беморони нашъаманд ҳангоми табобат чӣ ҳуқуқ доранд?
$А) Ягон ҳуқуқ надоранд; $B) Мукотиба кардан бо аҳли байт; $C) Ба табобати бепул;
$D) Ниҳонӣ будани табобат, ба истиснои ҳолатҳои ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ё маъмурӣ кашидани онҳо; $Е) Тамошо кардани ТВ ва хондани рўзномаҳо;
@201. Беморони нашъаманд ҳангоми табобат чӣ ҳуқуқ доранд?
$А) Табобати бепул; $B) Мукотиба кардан бо аҳли байт; $C) Ягон ҳуқуқ надоранд; $D) Ба бепул гирифтани нашъа; $Е) Гирифтани варақаи корношоямӣ барои тамоми вақти дар муолиҷа будан;
@202. Беморони нашъаманд ҳангоми табобат чӣ ҳуқуқ доранд?
$А Ягон ҳуқуқ надоранд; $B) Ба бепул гирифтани нашъа; $C) Тамошо кардани ТВ ва хондани рўзномаҳо; $D) Гирифтани ёрии бемузди наркологӣ дар ҳаҷми пешбининамудаи Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон; $Е) Табобати бепул;
@203. Кай Ассосиатсияи тиббии ИМА тавсия дод, ки ҳероин ба ҷои морфин истифода карда шавад?
$А) Соли 1900; $B) У. Шрамм, Т. Питерсон; $C) Соли 1905; $D) Соли 1906; $Е) Соли 1917;
@204. Ҳукумати Олмони Федеролӣ кай фурўши ҳероинро ҳамчун дору манъ кард?
$А) Соли 1928; $B) Соли 1971; $C) Соли 1956; $D) Соли 1933; $Е) Соли 1941;
@205. Таъсиси чӣ гуна ҳизбҳо манъ аст?
$А) Ҳизбҳои сиёсие, ки зидди сиёсати ҳукуматанд; $B) Ҳизбҳои сиёсие, ки аз мардум дастгирӣ мекунанд; $C) Ҳизбҳои сиёсие, ки зидди сиёсати пешгирифтаи ҳукуматанд;
$D) Ҳизбҳои сиёсие, ки нажодпарастӣ, миллатгароӣ, хусумат, бадбинии иҷтимоӣ ва мазҳабиро тарғиб мекунанд; $Е) Ҳизбҳои сиёсии оппозитсионӣ, ки зидди сиёсати ҳукуматанд;
@206. Таъсиси чӣ гуна ҳизбҳо манъ аст?
$А) Ҳизбҳои сиёсии оппозитсионӣ, ки зидди сиёсати ҳукуматанд; $B) Ҳизбҳои сиёсие, ки аз мардум дастгирӣ мекунанд; $C) Ҳизбҳои сиёсие, ки зидди сиёсати пешгирифтаи ҳукуматанд; $D) Ҳизбҳои сиёсие, ки барои бо зўрӣ сарнагун кардани сохтори конститутсионӣ ва ташкили гурўҳҳои мусаллаҳ даъват менамоянд, манъ аст;
$Е) Ҳизбҳои сиёсие, ки зидди сиёсати ҳукуматанд;
@207. Барои забҳи 1 сар гов дар қассобхона чӣ қадар об масраф мешавад?
$А) 300 литр; $B) 500 литр; $C) 600 литр; $D)700 литр; $Е) 1000 литр;
@208. Протоколи КИОТО то соли 2012 то чӣ андоза кам кардани истихроҷи газҳоро бо ҳаво дар назар дорад?
$А) 25 фоиз; $B) 55 фоиз; $C) 30 фоиз; $D) 40 фоиз; $Е) 20 фоиз;
@209. ИМА до кадом андоза муҳити зистро ифлос мекунад?
$А) 5 фоиз; $B) Ба ИМА аз чор як ҳиссаи партови газҳо ба ҳаво рост меояд; $C) 10 фоиз; $D) 20 фоиз; $Е) Ба ИМА 33 фоизи партови газҳо ба ҳаво рост меояд;
@210. Ба минтақаи ҷуғрофии Туркистони Шимолӣ куҷо шомил аст?
$А) Ўзбекистон; $B) Қазоқистон; $C) Ғончӣ, Истаравшан ва Шаҳристон; $D) Ашт, Фарғона, Конибодом; $Е) Исфара, Масчоҳ;
@211. Ба минтақаи ҷуғрофии Вахш куҷо шомил аст?
$А) Ноҳияи Вахш; $B) Ноҳияи Вахш, Бохтар; $C) Водии Вахш; $D) Ноҳияи Вахш, Бохтар, Чилликўл; $Е) Ноҳияи Вахш, Бохтар, Чилликўл, Шаҳритуз;
@212. Ба минтақаи ҷуғрофии Ҳисор куҷо шомил аст?
$А) Файзобод, Ҳисор; $B) Водии Ҳисор; $C) Файзобод, Ҳисор, Турсунзода; $D) Файзобод, Ҳисор, Турсунзода, Варзоб; $Е) Файзобод, Ҳисор, Турсунзода, Ваҳдат;
@213. Ба минтақаи ҷуғрофии Зарафшон куҷо шомил аст?
$А) Айнӣ; $B) Панҷакент; $C) Ҳавзаи дарёи Зарафшон; $D) Масчоҳи Кўҳӣ; $Е) Панҷакенту Айнӣ;
@214. Ба минтақаи ҷуғрофии Назди Сирдарё куҷо шомил аст?
$А) Вилояти Суғд; $B) Исфара; $C) Конибодом; $D) Ашт; $Е) Қайроққум;
@215. Асоси демократияи намояндагиро чӣ ташкил медиҳад?
$А) Озодии сухан; $B) Идораи президентии давлат; $C) Асоси демократияи намояндагиро интихоботи озоду ҳаққонӣ ташкил медиҳад; $D) Мавҷудияти парламет; $Е) Ҳизбҳои сиёсӣ;
@216. Ҷомаеи шаҳрвандӣ чист?
$А) Ҷамъияте, ки дар он шаҳрвандон сукунат доранд; $B) Ҷамъияте, ки дар он ҳуқуқи шаҳрвандон аз ҳама зиёд аст; $C) Ин ҳайёти иҷтимоиву иқтисодии худмухтор аст, ки барои амалӣ кардани талаботу манфиатҳои хусусӣ равона шудааст; $D) Ҷамъияте, ки дар он камбағалон нестанд; $Е) Ин ҷамъияти озоду демократӣ аст;
@ 217. Таъсиси чӣ гуна ҳизбҳо дар Тоҷикистон манъ аст?
$А) Ҳизбҳои «кисагӣ»; $B) Ҳизбҳои оппозитсионӣ; $C) Ҳизбҳои сиёсие, ки барои бо зўрӣ сарнагун кардани сохтори конститутсионӣ ва ташкили гурўҳҳои мусаллаҳ даъват менамоянд, манъ аст; $D) Ҳизбҳои сиёсии халқӣ, ки ба ҳукумат оппозитсия мебошанд; $Е) Ҳизбҳои сиёсие, ки аз президент дастгирӣ мекунанд;
@218. Сохтори ҷомеаи шаҳрвандӣ чиро фаро мегирад?
$А Ҳаёти шахсии шаҳрвандонро; $B Иқтисодиёт, иҷтимоиёт, сиёсат ва маънавиётро;
$C Сохтори мақомоти давлатиро; $D) Ташкилоти ғайритиҷоратиро; $Е) Муносибати байни шаҳрвандонро;
@219. Категорияҳои асосии демократия кадомҳоянд?
$А Рост ва мустақим; $B Озодӣ, баробарӣ; $C Озодӣ, баробарӣ ва бародарӣ; $D Мустақим ва таври намояндагӣ; $Е) ТҒД, ҳизбҳо, масҷиду калисо;
@220. Асоси иқтисодии ҷомеаи шаҳрвандиро чӣ ташкил медиҳад?
$А) Моликияти хусусӣ ва ҳуқуқҳои асосии иқтисодии шахс; $B) Заводу фабрикаҳо; $C) Иқтисоди бозорӣ; $D) Тиҷорти озод; $Е) Савдои хориҷӣ;
@221. Нерўи асосии иҷтимоии ҷомаеи шаҳрвандӣ чист?
$А) Синфи деҳқон; $B) Синфи коргару деҳқон; $C) Синфи сарватманд; $D) Синфи миёна; $Е) Баробарии иҷтимоии мардум;
@222.Омилҳои демографии коҳиш додани камбизоатӣ?
$А) Танзими маҷбурии зоиш; $B) Маҳдудияти таваллуд; $C) Тақсимоти терреториявии аҳолӣ, тағйироти сифатӣ дар муҳоҷирати аҳолӣ,танзими оила; $D) Барҳам додани муҳоҷирати дохилии аҳолӣ; $Е) Аз маблағи давлат кўмак кардан ба табақаҳои камбизоати аҳолӣ;
@223. Ба нерўҳои сиёсии ҷомеаи шаҳрвандӣ чӣ шомил аст?
$А) Оппозитсияи сиёсӣ; $B) Ҳизбҳои сиёсӣ, созмону ҳаракатҳои ҷамъиятиву сиёсӣ, органҳои худидораи маҳаллӣ, ВАО-и мустақил, масҷиду калисо ва ғайра; $C) Оппозитсияи конструктивӣ; $D) Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон; $Е) Ҳизби коммунисти Тоҷикистон;
@224. Оё озодӣ ва демократия ҳаммаъноанд?
$А) Бале; $B) Не; $C) Онҳо синониманд; $D) Ҳар ду як маъно доранд; $Е) Ҳар кас онро ба таври худ мефаҳмад;
@225.Омилҳои иҷтимоии коҳиш додани камбизоатӣ кадомҳоянд?
$А) Ба мардум додани маоши баланд; $B) Баланд кардани нафақапулӣ; $C) Боло бурдани сатҳи таъминоти шуғли аҳолӣ, такмили системаи маълумотдиҳӣ; $D) Ба аҳолӣ додани кўмакпулиҳои иловагӣ; $Е) Танзими оила;
@226. Сабаби асосии пайдоиши бўҳрони иқтисодӣ дар Тоҷикистон чист?
$А) Ҷанги шаҳрвандӣ; $B) Барҳам хўрдани СССР; $C) Озодшавии нархҳо, хусусигардонии савдо ва билкулл хусусӣ кардани амволи давлатӣ, фалаҷгардии ҳукумат; $D) Фалаҷгардии ҳукумат; $Е) Хусусигардонии амволи давлатӣ;
@227. Озодии матбуот ба ҷомеаи демократӣ чӣ иртибот дорад?
$А) Демократияро таъриф мекунад; $B) Дар бораи озодии сухан менависад; $C) Ҳизби демократиро дастгирӣ мекунад; $D) Озодии матбуот маҳаки ҷомаи демократӣ мебошад; $Е) Ҳеҷ алоқамандӣ надорад, зеро матбуот дар ҳама ҷомеа ҳаст;
@228. Асосҳои маънавии ҷомаеи шаҳрвандӣ кадомҳоянд?
$А) Бозори дуҷабҳаи молу хизматрасонӣ ва фарҳанги миллӣ; $B) ВАО, забон ва фарҳанг; $C) Фарҳанги миллӣ; $D) Системаи бисёрзинаи меъёрҳои ахлоқӣ, урфу одатҳо; $Е) Забон ва фарҳанги миллӣ;
@229. Камбизоат кист?
$А) Нафарест, ки маошаш барои зиндагиаш басанда нест; $B) Ҳамон шахсе, ки даромади вай барои меъёрҳои дар ин ҷомеа эътирофшуда ва бартарӣ дошта имкони зиндагӣ кардан намедиҳанд; $C) Нафарест, ки мошини сабукрав, хона надорад; $D) Ҳамон шахсе, ки маошаш аз сабади истеъмолӣ кам аст; $Е) Ҳамон шахсест, ки оилаашро бо ғизо таъмин карда наметавонад;
@230. Аз рўи меъёри муайянкардаи СММ маош бояд дар як соати корӣ чӣ қадар бошад?
$А) 5 доллар дар 1 соат; $B) 4 доллар дар 1 соат; $C) 3 доллар дар 1 соат; $D) 2 доллар дар 1 соат; $Е) 1 доллар дар 1 соат;
@231. Героин кай бори аввал истеҳсол карда шуд?
$А) Соли 1888 дар Британия; $B) Соли 1874; $C) Соли 1882 дар Британия; $D) Соли 1885 дар Германия; $Е) Соли 1887 дар ИМА;
@232. Кай фурўш ва воридоти героин дар ИМА мамнўъ гардид?
$А) Соли 1914; $B) Соли 1917; $C) Соли 1912; $D) Соли 1915; $Е) Соли 1918;
@233. Кай Хадамоти федералии Олмон шаҳодатномаи истеҳсоли героинро бозпас гирифт?
$А) Соли 1935; $B) Соли 1961; $C) Соли 1945; $D) Соли 1954; $Е) Соли 1971;
@234. Кадом моддаи Сарқонуни Тоҷикистон дар идораи давлат иштирок кардани шаҳрвандонро кафолат медиҳад?
$А) Моддаи 23; $B) Моддаи 25; $C) Моддаи 77; $D) Моддаи 43; $Е) Моддаи 27;
@235. Оё маҳдудияти конститутсионии ҳукумат маҳаки ҷомеаи демократӣ аст?
$А) Не, ҳаргиз; $B) Ҳеҷ иртиботе надорад; $C) Бале; $D) Ҷомеаи демократӣ бе ҳукумат намешавад; $Е) Демократия бе ҳукумат намешавад;
@236. Барои барангехтани кинаю адовати миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ва ё динӣ чӣ ҷазо муайян шудааст?
$А) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 1 то 2 сол; $B) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 2 то 3 сол; $C) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 3 то 5 сол; $D) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 5 то 12 сол; $Е) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 8 то 15 сол;
@237. Оё бемори нашъманди героинӣ сиҳат мешавад?
$А) Сиҳат мешавад; $B) Албатта, сиҳат мешавад; $C) Каму беш бошад ҳам, тамоми умр мубталои ин дард боқӣ мемонанд; $D) Агар хунашро иваз кунанд, сиҳат мешавад; $Е) Ин аз худи бемор ва организми он вобаста аст;
@238. Кадоме аз ин унсурҳо маҳаки ҷомеаи демократӣ маҳсуб мешавад?
$А) Ҳизбҳои сиёсӣ; $B) Гуногунандешии иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ; $C) Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ; $D) Плюрализми ВАО; $Е) Озодии мардум;
@239. Демократия чист?
$А) Демократия ин озодии сухан аст; $B) Демократия ин озодӣ аст; $C) Демократия ин идораи давлат аз ҷониби халқ аст; $D) Ин усули идораи давлат аст, ки дар он ҳама баробаранд; $Е) Демократия ин маҷмўи ақоиду принсипҳои озодӣ аст;
@240. Категорияи мустақими демократия чӣ тавр сурат мегирад?
$А) Мардум депутатҳои худро интихоб мекунанд; $B) Бевосита мардум худ давлатро идора мекунанд; $C) Ҳини категорияи мустақими демократия ҳамаи шаҳрвандон бе миёнравии кассе метавонанд дар қабули қарорҳои ҷомеа ширкат бикунанд; $D) Ҳизбҳо дар идораи давлат ба мардум миёнравӣ мекунанд; $Е) Аъзои ТҒД ва ҳизбҳо дар амалӣ шудани демократия ба мардум кўмак мекунанд;
@241. Категорияи мустақими демократия дар куҷо амалӣ мешавад?
$А) Дар давлатҳои демократӣ; $B) Дар шаҳру вилоятҳои калон; $C) Дар давлатҳое, ки сари қудрат ҳизби демократ аст; $D) Дар Рими қадим; $Е) Барои ҷомеаи хурд, шўрои қабилаҳо, иттифоқҳои касабаи маҳаллӣ;
@242. Нерўҳои конюктурии ҷомеаи шаҳрвандӣ кадомҳоянд?
$А) Ҳизбҳои сиёсӣ; $B) Иттифоқҳои касаба; $C) Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ; $D) Ассосиатсияҳои гуногун, иттиҳодияҳо, клубҳо, ҳаракатҳо, хазинаҳо ва ғайра; $Е) Иттифоқи журналистони Тоҷикистон;
@243.Ҷомеаи шаҳрвандӣ чиро фаро мегирад?
$А) Ҳаёти маънавии ҷомеаро; $B)Ҳаёти сиёсии ҷомеаро; $C) Ҳаёти иқтисодии ҷомеаро; $D) Ҷомаеи шаҳрвандии мутараққӣ дараҷаи баланди тафаккури шахс, фарҳанг, рушди меъёрҳои ахлоқӣ, ки муносибатҳои ҷамъиятӣ ва байнишахсиро танзим мекунад; $Е) Ҳаёти иҷтимоии ҷомеаро;
@244. Бо пешниҳоди кадом созмон теъдоди омўзгоронро дар макотиби миёнаи Тоҷикистон кам карданд?
$А) Бо пешниҳоди Бонки ҷаҳонӣ теъдоди омўзгоронро дар макотиби миёна то 100 ҳазор нафар кам карданд; $B) Бо пешниҳоди Маҷлиси намояндагони Тоҷикистон теъдоди омўзгоронро дар макотиби миёна то 100 ҳазор нафар кам карданд; $C) Бо пешниҳоди Вазорати маорифи Тоҷикистон теъдоди омўзгоронро дар макотиби миёна то 100 ҳазор нафар кам карданд; $D) Бо пешниҳоди ХБА теъдоди омўзгоронро дар макотиби миёна то 100 ҳазор нафар кам карданд; $Е) Бо пешниҳоди Ҳукумат Тоҷикистон теъдоди омўзгоронро дар макотиби миёна то 100 ҳазор нафар кам карданд;
@245. Глобализатсия барои кадом кишварҳо таъсири манфӣ дорад?
$А) Глобализатсия ба иқтисоди кишварҳои сусттараққӣ таъсири манфӣ мерасонад ; $B) Глобализатсия ба иқтисоди кишварҳои ақибмонда таъсири манфӣ мерасонад; $C) Глобализатсия ба иқтисоди кишварҳои рў ба рушд таъсири манфӣ мерасонад; $D) Глобализатсия ба иқтисоди кишварҳои рў ба рушд ва сусттараққӣ таъсири манфӣ мерасонад; $Е) Глобализатсия ба иқтисоди кишварҳои рушдкарда таъсири манфӣ мерасонад;
@246. Глобализатсия ба бозори меҳнат чӣ таъсир дорад?
$А) Ҷойҳои нави корӣ пайдо мешавад; $B) Теъдоди коргарони кироя меафзояд; $C) Теъдоди муҳоҷирони меҳнатӣ меафзояд; $D) Теъдоди сарватмандони маҳаллӣ мевфзояд; $Е) Бо ҷорӣ шудани техникаву технологияи нав теъдоди бекорон меафзояд;
@247. Харид ё фурўши одам чӣ тавр сурат мегирад?
$А) Бо хоҳиши шахс; $B) Маҷбурӣ; $C) Харид ё фурўши одам бо розигӣ ё бе розигӣ, бо роҳи фиреб ва ғайра сурат мегирад; $D) Бо фиреб; $Е) Бо зўрӣ;
@248. Авраам Линколн дар бораи демократия чӣ гуфтааст?
$А) Демократия «ин ҳамон анархия аст»; $B) Демократия «озодиҳои инсон аст»; $C) Демократия «ин пеш аз ҳама орзуи ширини камбағалон аст»; $D) Демократия «ҳеҷ гоҳ воқеан ба вуҷуд намеояд»; $Е) Демократия ин «идораи давлат аз ҷониби халқ ва барои халқ аст»;
@249. Иловаи якум ба Конститутсияи ИМА чиро тақозо мекунад?
$А) Озодии матбуот дар ИМА кафолат дода мешавад; $B) Озодии сухан барои шаҳрвандони ИМА кафолат дода мешавад; $C) Конгресс ҳуқуқи қабули қонунҳоеро надорад, ки озодии сухан ва матбуотро маҳдуд намояд; $D) Ба фаъолияти озоди матбуоти хусусӣ дар кишвар кафолат медиҳад; $Е) Ҳамаи намудҳои матбуотро баробар медонад;
@250. Харид ё фурўши одам чӣ тавр сурат мегирад?
$А) Бо хоҳиши шахс; $B) Маҷбурӣ; $C) Аз бепарвоии шахс; $D) Тавассути душманони оила; $Е) Бо роҳи фиреб, ҷалбккунӣ, пинҳонкунӣ, супурдан, интиқол, дуздӣ, қаллобӣ ва ғайра сурат мегирад;
@251. Харид ё фурўши одам чӣ тавр сурат мегирад?
$А) Тавассути душманони оила; $B) Аз бепарвоии шахс; $C) Аз беаҳамиятии волидон; $D) Харид ё фурўши одам бо роҳи фиреб, ҷалбккунӣ, пинҳонкунӣ, супурдан, интиқол, дуздӣ, қаллобӣ ва ғайра сурат мегирад; $Е) Маҷбурӣ;
@252. Дар кадом моддаи Сарқонуни Тоҷикистон ҳуқуқи шаҳрвандон ба идораи давлат инъикос ёфтааст?
$А) Моддаи 27; $B) Моддаи 48; $C) Моддаи 23; $D) Моддаи 37; $Е) Моддаи 17;
@253. Харид ё фурўши одам чӣ тавр сурат мегирад?
$А) Маҷбурӣ; $B) Аз беаҳамиятии волидон; $C) Бо мақсади минбаъд ҷалбкунӣ барои фаъолияти шаҳвонӣ ё ҷиноятӣ, истифодакунӣ дар муноқашаҳои мусалаҳона ва ғайра мебошад;$D) Аз бепарвоии шахс; $Е) Бо зўрӣ;
@254. Модари мавридӣ кист?
$А) Занест, ки дар мўҳлати муайян функсияҳои модарро иҷро мекунад;$B) Занест, ки дар мўҳлати муайян дояи кўдак мешавад; $C) Модари мавридӣ — занест, ки кӯдакро дар натиҷаи истифодаи усули тиббии бордоркунии сунъӣ ё ворид кардани ҷанин бо мақсади ҳомиладор кардани он, таваллуд кардааст; $D) Шахсест, ки дар мўҳлати муайян кўдакро шир медиҳад; $Е) Шахсест, ки дар мўҳлати муайян кўдакро таҳти назорати худ мегирад;
@255. Дар кадом кишвари пешрафта озодии матбуот ва суханро давлат кафолат намедиҳад?
$А) ИМА; $B) Россия; $C) Британияи Кабир; $D) Олмон; $Е) Ўзбекистон;
@256. Иловаи якум ба Конститутсияи ИМА чиро тақозо мекунад?
$А) Озодии матбуот дар ИМА кафолат дода мешавад; $B) Озодии сухан барои шаҳрвандони ИМА кафолат дода мешавад; $C) Конгресс ҳуқуқи қабули қонунҳоеро надорад, ки озодии сухан ва матбуотро маҳдуд намояд; $D) Ба фаъолияти озоди матбуоти хусусӣ дар кишвар кафолат медиҳад; $Е) Ба матбуот бартарӣ медиҳад;
@257. Барои истеҳсоли 1 тонна селлулоза чӣ қадар об лозим аст?
$А) 300 тонна; $B) 400-500 тонна; $C) 400 тонна; $D) 200 тонна; $Е) 100 тонна;
@258. Ҳуқуқи журналист тибқи қонунгузории Тоҷикистон?
$А) Радио ва телевизиони хусусии ИМА-ро таҳти назорат гирифта онҳоро баъзан сонсур мекунад; $B) Навиштан; $C) Пахш кардани иттилоъ; $D) Навиштани мақолаи танқидӣ; $Е) Ахбор дарёфт намояд, гирад ва интишор кунад;
@259. Ҳуқуқи журналист тибқи қонунгузории Тоҷикистон?
$А) Пахш кардани иттилоъ; $B) Навиштани мақола; $C) Дар Телевизиони Би-Би-Си кор кардан; $D) Баъди нишон додани шаҳодатномаи журналистӣ дар маҳалли офати табиӣ ҳузур дошта бошад; $Е) Дар Радиои «Садои Америка» кор кардан;
@260. Харид ё фурўши одам чӣ тавр сурат мегирад?
$А) Тавассути хешу табори ҷабрдида; $B) Тавассути дўстони ҷабрдида; $C) Ба мақсади истифода дар саҳна аз ҷониби режиссёрон; $D) Бо мақсади минбаъд ҷалбкунӣ барои парнография, меҳнати маҷбурӣ, ғуломӣ ё одатҳои ба ғуломи монанд; $Е) Барои фоҳишагарӣ тавассути мафия;
@261. Харид ё фурўши одам барои чист?
$А) Барои фоҳишагӣ; $B) Барои гадоӣ; $C) Бо мақсади минбаъд истифодакунӣ дар асорати қарзӣ ва ё фарзандхонӣ бо мақсади тиҷорати хариду фурўши одамон ва ғайра; $D) Ба мақсади истифода дар дастаҳои мусаллаҳ; $Е) Барои ғуломӣ;
@262. Ғуломӣ чист?
$А) Маҷбуран кор фармудани шахс; $B) Ин беҳуқуқии шахс аст; $C) Ин вазъи шахс аст; $D) Ғуломӣ ҳолат ё вазъи беҳуқуқии шахсест, ки нисбат ба вай баъзе ё тамоми салоҳияти ба ҳуқуқи моликият хос буда, татбиқ карда мешавад; $Е) Ин ҳолати рўҳӣ ва ҷисмонии шахс аст;
@263. Мубориза ба муқобили хариду фурӯши одамон чист?
$А) Ин муборизаи милиса бар зидди мафия аст; $B) Ин муборизаи милиса бар зидди одамфурўшон аст; $C) Ин муборизаи мақомоти қудратӣ бар зидди одамфурўшон аст; $D) Ин фаъолияти мақомоти қудратӣ оид ба пешгирӣ ва аз байн бурдани оқибатҳои хариду фурӯши одамон мебошад; $Е) Ин фаъолият оид ба огоҳонӣ, ошкор, пешгирӣ, ба ҳадди ақал расонидани оқибатҳои хариду фурӯши одамон ва расондани кӯмак ба ҷабрдидагони хариду фурӯши одамон аст;
@264. Истисмор чист?
$А) Ин меҳнат ё хизмати маҷбурии шахс аст; $B) Ин хизмати маҷбурии шахс бо истифодаи ғуломӣ аст; $C) Ин меҳнати маҷбурӣ ва лату кўб шахс аст; $D) Ин меҳнат ё хизмати маҷбурӣ, ғуломӣ ё расму оини ба ғуломӣ монанд, ҳолати оҷизӣ ё бурида гирифтани узвҳо, бофтаҳои одам, истифодаи фоҳишагарии дигар шахсон, инчунин дигар шаклҳои истифодабарии шахс бо мақсади анҷом додани амалиёти дорои хусусияти шаҳвонӣ аст; $Е) Ин истифодаи фоҳишагарии дигар шахсон аст;
@265.Оё дар бораи ҷабрдидагони трафик иттилоъ додан мумкин аст?
$А) Бале, дар саҳифаи аввали газета; $B) Паҳн кардани иттилоот дар бораи ҷабрдидагони хариду фурўши одамон ё хешу табори наздики вай, ки хатар ба вуҷуд оварда метавонад, манъ аст; $C) Не, мумкин нест; $D) Дар ТВ ва радио мумкин нест;
$Е) Бе сурат дар газетаву маҷалла чоп кардан мумкин аст;
@266. Амнияти Тоҷикистон аз кадом кишварҳо вобаста аст?
$А) Аз Ўзбекистону Қазоқистон; $B) Аз Хитой ва Афғонистон; $C) Афғонистон, Ўзбекистон, Қирғизистон, Хитоӣ ва абарқудратҳо Русияву ИМА; $D) Аз Эрон ва Туркия; $Е) Аз Русия ва ИМА;
@267. Дар бораи кӣ иттилоъ пахш кардан мумкин нест?
$А) Дар бораи ҷабрдидаҳо; $B) Дар бораи прокурор; $C) Дар бораи шахсоне, ки ба хариду фурўши одамон мубориза мебаранд, иттилоъ пахш кардан манъ аст; $D) Дар бораи президент; $Е) Дар бораи кормандони Кумитаи амнияти миллии Тоҷикистон;
@268. Оё дар бораи шахсияти ҷабрдидаи трафик дар хадамоти маълумотдиҳӣ иттилоъ медиҳанд?
$А) Бале; $B) Бале, агар нағзтар пурсӣ; $C) Додани маълумот манъ аст; $D) Бале, агар ҳуҷҷати журналистӣ дошта бошӣ; $Е) Бале, агар ҳаққи хизматро пардозӣ;
@269. Оё баҳсҳои сарҳадӣ метавонад боиси муноқиша дар Тоҷикистон гардад?
$А) Не; $B) Не, ҳаргиз; $C) Баҳсҳои сарҳадӣ байни Исроилу Фаластин метавонад; $D) Баҳсҳои сарҳадӣ бо Афғонистон, ва Қирғизистон низ метавонад омили пайдоиши муноқишаҳо гардад; $Е) Баҳсҳои сарҳадӣ байни Қазоқистон ва Тоҷикистон метавонад;
@270. Муҳоҷирати меҳнатӣ барои кишварҳои хориҷӣ чӣ манфиат дорад?
$А) Дигаронро кор мефармоянд; $B) Иқтисодиёташон боло меравад; $C) Бе хароҷоти иловагӣ бо нерўи арзони корӣ таъмин мешаванд; $D) Буҷаашон пур мешавад; $Е) Сохтмонашон рушд мекунад;
@271. Муҳоҷирати меҳнатӣ барои кишварҳои хориҷӣ чӣ манфиат дорад?
$А) Зиндагии аҳолиашон хуб мешавад; $B) Сохтмони нав меафзояд; $C) Истеҳсолот меафзояд; $D) Бо нерўи арзони корӣ таъмин мешаванд; $Е) Иқтисодиёт рушд мекунад;
@272. Муҳоҷирати меҳнатӣ барои кишварҳои хориҷӣ чӣ манфиат дорад?
$А) Бозори дуҷабҳаи молу хизматрасонӣ мешавад; $B) Генофондашонро ғанӣ мегардонанд; $C) Иқтисодашонро боло мебаранд; $D) Аз ин ҳисоб даромади зиёд мегиранд; $Е) Воситаи таъсиррасонии сиёсӣ аст ба кишварҳое, ки муҳоҷирон аз он ҷо омадаанд;
@273. Муҳоҷирати меҳнатӣ барои кишварҳои хориҷӣ чӣ манфиат дорад?
$А) Ҳеҷ манфиат надорад; $B) Манфиат чандон кофӣ нест; $C) Иқтисодиёт боло меравад; $D) Беҳтар кардани вазъи демографии кишвар; $Е) Зиндагии аҳолӣ хуб мешавад;
@274. Муҳоҷирати меҳнатӣ барои кишварҳои хориҷӣ чӣ манфиат дорад?
$А) Ҳеҷ манфиат надорад; $B) Манфиат баъди 10 сол маълум мешавад; $C) Иқтисодиёт боло меравад; $D) Ба кори сиёҳ ё вазнин ҷалб шудани муҳоҷирон; $Е) Некўаҳволии мардум баланд мешавад;
@275. Тоҷикистон аз муҳоҷирати меҳнатӣ чӣ манфиат дорад?
$А) Ҳеҷ манфиат намебинад; $B) Ворид шудани маблағи зиёд аз ҳисоби муҳоҷирон ба Тоҷикистон; $C) Ба бонкҳо пули зиёд ворид мешавад; $D) Давлат бой мешавад; $Е) Мардум бой мешаванд;
@276. Тоҷикистон аз муҳоҷирати меҳнатӣ чӣ манфиат дорад?
$А) Ҳеҷ манфиат намебинад; $B) Паст рафтани бекорӣ ва ташаннуҷи иҷтимоӣ дар Тоҷикистон; $C) Ба бонкҳо пули зиёд ворид мешавад; $D) Давлат бой мешавад; $Е) Оилаҳо бой мешаванд;
@277. Тоҷикистон аз муҳоҷирати меҳнатӣ чӣ манфиат дорад?
$А) Ягон хел манфиат надорад; $B) Давлат бой мешавад; $C) Гирифтани тахассус ва малакаи корӣ барои муҳоҷирон; $D) Занҳо озод мешаванд; $Е) Ба бонкҳо пули зиёд ворид мешавад;
@278. Ҷиҳати манфии муҳоҷирати меҳнатӣ чист?
$А) Дар хориҷа мондани ҷавонон; $B) Ба ҷои дар дохили кишвар истифода шудани таҷриба ва малака дар хориҷи кишвар истифода шудани он ва аз кишвар рафтани «ақлҳо»; $C) Зани хориҷӣ гирифтани ҷавонмардон; $D) Ба ВНМО ва БПНМ (ВИЧ СПИД) гирифтор шудани муҳоҷирон; $Е) Гум кардани забони тоҷикӣ;
@279. Ҷиҳати манфии муҳоҷирати меҳнатӣ чист?
$А) Зани рус гирифтани муҳоҷирони тоҷик; $B) Шавҳари рус кардани муҳоҷирдухтарони тоҷик; $C) Бева мондани занони тоҷик; $D) Афзудани теъдоди духтарони бешавҳар; $Е) Коҳиш ёфтани эътимоди ҷомеа ба ҳукумат;
@280. Ҷиҳати манфии муҳоҷирати меҳнатӣ чист?
$А) Аз ватан дур мондани муҳоҷирон; $B) Бинобар аз руи тахасус кор накардан ва аз даст додани малакаву дониши касбӣ; $C) Ба бемориҳои гуногун гирифтор шудани муҳоҷирон; $D) Дар хориҷа мондани онҳо; $Е) Кам шудани шумораи аҳолӣ;
@281. Ҷиҳати манфии муҳоҷирати меҳнатӣ чист?
$А) Дар ватан аз даст додани ҷои кор; $B) Гум кардани ҳисси ватандўстӣ; $C) Аз бепулӣ ба ватан барнагаштани муҳоҷирон; $D) Махлут гаштани урфу одат, фарҳанг ва забони муҳоҷирон; $Е) Дар хориҷа зан гирифтани ҷавонони тоҷик;
@282. Ҷиҳати манфии муҳоҷирати меҳнатӣ чист?
$А) Дар хориҷа зан гирифтани ҷавонони тоҷик; $B) Аз бепулӣ ба ватан барнагаштани муҳоҷирон; $C) Гум кардани ҳисси ватандўстӣ; $D) Аз даст додани шаҳрвандони худ; $Е) Аз даст додани оилаи худ барои муҳоҷирон;
@283. Ҷиҳати манфии муҳоҷирати меҳнатӣ чист?
$А) Аз даст додани оилаи худ барои муҳоҷирон; $B) Гум кардани ҳисси ватандўстӣ; $C) Аз бепулӣ ба ватан барнагаштани муҳоҷирон; $D) Таъсири манфӣ ба тарбияи кўдакон ва ҷудо шудани хонаводаҳо; $Е) Дар хориҷа зан гирифтани ҷавонони тоҷик;
@284. Ҷиҳати манфии муҳоҷирати меҳнатӣ чист?
$А) Аз бепулӣ ба ватан барнагаштани муҳоҷирон; $B) Аз даст додани оилаи худ барои муҳоҷирон; $C) Коҳиш ёфтани эътимоди ҷомеа ба ҳукумат; $D) Гум кардани ҳисси ватандўстӣ; $Е) Дар хориҷа зан гирифтани ҷавонони тоҷик;
@285.Коррупсия чист?
$А) Ин ришвагирии мансабдорон барои иҷрои амале мебошад; $B) Ин ришвагирии кормандони милиса барои иҷрои амале мебошад; $C) Ин ришвагирии мансабдорони прокуратура барои иҷрои амале мебошад; $D) Ҳаракат (беҳаракати)-и шахсони ба иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор, шахсони ба онҳо баробар карда шуда мебошад, ки мақоми худ ё имкониятҳои онро бо мақсади ба фоидаи худ ё шахсони дигар ба даст овардани неъматҳои моддӣ ва ғайри моддӣ, бартарият ва ё имтиёзҳои дигари бо қонунхо пешбинӣ нашуда истифода мебаранд; $Е) Ин ришвагирии кормандони БДА аз ронандаҳо барои иҷрои амале мебошад;
@286. Кай дар Тоҷикистон Қонун «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» қабул карда шуд?
$А) Соли 1991; $B) Соли1995; $C) Соли 2000; $D) Соли 2007; $Е) Соли 2005;
@287. Оё ришвагирӣ коррупсия аст?
$А) Не; $B) Ин одати маъмўлӣ аст; $C) Ин одати маъмўлии мансабдорон аст; $D) Бале; $Е) Ин одати маъмўлии мансабдорони тоҷик аст;
@288.Терроризм чист?
$А) Ин тарпарронӣ аст; $B) Ин сўхтор аст; $C) Бо мақсади халалдор сохтани амнияти ҷамъиятӣ, тарсонидани аҳолӣ ё расонидани таъсир ҷиҳати аз ҷониби мақомоти ҳокимият қабул намудани қарор содир намудани таркиш, сӯхтор, тирпарронӣ аз яроқи оташфишон ё дигар кирдоре, ки боиси хавфи марги одамон, расонидани зарари ҷиддӣ ба амвол ё ба миён омадани оқибатҳои дигари барои ҷамъият хавфнок мегардад; $D) Ин ташкили сўхтору куштор аст; $Е) Ин гаравгонгирии одамон аз ҷониби дастаҳои мусаллаҳ аст;
@289. Барои бевосита ё бавосита вайрон намудан ё маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрвандон чӣ ҷазо пешбинӣ шудааст?
$А) Ҷарима ба андозаи аз дусад то сесад маоши ҳадди ақал ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати то ду сол; $B) Ҷарима ба андозаи аз дусад то панҷсад маоши ҳадди ақал ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати то 1сол; $C) Ҷарима ба андозаи аз дусад то панҷсад маоши ҳадди ақал ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати то ду сол; $D Ҷарима ба андозаи аз сад то панҷсад маоши ҳадди ақал ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати то 1 сол; $Е) Ҷарима ба андозаи аз дусад то дусад маоши ҳадди ақал ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати то ду сол;
@290. Дар моддаи 143 Кодекси ҷиноятии Тоҷикистон сухан дар бораи чӣ меравад?
$А) Дар бораи маҳдуд кардани ҳуқуқҳои шахс; $B) Дар бораи аз озодӣ маҳрум кардани шахс; $C) Бевосита ё бавосита вайрон намудан ё маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрвандон вобаста ба ҷинс, нажод, миллат, забон, баромади иҷтимоӣ, мавқеи шахсӣ, амволӣ, мансабӣ, маҳалли истиқомат, муносибат ба дин, ақида, марбут будан ба ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ; $D) Дар бораи муносибати одамон; $Е) Дар бораи нажод ва милати ҷинояткорон;
@291. Барои барангехтани кинаю адовати миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ва ё динӣ тавассути ВАО чӣ ҷазо пешбинӣ шудааст?
$А) Маҳдуд кардани озодӣ ба мӯҳлати то як сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин мӯҳлат; $B) Маҳдуд кардани озодӣ ба мӯҳлати то ду сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин мӯҳлат; $C). Маҳдуд кардани озодӣ ба мӯҳлати то панҷ сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин мӯҳлат; $D) Маҳдуд кардани озодӣ ба мӯҳлати то чор сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин мӯҳлат; $Е) Маҳдуд кардани озодӣ ба мӯҳлати то панҷ сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин мӯҳлат;
@292. Дар кадом ҳолат шахсе, ки дар омода сохтани кирдори терористӣ иштирок дорад аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда мешавад?
$А) Дар ҳолати таслим шудан; $B) Дар ҳолати хабаркашӣ кардан; $C) Дар ҳолати милисаро аз ҷиноят огоҳ кардан; $D) Агар мақомоти давлатиро сари вақт огоҳ созад ё бо роҳи дигар содир гаштани кирдори террористиро пешгирӣ кунад ва агар дар ҳаракатҳои ин шахс дигар таркиби ҷиноят мавҷуд набошад; $Е) Агар ҷиноят содир накарда бошад;
@293. Дар кадом давлат Парламент ҳуқуқи қабули қонунҳоеро надорад, ки озодии сухан ва матбуотро маҳдуд намояд?
$А) Афғонистон; $B) ИМА; $C) Британияи Кабир; $D) Олмон; $Е) Россия;
@294. Барои амали террористӣ ба шахс чӣ гуна ҷазо дода мешавад?
$А) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати аз панҷ то ҳашт сол бо мусодираи амвол; $B) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати аз панҷ то даҳ сол бо мусодираи амвол; $C) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати аз понздаҳ то бисту панҷ сол бо мусодираи амвол ё якумра аз озодӣ маҳрум сохтан; $D) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати аз се то панҷ сол бо мусодираи амвол; $Е) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати аз даҳ то понздаҳ сол бо мусодираи амвол;
@295. Барои ҷалб кардан ба содир намудани ҷиноятҳои хусусияти террористӣ дошта ё мусоидати дигар барои содир намудани онҳо чӣ ҷазо пешбинӣ шудааст?
$А) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз се то панҷ сол бо мусодираи амвол; $B) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз даҳ то понздаҳ сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба мӯҳлати то панҷ сол; $C) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз панҷ то ҳашт сол бо мусодираи амвол; $D) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз панҷ то ҳашт сол; $Е) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз панҷ то даҳ сол;
@296. Дар кадом ҳолат наметавонад демократия амалӣ гардад?
$А) Агар оппозитсия пурқувват бошад; $B) Агар ҳукумат қудрати аз ҳад зиёд ё қудрати зарурӣ надошта бошад; $C) Агар сари қудрат коммунистон бошанд; $D) Агар давлат дар дасти диндорони иртиҷоӣ бошад; $Е) Агар аҷнабиён ба идораи давлат дахолат кунанд;
@297. Барои паҳн кардани иттилооти баръало бардурӯғ оид ба кирдори террористӣ чӣ ҷазо пешбинӣ шудааст?
$А) Ягон ҷазо нест; $B) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба як сол; $C) Корҳои ислоҳӣ ба муддати то ду сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин мўҳлат; $D) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба панҷ сол; $Е) Маҳрум сохтан аз озодӣ ба се сол;
@298. Фанни «Проблемаҳои актуалии замон ва журналистика» чиро меомўзад?
$А) Таърихи пайдоиш ва рушди ВАО-и хориҷиро меомўзад; $B) Журналистикаи муосири Тоҷикистону Россияро меомўзад; $C) Масъалаҳои муҳими муосир ва инъикоси онро дар ВАО меомўзад; $D) Журналистикаи хориҷиро меомўзад; $Е) Матбуоти оламро меомўзад;
@299. Кай бори охир дар Хуҷанд амали террористӣ ба вуқўъ пайваст?
$А) 18 августи 2010; $B) 19 сентябри 2010; $C)18 ноябри соли 2010; $D) 3 сентябри соли 2010; $Е) 15 сентябри 2010;
@300.Террористон 3 сентябри соли 2010 дар Хуҷанд чиро тарконданд?
$А) Бинои идораи амнияти давлатиро; $B) Пули болои Сирдарёро; $C) Бинои Раёсати минтақавии мубориза алайҳи ҷинояткории муташаккилро; $D) Идораи пулиси андозро; $Е) Стадиони марказиро;

Суолномаи имтиҳони тестӣ

аз фанни «ВАО-и муосири хориҷӣ»

@1. Комиссияи аврупоӣ соли 2006 барои бурдани тарғибот ба Белорус чӣ кор кард?
$А) Барои митинг 12 миллион доллар ҷудо кард; $B) Дар Польша радио таъсис дод;
$C) Барои ҳар намояндаи оппозитсия, ки дар митинг иштирок карданд, 100 доллар дод;
$D) Газетаҳои оппозитсиониро маблағгузорӣ намуд; $Е) Барои Ҳукумати Белоруссия телевизион таъсис дод;
@2. ВАО-и кадом кишвар дар ҷаҳон суст рушд дорад?
$А) Хитой;$B) Россия;$C) Британияи Кабир;$D) Уганда; $Е) Тоҷикистон;
@3. Муаллифи китоби «Манипуляторҳои шуур» кист?
$А) Герберт Шиллер;$B) У. Шрамм, Т. Питерсон; $C) Ясен Засурский;$D) В. Смирнов;$Е) И. Усмонов;
@4. Телевизиони ҷамъиятӣ чист?
$А Телевизионест, ки онро давлат барои тарғиботи сиёсати худ ташкил кардааст; $B Ташкилоти хусусии тиҷоратӣ аст, ки барои аҳли ҷомеа хизмат мекунад; $C Ташкилоти давлатӣ аст, ки ба ҷомеа барнома пахш мекунад;$D) Ташкилоти ғайритиҷоратӣ аст, ки аз ҷониби ҷомеа назорат карда мешавад;$Е) Телевизионест, ки созмонҳои байналхалқӣ барои ҷомеа таъсис додаанд;
@5. Пирамидаи роста чист?
$А Ин эҳроми Миср аст, ки журналистон дар борааш менависанд;$B Номи мақолаи журналисти тоҷик Отахон Латифӣ аст; $C Сабки нигориши журналистӣ аст, ки дар Аврупо ташаккул ёфтааст;$D Сабки хабарнависӣ аст, ки дар он маълумоти асосӣ дар аввал меояд; $Е) Усули хабарнависӣ дар Британия аст;
@6. Чиро «Чиз кейк» мегўянд?
$А Яке аз хӯрокҳои дӯстоштаи журналистони бритониро чунин меноманд;$B Чиз кейк номи асбоби мусиқии шотландӣ аст, ки пеш бо он журналистон ҷор мезаданд; $C Як намуди маҷаллаи америкоиро меноманд, ки ба фисқу фучур иртибот дорад;$D Газетаи шомгоҳист, ки дар ИМА чоп мешавад; $Е) Панири ҳолландӣ аст, ки дар матбуот бисёр менависанд;
@7. Газетаи «The New York Times» аз кадом сол чоп мешавад?
$А) Аввали соли 1941 ба табъ расид, вале дар давраи ҷанг муддате чопаш қатъ шуд;
$B) Аз соли 1851 чоп мешавад;$C) Аз соли 1798 чоп мешавад; $D) Чопи газетаи «The New York Times» моҳи январи соли 1853 шурўъ шудааст; $Е) Аз соли 1868 чоп мешавад;
@8. Мўҳтавои равияи престсизионии журналистика чист?
$А) Равияи мазкур аз журналистон дақиқнависиро тақозо мекунад; $B) Дар ин равия аҷзои адабиёти бадеӣ роиҷ аст;$C) Равияи мазкур танқиди ҳукуматро асоси фаъолият кардааст; $D) Дар равияи мазкур ҳамеша ба таҳқиқоти журналистӣ машғул мешаванд; $Е) Ин равия фақат дар хабарнависӣ истифода мешавад;
@9. Газетаи «US Tuday» аз кадом маблағ чоп мешавад?
$А) Аз маблағи фурўши газета; $B) Аз маблағи реклама;$C) Аз маблағи фурўши газета ва реклама; $D) Аз маблағи муассис, реклама ва фурўши газета; $Е) Аз маблағи давлат;
@10. Дар куҷо рекламае, ки баробарҳуқии ҷинсҳоро поймол мекунад, манъ аст?
$А) Дар Норвегия; $B) Дар Фаронса; $C) Дар Россия;$D) Дар ИМА; $Е) Дар Ўзбекистон;
@11. Барои чӣ дар Австрия давлат газетаҳои хусусиро маблағгузорӣ мекунад?
$А) Барои рақобатпазирӣ ва гуногунандешии газетаҳо; $B) Барои он ки сиёсати давлатро дастгирӣ намоянд; $C) Барои он ки рекламаҳои иҷтимоиро бепул чоп кунанд; $D) Барои он ки дар интихобот президентро ҷонибдорӣ кунанд; $Е) Барои он ки газетаҳо хонданбоб шаванд;
@12. Ширкати «Виаком» ба кӣ тааллуқ дорад?
$А) Ба Руперт Мердок;$B) Ба Генри Люс; $C) Ба Джозеф Пулитсер; $D) Ба Самнер Редстоун; $Е) Ба медиамагнат Владимир Гусинский;
@13. Бузургтарин оҷонсии иттилоотии Аврупо кадом аст?
$А) Рейтер;$B) ИТАР-ТАСС; $C) Ассошиэйтед пресс; $D) Франс-пресс; $Е) РИА «Новости»;
@14. Штаб-квартираи Радиои «Озодӣ» дар куҷост?
$А) Прага;$B) Вашингтон;$C) Душанбе;D) Ню-Йорк;$Е) Берлин;
@15. Бозори ВАО чӣ гуна аст?
$А) Бозори дуҷабҳаи молу хизматрасонӣ ва бозори ҷуғрофӣ;$B) Мундариҷаи ВАО ҳамчун мол ва дастрасӣ ба аудитория;$C) Реклама ва обуна;$D) Фурӯши озод;$Е) Реклама ва фурўш;
@16. Иловаи якум ба Конститутсияи ИМА чиро тақозо мекунад?
$А) Озодии матбуот дар ИМА кафолат дода мешавад;$B) Озодии сухан барои шаҳрвандони ИМА кафолат дода мешавад;$C) Конгресс ҳуқуқи қабули қонунҳоеро надорад, ки озодии сухан ва матбуотро маҳдуд намояд; $D). Ба фаъолияти озоди матбуоти хусусӣ дар кишвар кафолат медиҳад;$Е) Мавҷудияти ВАО-и давлатиро манъ мекунад;
@17. Кай Радиои «Би-Би-Си» ба пахши барномаҳояш ба забони форсӣ шурӯъ кардааст?
$А) 28-уми декабри соли 1940;$B) 3 — юми маи соли 1953;$C) 5 — уми январи соли1996;$D) 1-уми январи соли 1938;$Е) 2-юми августи соли 1954;
@18. Комиссияи федеролии алоқаи ИМА чӣ вазифа дорад?
$А) Радио ва телевизиони хусусии ИМА-ро таҳти назорат гирифта онҳоро баъзан сонсур мекунад;$B) Ба президент оид ба ВАО-и электронӣ маълумот ҷамъ мекунад;$C) Ба ВАО-и электронӣ иҷозатномаи пахш медиҳад, мавҷ тақсим мекунад;$D) Баъзан пахши ягон иттилои номақбули ҳукуматиро қатъ мекунад;$Е) Нашрияҳоро ба қайд мегирад;
@19. Сиёсати кадрӣ дар Радиои «Озодӣ» чӣ гуна аст?
$А) Ҳамонҳоеро ба кор мегиранд, ки ба маъмурият мақбул бошанд;$B) Беҳтарин журналистонро новобаста аз миллаташон ба кор мегиранд;$C) Гурезаҳо ва мухолифини давлатҳои пахши барномаҳоро ба кор мегиранд; $D) Онҳоеро ба кор мегиранд, ки забони англисиро хуб донанд;$Е) Журналистони касбиро ба кор мегиранд;
@20. Журналистикаи Британия аз журналистикаи Россия бо чӣ фарқ мекунад?
$А) Ягон хел фарқ намекунад;$B) Журналистикаи Британия пешрафта аст;
$C) Бо сабки нигоришаш;$D) Бо теъдоди зиёди жанрҳояш; $Е) Бо маоши журналистон;
@21. Иттиҳоди Аврупо барои бурдани тарғибот ба Белорус чӣ кор кард?
$А) Барои митинг 12 миллион доллар ҷудо кард; $B) Телевизиони «Белсат»-ро таъсис дод;$C) Барои ҳар намояндаи оппозитсия, ки дар митинг иштирок карданд, 100 доллар дод; $D) Газетаҳои оппозитсиониро маблағгузорӣ намуд;$Е) Муроҷиатнома пахш кард;
@22. ВАО-и кадом кишвар дар ҷаҳон суст рушд дорад?
$А) Хитой;$B) Россия;$C) Тоҷикистон;$D) Сомалӣ; $Е) Ўзбекистон;
@23. Муаллифи китоби «Назарияи ҷамъиятӣ» кист?
$А) Герберт Шиллер;$B) Уилям Шрамм; $C) Ясен Засурский;$D) Уолтер Липпман; $Е) Воҳид Асрорӣ;
@24. Телевизиони ҷамъиятӣ чист?
$А) Телевизионест, ки онро давлат барои тарғиботи сиёсати худ ташкил кардааст; $B) Ташкилоти хусусии тиҷоратӣ аст, ки барои аҳли ҷомеа хизмат мекунад; $C) Ташкилоти давлатӣ аст, ки ба ҷомеа барнома пахш мекунад;$D) Ташкилоти ғайритиҷоратӣ аст, ки аз ҷониби ҷомеа назорат карда мешавад;$Е) Телевизиони озод аст ва ба касе тобеъ нест;
@25. Пирамидаи чаппа чист?
$А) Ин аҳроми Миср аст, ки журналистон дар борааш менависанд;$B) Номи мақолаи журналисти тоҷик Отахон Латифӣ аст; $C) Сабки нигориши журналистӣ аст, ки дар Британия ташаккул ёфтааст;$D) Сабки хабарнависӣ аст, ки дар он маълумоти асосӣ дар аввал меояд;$Е) Сабки қиссанависӣ аст;
@26. Чиро «Папс мегезин» мегўянд?
$А) Яке аз хӯрокҳои дӯстоштаи журналистони бритониро чунин меноманд;
$B) «Папс» номи асбоби мусиқии шотландӣ аст, ки пеш бо он журналистон ҷор мезаданд; $C) Як намуди маҷаллаи америкоиро меноманд, ки дар коғази арзони зард чоп мешавад;$D) Маҷаллаи шомгоҳист, ки дар ИМА чоп мешавад; $Е) Маҷаллаи касбии бритонӣ аст;
@27. Газетаи «The Washington Post» аз кадом сол чоп мешавад?
$А) Аввали соли 1813 ба табъ расид; $B) Аз соли 1877 чоп мешавад;$C) Аз соли 1882 чоп мешавад; $D) Чопи газетаи «The Washington Post» моҳи январи соли 1851 шурўъ шудааст;$Е) Аз соли 1798 чоп мешавад;
@28. Мўҳтавои равияи авторитарии журналистика чист?
$А) Равияи мазкур аз журналистон дақиқнависиро тақозо мекунад; $B) Дар ин равия аҷзои адабиёти бадеӣ роиҷ аст;$C) Равияи мазкур танқиди ҳукуматро асоси фаъолият кардааст; $D) Дар равияи мазкур журналистика ба касе хизмат мекунад; $Е) Журналистика озод аст;
@29. Газетаи «Метро» аз кадом маблағ чоп мешавад?
$А) Аз маблағи фурўши газета; $B) Аз маблағи реклама;$C) Аз маблағи фурўши газета ва реклама; $D) Аз маблағи муассис, реклама ва фурўши газета;$Е) Аз маблағи хайрия;
@30. Дар куҷо реклама ва матн дар ҳаҷми газета мавқеи баробар дорад?
$А) Дар Норвегия; $B) Дар Тоҷикистон; $C) Дар Россия; $D) Дар ИМА;$Е) Дар Ўзбекистон;
@31. Барои чӣ дар Ҳолланд давлат газетаҳои хусусиро маблағгузорӣ мекунад?
$А) Барои рақобатпазирӣ ва гуногунандешии газетаҳо; $B) Барои он ки сиёсати давлатро дастгирӣ намоянд; $C) Барои он ки рекламаҳои иҷтимоиро бепул чоп кунанд; $D) Барои он ки дар интихобот президентро ҷонибдорӣ кунанд;$Е) Барои он ки ҳукумат медиамагнатҳоро дастгирӣ мекунад;
@32. Телевизиони Fox News ба кӣ тааллуқ дорад?
$А) Ба Руперт Мердок;$B) Ба Генри Люс; $C) Ба Джозеф Пулитсер; $D) Ба Уилям Хёрст;$Е) Ба Ҷорҷ Буш;
@33. Бузургтарин оҷонсии иттилооти иқтисодии ИМА кадом аст?
$А) Рейтер;$B) Блумберг;$C) Ассошиэйтед пресс;$D) ЮПИ; $Е) ЮСИА;
@34.Телевизиони «Белсат» кай таъсис ёфт?
$А) Соли 1959;$B) Соли 1963;$C) Соли 2007;$D) Соли 2008;$Е) Соли 2005;
@35.Телевизиони Би-Би-Си кай пахши барномаҳои форсиашро ба роҳ монд?
$А) 28-уми декабри соли 1940;$B) 7 –уми августи соли 1998;$C) 14 –уми январи соли 2009;$D) 9 –уми сентябри соли 2008;$Е) 7 феврали соли 2007;
@36. Иловаи якум ба Конститутсияи ИМА чиро тақозо мекунад?
$А) Озодии матбуот дар ИМА кафолат дода мешавад;$B) Озодии сухан барои шаҳрвандони ИМА кафолат дода мешавад;$C) Конгресс ҳуқуқи қабули қонунҳоеро надорад, ки озодии сухан ва матбуотро маҳдуд намояд;$D) Ба фаъолияти озоди матбуоти хусусӣ дар кишвар кафолат медиҳад;$Е) Ҳамаи намудҳои матбуотро баробар медонад;
@37. Кай Радиои «Аврупои Озод» ба пахши барномаҳояш ба забони чехӣ шурӯъ кардааст?
$А) 4-уми июли соли 1950;$B) 1-уми марти соли 1953;$C) 5 — уми январи соли1949;$D) 1-уми январи соли 1938;$Е) 7 майи соли 1951;
@38. Формати «Middle of road»-и радио чӣ гуна аст?
$А) Радиои мусиқии ҷаз аст, ки барои ронандаҳо муайян шудааст;$B) Радиои мусиқии рок аст, ки барои ҷавонон пешбинӣ шудааст;$C) Радиои сафарӣ аст, ки мусиқии миёнаро пахш мекунад;$D) Радио барои калонсолон аст, ки мусиқии шашмақом пахш мекунад;$Е) Радиои ронандаҳо аст, ки мусиқии шўх пахш мекунад;
@39. Сиёсати кадрӣ дар Радиои «Фардо» чӣ гуна аст?
$А) Ҳамонҳоеро ба кор мегиранд, ки ба маъмурият мақбул бошанд;$B) Беҳтарин журналистонро новобаста аз миллаташон ба кор мегиранд;$C) Гурезаҳо ва мухолифини давлатҳои пахши барномаҳоро ба кор мегиранд; $D) Онҳоеро ба кор мегиранд, ки забони англисиро хуб донанд;$Е) Гурезаҳоро новобаста аз нигоҳи сиёсиашон ба кор мегиранд;
@40. Журналистикаи Британия аз журналистикаи Россия бо чӣ фарқ мекунад?
$А) Ягон хел фарқ намекунад;$B) Журналистикаи Британия пешрафта аст;$C) Бо сабки нигоришаш;$D) Бо теъдоди зиёди жанрҳояш;$Е) Бо теъдоди зиёди журналистонаш;
@41. Телевизиони «Белсат»-ро кӣ таъсис дод?
$А) Президенти Белоруссия А. Лукашенко; $B) Ҳукумати Польша таъсис дод;$C) Кумиссияи аврупоӣ таъсис дод;$D) Президенти ИМА Ҷорҷ Буш таъсис дод;$Е) Медиамагнат Владимир Гусинский;
@42. Дар кадом кишвари пешрафта озодии матбуот ва суханро давлат кафолат намедиҳад?
$А) ИМА;$B) Россия;$C) Британияи Кабир;$D) Олмон; $Е) Ўзбекистон;
@43. Муаллифи китоби «Аксарияти идорашавандаҳо» кист?
$А) Герберт Шиллер;$B) Густав Фербер; $C) Ясен Засурский;$D) Уолтер Липпман;$Е) Абдусаттор Нуралиев;
@44. Телевизиони ҷамъиятӣ чист?
$А) Телевизионест, ки онро давлат барои тарғиботи сиёсати худ ташкил кардааст; $B) Ташкилоти хусусии тиҷоратӣ аст, ки барои аҳли ҷомеа хизмат мекунад; $C) Ташкилоти давлатӣ аст, ки ба ҷомеа барнома пахш мекунад;$D) Ташкилоти ғайритиҷоратӣ аст, ки аз ҷониби ҷомеа назорат карда мешавад;$Е) Телевизиони президент аст;
@45. Пирамидаи роста чист?
$А) Ин эҳроми Миср аст, ки журналистон дар борааш менависанд;$B) Номи мақолаи журналисти тоҷик Отахон Латифӣ аст; $C) Сабки нигориши журналистӣ аст, ки дар Аврупо ташаккул ёфтааст;$D) Сабки хабарнависӣ аст, ки дар он маълумоти асосӣ дар аввал меояд;$Е) Усули пахши мавод дар телевизион аст;
@46. Штаб-квартираи ОИ «Ассошиэйтед пресс» дар куҷо ҷойгир аст?
$А) Дар Вашингтон;$B) Дар Бостон; $C) Дар Ню-Йорк;$D) Дар Лос-Анҷелес; $Е) Дар Берлин;
@47. Маҷаллаи «Nation Geograhhic» аз кадом сол чоп мешавад?
$А) Аввали соли 1941 ба табъ расид, вале дар давраи ҷанг муддате чопаш қатъ шуд;
$B) Аз соли 1888 чоп мешавад;$C) Аз соли 1982 чоп мешавад; $D) Чопи маҷалла аз моҳи январи соли 1858 шурўъ шудааст;$Е) Аз соли 1918 чоп мешавад;
@48. Мўҳтавои равияи престсизионии журналистика чист?
$А) Равияи мазкур аз журналистон дақиқнависиро тақозо мекунад; $B) Дар ин равия аҷзои адабиёти бадеӣ роиҷ аст;$C) Равияи мазкур танқиди ҳукуматро асоси фаъолият кардааст; $D) Дар равияи мазкур ҳамеша ба таҳқиқоти журналистӣ машғул мешаванд; $Е) Усули хабарнависӣ аст;
@49. Газетаи «Файнэншл Таймс» аз кадом маблағ чоп мешавад?
$А) Аз маблағи фурўши газета; $B) Аз маблағи реклама;$C) Аз маблағи фурўши газета ва реклама; $D) Аз маблағи муассис, реклама ва фурўши газета; $Е) Аз маблағи президент;
@50. Дар Норвегия чӣ манъ аст?
$А) Чопи газетаҳои ҷамъиятӣ; $B) Рекламае, ки баробарҳуқии ҷинсҳоро поймол мекунад; $C) Рекламаи ройгон;$D) Чопи газетаҳои давлатӣ; $Е) Чопи газетаҳои бепул;
@51. Барои чӣ дар Норвегия давлат газетаҳои хусусиро маблағгузорӣ мекунад?
$А) Барои рақобатпазирӣ ва гуногунандешии газетаҳо; $B) Барои он ки сиёсати давлатро дастгирӣ намоянд; $C) Барои он ки рекламаҳои иҷтимоиро бепул чоп кунанд; $D) Барои он ки дар интихобот президентро ҷонибдорӣ кунанд; $Е) Барои дастгирии медиамагнатҳо;
@52. Соли 1993 кӯпруки болои дарёи Яғноб бо супориши кӣ тарконда шуд?
$А) Раиси вилояти Ленинобод; $B) Оппозитсияи исломӣ; $C) М. Худойбердиев; $D) А. Абдуллоҷонов; $Е) Ғаффор Мирзоев;
@53. Оҷонсии иттилооти иқтисодии ИМА кадом аст?
$А) Рейтер; $B) Блумберг; $C) Ассошиэйтед пресс; $D) ЮПИ; $Е) ЮСИА;
@54. Таҳқиқоти журналистиро кӣ таърифи асл додаст?
$А) Эдуард Полетаев;$B) Роберт Грин;$C) С. Михайлов;$D) Юлия Шум;$Е) Асадулло Саъдуллоев;
@55. Бозори ВАО чӣ гуна аст?
$А) Бозори дуҷабҳаи молу хизматрасонӣ ва бозори ҷуғрофӣ;$B) Мундариҷаи ВАО ҳамчун мол ва дастрасӣ ба аудитория;$C) Реклама ва обуна;$D) Фурӯши озод;$Е) Реклама ва фурўш;
@56. Иловаи якум ба Конститутсияи ИМА чиро тақозо мекунад?
$А) Озодии матбуот дар ИМА кафолат дода мешавад;$B) Озодии сухан барои шаҳрвандони ИМА кафолат дода мешавад;$C) Конгресс ҳуқуқи қабули қонунҳоеро надорад, ки озодии сухан ва матбуотро маҳдуд намояд;$D) Ба фаъолияти озоди матбуоти хусусӣ дар кишвар кафолат медиҳад.$Е) Ҳамаи матбуотро баробар медонад;
@57. Кай радиоҳои «Озодӣ» ва «Аврупои озод» муттаҳид шуданд.
$А) 1-уми октябри соли 1976;$B) 3 — юми маи соли 1953;$C) 5 — уми январи соли1996;$D) 1-уми январи соли 1938;$Е) 4-уми июли 1995;
@58. Комиссияи федеролии алоқаи ИМА чӣ вазифа дорад?
$А) Радио ва телевизиони хусусии ИМА-ро таҳти назорат гирифта, онҳоро баъзан сонсур мекунад;$B) Ба президент оид ба ВАО-и электронӣ маълумот ҷамъ мекунад;$C) Ба ВАО-и электронӣ иҷозатномаи пахш медиҳад, мавҷ тақсим мекунад;$D) Баъзан пахши ягон иттилои номақбули ҳукуматиро қатъ мекунад;$Е) Ба матбуот иҷозаи чоп медиҳад;
@59. Сиёсати кадрӣ дар Радиои «Мавҷи Олмон» чӣ гуна аст?
$А) Ҳамонҳоеро ба кор мегиранд, ки ба маъмурият мақбул бошанд;$B) Беҳтарин журналистонро новобаста аз миллаташон ба кор мегиранд;$C) Гурезаҳо ва мухолифини давлатҳои пахши барномаҳоро ба кор мегиранд; $D) Онҳоеро ба кор мегиранд, ки забони англисиро хуб донанд; $Е) Нависандагонро ба кор мегиранд;
@60. Журналистикаи Британия аз журналистикаи ИМА бо чӣ фарқ мекунад?
$А) Ягон хел фарқ намекунад;$B) Журналистикаи Британия пешрафта аст;$C) Бо сабки нигоришаш;$D) Бо теъдоди зиёди жанрҳояш; $Е) Бо теъдоди газетаҳояш;
@61. Комиссияи масоили озодии матбуот соли 1942 дар куҷо таъсис ёфт?
$А) Дар СССР; $B) Дар Британияи Кабир;$C) Дар ИМА;$D) Дар Олмони фашистӣ; $Е) Дар Италия;
@62. ВАО-и кадом кишвар дар ҷаҳон суст рушд дорад?
$А) Хитой;$B) Россия;$C) Тоҷикистон;$D) Уганда;$Е) Қазоқистон;
@63. Муаллифи китоби «Назарияи ҷомеаи иттилоотӣ» кист?
$А) Г. Шиллер; $B) Г. Фербер; $C) Я. Засурский;$D) Ф. Махлуп; $Е)Ф Уэбстер;
@64. Телевизиони хусусӣ чист?
$А) Телевизионест, ки барои манфиати соҳиби худ хизмат мекунад; $B) Ташкилоти хусусии тиҷоратӣ аст, ки барои аҳли ҷомеа хизмат мекунад; $C) Ташкилоти давлатӣ аст, ки ба ҷомеа барнома пахш мекунад;$D) Ташкилоти ғайритиҷоратӣ аст, ки аз ҷониби ҷомеа назорат карда мешавад;$Е) Телевизионест, ки барои пахши реклама таъсис ёфтааст;
@65. Сабки таърихӣ чист?
$А) Ин сабкест, ки дар бораи масъалаҳои таърихӣ менависанд;
$B) Номи мақолаи журналисти тоҷик Отахон Латифӣ аст;
$C) Сабки нигориши журналистӣ аст, ки дар Аврупо ташаккул ёфтааст;
$D) Сабки хабарнависӣ аст, ки дар он маълумоти асосӣ дар аввал меояд.
$Е) Ин усули хабарнависӣ дар ИМА аст;
@66. Маърўзаи Комиссияи Роберт Мейнард Хатчинс кадом сол ба табъ расид?
$А) Соли 1942; $B) Соли 1973; $C) Соли 1947;$D) Соли 1955; $Е) соли 1977;
@67. Газетаи «The Wall Street Journal» аз кадом сол чоп мешавад?
$А) Аввали соли 1881 ба табъ расид; $B) Аз соли 1912 дар Бостон чоп мешавад;$C) Аз соли 1889 чоп мешавад; $D) Чопи газета моҳи январи соли 1848 шурўъ шудааст;$Е) Аз соли 1798 чоп мешавад;
@68. Мўҳтавои равияи престсизионии журналистика чист?
$А) Равияи мазкур аз журналистон дақиқнависиро тақозо мекунад; $B) Дар ин равия аҷзои адабиёти бадеӣ роиҷ аст;$C) Равияи мазкур танқиди ҳукуматро асоси фаъолият кардааст; $D) Дар равияи мазкур ҳамеша ба таҳқиқоти журналистӣ машғул мешаванд;$Е) Усули хабарнависӣ аст;
@69. Газетаи «The San» аз кадом маблағ чоп мешавад?
$А) Аз маблағи фурўши газета; $B) Аз маблағи реклама;$C) Аз маблағи фурўши газета ва реклама; $D) Аз маблағи муассис, реклама ва фурўши газета;$Е) Аз пули хонандаҳо;
@70. Дар матбуоти Россия ҳаҷми реклама дар шумора чӣ қадар иҷозат дода мешавад?
$А) То 25%; $B) То 40%; $C) То 50%;$D) Маҳдудият нест;$Е) То 30%;
@71. Барои чӣ дар Дания давлат газетаҳои хусусиро маблағгузорӣ мекунад?
$А) Барои рақобатпазирӣ ва гуногунандешии газетаҳо; $B) Барои он ки сиёсати давлатро дастгирӣ намоянд; $C) Барои он ки рекламаҳои иҷтимоиро бепул чоп кунанд; $D) Барои он ки дар интихобот президентро ҷонибдорӣ кунанд;$Е) Барои дастгирии медиамагнатҳо;
@72. Ширкати «Нюс корпорейшн» ба кӣ тааллуқ дорад?
$А) Ба Руперт Мердок;$B) Ба Генри Люс; $C) Ба Джозеф Пулитсер; $D Ба Уилям Хёрст;$Е) Ба Владимир Гусинский;
@73.Бузургтарин оҷонсии иттилоотии Олмон кадом аст?
$А) Рейтер;$B) Блумберг;$C) ДПА;$D) ЮПИ;$Е) ЮСИА;
@74. Дар Танзания кадом санад монеаи озодии сухан аст?
$А) Акти газета;$B) Қонун «Дар бораи матбуот»;$C). Қонун «Дар бораи радио ва телевизион»;$D) Конститутсияи Танзания;$Е) Қонун дар бораи тўҳмат;
@75. «News brief» чист?
$А) Номи газетаи австралиёӣ аст;$B) Номи хабари газета аст;$C) Номи жанри хабар аст;$D) Номи дастури журналистӣ аст;$Е) Усули хабарнависӣ аст;
@76. Дар кадом давлат Парламент ҳуқуқи қабули қонунҳоеро надорад, ки озодии сухан ва матбуотро маҳдуд намояд?
$А) Афғонистон;$B) ИМА;$C) Британияи Кабир;$D) Олмон;$Е) Россия;
@77. Кай Телевизиони «Би-Би-Си» пахши барномаҳояшро ба забони форсӣ шурӯъ кард?
$А) 28-уми декабри соли 1940;$B) 14 –январи соли 2009;$C) 5 — уми январи соли1996;$D) 1-уми январи соли 2006;$Е) 7 феврали соли 2005;
@78. Дар ИМА кадом ташкилот ба ВАО-и электронӣ иҷозатномаи пахш медиҳад, мавҷ тақсим мекунад?
$А) Вазорати алоқаи ИМА; $B) Дастгоҳи президенти ИМА; $C) Комиссияи федеролии алоқаи ИМА;$D) Идораи алоқаи ҳар як штат;$Е) Шўрои матбуот;
@79. Сиёсати кадрӣ дар Радиои «Би-Би-Си» чӣ гуна аст?
$А) Ҳамонҳоеро ба кор мегиранд, ки ба маъмурият мақбул бошанд;$B) Беҳтарин журналистонро новобаста аз миллаташон ба кор мегиранд;$C) Гурезаҳо ва мухолифини давлатҳои пахши барномаҳоро ба кор мегиранд; $D) Онҳоеро ба кор мегиранд, ки забони англисиро хуб донанд; $Е) Фақат нависандаҳоро ба кор мегиранд;
@80. Журналистикаи Британия аз журналистикаи Ўзбекистон бо чӣ фарқ мекунад?
$А) Ягон хел фарқ намекунад;$B) Журналистикаи Британия пешрафта аст;$C) Бо сабки нигоришаш;$D) Бо теъдоди зиёди жанрҳояш; $Е) Бо теъдоди журналистонаш;
@81. Фанни ВАО-и муосири хориҷӣ чиро меомўзад?
$А) Таърихи пайдоиш ва рушди ВАО-и хориҷиро меомўзад; $B) Журналистикаи муосири Тоҷикистону Россияро меомўзад;$C) Вазъи феълии система ва моделҳои ВАО-и кишварҳои хориҷиро меомўзад; $D) Таърихи журналистикаи хориҷиро меомўзад. $Е) Матбуоти оламро меомўзад;
@82. ВАО-и кадом кишвар дар ҷаҳон пешрав аст?
$А) Хитой;$B) Россия;$C) Британияи Кабир;$D) ИМА;$Е) Япония;
@83. Муаллифони китоби «Чаҳор назарияи матбуот» кистанд?
$А) Р. М. Хатчинс, Г. Люс;$B) У. Шрамм, Ф. Сиберт, Т. Питерсон; $C) А. Тертичный, В. Смирнов, С. Михайлов;$D) А. Нуралиев, А. Саъдуллоев, И. Усмонов; $Е) В. Асрорӣ, А. Саъдуллоев;
@84. Радиои ҷамъиятӣ чист?
$А) Радиоест, ки онро давлат барои тарғиботи сиёсати худ ташкил кардааст; $B) Ташкилоти хусусии тиҷоратӣ аст, ки барои аҳли ҷомеа хизмат мекунад; $C) Ташкилоти давлатӣ аст, ки ба ҷомеа барнома пахш мекунад;$D) Ташкилоти ғайритиҷоратӣ аст, ки аз ҷониби ҷомеа назорат карда мешавад;$Е) Радиоест, ки танҳо аз пули давлат фаъолият мекунад;
@85. Ҳарами воруна чист?
$А) Ин эҳроми Миср аст, ки журналистон дар борааш менависанд;$B) Номи мақолаи журналисти тоҷик Отахон Латифӣ аст; $C) Сабки нигориши журналистӣ аст, ки дар Россия ташаккул ёфтааст;$D) Сабки хабарнависӣ аст, ки дар он маълумоти асосӣ дар аввал меояд; $Е) Усули хабарнависӣ аст, ки дар Эрон пайдо шудааст;
@86. Чиро Сэтто мегўянд?
$А) Яке аз назарияҳои журналистикаи муосири хориҷиро Сэтто меноманд; $B) Сэтто номи асбоби мусиқии ҳиндӣ аст, ки мо сетор меномем; $C) Як намуди нашрияи америкоиро сэтто меноманд, ки нисфи шаб чоп мешавад; $D) Газетаи муштараки субҳона ва шомгоҳист, ки дар Япония чоп мешавад; $Е) Усули мақоланависӣ аст;
@87. Газетаи «US Tuday» аз кадом сол чоп мешавад?
$А) Аввали соли 1941 ба табъ расид, вале дар давраи ҷанг муддате чопаш қатъ шуд;
$B) Аз соли 1922 дар Бостон чоп мешавад;$C) Аз соли 1982 чоп мешавад; $D) Чопи газетаи «US Tuday» моҳи январи соли 2002 шурўъ шудааст; $Е) Аз соли 1933 чоп мешавад;
@88. Мўҳтавои равияи консептуалии журналистика чист?
$А) Равияи мазкур аз журналистон дақиқнависиро тақозо мекунад; $B) Дар ин равия аҷзои адабиёти бадеӣ роиҷ аст;$C) Равияи мазкур танқиди ҳукуматро асоси фаъолият кардааст; $D) Дар равияи мазкур ҳамеша ба таҳқиқоти журналистӣ машғул мешаванд; $Е) Ин ба хонандагон маълумот медиҳад;
@89. Газетаи «Метро» аз кадом маблағ чоп мешавад?
$А) Аз маблағи фурўши газета; $B) Аз маблағи реклама;$C) Аз маблағи фурўши газета ва реклама; $D) Аз маблағи муассис, реклама ва фурўши газета;$Е) аз пули хонандагон;
@90. Кӣ гуфтааст, ки «Инҳисороти ВАО ба маҳдудкунии гуногунандешӣ ва озодии сухан мусоидат менамояд.»?
$А) Б. Вуаен; $B) Х. Майер; $C) И. Сталин;$D) У. Хёрст. $Е) И. Усмонов;
@91. Барои чӣ дар Шветсия давлат газетаҳои хусусиро маблағгузорӣ мекунад?
$А) Барои рақобатпазирӣ ва гуногунандешии газетаҳо; $B) Барои он ки сиёсати давлатро дастгирӣ намоянд; $C) Барои он ки рекламаҳои иҷтимоиро бепул чоп кунанд; $D) Барои он ки дар интихобот президентро ҷонибдорӣ кунанд;$Е) Барои кўмак ба медиамагнатҳо;
@92. Ширкати «Нюс корпорейшн» ба кӣ тааллуқ дорад?
$А) Ба Руперт Мердок;$B) Ба Генри Люс; $C) Ба Джозеф Пулитсер; $D) Ба Уилям Хёрст;$Е) Ба Алишер Усмонов;
@93. Бузургтарин оҷонсии иттилоотии Аврупо кадом аст?
$А) Рейтер;$B) ИТАР-ТАСС.$C) Ассошиэйтед пресс; $D Франс-пресс; $Е) РИА «Новости»;
@94. Дар Африка кадом радиои хориҷӣ бештар нуфуз дорад?
$А) Радиои «Озодӣ»;$B) Радиои «Садои Америка»;$C) Радиои «Мавҷи Олмон»;$D) Радиои Би-Би-Си;$Е) Радиои «Маяк»;
@95. Интернет дар аввал чӣ ном дошт?
$А) Милнет;$B) Арпанет;$C) Дарпанет;$D) Интернет;$Е) Видҷет;
@96. Иловаи якум ба Конститутсияи ИМА кай қабул шудааст?
$А) Соли 1789;$B) Соли 1791; $C) Соли 1891; $D) Соли 1787;$Е) Соли 1812;
@97. Кай Радиои «Мавҷи Олмон» ба пахши барномаҳояш шурӯъ кардааст?
$А) 7-уми майи соли 1949;$B) 3 — юми маи соли 1953;$C) 5 — уми июни соли1961;$D) 1-уми январи соли 1963;$Е) 15 январи соли 1965;
@98. Комиссияи федеролии алоқаи ИМА чӣ вазифа дорад?
$А) Радио ва телевизиони хусусии ИМА-ро таҳти назорат гирифта онҳоро баъзан сонсур мекунад;
$B) Ба президент оид ба ВАО-и электронӣ маълумот ҷамъ мекунад;
$C) Ба ВАО-и электронӣ иҷозатномаи пахш медиҳад, мавҷ тақсим мекунад;
$D) Баъзан пахши ягон иттилои номақбули ҳукуматиро қатъ мекунад;
$Е) Ба газетаҳо литсензия медиҳад;
@99. Радиои «Озодӣ» кай пахши барномаҳояшро ба забони тоҷикӣ шурӯъ кардааст?
$А) Соли 1951-ум аз Берлин; $B) Соли 1949-ум Аз Вашингтон;$C) Соли 1954-ум. Аз Мюнхен;$D) Соли 1947-ум аз Берлин;$Е) Соли 1995 аз Прага;
@100. Журналистикаи ИМА аз журналистикаи Олмон бо чӣ фарқ мекунад?
$А) Ягон хел фарқ намекунад;$B) Журналистикаи ИМА пешрафта аст;$C) Бо сабки нигоришаш;$D) Бо теъдоди зиёди жанрҳояш;$Е) бо теъдоди журналистонаш;
@101. Радиои «Озодӣ»-ро кӣ таъсис дод?
$А) Ҳукумати Тоҷикистон; $B) Ҳукумати Эрон;$C) РМК-и ИМА; $D) Ҳукумати Афғонистон; $Е) Ҳукумати Британия;
@102. Сэтто дар куҷо чоп мешавад?
$А) Хитой;$B) Россия;$C) Британияи Кабир;$D) Япония;$Е) Дар ИМА;
@103. Кӣ гуфтааст: «Ман газетаро танҳо барои тарғибот» нашр мекунам.
$А) Герберт Шиллер;$B) У. Шрамм; $C) Ясен Засурский;$D) Уилям Бивербрук; $Е) Владимир Гусинский;
@104. Телевизиони ҷамъиятӣ аз телевизиони давлатӣ бо чӣ фарқ мекунад?
$А) Телевизионест, ки онро давлат барои тарғиботи сиёсати худ ташкил кардааст; $B) Ташкилоти хусусии тиҷоратӣ аст, ки барои аҳли ҷомеа хизмат мекунад; $C) Ташкилоти давлатӣ аст, ки ба ҷомеа барнома пахш мекунад;$D) Ташкилоти ғайритиҷоратӣ аст, ки аз ҷониби ҷомеа назорат карда мешавад;$Е) Бо теъдоди жанрҳояш;
@105. Сабки классикӣ чист?
$А) Мусиқии «Шашмақом» аст, ки журналистон дар борааш менависанд.
$B) Номи мақолаи журналисти тоҷик Отахон Латифӣ аст.
$C) Сабки нигориши журналистӣ аст, ки дар Аврупо ташаккул ёфтааст;
$D) Сабки хабарнависӣ аст, ки дар он маълумоти асосӣ дар аввал меояд;
$Е) Усули дарёфти иттилоъ аст;
@106. Кӣ гуфтааст: «Манипулятсия намуди аз ҳама мукаммали диктатура аст.»?
$А) Адольф Гитлер; $B) Иосиф Сталин; $C) Густв Фербер; $D) Абдусаттор Нуралиев; $Е) Уилям Бивербрук;
@107. Газетаи «The New York Times» аз кадом сол чоп мешавад?
$А) Аввали соли 1941 ба табъ расид, вале дар давраи ҷанг муддате чопаш қатъ шуд;
$B) Аз соли 1851 чоп мешавад; $C) Аз соли 1798 чоп мешавад; $D) Чопи газетаи «The New York Times» моҳи январи соли 1853 шурўъ шудааст; $Е) Аз соли 1914 чоп мешавад;
@108. Мўҳтавои равияи престсизионии журналистика чист?
$А) Равияи мазкур аз журналистон дақиқнависиро тақозо мекунад; $B) Дар ин равия аҷзои адабиёти бадеӣ роиҷ аст;$C) Равияи мазкур танқиди ҳукуматро асоси фаъолият кардааст; $D) Дар равияи мазкур ҳамеша ба таҳқиқоти журналистӣ машғул мешаванд; $Е) Усули хабарнависӣ дар Афғонистон аст;
@109. Газетаи «US Tuday» аз кадом маблағ чоп мешавад?
$А) Аз маблағи фурўши газета; $B) Аз маблағи реклама;$C) Аз маблағи фурўши газета ва реклама; $D Аз маблағи муассис, реклама ва фурўши газета; $Е) Аз пули хонандаҳо;
@110. Дар куҷо рекламае, ки баробарҳуқии ҷинсҳоро поймол мекунад, манъ аст?
$А) Дар Норвегия; $B) Дар Фаронса; $C) Дар Россия; $D) Дар ИМА; $Е) Дар Тоҷикистон;
@111. Барои чӣ ҳукумати баъзе давлатҳо газетаҳои хусусиро маблағгузорӣ мекунанд?
$А) Барои рақобатпазирӣ ва гуногунандешии газетаҳо; $B) Барои он ки сиёсати давлатро дастгирӣ намоянд; $C) Барои он ки рекламаҳои иҷтимоиро бепул чоп кунанд; $D) Барои он ки дар интихобот президентро ҷонибдорӣ кунанд;$Е) Барои дастгирии медиамагнатҳо;
@112. Мукофоти олии журналистии ИМА ба номи кист?
$А) Руперт Мердок;$B) Генри Люс; $C) Джозеф Пулитсер; $D) Самнер Редстоун;$Е) Ба номи Аврам Линколн;
@113. Бузургтарин оҷонсии иттилоотии Аврупо кадом аст?
$А) Рейтер; $B) ИТАР-ТАСС; $C) Ассошиэйтед пресс; $D) Франс-пресс; $Е) РИА «Новости»;
@114. Штаб-квартираи Радиои «Фардо» дар куҷост?
$А) Прага;$B) Вашингтон;$C) Лондон;$D) Ню-Йорк;$Е) Кобул;
@115. Бозори ВАО чӣ гуна аст?
$А) Бозори дуҷабҳаи молу хизматрасонӣ ва бозори ҷӯғрофӣ; $B) Мундариҷаи ВАО ҳамчун мол ва дастрасӣ ба аудитория;$C) Реклама ва обуна;$D) Фурӯши озод;$Е) Фурўши реклама;
@116. Иловаи якум ба Конститутсияи ИМА чиро тақозо мекунад?
$А) Озодии матбуот дар ИМА кафолат дода мешавад;$B) Озодии сухан барои шаҳрвандони ИМА кафолат дода мешавад;$C) Конгресс ҳуқуқи қабули қонунҳоеро надорад, ки озодии сухан ва матбуотро маҳдуд намояд;$D Ба фаъолияти озоди матбуоти хусусӣ дар кишвар кафолат медиҳад;$Е) Ҳамаи матбуотро баробар медонад;
@117. Кай Радиои «Би-Би-Си» ба пахши барномаҳояш ба забони форсӣ шурӯъ кардааст?
$А) 28-уми декабри соли 1940; $B) 3 — юми маи соли 1953;$C) 5 — уми январи соли1996;$D) 1-уми январи соли 1938;$Е) 7-уми феврали соли 1971;
@118. Дар кадом кишвари пешрафта қонуни вижаи матбуот вуҷуд надорад?
$А) ИМА; $B) Англия; $C) Уганда; $D) Ўзбекистон; $Е) Олмон;
@119. Ба Радиои «Озодӣ» киро ба кор мегиранд?
$А) Ҳамонҳоеро ба кор мегиранд, ки ба маъмурият мақбул бошанд;$B) Беҳтарин журналистонро новобаста аз миллаташон ба кор мегиранд;$C) Гурезаҳо ва мухолифини давлатҳои пахши барномаҳоро ба кор мегиранд; $D) Онҳоеро ба кор мегиранд, ки забони англисиро хуб донанд;$Е) Нависандаҳоро ба кор мегиранд;
@120. Журналистикаи Британия аз журналистикаи Фаронса бо чӣ фарқ мекунад?
$А) Ягон хел фарқ намекунад;$B) Журналистикаи Британия пешрафта аст;$C) Бо сабки нигоришаш;$D) Бо теъдоди зиёди жанрҳояш; $Е) Бо забондонии журналистонаш;
@121. Китоби «Назарияи ҷомеаи иттиллоотӣ»-ро кӣ таълиф кардааст?
$А) Фрэнк Уэбстер; $B) Мануэл Кастелс; $C) Иброҳим Усмонов; $D) Ёнэдзи Масуда; $Е) Асадулло Саъдуллозода;
@122. ВАО-и кадом кишвар дар ҷаҳон суст рушд дорад?
$А) Хитой; $B) Россия; $C) Тоҷикистон; $D) Сомалӣ; $Е) Қирғизистон;
@123. Муаллифи китоби «Ҷомаеи иттиллоотӣ чун ҷомеаи баъди индустралӣ» кист?
$А) Герберт Шиллер;$B) Уилям Шрамм; $C) Ёнэдзи Масуда;$D) Уолтер Липпман;$Е) Воҳид Асрорӣ;
@124. Телевизиони ҳукуматӣ чист?
$А) Телевизионест, ки онро давлат барои тарғиботи сиёсати худ ташкил кардааст. $B) Ташкилоти хусусии тиҷоратӣ аст, ки барои аҳли ҷомеа хизмат мекунад. $C) Ташкилоти давлатӣ аст, ки ба ҷомеа барнома пахш мекунад.$D) Ташкилоти ғайритиҷоратӣ аст, ки аз ҷониби ҷомеа назорат карда мешавад.$Е) Телевизиони президентӣ аст;
@125. Пирамидаи роста чист?
$А) Ин аҳроми Миср аст, ки журналистон дар борааш менависанд;$B) Номи мақолаи журналисти тоҷик Отахон Латифӣ аст; $C) Сабки нигориши журналистӣ аст, ки дар Аврупо ташаккул ёфтааст;$D) Сабки хабарнависӣ аст, ки дар он маълумоти асосӣ дар аввал меояд;$Е) Усули номанависӣ аст;
@126. Маҷаллаҳои порнографиро дар Америка чӣ меноманд?
$А) «Тайм»;$B) «Лав»;$C) «Чиз кейк»;$D) «Порно»; $Е) «Папс мэгезин»;
@127. Газетаи «The Washington Post» аз кадом сол чоп мешавад?
$А) Аввали соли 1813 ба табъ расид; $B) Аз соли 1877 чоп мешавад;$C) Аз соли 1882 чоп мешавад; $D) Чопи газетаи «The Washington Post» моҳи январи соли 1851 шурўъ шудааст; $Е) Аз соли 1893 чоп мешавад;
@128. Мўҳтавои равияи авторитарии журналистика чист?
$А) Равияи мазкур аз журналистон дақиқнависиро тақозо мекунад; $B) Дар ин равия аҷзои адабиёти бадеӣ роиҷ аст;$C) Равияи мазкур танқиди ҳукуматро асоси фаъолият кардааст; $D) Дар равияи мазкур журналистика ба касе хизмат мекунад.$Е) Журналистика билкулл озод аст;
@129. Газетаи «US Tuday»- ро» кадом ширкат таъсис додааст?
$А) Liberty Media; $B) Gannett;$C) News Corparation; $D) Time Warner; $Е) AOL;
@130. Муаллифи китоби «Асри иттиллоотӣ: иқтисодиёт, ҷомеа ва фарҳанг» кист.
$А) Я. Засурский; $B) Герберт Шиллер; $C) М. Кастелс;$D) Уолтер Липпман; $Е) Воҳид Асрорӣ;
@131. Барои чӣ дар Ҳолланд давлат газетаҳои хусусиро маблағгузорӣ мекунад?
$А) Барои рақобатпазирӣ ва гуногунандешии газетаҳо; $B) Барои он ки сиёсати давлатро дастгирӣ намоянд; $C) Барои он ки рекламаҳои иҷтимоиро бепул чоп кунанд; $D Барои он ки дар интихобот президентро ҷонибдорӣ кунанд; $Е) Барои дастгирии медиамагнатҳо;
@132. Ба Руперт Мердок кадом Ширкати ВАО тааллуқ дорад?
$А) Виаком»; $B) «Ганнет»; $C) «Нюс корпорейшн»; $D) «Вивендӣ Юниверсал»; $Е) «Time Warner»;
@133. Газетаи «Файнэншл таймс» дар кадом шаҳрҳо чоп мешавад?
$А) Вашингтон, Лондон;$B) Париж, Лондон, Франкфурт, Ню-Йорк, Токио;$C) Париж, Лондон, Берлин, Франкфурт, Ню-Йорк, Токио;$D) Париж, Лондон, Франкфурт, Ню-Йорк, Токио, Москва;$Е) Дар Ню-Йорк;
@134. Телевизиони «Белсат» кай таъсис ёфт?
$А) Соли 1959;$B) Соли 1963;$C) Соли 2007;$D) Соли 2008;$Е) Соли 1998;
@135. Радиои Би-Би-Си кай пахши барномаҳои арабиашро ба роҳ монд?
$А) Соли 1940;$B) Соли 1938;$C) Соли 2009;$D) Соли 2008;$Е) Соли 1998;
@136. Конститутсияи ИМА чиро тақозо мекунад?
$А) Озодии матбуот дар ИМА кафолат дода мешавад;$B) Озодии сухан барои шаҳрвандони ИМА кафолат дода мешавад;$C) Конгресс ҳуқуқи қабули қонунҳоеро надорад, ки озодии сухан ва матбуотро маҳдуд намояд;$D) Ба фаъолияти озоди матбуоти хусусӣ дар кишвар кафолат медиҳад;$Е) Ба телевизиони хусусӣ бартарӣ медиҳад;
@137. Кай Радиои «Аврупои Озод» ба пахши барномаҳояш ба забони русӣ шурӯъ кардааст?
$А) 4-уми июли соли 1950; $B) 1-уми марти соли 1953;$C) 5 — уми январи соли1949; $D) 1-уми январи соли 1938; $Е) 7 феврали соли 1954;
@138. Формати «Middle of road»-и радио чӣ гуна аст?
$А) Радиои мусиқии ҷаз аст, ки барои ронандаҳо муайян шудааст;$B) Радиои мусиқии рок аст, ки барои ҷавонон пешбинӣ шудааст;$C) Радиои сафарӣ аст, ки мусиқии миёнаро пахш мекунад;$D) Радио барои калонсолон аст, ки мусиқии шашмақом пахш мекунад;$Е) Радио барои хурдсолон аст;
@139. Обид Шукурзода чаро аз Радиои «Озодӣ» рафт?
$А) Ба нафақа баромад;$B) Саломатиаш хуб набуд;$C) Дасисабозон намонданд, ки кор кунад; $D) Аз сиёсати радио норозӣ буд; $Е) Ариза навишта худ аз кор рафт;
@140. Сабки нигориши хабар дар Британия чӣ гуна аст?
$А) Аз усули «Ҳарами воруна» истифода мекунанд;$B) Дар журналистикаи Британия жанрҳои хабарӣ бештар аст; $C) Сабки нигоришаш омехта шудааст;$D) Сабки классикӣ афзалият дорад; $Е) Сабки қиссанависӣ рушд дорад;
@141. Телевизиони «Белсат»-ро кӣ таъсис дод?
$А) Президенти Белоруссия А. Лукашенко; $B) Ҳукумати Польша таъсис дод; $C) Кумиссияи аврупоӣ таъсис дод; $D) Президенти ИМА Ҷорҷ Буш таъсис дод; $Е) Оппозитсия;
@142. Дар кадом кишвари пешрафта қонуни махсуси матбуот нест?
$А) ИМА; $B) Ҳолланд; $C) Британияи Кабир; $D) Олмон; $Е) Россия;
@143. Муаллифи китоби «Аксарияти идорашавандаҳо» кист?
$А) Герберт Шиллер; $B) Густав Фербер; $C) Ясен Засурский; $D) Уолтер Липпман; $Е) Иброҳим Усмонов;
@144. Телевизиони ҷамъиятӣ чист?
$А) Телевизионест, ки онро давлат барои тарғиботи сиёсати худ ташкил кардааст; $B) Ташкилоти хусусии тиҷоратӣ аст, ки барои аҳли ҷомеа хизмат мекунад; $C) Ташкилоти давлатӣ аст, ки ба ҷомеа барнома пахш мекунад;$D) Ташкилоти ғайритиҷоратӣ аст, ки аз ҷониби ҷомеа назорат карда мешавад;$Е) Телевизионест, ки барои пахши реклама таъсис ёфтааст;
@145. Сабки таърихӣ аз сабки «Ҳарами вожгуна» чӣ фарқ дорад?
$А) Ин ба мисли эҳроми Миср аст, ки журналистон тавсиф мекунанд;$B) Ҳеҷ фарқе надоранд; $C) Ҳар ду сабки нигориши журналистӣ буда дар Аврупо ташаккул ёфтаанд; $D) Бо ҷои истифодаи факти асосӣ дар мавод фарқ мекунанд; $Е) Аз рўи ҷои пайдоишашон фарқ мекунанд;
@146. Чиро «Fan Magazines» мегўянд? $А) Мағозаи фанатикҳоро; $B) Маҷаллаи мухлисонро; $C) Як намуди маҷаллаи америкоиро меноманд, ки ба фисқу фучур иртибот дорад.$D) Газетаи шомгоҳист, ки дар ИМА чоп мешавад;$Е) Номи мағозаи дискфурўшӣ аст;
@147. Маҷаллаи «Nation Geograhhic» аз кадом сол чоп мешавад?
$А) Аввали соли 1941 ба табъ расид, вале дар давраи ҷанг муддате чопаш қатъ шуд;
$B) Аз соли 1888 чоп мешавад;$C) Аз соли 1982 чоп мешавад; $D) Чопи маҷалла аз моҳи январи соли 1858 шурўъ шудааст; $Е) Аз соли 1912 чоп мешавад;
@148. Мўҳтавои равияи престсизионии журналистика чист?
$А) Равияи мазкур аз журналистон дақиқнависиро тақозо мекунад; $B) Дар ин равия аҷзои адабиёти бадеӣ роиҷ аст;$C) Равияи мазкур танқиди ҳукуматро асоси фаъолият кардааст; $D) Дар равияи мазкур ҳамеша ба таҳқиқоти журналистӣ машғул мешаванд; $Е) Усули хабарнависӣ аст;
@149. Газетаи «Иомиурӣ» аз кадом маблағ чоп мешавад?
$А) Аз маблағи фурўши газета; $B) Аз маблағи реклама;$C) Аз маблағи фурўши газета ва реклама; $D) Аз маблағи муассис, реклама ва фурўши газета; $Е) Аз маблағи хонандаҳо;
@150. Дар ВАО-и Норвегия чӣ манъ аст?
$А) Рекламае, ки ҳуқуқи баробарии ҷинсҳоро поймол мекунад; $B) Чопи маводи танқидии зидди давлат; $C) Чопи номи муаллифи мақолаи танқидӣ;$D) Пахши барномаҳо зидди сиёсати давлат; $Е) Чопи реклама дар газетаҳои давлатӣ;
@151. Барои чӣ дар Утриш давлат газетаҳои хусусиро маблағгузорӣ мекунад?
$А) Барои рақобатпазирӣ ва гуногунандешии газетаҳо; $B) Барои он ки сиёсати давлатро дастгирӣ намоянд; $C) Барои он ки рекламаҳои иҷтимоиро бепул чоп кунанд; $D) Барои он ки дар интихобот президентро ҷонибдорӣ кунанд; $Е) Барои дастгирии медиамагнатҳо;
@152.Кӯпруки болои дарёи Яғноб соли 1993 бо супориши кӣ тарконда шуд?
$А) Раиси вилояти Ленинобод; $B) Оппозитсияи исломӣ; $C) М. Худойбердиев; $D) А. Абдуллоҷонов; $Е) Бо супориши Сангак Сафаров;
@153. Бузургтарин оҷонсии Чин кадом аст?
$А) Рейтер;$B) Блумберг;$C) Ассошиэйтед пресс;$D) Синхуа;$Е) Киодо Сусин;
@154. Таҳқиқоти журналистиро кӣ таърифи асл додаст?
$А) Эдуард Полетаев;$B) Роберт Грин;$C) С. Михайлов;$D) Юлия Шум;$Е) Асадулло Саъдуллоев;
@155. Бозори ВАО чӣ гуна аст?
$А) Бозори дуҷабҳаи молу хизматрасонӣ ва бозори ҷуғрофӣ; $B) Мундариҷаи ВАО ҳамчун мол ва дастрасӣ ба аудитория; $C) Реклама ва обуна; $D) Фурӯши озод; $Е) Маблағи хонандаҳо;
@156. Иловаи якум ба Конститутсияи ИМА чиро тақозо мекунад?
$А) Озодии матбуот дар ИМА кафолат дода мешавад; $B) Озодии сухан барои шаҳрвандони ИМА кафолат дода мешавад; $C) Конгресс ҳуқуқи қабули қонунҳоеро надорад, ки озодии сухан ва матбуотро маҳдуд намояд; $D) Ба фаъолияти озоди матбуоти хусусӣ дар кишвар кафолат медиҳад; $Е) Ба матбуот бартарӣ медиҳад;
@157. Кай радиоҳои «Озодӣ» ва «Аврупои озод» муттаҳид шуданд.
$А) 1-уми октябри соли 1976; $B) 3 — юми маи соли 1953;$C) 5 — уми январи соли1996;$D) 1-уми январи соли 1938; $Е) 7 –уми майи соли 1954;
@158. Комиссияи федеролии алоқаи ИМА чӣ вазифа дорад?
$А) Радио ва телевизиони хусусии ИМА-ро таҳти назорат гирифта онҳоро баъзан сонсур мекунад; $B) Ба президент оид ба ВАО-и электронӣ маълумот ҷамъ мекунад; $C) Ба ВАО-и электронӣ иҷозатномаи пахш медиҳад, мавҷ тақсим мекунад; $D) Баъзан пахши ягон иттилои номақбули ҳукуматиро қатъ мекунад; $Е) Ба газетаҳо литсензия медиҳад.
@159. Равшани Темуриён дар кадом ВАО-и хориҷӣ кор мекард?
$А) Дар Радиои Би-Би-Си;$B) Дар Радиои «Озодӣ»; $C) Дар Телевизиони Би-Би-Си;$D) Дар Радиои «Садои Хуросон»; $Е) Дар Радиои «Садои Америка»;
@160. Журналистикаи Уганда аз журналистикаи Танзания бо чӣ фарқ мекунад?
$А) Ягон хел фарқ намекунад; $B). Журналистикаи Уганда пешрафта аст;$C) Бо сабки нигоришаш;$D) Бо теъдоди зиёди жанрҳояш; $Е) Бо теъдоди журналистонаш;
@161. Комиссияи аврупоӣ соли 2007 барои бурдани тарғибот ба Белорус чӣ кор кард?
$А) Барои митинг 12 миллион доллар ҷудо кард; $B) Дар Польша радио таъсис дод; $C) Барои ҳар намояндаи оппозитсия, ки дар митинг иштирок карданд, 100 доллар дод. $D) Телевизиони «Белсат»-ро таъсис дод; $Е) Муроҷиатнома ба президент қабул кард;
@162. ВАО-и кадом кишвар дар ҷаҳон суст рушд дорад?
$А) Хитой; $B) Россия; $C) Тоҷикистон; $D) Синегал; $Е) Ўзбекистон;
@163. Муаллифи китоби «Ҷомеаи иттилоотӣ» кист?
$А) Г. Шиллер;$B) Г. Фербер; $C) Я. Засурский;$D) Ф. Махлуп; $Е) И. Усмонов;
@164. Телевизиони ҷамъиятӣ чист?
$А) Телевизионест, ки онро давлат барои тарғиботи сиёсати худ ташкил кардааст; $B) Ташкилоти хусусии тиҷоратӣ аст, ки барои аҳли ҷомеа хизмат мекунад; $C) Ташкилоти давлатӣ аст, ки ба ҷомеа барнома пахш мекунад; $D) Ташкилоти ғайритиҷоратӣ аст, ки аз ҷониби ҷомеа назорат карда мешавад; $Е) Телевизионест, ки давлат барои мардум таъсис додааст;
@165. Муҳаққиқони рус М. Яблоков ва Н. Ничапаренко матбуоти Ғарбро ба чанд гурўҳ ҷудо кардаанд?
$А) Ба 4: кишоварзӣ, тиҷоратӣ, касбӣ, оммавӣ; $B) Ба 5: кишоварзӣ, тиҷоратӣ, касбӣ, оммавӣ, ҳизбӣ; $C) Ба 6: кишоварзӣ, тиҷоратӣ, касбӣ, оммавӣ, ҳизбӣ ва халқӣ; $D) Ба 3: сифатӣ, оммавӣ ва омехта; $Е) Ба 2: сифатӣ ва оммавӣ;
@166. Чиро Чиз кейк мегўянд?
$А) Яке аз хӯрокҳои дӯстоштаи журналистони бритониро чунин меноманд. $B) Чиз кейк номи асбоби мусиқии шотландӣ аст, ки пеш бо он журналистон ҷор мезаданд; $C) Як намуди маҷаллаи америкоиро меноманд, ки ба фисқу фучур иртибот дорад.$D) Газетаи шомгоҳист, ки дар ИМА чоп мешавад. $Е) Газетаест, ки дар Англия чоп мешавад;
@167. Газетаи «The Wall Street Journal» аз кадом сол чоп мешавад?
$А) Аввали соли 1881 ба табъ расид; $B) Аз соли 1912 дар Бостон чоп мешавад;$C) Аз соли 1889 чоп мешавад; $D) Чопи газета моҳи январи соли 1848 шурўъ шудааст;$Е) Аз соли 1900;
@168. Мўҳтавои равияи престсизионии журналистика чист?
$А) Равияи мазкур аз журналистон дақиқнависиро тақозо мекунад; $B) Дар ин равия аҷзои адабиёти бадеӣ роиҷ аст;$C) Равияи мазкур танқиди ҳукуматро асоси фаъолият кардааст; $D) Дар равияи мазкур ҳамеша ба таҳқиқоти журналистӣ машғул мешаванд; $Е) Усули хабарнависӣ аст.
@169. Газетаи «The San» аз кадом маблағ чоп мешавад?
$А) Аз маблағи фурўши газета; $B) Аз маблағи реклама;$C) Аз маблағи фурўши газета ва реклама; $D) Аз маблағи муассис, реклама ва фурўши газета;$Е) Аз маблағи давлат;
@170. Дар куҷо рекламае, ки баробарҳуқии ҷинсҳоро поймол мекунад, манъ аст?
$А) Дар Норвегия; $B) Дар Тоҷикистон; $C) Дар Россия; $D) Дар ИМА; $Е) Дар Қирғизистон;
@171. Барои чӣ дар Эрон давлат ба газетаҳои хусусӣ бо нархи арзон коғаз медиҳад?
$А) Барои рақобатпазирии газетаҳо; $B) Барои он ки сиёсати давлатро дастгирӣ намоянд;
$C) Барои он ки рекламаҳои иҷтимоиро бепул чоп кунанд; $D) Барои он ки дар интихобот президентро ҷонибдорӣ кунанд; $Е) Барои он ки газетаҳои давлатӣ нест;
@172. Ширкати «Нюс корпорейшн» ба кӣ тааллуқ дорад?
$А) Ба Руперт Мердок; $B) Ба Генри Люс; $C) Ба Джозеф Пулитсер; $D) Ба Уилям Хёрст;$Е) Владимир Гусинский;
@173. Бузургтарин оҷонсии иттилооти Россия кадом аст?
$А) Рейтер; $B) ИТАР-ТАСС; $C) Ассошиэйтед пресс; $D) РИА-Новости; $Е) Интерфакс;
@174. Дар Танзания кадом санад монеаи озодии сухан аст?
$А) Акти газета; $B) Қонун «Дар бораи матбуот»; $C) Қонун «Дар бораи радио ва телевизион»; $D) Конститутсияи Танзания; $Е) Қонун дар бораи тўҳмат;
@175. «Колумнистика» чист?
$А) Номи газетаи австралиёӣ аст; $B) Номи хабари газета аст; $C) Номи жанри журналистӣ аст; $D) Номи дастури журналистӣ аст; $Е) Усули хабарнависӣ аст;
@176. Иловаи якум ба Конститутсияи ИМА чиро тақозо мекунад?
$А) Озодии матбуот дар ИМА кафолат дода мешавад; $B) Озодии сухан барои шаҳрвандони ИМА кафолат дода мешавад; $C) Конгресс ҳуқуқи қабули қонунҳоеро надорад, ки озодии сухан ва матбуотро маҳдуд намояд; $D) Ба фаъолияти озоди матбуоти хусусӣ дар кишвар кафолат медиҳад; $Е) Ба матбуоти давлатӣ бартарӣ медиҳад;
@177. Кай Телевизиони «Би-Би-Си» пахши барномаҳояшро ба забони форсӣ шурӯъ кард?
$А) 28-уми декабри соли 1940; $B) 14 –январи соли 2009; $C) 5 — уми январи соли1996; $D) 1-уми январи соли 2006; $Е) 7-феврали соли 1987;
@178. Дар Эрон кадом шакли ТВ фаъолият мебаранд?
$А) ТВ-и давлатӣ ва хусусӣ; $B) ТВ-и давлатӣ; $C) ТВ-и тиҷоратӣ; $D) ТВ-и ҷамъиятӣ; $Е) ТВ-и давлатӣ, хусусӣ ва ҷамъиятӣ;
@179. Сиёсати кадрӣ дар Радиои «Би-Би-Си» чӣ гуна аст?
$А) Ҳамонҳоеро ба кор мегиранд, ки ба маъмурият мақбул бошанд; $B) Беҳтарин журналистонро новобаста аз миллаташон ба кор мегиранд; $C) Гурезаҳо ва мухолифини давлатҳои пахши барномаҳоро ба кор мегиранд; $D) Онҳоеро ба кор мегиранд, ки забони англисиро хуб донанд; $Е) Ҳешу ақрабои худро ба кор мегиранд;
@180. Журналистикаи Британия аз журналистикаи Ўзбекистон бо чӣ фарқ мекунад?
$А) Ягон хел фарқ намекунад; $B) Журналистикаи Британия пешрафта аст; $C) Бо сабки нигоришаш; $D) Бо теъдоди зиёди жанрҳояш; $Е) Бо теъдоди зиёди журналистонаш;
@181. Вазъи феълии система ва моделҳои ВАО-и кишварҳои хориҷиро кадом фан меомўзад?
$А) Таърихи пайдоиш ва рушди ВАО-и хориҷӣ; $B) Журналистикаи муосири ҷаҳон; $C) ВАО-и муосири хориҷӣ; $D) Таърихи журналистикаи хориҷӣ; $Е) Журналистикаи хориҷӣ;
@182. ВАО-и кадом кишвар дар ҷаҳон пешрав аст?
$А) Хитой; $B) Россия; $C) Британияи Кабир;$D) ИМА;$Е) Олмон;
@183. Муаллифи китоби «Чаҳор назарияи матбуот» кист?
$А) Р. М. Хатчинс, Г. Люс; $B) У. Шрамм, Ф. Сиберт, Т. Питерсон; $C) А. Тертичный, В. Смирнов, С. Михайлов; $D) А. Нуралиев, А. Саъдуллоев, И. Усмонов; $Е) В. Асрорӣ;
@184. Дар кадом кишварҳо журналистон ҳуқуқи бештари дастрасӣ ва паҳн кардани иттилоъро доранд?
$А) ИМА; $B) Британия, Олмон; $C) Испания ва Олмон; $D) Россия; $Е) Ўзбекистон;
@185. Ҳарами воруна чист?
$А) Ин эҳроми Миср аст, ки журналистон дар борааш менависанд; $B) Номи мақолаи журналисти тоҷик Отахон Латифӣ аст; $C) Сабки нигориши журналистӣ аст, ки дар Россия ташаккул ёфтааст; $D) Сабки хабарнависӣ аст, ки дар он маълумоти асосӣ дар аввал меояд; $Е) Сабки журналистӣ аст, ки дар Эрон пайдо шудааст;
@186. Чиро Сэтто мегўянд?
$А) Яке аз назарияҳои журналистикаи муосири хориҷиро Сэтто меноманд; $B) Сэтто номи асбоби мусиқии ҳиндӣ аст, ки мо сетор меномем; $C) Газетаи муштараки субҳона ва шомгоҳист, ки дар Япония чоп мешавад; $D) Як намуди нашрияи америкоиро сэтто меноманд, ки нисфи шаб чоп мешавад; $Е) Усули мақоланависӣ аст;
@187. Радиои «Садои Америка» аз кадом сол барнома пахш мекунад?
$А) 22 июни соли 1941; $B) 24 феврали соли 1942; $C) 1 январи соли 1950; $D) 1 марти соли 1960; $Е) Аз 9 майи соли 1945;
@188. Мўҳтавои назарияи коммунистии шўравӣ чист?
$А) Назарияи мазкур аз журналистон дақиқнависиро тақозо мекунад; $B) Дар ин назария ВАО олоти тарғиботии ҳизби коммунист аст; $C) Дар ин назария танқид асоси фаъолияти ВАО мебошад; $D) Дар назарияи мазкур ҳамеша мақолаҳои таърифӣ менависанд; $Е) Фақат коммунистонро таъриф мекунанд;
@189. Газетаи «Асахи Симбун» аз кадом маблағ чоп мешавад?
$А) Аз маблағи фурўши газета; $B) Аз маблағи реклама;$C) Аз маблағи фурўши газета ва реклама; $D) Аз маблағи муассис, реклама ва фурўши газета;$Е) Аз маблағи давлат;
@190. Дар куҷо рекламае, ки баробарҳуқии ҷинсҳоро поймол мекунад, манъ аст?
$А) Дар Норвегия; $B) Дар Тоҷикистон; $C) Дар Россия; $D) Дар ИМА; $Е) Қазоқистон;
@191. Барои чӣ дар Шветсия давлат газетаҳои хусусиро маблағгузорӣ мекунад?
$А) Барои рақобатпазирӣ ва гуногунандешии газетаҳо;$B) Барои он ки сиёсати давлатро дастгирӣ намоянд; $C) Барои он ки рекламаҳои иҷтимоиро бепул чоп кунанд; $D) Барои он ки дар интихобот президентро ҷонибдорӣ кунанд;$Е) Барои дастгирии медиамагнатҳо;
@192. Радиошунавонии тиҷоратӣ дар Япония кай шурўъ шудааст?
$А) Соли 1926; $B) Соли 1941; $C) Соли 1951; $D) Соли 1953; $Е) Соли 1933;
@193. Телевизиони Евронюс кай ба пахши барномаҳояш шурўъ кард?
$А) Соли 1967; $B) Соли 1986; $C) Соли 1993; $D) Соли 1997; $Е) Соли 2001;
@194. Дар Африка кадом радиои хориҷӣ бештар нуфуз дорад?
$А) Радиои «Озодӣ»; $B) Радиои «Садои Америка»; $C) Радиои «Мавҷи Олмон»; $D) Радиои Би-Би-Си; $Е) Радиои «Маяк»;
@195. Дарпанет дар аввал чӣ ном дошт?
$А) Милнет; $B) Арпанет; $C) Ном надошт; $D) Интернет; $Е) Виҷнет;
@196. Иловаи якум ба Конститутсияи ИМА чиро тақозо мекунад?
$А) Озодии матбуот дар ИМА кафолат дода мешавад; $B) Озодии сухан барои шаҳрвандони ИМА кафолат дода мешавад; $C) Конгресс ҳуқуқи қабули қонунҳоеро надорад, ки озодии сухан ва матбуотро маҳдуд намояд;$D) Ба фаъолияти озоди матбуоти хусусӣ дар кишвар кафолат медиҳад; $Е) Ба матбуот бартарӣ медиҳад;
@197. Жанри Ток-шоу кай бори аввал дар ИМА пахш шудааст?
$А) Соли 1949; $B) Соли 1953; $C) Соли1961; $D) Соли 1967; $Е) Соли1933;
@198. ВАО-и кадом кишвар фазои иттилоотии ҷаҳонро тасарруф кардааст?
$А) ВАО-и ИМА; $B) ВАО-и Британияи Кабир; $C) ВАО-и Россия; $D) ВАО-и Хитой; $Е) Италия;
@199. Радиои «Садои Амрико» кай пахши барномаҳояшро ба забони русӣ шурӯъ кардааст?
$А) Соли 1951; $B) Соли 1949; $C) Соли 1954; $D) Соли 1947; $Е) Соли 1961;
@200. Журналистикаи ИМА аз журналистикаи Олмон бо чӣ фарқ мекунад?
$А) Ягон хел фарқ намекунад; $B) Журналистикаи ИМА пешрафта аст; $C) Бо сабки нигоришаш; $D) Бо теъдоди зиёди жанрҳояш;$Е) Бо теъдоди рўзномаҳояш;
@201. Сабаби сусти рушди матбуот дар мамлакатҳои Африка чист?
$А) Вазъи ноҷўри сиёсӣ; $B) Мавҷудияти забонҳои зиёд; $C) Вазъи ноҷўри иқтисодӣ; $D) Ҳамаи омилҳои номбаршуда; $Е) Вазъи ноҷўри молӣ;
@202. ВАО-и кадом кишвар дар ҷаҳон суст рушд дорад?
$А) Хитой; $B) Россия; $C) Британияи Кабир; $D) Уганда; $Е) Қирғизистон;
@203. Муаллифи китоби «Манипуляторҳои шуур» кист?
$А) Герберт Шиллер; $B) У. Шрамм, Т. Питерсон; $C) Ясен Засурский; $D) В. Смирнов; $Е) И. Усмонов;
@204. Газетаи «Toronto Globe» дар бораи Тоҷикистон чӣ навишта буд, ки акси садо дод?
$А) Ин газетаи канадагӣ президенти Тоҷикистонро таърифу тавсиф кардааст; $B) Дар бораи қочоқи маводи мухаддир мақола чоп кардааст; $C) Дар бораи ҷанги шаҳрвандӣ мақола чоп кардааст; $D) Як шумораи рангаашро ба Тоҷикистон бахшидааст; $Е) Дар бораи президент мақола навишта буд;
@205. Пирамида чист?
$А) Ин аҳроми Миср аст, ки журналистон дар борааш менависанд; $B) Номи мақолаи журналисти тоҷик Отахон Латифӣ аст; $C) Сабки нигориши журналистӣ аст, ки дар Аврупо ташаккул ёфтааст; $D) Сабки хабарнависӣ аст, ки дар он маълумоти асосӣ дар аввал меояд; $Е) Усули навиштани мақола аст, ки дар Эрон пайдо шудааст;
@206. Ревю чист?
$А) Номи газетаи немисӣ аст; $B) Номи асбоби мусиқии шотландӣ аст, ки пеш бо он журналистон ҷор мезаданд; $C) Як намуди маҷаллаи америкоиро меноманд, ки ба фисқу фучур иртибот дорад;$D) Жанри журналистӣ аст; $Е) Усули хабарнависӣ аст;
@207. Газетаи «The New York Times» аз кадом сол чоп мешавад?
$А) Аввали соли 1941 ба табъ расид, вале дар давраи ҷанг муддате чопаш қатъ шуд;
$B) Аз соли 1851 чоп мешавад;$C) Аз соли 1798 чоп мешавад; $D) Чопи газетаи «The New York Times» моҳи январи соли 1853 шурўъ шудааст; $Е) Аз соли 1888;
@208. Мўҳтавои равияи престсизионии журналистика чист?
$А) Равияи мазкур аз журналистон дақиқнависиро тақозо мекунад; $B) Дар ин равия аҷзои адабиёти бадеӣ роиҷ аст; $C) Равияи мазкур танқиди ҳукуматро асоси фаъолият кардааст; $D) Дар равияи мазкур ҳамеша ба таҳқиқоти журналистӣ машғул мешаванд; $Е) Усули хабарнависӣ аст;
@209. Газетаи «Метро» аз кадом маблағ чоп мешавад?
$А) Аз маблағи фурўши газета; $B) Аз маблағи реклама; $C) Аз маблағи фурўши газета ва реклама; $D) Аз маблағи муассис, реклама ва фурўши газета; $Е) Аз маблағи давлат;
@210. Дар куҷо рекламае, ки баробарҳуқии ҷинсҳоро поймол мекунад, манъ аст?
$А) Дар Норвегия; $B) Дар Фаронса; $C) Дар Россия; D) Дар ИМА; $Е) Олмон;
@211. Барои чӣ дар Австрия давлат газетаҳои хусусиро маблағгузорӣ мекунад?
$А) Барои рақобатпазирӣ ва гуногунандешии газетаҳо;
$B) Барои он ки сиёсати давлатро дастгирӣ намоянд;
$C) Барои он ки рекламаҳои иҷтимоиро бепул чоп кунанд;
$D) Барои он ки дар интихобот президентро ҷонибдорӣ кунанд;
$Е) Барои дастгирии медиамагнатҳо.
@212. Ширкати «Виаком» ба кӣ тааллуқ дорад?
$А) Ба Руперт Мердок; $B) Ба Генри Люс; $C) Ба Джозеф Пулитсер; $D) Ба Самнер Редстоун; $Е) Владимир Гусинский;
@213. Бузургтарин оҷонсии иттилоотии Аврупо кадом аст?
$А) Рейтер; $B) ИТАР-ТАСС; $C) Ассошиэйтед пресс; $D) Франс-пресс; $Е) Интерфакс;
@214. Офиси пахши барномаҳои Радиои «Озодӣ» дар куҷост?
$А) Прага; $B) Вашингтон; $C) Душанбе; $D) Ню-Йорк; $Е) Берлин;
@215. Бозори ВАО чӣ гуна аст?
$А) Бозори дуҷабҳаи молу хизматрасонӣ ва бозори ҷӯғрофӣ; $B) Мундариҷаи ВАО ҳамчун мол ва дастрасӣ ба аудитория;$C) Реклама ва обуна;$D) Фурӯши озод; $Е) Маблағи харидорон;
@216. Иловаи якум ба Конститутсияи ИМА чиро тақозо мекунад?
$А) Озодии матбуот дар ИМА кафолат дода мешавад; $B) Озодии сухан барои шаҳрвандони ИМА кафолат дода мешавад; $C) Конгресс ҳуқуқи қабули қонунҳоеро надорад, ки озодии сухан ва матбуотро маҳдуд намояд; $D) Ба фаъолияти озоди матбуоти хусусӣ дар кишвар кафолат медиҳад; $Е) Ба матбуот бартарӣ медиҳад;
@217. Кай Радиои «Би-Би-Си» ба пахши барномаҳояш ба забони форсӣ шурӯъ кардааст?
$А) 28-уми декабри соли 1940; $B) 3 — юми маи соли 1953; $C) 5 — уми январи соли1996; $D) 1-уми январи соли 1938; $Е) 4 марти соли 1997;
@218. Комиссияи федеролии алоқаи ИМА чӣ вазифа дорад?
$А) Радио ва телевизиони хусусии ИМА-ро таҳти назорат гирифта онҳоро баъзан сонсур мекунад; $B) Ба президент оид ба ВАО-и электронӣ маълумот ҷамъ мекунад; $C) Ба ВАО-и электронӣ иҷозатномаи пахш медиҳад, мавҷ тақсим мекунад; $D) Баъзан пахши ягон иттилои номақбули ҳукуматиро қатъ мекунад; $Е) Ба матбуот литсензия медиҳад;
@219. Сиёсати кадрӣ дар Радиои «Озодӣ» чӣ гуна аст?
$А) Ҳамонҳоеро ба кор мегиранд, ки ба маъмурият мақбул бошанд; $B) Беҳтарин журналистонро новобаста аз миллаташон ба кор мегиранд; $C) Гурезаҳо ва мухолифини давлатҳои пахши барномаҳоро ба кор мегиранд; $D) Онҳоеро ба кор мегиранд, ки забони англисиро хуб донанд;$Е) Хешу таборашонро ба кор мегиранд;
@220. Журналистикаи Британия аз журналистикаи Россия бо чӣ фарқ мекунад?
$А) Ягон хел фарқ намекунад. $B) Журналистикаи Британия пешрафта аст; $C) Бо сабки нигоришаш; $D) Бо теъдоди зиёди жанрҳояш;$Е) Бо теъдоди журналистонашон;
@221. Иттиҳоди Аврупо барои бурдани тарғибот ба Белорус чӣ кор кард?
$А) Барои митинг 12 миллион доллар ҷудо кард; $B). Телевизиони «Белсат»-ро таъсис дод; $C) Барои ҳар намояндаи оппозитсия, ки дар митинг иштирок карданд, 100 доллар дод; $D) Газетаҳои оппозитсиониро маблағгузорӣ намуд; $Е) Муроҷиатнома қабул кард;
@222. ВАО-и кадом кишвар дар ҷаҳон суст рушд дорад?
$А) Хитой; $B) Россия; $C) Тоҷикистон; $D) Сомалӣ; $Е) Қирғизистон;
@223. Муаллифи китоби «Назарияи ҷамъиятӣ» кист?
$А) Герберт Шиллер; $B) Уилям Шрамм; $C) Ясен Засурский; $D) Уолтер Липпман; $Е) Иброҳим Усмонов;
@224. Телевизиони ҷамъиятӣ чист?
$А) Телевизионест, ки онро давлат барои тарғиботи сиёсати худ ташкил кардааст; $B) Ташкилоти хусусии тиҷоратӣ аст, ки барои аҳли ҷомеа хизмат мекунад; $C) Ташкилоти давлатӣ аст, ки ба ҷомеа барнома пахш мекунад; $D) Ташкилоти ғайритиҷоратӣ аст, ки аз ҷониби ҷомеа назорат карда мешавад; $Е) Телевизиони миллӣ аст;
@225. News analises чист?
$А) Ин мақолаи газета аст; $B) Номи мақолаи журналисти тоҷик Отахон Латифӣ аст; $C) Сабки нигориши журналистӣ аст, ки дар Аврупо ташаккул ёфтааст;$D) Ин табсира аст; $Е) Усули хабарнависӣ аст;
@226. Матбуоти Судон озод аст?
$А) Матбуот тибқи қонунҳои демократӣ рушд дорад; $B) Матбуот таҳти сонсури шадид қарор дорад; $C) Матбуот озодона рушд дорад; $D) Матбуот ба ҳукумат хизмат мекунад; $Е) Матбуот ба мардум хизмат мекунад;
@227. Газетаи «The Washington Post» бори аввал кай чоп шуд?
$А) Аввали соли 1813 ба табъ расид;
$B) Аз соли 1877 чоп мешавад;
$C) Аз соли 1882 чоп мешавад;
$D) Чопи газетаи «The Washington Post» моҳи январи соли 1851 шурўъ шудааст;
$Е) Соли 1854;
@228. Мўҳтавои равияи авторитарии журналистика чист?
$А) Равияи мазкур аз журналистон дақиқнависиро тақозо мекунад;
$B) Дар ин равия аҷзои адабиёти бадеӣ роиҷ аст; $C) Равияи мазкур танқиди ҳукуматро асоси фаъолият кардааст; $D) Дар равияи мазкур журналистика ба касе хизмат мекунад; $Е) Матбуот ба халқ хизмат мекунад;
@229. Газетаи «Мой район» аз кадом маблағ чоп мешавад?
$А) Аз маблағи фурўши газета; $B) Аз маблағи реклама;$C) Аз маблағи фурўши газета ва реклама;$D) Аз маблағи муассис, реклама ва фурўши газета;$Е) Аз пули давлат;
@230. Дар куҷо ВАО озод аст?
$А) Дар Норвегия; $B) Дар Тоҷикистон; $C) Дар Россия;$D) Дар ИМА;$Е) Дар Хитой;
@231. Барои чӣ дар Ҳолланд давлат газетаҳои хусусиро маблағгузорӣ мекунад?
$А) Барои рақобатпазирӣ ва гуногунандешии газетаҳо; $B) Барои он ки сиёсати давлатро дастгирӣ намоянд; $C) Барои он ки рекламаҳои иҷтимоиро бепул чоп кунанд;$D) Барои он ки дар интихобот президентро ҷонибдорӣ кунанд; $Е) Барои дастгирии медиамагнатҳо;
@232. Дар Ҷумҳурии Исломии Эрон чанд шабакаи давлатии телевизион вуҷуд дорад?
$А) 25; $B) 3; $C) 5; $D) 12; $Е) 10;
@233. Бузургтарин оҷонсии иттилооти иқтисодии ИМА кадом аст?
$А) Рейтер; $B) Блумберг; $C) Ассошиэйтед пресс; $D) ЮПИ; $Е) ЮСИА;
@234. Телевизиони «Белсат» кай таъсис ёфт?
$А) Соли 1959; $B) Соли 1963; $С) Соли 2007; $D) Соли 2008; $Е) Соли 1977;
@235. Кай пахши барномаҳои русии Радиои «Голос Америки» қатъ шуд.
$А) 28-уми декабри соли 1940; $B) Соли 2006; $C) 14 –уми январи соли 2007; $D) 9 –уми сентябри соли 2008; $Е) 7 феврали соли 1988;
@236. Вазифаи асосии Ширкати «Мавҷи Олмон» дар барномаҳояш чист?
$А) Тарғиби ҳуқуқу озодии инсон; $B) Бурдани тарғиботи «сиёҳ» ба хориҷа; $C) Муаррифӣ кардани ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии Олмон; $D) Ба фаъолияти озоди матбуоти хусусӣ дар кишвар мусоидат намудан; $Е) Танқиди кишварҳои собиқ шўравӣ;
@237. Оҷонсии иттиллоотии молиявии Блумберг кай таъсис ёфтааст?
$А) Соли 1950; $B) Соли 1953; $C) Соли 1965; $D) Соли 1981; $Е) Соли 1988;
@238. Формати «Middle of road»-и радио чӣ гуна аст?
$А) Радиои мусиқии ҷаз аст, ки барои ронандаҳо муайян шудааст; $B) Радиои мусиқии рок аст, ки барои ҷавонон пешбинӣ шудааст;$C) Радиои сафарӣ аст, ки мусиқии миёнаро пахш мекунад;$D) Радио барои калонсолон аст, ки мусиқии шашмақом пахш мекунад;$Е) Радиоии кўдакона аст;
@239. Сиёсати кадрӣ дар Радиои «Би-Би- Си» чӣ гуна аст?
$А) Ҳамонҳоеро ба кор мегиранд, ки ба маъмурият мақбул бошанд; $B) Беҳтарин журналистонро новобаста аз миллаташон ба кор мегиранд; $C) Гурезаҳо ва мухолифини давлатҳои пахши барномаҳоро ба кор мегиранд; $D) Онҳоеро ба кор мегиранд, ки забони англисиро хуб донанд; $Е) Хешу ақрабои худро мегиранд;
@240. Журналистикаи Эрон аз журналистикаи Россия бо чӣ фарқ мекунад?
$А) Ягон хел фарқ намекунад; $B) Журналистикаи Эрон пешрафта аст; $C) Бо сабки нигоришаш; $D) Бо теъдоди зиёди жанрҳояш; $Е) Бо теъдоди журналистонаш;
@241. Телевизиони «Белсат»-ро кӣ таъсис дод?
$А) Президенти Белоруссия А. Лукашенко; $B) Ҳукумати Польша таъсис дод; $C) Кумиссияи аврупоӣ таъсис дод; $D) Президенти ИМА Ҷорҷ Буш таъсис дод; $Е) НАТО таъсис дод;
@242. Дар кадом кишвари пешрафта озодии матбуот ва суханро давлат кафолат намедиҳад?
$А) ИМА; $B) Россия;$C) Британияи Кабир;$D) Олмон;$Е) Тоҷикистон;
@243. Муаллифи китоби «Тамаркузи матбуот ва идоракунии афкори оммма» кист?
$А) Герберт Шиллер; $B) Густав Фербер; $C) Герхард Глайсберг; $D) Уолтер Липпман; $Е) Воҳид Асрорӣ;
@244. Радиои ҷамъиятӣ чист?
$А) Радиоест, ки онро давлат барои тарғиботи сиёсати худ ташкил кардааст; $B) Ташкилоти хусусии тиҷоратӣ аст, ки барои аҳли ҷомеа хизмат мекунад; $C) Ташкилоти давлатӣ аст, ки ба ҷомеа барнома пахш мекунад; $D) Ташкилоти ғайритиҷоратӣ аст, ки аз ҷониби ҷомеа назорат карда мешавад; $Е) Радиои миллӣ аст;
@245. Кадом давлат дар пахши ахбор ба дигар кишварҳо метавонад шарти худро гузорад?
$А) ИМА; $B) Россия; $C) Британияи Кабир; $D) Олмон; $Е) Япония;
@246. Барномаҳои бахши русии Радиои «Мавҷи Олмон» кай бори аввал садо доданд?
$А) 3 майи соли 1953; $B) 5 августи соли 1957; $C) 1 августи соли 1962; $D) 7 майи соли 1963; $Е) Соли 1947;
@247. Маҷаллаи «Тайм» аз кадом сол чоп мешавад?
$А) Соли 1918 ба табъ расид; $B) Аз соли 1925 чоп мешавад;$C) Аз соли 1941 чоп мешавад, вале дар давраи ҷанг муддате чопаш қатъ шуд; $D) Чопи маҷалла аз моҳи январи соли 1958 шурўъ шудааст; $Е) Аз соли 1933;
@248. Ҷонибдорони Журналистикаи ҷамъиятӣ чӣ мехоҳанд?
$А) Аз журналистон дақиқнависиро тақозо мекунанд; $B) Истифодаи аҷзои адабиёти бадеӣ роиҷ аст; $C) Байни ВАО, аҳолӣ ва сохторҳои давлативу ғайридавлатӣ иртиботу ҳамдигарфаҳмӣ бошад; $D) Мехоҳанд, ки дар равияи мазкур ҳамеша ба таҳқиқоти журналистӣ машғул шаванд;$Е) Мехоҳанд, ки ба давлат хизмат бикунанд;
@249. Газетаи «Иомиури Симбун» аз кадом маблағ чоп мешавад?
$А) Аз маблағи фурўши газета; $B) Аз маблағи реклама; $C) Аз маблағи фурўши газета ва реклама; $D) Аз маблағи муассис, реклама ва фурўши газета; $Е) Аз пули давлат;
@250. Дар қадом кишвар сонсури ВАО манъ аст?
$А) Дар Норвегия; $B) Дар ИМА; $C) Дар Россия;$D) Дар ҳамаи ин кишварҳо; $Е) Дар Тоҷикистон;
@251. Дар Радиои «Озодӣ» қадом лавҳа пахш шудааст?
$А) Ёди ватан; $B) Дур аз диёр; $C) Мусиқии баҳор; $D); Сарои баҳор; $Е) Душанбеи азиз;
@252. Муассиси Радиои «Фардо»-ро номбар кунед. $А) Би-Би-Си; $B) ИМА; $C) Радиоҳои «Озодӣ» ва «Садои Америка»; $D) Радиои «Садои Хуросон; $Е) Радиои Тоҷикистон;
@253. Бжезинксий З. кадом давлатро абарқудрати ягона номидааст?
$А) СССР; $B) ИМА; $C) Россия; $D)Британияи Кабир; $Е) Хитой;
@254. Дар гузаргоҳи зеризаминии Прага кадом мухбири Радиои «Озодӣ»-ро куштанд?
$А) Искандари Хатлонӣ; $B) Инна Светлова; $C) Масъуди Сипоҳ; $D) Иван Жуков; $Е) Мария Немтсова;
@255. Кадом сол шӯъбаи тоҷикии Радиои «Озодӣ» таъсис ёфт?
$А) 1954; $B) 1971; $C) 1977;$D) 1985; $Е) 1995;
@256. Ин суханонро кӣ гуфтааст: «… имрўз он касе, ки расонаҳои хабариро таҳти назорат дорад, фазои иттилоотиро назорат мекунад. Аз ин тариқ ба дигарон нуфуз мекунад ва ҷаҳонро ҳукмронӣ мекунад. Аз ин рў, мо бисёр заиф мондаем».
$А) Ҷорҷ Буш; $B) Ислом Каримов; $C) Владимир Путин;$D) Дмитрий Медведов;
$Е) Эмомалӣ Раҳмон;
@257. Маъракаи «Ғалаба» дар Радиои Би-Би-Си чӣ қадар идома ёфт?
$А) 5 сол; $B) 4 сол; $C) 3 сол; $D) 1,5 сол; $Е) 1,2 сол;
@258. Мактуби директори генералии Би-Би-Си Г. Дайк ба ҳукумат дар куҷо нашр шуд?
$А) «Санди таймс»; $B) «Вашингтон пост»; $C) «Известия»;$D) Би-Би-Си;
$Е) «Гардиан»;
@259. Дар Британия қадом сол расман радиои тиҷоратӣ таъсис ёфт?
$А) 1927; $B)1933; $C) 1946;$D) 1953; $Е) 1973;
@260. Шаҳрвандон Британия ҳамасола чӣ қадар телевизиорпулӣ мепардозанд?
$А) 126,5 фунт стерлинг; $B) 135 фунт стерлинг; $C) 140 фунт стерлинг;$D) 142,5 фунт стерлинг;$Е) 156 фунт стерлинг;

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s